Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Lund

Nybyggnad av F-3 skola, Norra Fäladen, Lund
Projektet avser två huskroppar; en F3-skola för 200 elever i två plan i den ena och en förskola för 100 barn i ett plan i den andra. Huskropparna är sammanbyggda på nedervåningen, där man ska ha gemensamma funktioner som bibliotek, restaurang och tillagningskök.
Om- och tillbyggnad av universitetet i Lund
Avser om- och tillbyggnad av studiemiljöer, en ny hörsal och att öppna upp huset vertikalt för att skapa naturliga mötesplatser. Även en ny entré, kommunikations- och uppehållsytor och en uteplats skapas. För att förbättra inomhusklimatet uppgraderas husets installationer.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Projektet avser till- och ombyggnad av skola med matsal och slöjdsal samt uppförande av miljöhus och plank. Avser byggnad F och H.
Nybyggnad av stabsbyggnad i Lund
Avser nybyggnad av en stadsbyggnad med kontor.
Tillbyggnad av café i Lund
Tillbyggnad av Biltema med café. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kulvertar vid SUS Lund
Avser åtgärder inför Spårvagnsutbyggnad. Nybyggnad av kulvertundergångar i korsningen Lasarettsgatan/Baravägen samt korsningen Klinikgatan/Baravägen.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Lund
Avser om- och tillbyggnad för Genetik och klinisk Kemi i byggnad 40, del F2, plan 12-16 samt provisoriskt kök. Tillbyggnaden är ett fläktrum på plan 16.
Renovering av skola i Lund
Objektet avser omläggning av yttertak, byte av syllar, omläggning av el mm för att förbättra inomhusmiljön. Igångsättning vecka 22 2017.
Ombyggnad av förskola i Veberöd
Avser innemiljöåtgärder, utvändig renovering samt verksamhetsanpassning av förskolelokaler.
Ombyggnad av universitet i Lund
Avser inredande av 2 st olika labb i en befintlig hallbyggnad. Labben omfattar totalt 1000 kvm och byggs delvis i 2 plan där kontorsutrymmen kommer att finnas på de övre planen.
Energiåtgärder, Universitetssjukhuset i Lund
Avser installationer av solceller på byggnad 27 (Infektionen), om ca. 500 m2 och på byggnad 16 (Pastellen), om ca. 200 m2.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av hotell med veranda (Grand Hotell).
Ventilationsarbeten i sjukhusbyggnad i Lund
Avser ventilationsarbeten av hela byggnad 82, barn- och ungdomssjukhuset.
Ventilationsarbeten i sjukhusbyggnad i Lund
Avser ventilationsarbeten i byggnad 23 på Universitetssjukhuset i Lund. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser om- och tillbyggnad av ett bef parkeringshus med 3 våningsplan. Ytterligare 3 våningar ska påbyggas.
Syllbyte samt invändigt underhåll på skola i Södra Sandby
Avser invändiga bärande väggar samt underhåll.
Renovering av ventilation i SiS Lunden i Lund
Uppdraget omfattar ventilationsrenovering och installation av värmeåtervinning. I samband med detta byggs två nya fläktrum. Nya brandlösningar utförs i samband med ombyggnaden. Sekretesskyddad upphandling.
Rivning inför kommande ombyggnad av kontor, Ljusåret 3, Lund
Avser invändig rivning för kommande ombyggnation som finns på separat projekt 1457973.
Rivning av centralkök, matsal i Lund
Rivningslov för rivning av storkök och personalmatsal.
Hyresgästanpassning av lokaler i Lund
Avser hyresgästanpassning av konferenslokaler, pentry samt kopiatorrum.
Ombyggnad av förskola i Lund
By 9. bygglov för ändrad användning av bottenvåningen till förskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Förfrågan renovera samt byte av fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Hus c och d, bygglov för utvändig ändring av skola med byte av fönster samt ett nytt fönster.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Lund
Bygglov för fasadändring av församlingshus.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av föreningslokal (mejeriet), byte av fönster.
Ombyggnad av gymnasieskola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till gymnasieskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad, byte av fönster till altandörr.
Utvändigt underhåll av läktare i Lund
Bygglov för utvändig ändring av läktarbyggnad - lucka i vägg för biljettförsäljning.
Anbud kvartersarkitekt Kv Paradis i Lund
En kvartersarkitekt ska anlitas för den centrala delen av Campus Lund som ligger inom kvarter Paradis.
Nybyggnad av carport i Lund
Bygglov för uppförande av carport.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Bygglov för uppförande av pergola med solceller på taket.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Lund
Bygglov för utvändig ändring av forskning-/utbildningslokal, befintligt fönster ersätts med dörr.
Tillbyggnad av paviljong i Lund
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad samt utvändig ändring av paviljong.
Nybyggnad av omklädningsrum i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodar för omklädning.
Utvändigt underhåll av restaurang i Lund
Bygglov för byte av fönster i restaurang.
Diskrumsutrustning Fäladsgården Lund
Avser leverans och montering av diskrumsutrustning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: