Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vellinge

Nybyggnad av förskola i Västra Ingelstad Vellinge
Projektet avser nybyggnad av förskola i nedre plan och teknikutrymmen i övre plan.. 8 avdelningar för 90 barn.
Nybyggnad av ridanläggning i Vellinge
Avser nybyggnad av stallbyggnad med en yta pa 31 x 21 meter samt ridhus, stall och café med en yta på 72 x 27 meter.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Höllviken
Igångsättning tidigast sommaren 2017.
Ombyggnad av butik i galleria i Höllviken, Vellinge
Projektet avser invändig ombyggnad av ICA-butik. I projektet ingår även en mindre åtgärd för fasadändring.
Nybyggnd av bilhall i Vellinge
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser nybyggnad bilhall med en yta på ca 1200 m2. Tomtyta: ca 3000 m2.
Nybyggnd av lager i Vellinge
Avser nybyggnad av typ lagerhotell. Tomtyta: ca 4000 m2. Uppskattad byggstart.
Utvändig renovering av kyrka i Vellinge
Projektet avser utvändig renovering av kyrka som omfattar åtgärder av fasader, fönster- och dörrarbeten.
Ombyggnad av grundsärskola i Vellinge
Skolan skall byggas om för 20 barn fördelat på 6 hemvister.
Till- och ombyggnad av kontor m.m. vid industrihus i Vellinge
Igångsättning tidigast maj/juni 2017. Projektet avser om- och tillbyggnad av främst kontor- och lab-lokaler vid befintlig industribyggnad. Yta tillbyggnad: 90 m2.
Ombyggnad av kök i förkola i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för ombyggnad av kök i förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Ventilationsarbeten i förskola i Vellinge
Avser byte av ventilationsaggregat i förskola. Uppskattad byggstart.
Yttre solavskärmning på Vellinge kommunhus
Avser yttre solavskärmning tpå Vellinge kommunhus,.
Ventilationsarbeten i skola i Vellinge
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Planer finns för ventilationsarbeten i byggnad C vid Herrestorpskolan i Vellinvge.
Nybyggnad av läktare i Vellinge
Nybyggnad av president lounge.
Nybyggnad av idrottshall i Vellinge
Nybyggnad av sporthall.
Ombyggnad av restaurang i Vellinge
Ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Vellinge
Ombyggnad och ändrad användning till tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av butik i Vellinge
Tillbyggnad av butik och skärmtak.
Utvändigt underhåll av servering i Vellinge
Utvändig ändring, glasat staket uteservering.
Ombyggnad av toalett i Vellinge
Utvändig ändring, ombyggnation offentliga toaletter.
Nybyggnad av barack i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.
Byte av tappvarmvattensystem vid badhus i Vellinge
Projektet avser ombyggnad av befintligt tappvarmvattensystem vid badhuset Vanningen.
Installation av tumblinggolv i Tångvalla sporthall i Vellinge
Avser installation av ett tumblinggolv i Tångvalla sporthall, golvet ska kunna hissas upp och fastgöras i taket.
Kramlingsarbeten på kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för åtgärder av sockel - kramlingsarbeten på kyrka.
Åtgärder av värmesystem i kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för att åtgärda värmesystemet i Eskilstorps kyrka.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: