Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Södermanlands län

Eskilstuna (61)
Flen (7)
Gnesta (5)
Nyköping (31)
Oxelösund (11)
Trosa (5)
Vingåker (5)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 157 st.

Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café.
Nybyggnad av skola i Nyköping
För ca 700 elever. 8000-9000 m2.
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.
Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.
Nybyggnad av brandstation i Katrineholm
Avser nybyggnad av brandstation på del av fastigheten Gersnäs 3:8 utmed väg 56 vid Katrineholms norra rondell. Fastigheten kommer att ligga i direkt anslutning till Västra Södermanlands Räddningstjänst övningsfält.
Upprustning av högstadieskola i Nyköping
Gamla Borgmästarhagsskolan, även "Borgis" kallad.
Ombyggnad av kontor och verkstadsfastighet i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor, verkstad, förråd.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Nyköping
Tillbyggnad för trapphus med hiss. Invändig rivning.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Nybyggnad av kontorslokaler till värmeverket.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Nybyggnad av förskola i kv Örnen 3.
Tillbyggnad av restaurang, kontor m.m. i Stavsjö etapp 3
Planer för kök, restaurang, kontor, konferens och personallägenheter i 2 plan.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 4
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434251. E55-E56 plan 2 ca 700 kvm. E55-E56 plan 3 ca 60 kvm. E55-E56 Teknik ca 1000 kvm.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar planeras.
Nybyggnad av förskola i Arnö
Planerat tidigt projekt.
Ombyggnad av kök på Breviksskolan i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2015-2017.
Ombyggnad av teatrar i Katrineholm
Ombyggnad av ca 2-3 lokstallar.
Nybyggnad av omklädningsrum & lägerboende i Oxelösund
Objektet avser nybyggnation av en byggnad i ett plan som ska innehålla omklädnadsrum och lägerboende med placering på Ramdalens IP i Oxelösund. En befintlig omklädnadsbyggnad och en verkstadslokal intill ska rivas för att göra plats för den nya byggnaden.
Ombyggnad av kök och matsal i Eskilstuna
Kök och matsalar kommer byggas om i tre etapper där de olika delarna ska vara i drift under ombyggnaden.
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund
Ny el- och värmeanläggning mm i Mellösa kyrka
Ny el, värme och styr/regleranläggning.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Uppförande av förskolemoduler i Oxelösund
Avser två förskoleavdelningar för barn mellan 1-5 år. Förskoleavdelningar och personalutrymme ska dockas med befintlig förskola.
Nya tillfälliga skolmoduler vid Finningeskolan i Strängnäs
Avser skolmoduler om tre klassrum med tillhörande utrymmen så som grupprum, rum för klassdelning, toaletter och kapprum.
Tillbyggnad av kontor i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av gymnastiksal i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning från veterinärlokal till gymnastiklokal torulv 2.
Tillbyggnad av biograf i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biosalong.
Utbyte av automatisk brandlarmsanläggning på vårdcentral i Nyköping
Avser utbyte av automatisk brandlarmsanläggning i Ekensbergs vårdcentral, Nyköping.
Ombyggnad av omklädningsrum i ishall i Flen
Avser ombyggnad av ishallens omklädnadsdel.
Nya ersättningsmoduler till förskola i Strängnäs
Avser ersättningslokaler med 6 avdelningar.
Brandsäkerhetsåtgärder vid LSS-boende i Oxelösund
Projektet avser utförande av brandsäkerhetsågärder i del av flerbostadshus som nyttjas som LSS-boende på fastigheten Cypressen 9 i Oxelösunds kommun på uppdrag av Kustbostäder.
Rivning av förskola i Eskilstuna
Rivning av förskola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för hotell.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor och industri.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor, gym, konferenslokal.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning till kontor/verkstad.
Utvändigt underhåll av skola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Rivning av kontor i Eskilstuna
Rivning av garage och kontor samt 3 förråd och skärmtak.
Tillbyggnad av butik i Eskilstuna
Tillbyggnad av bostäder och butiker på affärshus.
Tillbyggnad av butik i Trosa
Tillbyggnad av butik och lager.
Tillbyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Eskilstuna
Tillbyggnad av servicehus LSS samt ändring av brandskydd och ventilation samt VA och installation av eldstad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av affärs/kontorshus samst uppsättning av fyra skyltar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Eskilstuna
Utvändig ändring av förskola samt ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus samt ändring av brandskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: