Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ystad

Nybyggnad av hotell i Ystad
Nybyggnad hotell samt ändrad användning från badhus till hotell.
Ombyggnad av badhus till hotell i Ystad
Avser ombyggnad av Fritidsbadet till hotell, 67 rum samt restaurang och konferens.
Ombyggnad till kontor och omklädningsrum i Ystad
Ombyggnad för hemtjänsten. Lokalerna kommer att utnyttjas som kontor, samlingslokaler och omklädningsrum. Om- och tillbyggnaden handlas upp via olika delentreprenader.
Ombyggnad till bowlinghall mm på Surbrunnen i Ystad
Avser ombyggnad av fastighet till bowlinghall, restaurang och kontor 5000 kvm.
Nybyggnad av hotell i Kåseberga
Planer finns för nybyggnad av hotell med 14 rum.
Ventilationsrenovering samt energibesparande åtgärder vid fastighet i Ystad
Avser utbyte och sammanslagning av ventilationsaggregat inom anläggning av underhålls- och energieffektiviseringsorsaker. I samband med detta byggs ett befintligt fläktrum ut, och i vilket ett nytt ventilationsaggregat placeras. Nya brandlösningar utförs i samband med ombyggnaden.
Ombyggnad av församlingshus i Ystad
Ändrad användning - från kontor till församlingshem, fasadändring, ändring av bärande konstruktion samt installation av hiss.
Nytt sprinklersystem vid sjukhus i Ystad
Avser skapande av stamledningssystem för sprinkler på Lasarettet i Ystad. Projektering ska innefatta försörjningsystem samt stamringledningssytem och vattenmagasin med pumpar.
Tillbyggnad av reception i Ystad
Tillbyggnad av reception till huvudbyggnad.
Ombyggnad av klinik i Ystad
Ändrad användning på novakliniken plan 2.
Ombyggnad av restaurang i Ystad
Ändrad användning - från butik/lager till restaurang/café samt fasadändring - nya spjäll för uteluft och plåtklädd ventilationskanal.
Utvändigt underhåll av möbelvaruhus i Ystad
Fasadändring - fasadinklädnad av befintlig lastkaj med befintlig stomme och tak.
Nybyggnad av barack i Ystad
Förhandsbesked för bodar.
Utvändigt underhåll av kontor i Ystad
Installation av solcellsanläggning.
Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad av teknikbyggnader järnväg.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Ystad
Fasadändring - byte av bef. fönster (1 st.) samt bef. fönster sätts igen (3 st.).
Nybyggnad av barack i Ystad
Tillfälliga arbetsbodar (2017-06-19 - 2020-07-31).
Utvändigt underhåll av tennishall i Ystad
Ombyggnad - breddning av ytterdörr för handikappsanpassning, Nybyggnad förråd Sandskogen 2:8, Nybyggnad av förråd Sandskogen 2:8,Åkesholm 2:23.
Ombyggnad av bar i Ystad
Ändrad anändning - grillplatser med utebar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: