Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Södermanlands län

Eskilstuna (59)
Flen (7)
Gnesta (4)
Nyköping (47)
Trosa (6)
Vingåker (7)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 166 st.

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.
Nybyggnad av skola i Nyköping
För ca 700 elever. 8000-9000 m2.
Nybyggnad av skola i Stigtomta
F-6 skola med ca 5000 kvm byggnad samt 11000 kvm utemiljö planeras.
Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.
Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.
Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält.
Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell. Ca 50 hotellrum.
Tillbyggnad av vårdboende i Torshälla
Krav på social hänsyn ställs i denna upphandling. Entreprenören ska i anbudet kort beskriva hur arbetet inom social upphandling ska hanteras i projektet. Suterräng.
Upprustning av högstadieskola i Nyköping
Gamla Borgmästarhagsskolan, även "Borgis" kallad.
Nybyggnad av gymnastikhall i Strängnäs
Objektet avser att såsom totalentreprenör genomföra nyuppförande av gymnastikhall som ansluts till befintligt omklädningsrum. Gymnastikhallen skall användas för truppgymnastik och ha nedfälld utrustning och gropar i golvet. Lokalen skall användas av 100 gymnaster samtidigt.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.
Tillbyggnad av hotell och restaurang i Sundbyholm
Tillbyggnad lobby, kök och restaurang samt logirum. Minst 1000 kvm ska byggas till.
Ombyggnad av kontor och verkstadsfastighet i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor, verkstad, förråd.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 4
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434251. E55-E56 plan 2 ca 700 kvm. E55-E56 plan 3 ca 60 kvm. E55-E56 Teknik ca 1000 kvm.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum och ny takkonstruktion mm.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar planeras.
Ny värme och ventilationsåtgärder i skola i Nyköping
Ny ventilationsanläggning samt installation av fjärrvärme.
Nybyggnad av omklädningsrum & lägerboende i Oxelösund
Objektet avser nybyggnation av en byggnad i ett plan som ska innehålla omklädnadsrum och lägerboende med placering på Ramdalens IP i Oxelösund. En befintlig omklädnadsbyggnad och en verkstadslokal intill ska rivas för att göra plats för den nya byggnaden.
Ombyggnad av hotell i Eskilstuna
Ombyggnad till 4 hotellägenheter samt ombyggnad av moduler till parstugor med totalt 20 lgh.
Tillbyggnad av skola i Nyköping
Tillbyggnad för kontor/vaktmästeri och grupprum.
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund
Brandcellsarbete på sjukhus i Katrineholm etapp 2
Byte av fönster och dörrar mm
Ombyggnad av teatrar i Katrineholm
Ombyggnad av ca 2-3 lokstallar.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.
Nytt fläktrum och ventilationsåtgärder i skola i Eskilstuna
Objektet avser tillbyggnad av fläktrum samt ombyggnad av ventilationsanläggning för storkök inkl byte av undertak samt golvbeläggning.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Strängnäs
ombyggnad livsmedelsbutik, fasadändring ändrad porthöjd, nya huvar på taket och ventilationsgaller i fasad för nytt fläktrum.
Renovering av läktartak mm i Katrineholm
Objektet avser renovering av huvudläktaren, tak mm.
Ombyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande ändrad användning från butik till restaurang samt skyltlov.
Nya tillfälliga skolmoduler vid Finningeskolan i Strängnäs
Avser skolmoduler om tre klassrum med tillhörande utrymmen så som grupprum, rum för klassdelning, toaletter och kapprum.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorslokaler till värmeverket.
Tillbyggnad av biograf i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biosalong.
Ombyggnad av ventilation mm på förskola i Eskilstuna
Detta objektet avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum. Tilläggsisolering av vind, brandskyddsåtgärder samt byggarbeten.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar nybyggnation av 25st garageplatser i två olika byggnader (20+5 platser).
Utbyte av automatisk brandlarmsanläggning på vårdcentral i Nyköping
Avser utbyte av automatisk brandlarmsanläggning i Ekensbergs vårdcentral, Nyköping.
Ombyggnad av omklädningsrum i ishall i Flen
Avser ombyggnad av ishallens omklädnadsdel.
Utbyte av säkerhetssystem till tingsrätten i Nyköping
Objektet avser att som totalentreprenör utföra utbyte samt komplettera Teletekniska Säkerhetssystem vid tingsrätten i Nyköping.
Ombyggnad av ventilation i skola i Flen, etapp 2
Flens kommun upprustar ventilationen i hus C på Malmaskolan. Denna entreprenad är en fortsättning på tidigare upprustningsentreprenad.
Rivning av skola i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader för utbildning.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.
Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad ca 65-70 kvm.
Utvänding renovering på Österåkers kyrka
Målning av fönster, tak och fasad. Även en tillgänglighetsanpassning vid huvudentrén.
Ombyggnad av butik i Strängnäs
Ombyggnad/renovering av butikslokal.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor samt tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Tillbyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning.
Tillbyggnad av helikopterhangar i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hangar och uppförande av förråd.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av modulbyggnad för utbildning.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av entre, byggnad för handel.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av byggnad för kontor, möteslokaler och lager samt ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av två arbetsbodar.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor, gym, konferenslokal.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt nybyggnad av 2 förråd.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Nybyggnad av kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av badhus i Oxelösund
Byte av 4 st stålpelare på simhallen.
Nya lokaler för förskola i Nyköping
Husmoduler som ska byggas om till 3 avdelningar.
Byte av garagedörrar i Eskilstuna
Avser byte av 7 st garagedörrar.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Gnesta
Bygglov för att ändra bensinstation, omfärgning.
Ombyggnad av gymnastiksal i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning från veterinärlokal till gymnastiklokal torulv 2.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av affärshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: