Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Södermanlands län

Eskilstuna (51)
Flen (4)
Gnesta (9)
Nyköping (29)
Oxelösund (16)
Trosa (5)
Vingåker (4)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 147 st.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Katrineholm
ca 20 stycken ombyggnationer och 2 stycken nybyggnationer på 6-7 år. Ncc har kontrakt med landstinget till 2023.
Nybyggnad av skola i Nyköping
För ca 700 elever. 8000-9000 m2.
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.
Nybyggnad av parkeringshus i Munktellstaden, Eskilstuna
Ett p-hus med ca 400 platser. Entreprenaden kommer att genomföras som ”Partnering”. Entreprenören skall, i Skede 1, tillsammans med beställaren medverka i framtagandet av bygglovshandlingar för nybyggnaden. På basis av framtagna handlingar i Skede 1 skall entreprenören beräkna en riktkostnad för projektet. Riktkostnaden skall upprättas i samråd med beställaren. Beställaren skall dock ha rätt att avbryta projektet efter att riktkostnaden är framtagen för skede 2.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Nyköping
Tillbyggnad för trapphus med hiss. Invändig rivning.
Nybyggnad av kontor i Katrineholm
Nybyggnad av kontorslokaler till värmeverket.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Nybyggnad av förskola i kv Örnen 3.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Optionsprojekt från projekt: 1458732
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 4
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434251. E55-E56 plan 2 ca 700 kvm. E55-E56 plan 3 ca 60 kvm. E55-E56 Teknik ca 1000 kvm.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Ombyggnad kulvert på sjukhus i Katrineholm
Utbyte av ventilation i kuvert, K8. Löpande arbete, fasta avtal med installatörer.
Ombyggnad av kök på Breviksskolan i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2015-2017.
Ombyggnad av teatrar i Katrineholm
Ombyggnad av ca 2-3 lokstallar.
Ombyggnad av kök och matsal i Eskilstuna
Kök och matsalar kommer byggas om i tre etapper där de olika delarna ska vara i drift under ombyggnaden.
Nybyggnad av omklädningsrum & lägerboende i Oxelösund
Objektet avser nybyggnation av en byggnad i ett plan som ska innehålla omklädnadsrum och lägerboende med placering på Ramdalens IP i Oxelösund. En befintlig omklädnadsbyggnad och en verkstadslokal intill ska rivas för att göra plats för den nya byggnaden.
Tillbyggnad av skola i Nyköping etapp 2
Kök, matsal, eurytmisal samt tekniksalar.
Tillbyggnad av skola i Nyköping etapp 1
Klassrum, grupprum, kapphall, toaletter, förråd samt teknikrum för byggnadernas skötsel
Tillbyggnad av servicebyggnad i Eskilstuna
Tillbyggnad av servicehus LSS samt ändring av brandskydd och ventilation samt VA och installation av eldstad.
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund
Nybyggnad av sporthall i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ombyggnad av brand och ventilation i slott på Sundbyholm
Objektet avser ombyggnad av ventilation samt byte av invändiga partier i brandcellsgränser. BTA ombyggnad: ca 2200 kvm.
Tillbyggnad av skola i Nyköping
Tillbyggnad för kontor/vaktmästeri och grupprum.
Renovering av idrottshall i Katrineholm
Renovering av tennis-, gymnastik- och boulehallen.
Takarbete på ridhus i Oxelösund
Rivning ner till takstolar.
ROT-arbeten på förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022. ROT-arbeten.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.
Uppsättning av förskolemoduler i Gnesta
Avser tillfälliga förskolemoduler/skolmoduler vid Freja Skolan
Ombyggnad till kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål, fd biograf.
Ombyggnad av omklädningsrum i ishall i Flen
Avser ombyggnad av ishallens omklädnadsdel.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för hotell.
Tillbyggnad av kontor i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av biograf i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biosalong.
Nya ersättningsmoduler till förskola i Strängnäs
Avser ersättningslokaler med 6 avdelningar.
Utbyte av automatisk brandlarmsanläggning på vårdcentral i Nyköping
Avser utbyte av automatisk brandlarmsanläggning i Ekensbergs vårdcentral, Nyköping.
Byte av styrutrustning på sjukhus i Eskilstuna
Avser utbyte av styrutrustning på luftbehandlingsaggregat på fastighet E55-E56 TA3 A och TA3 B Mälarsjukhuset, Eskilstuna.
Brandsäkerhetsåtgärder vid LSS-boende i Oxelösund
Projektet avser utförande av brandsäkerhetsågärder i del av flerbostadshus som nyttjas som LSS-boende på fastigheten Cypressen 9 i Oxelösunds kommun på uppdrag av Kustbostäder.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt utvändig ändring.
Nybyggnad av tankstationer för biogas i Katrineholm
Objektet avser leverans och installation av en komplett driftfärdig kompressorstation för fordonsgas inkl. konstruktion, all erforderlig installation, driftsprov och material.
Ombyggnad av förskolor i Katrineholm
Ombyggnad av Junibacken, Karossen och Bäverhyddan.
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Ändring av planlösning och brandskydd, samt ventilation på vårdcentral.
Uppförande av förskolemoduler i Oxelösund
Avser två förskoleavdelningar för barn mellan 1-5 år. Förskoleavdelningar och personalutrymme ska dockas med befintlig förskola.
Rivning av förskola i Eskilstuna
Rivning av förskola.
Byte av garagedörrar i Eskilstuna
Avser byte av 7 st garagedörrar.
Nybyggnad av skola i Katrineholm
Ansökan om bygglov för återuppbyggnad av skolbyggnad på ny fastighet.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till dagverksamhet lss, Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till kontor Ansökan om bygglov för ändrad användning av stall Bogsta-hässelby 1:6.
Tillbyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kontor.
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för hotell.
Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Tillbyggnad och utvändig ändring av skola samt ändring av VA och bärande konstruktion samt brandskydd och ventilation.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus, ändring av ventilation samt installation av hiss.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av del av kontorshus till hemtjänsten.
Ombyggnad av vårdbostad i Eskilstuna
Ändring av HVB till LSS boende samt ändring av brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändring av industribyggnad till kontor, samt ändring av ventilation och utvändig ändring.
Ombyggnad av vårdcentral i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av vårdcentral krögaren 4.
Utvändigt underhåll av ungdomshem i Trosa
Bygglov utvändig ändring.
Ombyggnad av affärshus i Trosa
Bygglov ändrad användning och utvändig ändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: