Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Eskilstuna

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Modernisering av galleria i Eskilstuna
Gallerian ska byggas om och det sker i olika delar. För tidigare projekt se: 1444164 och 1488804. Oklart vad som kommer härnäst. Totalt 17000 kvm.
Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 4
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434251. E55-E56 plan 2 ca 700 kvm. E55-E56 plan 3 ca 60 kvm. E55-E56 Teknik ca 1000 kvm.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.
Ombyggnad av kök och matsal i Eskilstuna
Kök och matsalar kommer byggas om i tre etapper där de olika delarna ska vara i drift under ombyggnaden.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Eskilstuna
Tillbyggnad av servicehus LSS samt ändring av brandskydd och ventilation samt VA och installation av eldstad.
Ombyggnad av brand och ventilation i slott på Sundbyholm
Objektet avser ombyggnad av ventilation samt byte av invändiga partier i brandcellsgränser. BTA ombyggnad: ca 2200 kvm.
ROT-arbeten på förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022. ROT-arbeten.
Byte av styrutrustning på sjukhus i Eskilstuna
Avser utbyte av styrutrustning på luftbehandlingsaggregat på fastighet E55-E56 TA3 A och TA3 B Mälarsjukhuset, Eskilstuna.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Ändring av planlösning och brandskydd, samt ventilation på vårdcentral.
Rivning av förskola i Eskilstuna
Rivning av förskola.
Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Tillbyggnad och utvändig ändring av skola samt ändring av VA och bärande konstruktion samt brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad
Byte av garagedörrar i Eskilstuna
Avser byte av 7 st garagedörrar.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus, ändring av ventilation samt installation av hiss.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av del av kontorshus till hemtjänsten.
Ombyggnad av vårdbostad i Eskilstuna
Ändring av HVB till LSS boende samt ändring av brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändring av industribyggnad till kontor, samt ändring av ventilation och utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av museum i Eskilstuna
Utvändig ändring av museum/skola t.o.m. 2022-11-24.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Eskilstuna
Utvändig ändring av sjukhusbyggnad uppförande av solceller.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av affärs/kontorshus samst uppsättning av fyra skyltar.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garagelänga samt rivning av bef garagelänga.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garagelänga.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Eskilstuna
Nybyggnad av toalett och duschmodul.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av två carportar.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Uppförande av teknikbod.
Rivning av garage i Eskilstuna
Rivning av garage.
Rivning av telestation i Eskilstuna
Rivning av teknikbod.
Nybyggnad av kiosk i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av glasskiosk mellan 1 maj - 30 augusti 2018.
Nybyggnad av garagetält i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar en komplett leverans och montage av en garagelösning med plats för 20 st fordon.
Inredning av föremålsarkiv/lager för Eskilstuna museer
Eskilstuna museer ska flytta sina föremålsarkiv till ett stort gemensamt arkiv.
Byte av ventilation på skola i Eskilstuna
Installation av ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: