Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Lund

Nybyggnad av affärshus, bostäder m.m. i Lund
ICA Fastigheter är utsedd som vinnare i markanvisningstävling för ett nytt kvarter i Bunnshög utanför centrala Lund. Området innefattar dagligvaruhandel, kontor, bostäder och service. Omfattning; 3000 kvm butikslokaler, 3000 kvm övriga ytor för service mm samt 150 lägenheter.
Tillbyggnad av hotell och garage i Lund
Avser 12-13000 kvm. Mindre rivningsarbeten pågår.
Nybyggnad av kontor, Centrumhuset i Lund
Planer finns för fortsatt nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av F-3 skola, Norra Fäladen, Lund
Projektet avser två huskroppar; en F3-skola för 200 elever i två plan i den ena och en förskola för 100 barn i ett plan i den andra. Huskropparna är sammanbyggda på nedervåningen, där man ska ha gemensamma funktioner som bibliotek, restaurang och tillagningskök.
Nybyggnad av kontor och bostäder på Brunnshög i Lund
Avser nytt kontorshus för eget bruk, samt ett 40-tal hyreslägenheter.
Nybyggnad av förskola i Lund
Avser nybyggnad av F-3 skola för 400 elever med fullstor idrottshall. Tidigast byggstart sommaren 2018. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av universitetet i Lund
Avser om- och tillbyggnad av studiemiljöer, en ny hörsal och att öppna upp huset vertikalt för att skapa naturliga mötesplatser. Även en ny entré, kommunikations- och uppehållsytor och en uteplats skapas. För att förbättra inomhusklimatet uppgraderas husets installationer.
Om- samt tillbyggnad av universitet i Lund
Aver upprustning av kontor och undervisningslokaler samt tillbyggnad med ny entré för socialhögskolan.
Nybyggnad av kontor i Lund etapp 1
Omfattning är oklar. Detaljplan saknas. Kostnad samt byggstart är uppskattad.
Nybyggnad av utbildningscenter i Lund
Hårdgjorda ytor, för ca 40 stridsfordon
Nybyggnad av skollokaler i Lund
Lars Erik Larsson-gymnasiet har presenterat 3 alternativ för ett nybygge: Att skolan, liksom idag, hyr marken och bygger i egen regi. Att marken köps loss från kommunen för ett eget bygge. Att kommunen bygger och hyr ut lokalerna.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Projektet avser till- och ombyggnad av skola med matsal och slöjdsal samt uppförande av miljöhus och plank. Avser byggnad F och H.
Nybyggnad av stabsbyggnad i Lund
Avser nybyggnad av en stadsbyggnad med kontor.
Nybyggnad av förskola vid Nilstorp i Lund
Förskolan är uppdelad på 2 hemvister, varje hemvist är i sin tur uppdelad på tre avdelningar. Förskolan är avsedd för mellan 84-102 barn. Till förskolan planeras ett tillagningskök som hanterar mat till förskolan samt till ytterligare 2 enheter, totalt ska köket hantera 300 portioner. Förskolan kommer att få en utemiljö på ca 3638 kvm samt ett förråd.
Nybyggnad av förskola i Lund
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad och renovering av universitet i Lund
Projektet avser ombyggnad för förändrat användningssätt. Ny entré med tillhörande nytt trapphus och ny hiss i syfte att tillgänglighetsanpassa huset. Allmän renovering, övrig anpassning till gällande myndighets- och säkerhetskrav. Arbetena innefattar såväl planlösning, nya ytskikt som åtgärdande av installationer.
Tillbyggnad av café i Lund
Tillbyggnad av Biltema med café. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Lund
Projektet avser nybyggnad av förskola med plats för ca 140 barn med stort tillagningskök.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Lund
Avser om- och tillbyggnad för Genetik och klinisk Kemi i byggnad 40, del F2, plan 12-16 samt provisoriskt kök. Tillbyggnaden är ett fläktrum på plan 16.
Nybyggnad av kulvertar vid SUS Lund
Avser åtgärder inför Spårvagnsutbyggnad. Nybyggnad av kulvertundergångar i korsningen Lasarettsgatan/Baravägen samt korsningen Klinikgatan/Baravägen.
Renovering av skola i Lund
Objektet avser omläggning av yttertak, byte av syllar, omläggning av el mm för att förbättra inomhusmiljön. Igångsättning vecka 22 2017.
Ombyggnad av förskola i Veberöd
Avser innemiljöåtgärder, utvändig renovering samt verksamhetsanpassning av förskolelokaler.
Ombyggnad av universitet i Lund
Avser inredande av 2 st olika labb i en befintlig hallbyggnad. Labben omfattar totalt 1000 kvm och byggs delvis i 2 plan där kontorsutrymmen kommer att finnas på de övre planen.
Nybyggnad av inomhushall på Klostergården, Lund
Projektet ligger vilande. Avvaktar beslut från kommunen. Utföres till viss del genom ideella arbetsinsatser. Planer finns för ny permanent inomhushall eller tälthall innehållande elvamannaplan med konstgräs.
Ombyggnad till nytt idrottscenter i Lund
Ombyggnad till gymnastik- och kampsportsanläggning.
Energiåtgärder, Universitetssjukhuset i Lund
Avser installationer av solceller på byggnad 27 (Infektionen), om ca. 500 m2 och på byggnad 16 (Pastellen), om ca. 200 m2.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av hotell med veranda (Grand Hotell).
Ventilationsarbeten i sjukhusbyggnad i Lund
Avser ventilationsarbeten i byggnad 23 på Universitetssjukhuset i Lund. Uppskattad byggstart och kostnad.
Fasadrenovering på kulturhus i Lund
Avser fasadrenovering mot Västra Mårtensgatan och lilla Södergatan. Alla fasaderna byter kulör, puts lagas och kompletteras mm.
Syllbyte samt invändigt underhåll på skola i Södra Sandby
Avser invändiga bärande väggar samt underhåll.
Om- och tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser om- och tillbyggnad av ett bef parkeringshus med 3 våningsplan. Ytterligare 3 våningar ska påbyggas.
Renovering av fasad och tak på byggnader vid MSB Revinge i Lund
Projektet avser renovering av fasad och tak, Hus 1, Hus 3, Hus 14 och Hus 18. Option för utförande 2018 avser Hus 4, Hus 11- 13, Hus 16- 17, Hus 21- 23 och Hus 26.
Renovering av ventilation i SiS Lunden i Lund
Uppdraget omfattar ventilationsrenovering och installation av värmeåtervinning. I samband med detta byggs två nya fläktrum. Nya brandlösningar utförs i samband med ombyggnaden. Sekretesskyddad upphandling.
Hyresgästanpassning av lokaler i Lund
Avser hyresgästanpassning av konferenslokaler, pentry samt kopiatorrum.
Utvändigt underhåll av brandstation i Lund
Bygglov för fasadändring av brandstation med ändrad kulör.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Lund
Bygglov för fasadändring av församlingshus.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av föreningslokal (mejeriet), byte av fönster.
Ombyggnad av vårdcentral i Lund
By 18 bygglov för utvändig ändring av vårdbyggnad, 2 st takkupor samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Lund
By 9. bygglov för ändrad användning av bottenvåningen till förskola.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för ändrad användning från lager till restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Förfrågan renovera samt byte av fönster.
Nybyggnad av skola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande skolpaviljong.
Ombyggnad av gymnasieskola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till gymnasieskola.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Hus c och d, bygglov för utvändig ändring av skola med byte av fönster samt ett nytt fönster.
Utvändigt underhåll av restaurang i Lund
Bygglov för byte av fönster i restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad, byte av fönster till altandörr.
Utvändigt underhåll av läktare i Lund
Bygglov för utvändig ändring av läktarbyggnad - lucka i vägg för biljettförsäljning.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av parkeringshus med solceller.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Lund
Bygglov för utvändig ändring av samlingslokal i flerbostadshus, ny utrymningsdörr samt trappa.
Nybyggnad av carport i Lund
Bygglov för uppförande av carport.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Bygglov för uppförande av pergola med solceller på taket.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av byggnad, nytt fönster.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Lund
Bygglov för utvändig ändring av forskning-/utbildningslokal, befintligt fönster ersätts med dörr.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ändrad användning från kontor till skola.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Avser ändrad användning kontor till restaurang, 179 kvm.
Rivning av carport i Lund
Rivningslov för rivning av carport.
Tillbyggnad av paviljong i Lund
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad samt utvändig ändring av paviljong.
Nybyggnad av barack i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av arbets- och kontorsbodar.
Nybyggnad av omklädningsrum i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodar för omklädning.
Diskrumsutrustning Fäladsgården Lund
Avser leverans och montering av diskrumsutrustning.
Skyddsåtgärder m.m. , Silvåkra kyrka
Projektet omfattar skyddsåtgärder på vinden, belysning och plattform med skyddsräcke.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: