Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Eskilstuna

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser. 20 000 kvm rivning, 30 000 kvm ombyggnad och 40 000 kvm tillbyggnad. Beräknad kostnad ca 2 mdr kr med en byggtid på ca 10 år.
Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.
Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.
Tillbyggnad av vårdboende i Torshälla
Krav på social hänsyn ställs i denna upphandling. Entreprenören ska i anbudet kort beskriva hur arbetet inom social upphandling ska hanteras i projektet. Suterräng.
Tillbyggnad av vårdbostad i Eskilstuna
Tillbyggnad av vård och omsorgsboende.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 4
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434251. E55-E56 plan 2 ca 700 kvm. E55-E56 plan 3 ca 60 kvm. E55-E56 Teknik ca 1000 kvm.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum och ny takkonstruktion mm.
Ombyggnad av kök och matsal i Eskilstuna
Kök och matsalar kommer byggas om i tre etapper där de olika delarna ska vara i drift under ombyggnaden.
Ombyggnad av hotell i Eskilstuna
Ombyggnad till 4 hotellägenheter samt ombyggnad av moduler till parstugor med totalt 20 lgh.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av ventilation mm på förskola i Eskilstuna
Detta objektet avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum. Tilläggsisolering av vind, brandskyddsåtgärder samt byggarbeten.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av 25st garageplatser i två olika byggnader (20+5 platser).
Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad
Rivning av kontor i Eskilstuna
Rivning av garage och kontor samt 3 förråd och skärmtak.
Tillbyggnad av butik i Eskilstuna
Tillbyggnad av bostäder och butiker på affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Eskilstuna
Utvändig ändring av förskola samt ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus samt nytt glasräcke.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus samt ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Utvändig ändring av skola samt ändring av planlösning och bärande konstruktion.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Ändring av bärande konstruktion och brandskydd samt ventilation och VA-anordning i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Ändring av planlösning samt Va-anordning i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändring av planlösning samt VA-anordning i kontorshus.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ändring av VA och ventilation samt brandskydd i skola.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Ändring av VA-anordning i del av affärshus.
Ombyggnad av bensinstation i Eskilstuna
Utvändig ändring samt ändring av bärande konstruktion och ventilation samt VA på bensinanläggning.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av tak över uteservering.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus uppsättning av solceller.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad uteservering på restaurang Tidsbegränsat lov tom 2018-03-31.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad uteservering på restaurang tidsbegränsat och periodiserat lov 1 april till 30 september tom 2022-09-30.
Rivning av klockstapel i Eskilstuna
Rivning av klockstapel.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Nybyggnad av teknikbodar.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kiosk i Eskilstuna
nybyggnad av glasskiosk tidsbegränsat lov tom 2017-09-25.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Eskilstuna
Installation av solceller på studielokal.
Plåtmålning av tak på skola mm i Eskilstuna
Avser ommålning av plåttak på Skogsängen i Eskilstuna samt Gökstenskolan i Torshälla.
Behandling av golv i konstmuseet i Eskilstuna
Avser slipning och behandling av trägolv.
Ny ventilation i kontor i Eskilstuna
Installation av ventilationssystem i områdeskontor.
Anpassning av kök på förskola i Eskilstuna
Omvandling av soprum till del av skolkök. Igensättning av fasad. Utvändig ändring av förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: