Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Katrineholm

Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält. Sunda hus.
Ombyggnad av kontor och verkstadsfastighet i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor, verkstad, förråd.
Nybyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ny idrottshall vi Skogsborgsskolan.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Nybyggnad av kontorslokaler till värmeverket.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Nybyggnad av förskola i kv Örnen 3.
Ombyggnad kulvert på sjukhus i Katrineholm
Utbyte av ventilation i kuvert, K8. Löpande arbete, fasta avtal med installatörer.
Ombyggnad av teatrar i Katrineholm
Ombyggnad av ca 2-3 lokstallar.
Renovering av idrottshall i Katrineholm
Renovering av tennis-, gymnastik- och boulehallen.
Tillbyggnad av biograf i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biosalong.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Nybyggnad av tankstationer för biogas i Katrineholm
Objektet avser leverans och installation av en komplett driftfärdig kompressorstation för fordonsgas inkl. konstruktion, all erforderlig installation, driftsprov och material.
Utvändigt underhåll av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av skola i Katrineholm
Ansökan om bygglov för återuppbyggnad av skolbyggnad på ny fastighet.
Nybyggnad av bensinstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nodhus för fiber.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av församlingshem, ny utrymningsväg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: