Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vellinge

Nybyggnad av förskola i Västra Ingelstad Vellinge
Projektet avser nybyggnad av förskola i nedre plan och teknikutrymmen i övre plan.. 8 avdelningar för 90 barn.
Ombyggnad av kök på förskola i Herrestorp
Avser ombyggnad av tillagningskök samt nya miljöhus, Herrestorps Förskola.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Höllviken
Igångsättning tidigast sommaren 2017.
Nybyggnad av räddningsstation i Skanör, Vellinge
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av butik i galleria i Höllviken, Vellinge
Projektet avser invändig ombyggnad av ICA-butik. I projektet ingår även en mindre åtgärd för fasadändring.
Ombyggnad av grundsärskola i Vellinge
Skolan skall byggas om för 20 barn fördelat på 6 hemvister.
Renovering av kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast våren 2017. Planer finns för invändig renovering samt ommålning av väggar, valv m.m. i kyrka.
Nybyggnad av kontor i Vellinge
Nybyggnad av kontor/utställning samt rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av kök i förkola i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för ombyggnad av kök i förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Renovering av kyrka i Velllinge
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för omkalkning av kyrka.
Yttre solavskärmning på Vellinge kommunhus
Avser yttre solavskärmning tpå Vellinge kommunhus,.
Ventilationsarbeten i skola i Vellinge
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Planer finns för ventilationsarbeten i byggnad C vid Herrestorpskolan i Vellinvge.
Tillbyggnad av butik i Vellinge
Tillbyggnad av butik och skärmtak.
Ombyggnad av restaurang i Vellinge
Ändrad användning från lokal till restaurang.
Nybyggnad av idrottshall i Vellinge
Nybyggnad av sporthall.
Ombyggnad av vårdbostad i Vellinge
Ändring av planlösning i lss-boende.
Nybyggnad av läktare i Vellinge
Nybyggnad av läktare.
Nybyggnad av läktare i Vellinge
Nybyggnad av president lounge.
Installation av tumblinggolv i Tångvalla sporthall i Vellinge
Avser installation av ett tumblinggolv i Tångvalla sporthall, golvet ska kunna hissas upp och fastgöras i taket.
Byte av tappvarmvattensystem vid badhus i Vellinge
Projektet avser ombyggnad av befintligt tappvarmvattensystem vid badhuset Vanningen.
Kramlingsarbeten på kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för åtgärder av sockel - kramlingsarbeten på kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: