Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ystad

Nybyggnad av hotell i Ystad
Nybyggnad hotell samt ändrad användning från badhus till hotell.
Om- och tillbyggnad av förskola och skola i Ystad
Avser ombyggnad av fd industrilokal till förskola samt föreningslokaler. I projektet ingår även utvändiga ytor på 16000 m2 för utemiljö, parkering m.m.
Tillbyggnad av hotell i Ystad
Avser tillbyggnad av hotellet med ca 10 rum.
Ombyggnad till kontor och omklädningsrum i Ystad
Ombyggnad för hemtjänsten. Lokalerna kommer att utnyttjas som kontor, samlingslokaler och omklädningsrum. Om- och tillbyggnaden handlas upp via olika delentreprenader.
Ombyggnad till bowlinghall mm på Surbrunnen i Ystad
Avser ombyggnad av fastighet till restaurang och kontor 5000 kvm.
Nybyggnad av hotell i Kåseberga
Planer finns för nybyggnad av hotell med 14 rum.
Ombyggnad av församlingshus i Ystad
Avser ombyggnad från kontor till församlingshem, fasadändring, ändring av bärande konstruktion samt installation av hiss.
Nytt sprinklersystem vid sjukhus i Ystad
Avser skapande av stamledningssystem för sprinkler på Lasarettet i Ystad. Projektering ska innefatta försörjningsystem samt stamringledningssytem och vattenmagasin med pumpar.
Tillbyggnad av affärshus i Ystad
Avser tillbyggnad av blomsterhall, orangeri.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ystad
Målning av fasad Bergman Norra 3,2.
Nybyggnad av telestation i Ystad
Nybyggnad av teknikbyggnader järnväg.
Ombyggnad av församlingshus i Ystad
Avser installation av va-anläggning.
Ombyggnad av förskola i Ystad
Ombyggnad förskola (utesov).
Utvändigt underhåll av garage i Ystad
Byte av 18 stycken garageportar.
Nybyggnad av barack i Ystad
Förhandsbesked för bodar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ystad
Installation av solceller.
Rivning av kiosk i Ystad
Rivning av kiosk för uthyrning av golfklubbor.
Nybyggnad av barack i Ystad
Tillfälliga arbetsbodar (2017-06-19 - 2020-07-31).
Ombyggnad av cafeteria i Ystad
Ändrad användning - från lokal till café/bageri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: