Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Staffanstorp

Nybyggnad av skola, förskola och bostäder i Vikhemsområdet, Staffanstorp
Avser bostäder och centrumverksamheter, park, samt en ny skola/förskola.
Nybyggnad av förskola i Staffanstorp
Avser nybyggnad av förskola med 12 avdelningar. Förskolan byggs i 2 våningar och ska ha plats för 270 barn, mottagningskök, diverse gemensamhetsutrymmen och en omfattande utemiljö.Tung stomme i platsgjuten betong med kvarsittande form samt tegelfasad. Totalentreprenad med partnering.
Nybyggnad av vårdbostad i Staffanstorp
Avser nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av F-6 skola i Staffanstorp
Detaljplaneärende. Planer finns för nybyggnad av F-6 skola. Byggs i 2 plan med plats för 420 elever. Tre nya skolbyggnader och en ny idrottshall.
Nybyggnad av hotell i Staffanstorp
Omfattar nybyggnad av hotell med ca 29 rum i tre våningar.
Ombyggnad av bibliotek till hörsal och musikskola i Staffanstorp
Preliminär igångsättning början av 2018. Avser ombyggnad delar i befintlig byggnad från bibliotek i plan 1 till hörsal och musikskola.
Nybyggnad av butiker i Rondellens handelsområde,Staffanstorp
Igångsättning avhängigt intressenter. Inga beslut är tagna.
Ombyggnad av idrottshall,gymnastiksal i Staffanstorp
Avser ombyggnad till idrottshall.
Ombyggnad av affärshus i Staffanstorp
Avser till- och ombyggnad av affärshus/industribyggnad.
Nybyggnad av telestation i Staffanstorp
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Bygglov för tillfällig åtgärd t.o.m 2019-04-01 placering av byggbodar samt byggskylt.
Nybyggnad av barack i Staffanstorp
Bygglov för tillfällig åtgärd; byggbod och skylt t.om. 2019-08-01.
Tillbyggnad av skola i Staffanstorp
Avser tillbyggnad av skola, uppförande av moduler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: