Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Örkelljunga

Markområde för handels- och industriområde i Örkelljunga
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns till försäljning för nybyggnad av handel, industri, kontor och verksamhetslokaler. Igångsättning avhängigt intressenter. Omfattar ca 35000 m2 markområde.
Rivning av förskola i Örkelljunga
Avser rivning av förskola med vidbyggt skyddsrum.
Byte av värmesystem Solrosen i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Tillbyggnad av affärshus i Örkelljunga
Nybyggnad av entré på fastigheten Terrassen 1 A.
Ombyggnad av samlingslokal i Örkelljunga
Ändring av brandskydd på lägergård.
Byte av tak Kungsskolan i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad ventilation i Lillhallen i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad ventilation kök Södergården i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Byte av fönster Kungsskolan i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örkelljunga
Omfärgning av fasad på affärshus.
Byte av tak Estet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Byte av ytskikt Kungsskolan i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser nya ytskikt och ny el.
Byte av tak Utbildningscentrumi Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: