Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Eskilstuna

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.
Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 4
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434251. E55-E56 plan 2 ca 700 kvm. E55-E56 plan 3 ca 60 kvm. E55-E56 Teknik ca 1000 kvm.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.
Ombyggnad av kök och matsal i Eskilstuna
Kök och matsalar kommer byggas om i tre etapper där de olika delarna ska vara i drift under ombyggnaden.
Rivning av förskola i Eskilstuna
Rivning av förskola.
Rivning av kontor i Eskilstuna
Rivning av garage och kontor samt 3 förråd och skärmtak.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad
Byte av garagedörrar i Eskilstuna
Avser byte av 7 st garagedörrar.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändring av industribyggnad till kontor, samt ändring av ventilation och utvändig ändring.
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Ändring av planlösning och brandskydd, samt ventilation på vårdcentral.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ändring av skola samt installation av ventilationssystem.
Tillbyggnad av butik i Eskilstuna
Tillbyggnad av bostäder och butiker på affärshus.
Tillbyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Eskilstuna
Tillbyggnad av servicehus LSS samt ändring av brandskydd och ventilation samt VA och installation av eldstad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av affärs/kontorshus samst uppsättning av fyra skyltar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Eskilstuna
Utvändig ändring av förskola samt ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus samt ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus, ändring av ventilation samt installation av hiss.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Utvändig ändring av skola samt ändring av planlösning och bärande konstruktion.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändring av brandskydd.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Uppförande av teknikbod för fibernät.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Ändring av VA-anordning i del av affärshus.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carportslänga.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garagelänga samt rivning av bef garagelänga.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garagelänga.
Nybyggnad av kiosk i Eskilstuna
nybyggnad av glasskiosk tidsbegränsat lov tom 2017-09-25.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Nybyggnad av teknikbod för fibernät.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Nybyggnad av teknikbodar.
Nybyggnad av toalett i Eskilstuna
Nybyggnad av toalett och duschmodul.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av två carportar.
Rivning av carport i Eskilstuna
Rivning av carport/förrådslänga.
Rivning av klockstapel i Eskilstuna
Rivning av klockstapel.
Nybyggnad av kiosk i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av glasskiosk mellan 1 maj - 30 augusti 2018.
Nybyggnad av garagetält i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar en komplett leverans och montage av en garagelösning med plats för 20 st fordon.
Inredning av föremålsarkiv/lager för Eskilstuna museer
Eskilstuna museer ska flytta sina föremålsarkiv till ett stort gemensamt arkiv.
Behandling av golv i konstmuseet i Eskilstuna
Avser slipning och behandling av trägolv.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: