Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Eskilstuna

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.
Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.
Tillbyggnad av vårdboende i Torshälla
Krav på social hänsyn ställs i denna upphandling. Entreprenören ska i anbudet kort beskriva hur arbetet inom social upphandling ska hanteras i projektet. Suterräng.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.
Tillbyggnad av hotell och restaurang i Sundbyholm
Tillbyggnad lobby, kök och restaurang samt logirum. Minst 1000 kvm ska byggas till.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 4
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434251. E55-E56 plan 2 ca 700 kvm. E55-E56 plan 3 ca 60 kvm. E55-E56 Teknik ca 1000 kvm.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum och ny takkonstruktion mm.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.
Nytt fläktrum och ventilationsåtgärder i skola i Eskilstuna
Objektet avser tillbyggnad av fläktrum samt ombyggnad av ventilationsanläggning för storkök inkl byte av undertak samt golvbeläggning.
Ombyggnad av ventilation mm på förskola i Eskilstuna
Detta objektet avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum. Tilläggsisolering av vind, brandskyddsåtgärder samt byggarbeten.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av 25st garageplatser i två olika byggnader (20+5 platser).
Byte av garagedörrar i Eskilstuna
Avser byte av 7 st garagedörrar.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt nybyggnad av 2 förråd.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Nybyggnad av kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus samt nytt glasräcke.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Utvändig ändring av skola samt ändring av planlösning och bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Eskilstuna
Utvändig ändring av vårdcentral.
Ombyggnad av hotell i Eskilstuna
Ändrad användning av hotell samt utvändig ändring, Nybyggnad av 20 campingstugor Vilsta 1:9.
Ombyggnad av cafeteria i Eskilstuna
Ändrad användning av lada till cafe och bageri samt installation av VA-anordning.
Ombyggnad av gym i Eskilstuna
Ändrad användning till gym samt ändring av planlösning och brandskydd i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Ändring av bärande konstruktion och brandskydd samt ventilation och VA-anordning i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändring av planlösning samt VA-anordning i kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Ändring av VA-anordning i del av affärshus.
Ombyggnad av bensinstation i Eskilstuna
Utvändig ändring samt ändring av bärande konstruktion och ventilation samt VA på bensinanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus uppsättning av solceller.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad med uteservering på restaurang.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Uppförande av kopplingsskåp.
Nybyggnad av paviljong i Eskilstuna
Nybyggnad av paviljong tidsbegränsat lov tom 2018-03-01.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Nybyggnad av rast-och manskapsbod.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Eskilstuna
Installation av solceller på studielokal.
Nybyggnad av kiosk i Eskilstuna
nybyggnad av glasskiosk tidsbegränsat lov tom 2017-09-25.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av tak över uteservering.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av takad uteservering på restaurang.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad uteservering på restaurang Tidsbegränsat lov tom 2018-03-31.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad uteservering på restaurang tidsbegränsat och periodiserat lov 1 april till 30 september tom 2022-09-30.
Plåtmålning av tak på skola mm i Eskilstuna
Avser ommålning av plåttak på Skogsängen i Eskilstuna samt Gökstenskolan i Torshälla.
Behandling av golv i konstmuseet i Eskilstuna
Avser slipning och behandling av trägolv.
Ny toalett- och duschmodul vid camping i Näshulta
Avser modul/moduler som ska innehålla 5 st unisextoaletter med tillgång till handfat, 1 st handikapptoalett och 3 separata duschar.
Ny ventilation i kontor i Eskilstuna
Installation av ventilationssystem i områdeskontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av affärshus samt uppsättning av 3 skylttavlor.
Anpassning av kök på förskola i Eskilstuna
Omvandling av soprum till del av skolkök. Igensättning av fasad. Utvändig ändring av förskola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: