Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vellinge

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Höllviken
Igångsättning tidigast sommaren 2017.
Ombyggnad av butik i galleria i Höllviken, Vellinge
Projektet avser invändig ombyggnad av ICA-butik. I projektet ingår även en mindre åtgärd för fasadändring.
Nybyggnd av lager i Vellinge
Avser nybyggnad av typ lagerhotell. Tomtyta: ca 4000 m2. Uppskattad byggstart.
Utvändig renovering av kyrka i Vellinge
Projektet avser utvändig renovering av kyrka som omfattar åtgärder av fasader, fönster- och dörrarbeten.
Ombyggnad av grundsärskola i Vellinge
Skolan skall byggas om för 20 barn fördelat på 6 hemvister.
Nybyggnad av sevicehus och reception i Vellinge
Avser servicehus med receptionsbyggnad och personalutrymme.
Renovering av kyrkotorn vid Håslövs kyrka Vellinge
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för renovering av tornet på kyrkan.
Till- och ombyggnad av kontor m.m. vid industrihus i Vellinge
Igångsättning tidigast maj/juni 2017. Projektet avser om- och tillbyggnad av främst kontor- och lab-lokaler vid befintlig industribyggnad. Yta tillbyggnad: 90 m2.
Ombyggnad av kök i förkola i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för ombyggnad av kök i förskolor inom Vellinge kommuns fastigheter.
Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Uppskattad byggstart.
Ventilationsarbeten i förskola i Vellinge
Avser byte av ventilationsaggregat i förskola. Uppskattad byggstart.
Yttre solavskärmning på Vellinge kommunhus
Avser yttre solavskärmning tpå Vellinge kommunhus,.
Nybyggnad av idrottshall i Vellinge
Nybyggnad av sporthall.
Ombyggnad av restaurang i Vellinge
Ombyggnad av restaurang.
Ventilationsarbeten i skola i Vellinge
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Planer finns för ventilationsarbeten i byggnad C vid Herrestorpskolan i Vellinvge.
Tillbyggnad av butik i Vellinge
Tillbyggnad av butik och skärmtak.
Utvändigt underhåll av servering i Vellinge
Utvändig ändring, glasat staket uteservering.
Byte av tappvarmvattensystem vid badhus i Vellinge
Projektet avser ombyggnad av befintligt tappvarmvattensystem vid badhuset Vanningen.
Installation av tumblinggolv i Tångvalla sporthall i Vellinge
Avser installation av ett tumblinggolv i Tångvalla sporthall, golvet ska kunna hissas upp och fastgöras i taket.
Kramlingsarbeten på kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast hösten 2017. Planer finns för åtgärder av sockel - kramlingsarbeten på kyrka.
Åtgärder av värmesystem i kyrka i Vellinge
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för att åtgärda värmesystemet i Eskilstorps kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: