Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Katrineholm

Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält.
Ombyggnad av kontor och verkstadsfastighet i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor, verkstad, förråd.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar planeras.
Brandcellsarbete på sjukhus i Katrineholm etapp 2
Byte av fönster och dörrar mm
Ombyggnad av teatrar i Katrineholm
Ombyggnad av ca 2-3 lokstallar.
Renovering av läktartak mm i Katrineholm
Objektet avser renovering av huvudläktaren, tak mm.
Ombyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande ändrad användning från butik till restaurang samt skyltlov.
Tillbyggnad av biograf i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biosalong.
Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad ca 65-70 kvm.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av byggnad för kontor, möteslokaler och lager samt ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av två arbetsbodar.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor, gym, konferenslokal.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorslokaler till värmeverket.
Nybyggnad av barack i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillfällig bodplacering samt entreprenadstaket samband med byggnation kv.siken.
Ombyggnad av skola i Katrineholm
Ansökan om tidsbegränsat bygglov under fem år för ändrad användning av kontorsbyggnad till skolverksamhet.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 teknikkiosker för signaljärnväg.
Utvändigt underhåll av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring (färgbyte och dörrbyte).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: