Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Lund

Nybyggnad av kontor i Lund
Planer finns på nybyggnad av kontor. Igångsättning ej fastställd. Kommer troligen byggas i 6 etapper.
Nybyggnad av spårvagnsdepå i Lund
I närheten av ESS kommer en depå för Lunds spårvagnar att uppföras. Den ska innehålla utrymmen för dagligt underhåll och rengöring, verkstad för större underhållsarbeten och reparationer samt uppställningsplats för spårvagnarna. Även kontor, två likriktarstationer, en pumpstation och ett miljöhus ska uppföras. Fastigheten kommer att vara inhägnad.
Om- och tillbyggnad av högskola i Lund
Avser anpassning av lokalerna pga att pedagogiken idag ställer andra krav på lärandemiljön. Visionen är att skapa en skandinavisk utvecklingsbar mötesplats med hållbar tidlös identitet, attraktiva studiemiljöer med stark hållbarhets- och miljöprofi.l
Nybyggnad av idrottshall och F-3 skola i Lund
Avser nybyggnad av F-3 skola med fullstor idrottshall. Tidigast byggstart sommaren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av F-3 skola, Norra Fäladen, Lund
Projektet avser två huskroppar; en F3-skola för 200 elever i två plan i den ena och en förskola för 100 barn i ett plan i den andra. Huskropparna är sammanbyggda på nedervåningen, där man ska ha gemensamma funktioner som bibliotek, restaurang och tillagningskök.
Nybyggnad av kontor och flerbostadshus i Lund. etapp 1
Avser nybyggnad av 40-50 lägenheter samt 6000 m2 kontor. Omfattar 10-12 huskroppar.
Nybyggnad av kontor och bostäder på Brunnshög i Lund
Avser nytt kontorshus för eget bruk, samt ett 40-tal hyreslägenheter.
Nybyggnad av gymnasieskola i Lund
Avser nybyggnad av gymnasieskola för ca 2160 elever. Projektet kommer att indelas i tre etapper. Inflyttning av verksamheten är planerad till terminstart HT 2021, HT2022 och HT2023.
Nybyggnad av filmstad i Lund
Planerat tidigt projekt. Placering oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor i Lund
Igångsättning tidigast 2018.
Om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Nybyggnad av idrottshall i Lund
Avser nybyggnad av idrottshall.
Om- och tillbyggnad av universitetet i Lund
Avser om- och tillbyggnad av studiemiljöer, en ny hörsal och att öppna upp huset vertikalt för att skapa naturliga mötesplatser. Även en ny entré, kommunikations- och uppehållsytor och en uteplats skapas. För att förbättra inomhusklimatet uppgraderas husets installationer.
Nybyggnad av kontorslokaler i Stångby
Avvaktar beslut. Etapp 2 omfattar kontorslokaler för forsknings- och utvecklingsföretag. 3-4 huskroppar i 2- 1/2 plan. Igångsättning tidigast 2017.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av 45st lägenheter i 3 plan. Lägenheterna är i storlekarna 1-3 rok. Samt utvändig ändring av fasad och byte av fönster på befintligt hotell.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Lund
Avser om- och tillbyggnad för Genetik och klinisk Kemi i byggnad 40, del F2, plan 12-16 samt provisoriskt kök. Tillbyggnaden är ett fläktrum på plan 16.
Om och tillbyggnad av affärshus i Lund
Projektet avser om och tillbyggnad av affärshus.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Projektet avser till- och ombyggnad av skola med matsal och slöjdsal samt uppförande av miljöhus och plank. Avser byggnad F och H.
Nybyggnad av butikslokal i östra lund
Avser nybyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av stabsbyggnad i Lund
Avser nybyggnad av en stadsbyggnad med kontor.
Nybyggnad av förskola i Lund
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad av flerbostadshus till kontor, Lund
Avser ändrad användning från bostad till kontor. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av café i Lund
Tillbyggnad av Biltema med café. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kulvertar vid SUS Lund
Avser åtgärder inför Spårvagnsutbyggnad. Nybyggnad av kulvertundergångar i korsningen Lasarettsgatan/Baravägen samt korsningen Klinikgatan/Baravägen.
Ombyggnad för laboratorielokaler, CMD i Lund
Avser ombyggnad för verksamheten CMD (Centrum för Molykulär Diagnostik) som ska flytta till nya lokaler inom sjukhusområdet i Lund. CMD är en del av Labmedicin. Befintligt våningsplan 12 i byggnad 71 ska byggas om för verksamhetens behov, ca 1000 m2. I entreprenaden ingår även viss ombyggnad av ventilationsanläggning i fastigheten som är beläget på plan 08 och plan 13.
Ombyggnad till nytt idrottscenter i Lund
Ombyggnad till gymnastik- och kampsportsanläggning.
Ombyggnad av skola till förskola i Stångby
Planer finns för att bygga om 3-9 skola till förskola.
Ombyggnad av biograf i Lund
Planer finns för ombyggnad av biograf med utökning av antal salonger, utökning av foaljé m m. Tidigast byggstart 2018.
Ombyggnad av kontor, Ljusåret 3, Lund
Avser invändig renovering för att anpassa lokalerna till ett aktivitetsbaserat arbetssätt i kontorslandskap.
Ventilationsarbeten i sjukhusbyggnad i Lund
Avser ventilationsarbeten av hela byggnad 82, barn- och ungdomssjukhuset.
Syllbyte samt invändigt underhåll på skola i Södra Sandby
Avser invändiga bärande väggar samt underhåll.
Om- och tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser om- och tillbyggnad av ett bef parkeringshus med 3 våningsplan. Ytterligare 3 våningar ska påbyggas.
Rivning av centralkök, matsal i Lund
Avser rivning av storkök och personalmatsal.
Energiåtgärder, Universitetssjukhuset i Lund
Avser installationer av solceller på byggnad 27 (Infektionen), om ca. 500 m2 och på byggnad 16 (Pastellen), om ca. 200 m2.
Rivning inför kommande ombyggnad av kontor, Ljusåret 3, Lund
Avser invändig rivning för kommande ombyggnation som finns på separat projekt 1457973.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Lund
Avser utvändig ändring av kontor med solceller på tak och takhuvar, urtyrmningstrappa, ändrad planlösning samt anläggande av parkering. Rivning och invändig ombyggnad finns på ID 1457973, 1457857
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Avser utvändig ändring av skola, Hus c och d, med byte av fönster samt ett nytt fönster och fasadarbete.
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av affärshus, ica.
Nybyggnad av kontor i Lund
Bygglov för uppförande av kontor samt lager.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Lund
Bygglov för utvändig ändring av samlingslokal och kök i studentboende.
Ombyggnad av varuhus i Lund
Bygglov för ändrad användning från lager till partivaruhandel samt rivning av plank och anordnande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för ändrad användning, avser hyrsgästanpassning, från lager/kontor till cafe/restaurang.
Anbud kvartersarkitekt Kv Paradis i Lund
En kvartersarkitekt ska anlitas för den centrala delen av Campus Lund som ligger inom kvarter Paradis.
Nybyggnad av telestation i Lund
Bygglov för uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av cafeteria i Lund
Bygglov för uppförande av vagnsförråd, café.
Tillbyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för tillbyggnad av restaurang samt inredande av hotellrum.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av ventilationsutrymme samt inbyggnad av fläktaggregat.
Nybyggnad av barack i Lund
Bygglov för uppförande av bod/bodar och upplag.
Nybyggnad av toalett i Lund
Bygglov för rivning samt uppförande av toalettbyggnad.
Anbud gällande Radonkonsult, Lunds kommun
Upphandlingen avser genomförande av radonmätningar enligt senaste utgåvan av strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av parkeringshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: