Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vellinge

Nytt verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Ny- och ombyggnad av förskola m.m. i Vellinge
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola med tillhörande förskolegård, förråd och parkering samt rivning av en befintlig byggnad. Entreprenaden utförs i två huvuddelar. Ny byggnad, benämnd byggnad 1, utförs för 8 st förskoleavdelningar och personalutrymmen. Befintlig byggnad, benämnd byggnad 2, byggs om till viss del för storkök och 2 förskoleavdelningar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lokaler för handel i Vellinge
Detaljplaneärende. Inga beslut är tagna. Planer finns för nytt handelsområde.
Ombyggnad av kök på förskola i Herrestorp
Avser ombyggnad av tillagningskök samt nya miljöhus, Herrestorps Förskola.
Nybyggnad av kontor och industrilokal i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av grundsärskola i Vellinge
Skolan skall byggas om för 20 barn fördelat på 6 hemvister.
Till- och ombyggnad av kontor m.m. vid industrihus i Vellinge
Projektet avser om- och tillbyggnad av främst kontor- och lab-lokaler vid befintlig industribyggnad. Yta tillbyggnad: 90 m2.
Ombyggnad av kök vid förskolor i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av kök vid förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Nybyggnad av kontor i Vellinge
Nybyggnad av kontor/utställning samt rivning av befintlig byggnad.
Modernisering av bibliotek i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av paviljong i Vellinge
Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga paviljonger t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av läktare i Vellinge
Nybyggnad av läktare.
Nybyggnad av telestation i Vellinge
Mobilteletorn samt två teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Vellinge
Nybyggnad av fiberoptisk teknikbod.
Nybyggnad av carport i Vellinge
Carport/förråd Skanör 13:86,13:85,13:79,13:83.
Åtgärder på delar av tak på kyrka i Vellinge
Igångsättning planeras under 2018. Planer finns förr åtgärder på delar av blytak på kyrka. .

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: