Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning och renovering LTH, Lund
Avser upprustning och renovering av M-huset.
Om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Om- och tillbyggnad av biomedicinskt centrum.
Tillbyggnad av hotell och garage i Lund
Avser 12-13000 kvm. Mindre rivningsarbeten pågår.
Nybyggnad av hotell i Centrala Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av hotell med 257 rum och lounger, högdel, gym samt en Skybar. Magnolia Bostad AB kommer att bygga och driva projektet till färdigställande, sen tar Alecta över som fastighetsägare.
Nybyggnad av spårvagnsdepå i Lund
I närheten av ESS kommer en depå för Lunds spårvagnar att uppföras. Den ska innehålla utrymmen för dagligt underhåll och rengöring, verkstad för större underhållsarbeten och reparationer samt uppställningsplats för spårvagnarna. Även kontor, två likriktarstationer, en pumpstation och ett miljöhus ska uppföras. Fastigheten kommer att vara inhägnad.
Nybyggnad av F-3 skola och idrottshall i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av F-3 skola, med idrottshall och uteklassrum samt förråd. Brunnshögs skola kommer att omfatta ca 400 elever från och med förskoleklass till och med årskurs tre.
Nybyggnad av F-3 skola, Norra Fäladen, Lund
Projektet avser två huskroppar; en F3-skola för 200 elever i två plan i den ena och en förskola för 100 barn i ett plan i den andra. Huskropparna är sammanbyggda på nedervåningen, där man ska ha gemensamma funktioner som bibliotek, restaurang och tillagningskök.
Nybyggnad resecentrum, centrala Lund
Planer finns för ny stationsbyggnad vid Lunds Centralstation.
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Veberöd
Avser nybyggnad av skola och förskola, inklusive tillagningskök och matsal, samt en idrottshall.
Påbyggnad av barn- och ungdomssjukhuset i Lund
Avser påbyggnad av tre plan på befintlig by 82, Barn- och Ungdomssjukhuset på Sjukhusområdet i Lund. Påbyggnaden som ska uppföras har en total BTA på ca 6 000 m2.
Nybyggnad av kontor i Lund
Igångsättning tidigast 2018.
Om- och tillbyggnad av universitetet i Lund
Avser om- och tillbyggnad av studiemiljöer, en ny hörsal och att öppna upp huset vertikalt för att skapa naturliga mötesplatser. Även en ny entré, kommunikations- och uppehållsytor och en uteplats skapas. För att förbättra inomhusklimatet uppgraderas husets installationer.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av 45st lägenheter i 3 plan. Lägenheterna är i storlekarna 1-3 rok. Samt utvändig ändring av fasad och byte av fönster på befintligt hotell.
Nybyggnad av utbildningscenter i Lund
Avser projektering av Utbildningshall. Total ny area blir ca 4 400 m2 BTA, varav ca 2 800 m2 utgörs av utbildningshall, ca 450 m2 teknikhall och 390 m2 simulatoravdelning.
Om och tillbyggnad av affärshus i Lund
Projektet avser om och tillbyggnad av affärshus.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Projektet avser till- och ombyggnad av skola med matsal och slöjdsal samt uppförande av miljöhus och plank. Avser byggnad F och H.
Nybyggnad av butikslokal i östra lund
Avser nybyggnad av butikslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus till kontor, Lund
Avser ändrad användning från bostad till kontor. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Ombyggnad av kemicentrum 1 i Lund
Avser 2 huvuddelar. Huvuddel A: Laboratorium byggs om till studieytor och studentytor, nya rum och pentryn ska skapas samt ihopslagning av 2 datasalar till 1 datasal. Huvudel B: Flytt av bibliotek och där bibliotekt har varit skapas nya grupprum och seminarierum. Yta: 1650 kvm LOA.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Lund
Avser rivning av befintligt kök och matsal samt nyproduktion av detsamma inom samma yta. Viss ombyggnad inom intilliggande skolbyggnad. Utemiljö
Om- och tilbyggnad av Polhems matsal i Lund
Avser tillbyggnad av Polhemskolans matsal, utökad kapacitet för minst 100 elevplatser, bygga om serveringsli8njerna och diskinlämning för att skapa bättre flöde. Befintlig personalmatsal flyttas och kommer att byggas till. I källarplan kommer anpassningar ske för bland annat en ny serveringslinje och på plan 3 kommer ett fläktrum att utökas för att göra plats för nytt större aggregat.
Ombyggnad av förskola i Lund
Byggarbeten, bland annat ingår följande: - Byte av samtlig träsyll - Demontering och ersättning av ”flytande golvkonstruktion” Sida 3 av 27 - Ny golvbeläggning i korridorer, entréer, WC etc - Ommålning ytskikt - Nya pentryn inkl. vitvaror - Rivning och ersättning betongpannor - Rivning av masonit i yttertak för byte till råspont - Ny utvändig trappa till vind - Byte av mjukfog kring dörrar och fönster El- och telesystem, bland annat ingår följande: - Nya elinstallationer för kraft- och belysningsinstallationer (nya ledningar, nya apparater / platsutrustningar etc), befintlig kanalisation skall återanvändas - Nytt brand- och utrymningslarm skall installeras - Nytt inbrottslarm skall installeras VVS, bland annat ingår följande: - Demontering och ersättning av ett FTX aggregat med komplett kanalsystem. - Befintliga tappvatteninstallationer såsom vattenklosetter tvättställ skötbord mm demonteras och återmonteras. - Befintligt Radiatorer demonteras och återmonteras. - Demontering och återmontering av installationer inom storköket - Nya ledningssystem för tappvatten och värme i erforderlig omfattning. - Nya Blandare installeras för nya diskbänkar. - Nya shuntgrupper för vattenburet värmebatteri i nytt FTX-aggregat till köket
Ombyggnad av restaurang i Lund
Avser ändrad användning, avser hyresgästanpassning, från lager/kontor till cafe/restauranger.
Ombyggnad till nytt idrottscenter i Lund
Ombyggnad till gymnastik- och kampsportsanläggning.
Ombyggnad av skola till förskola i Stångby
Planer finns för att bygga om 3-9 skola till förskola.
Ombyggnad för laboratorielokaler, CMD i Lund
Avser ombyggnad för verksamheten CMD (Centrum för Molykulär Diagnostik) som ska flytta till nya lokaler inom sjukhusområdet i Lund. CMD är en del av Labmedicin. Befintligt våningsplan 12 i byggnad 71 ska byggas om för verksamhetens behov, ca 1000 m2. I entreprenaden ingår även viss ombyggnad av ventilationsanläggning i fastigheten som är beläget på plan 08 och plan 13.
Nybyggnad av restaurang i Lund
Avser nybyggnad av restaurang i närheten av Nova Lund.
Ventilationsarbeten i sjukhusbyggnad i Lund
Avser ventilationsarbeten av hela byggnad 82, barn- och ungdomssjukhuset.
Ombyggnad av biograf i Lund
Planer finns för ombyggnad av biograf med utökning av antal salonger, utökning av foaljé m m. Tidigast byggstart 2018.
Ombyggnad till skola i Hög, Lund
Planer finns för ändrad användning av fastighet till skola.
Rivning av centralkök, matsal i Lund
Avser rivning av storkök och personalmatsal.
Om- och tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser om- och tillbyggnad av ett bef parkeringshus med 3 våningsplan. Ytterligare 3 våningar ska påbyggas och förses med yttertak av solcellspaneler.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Lund
Avser anläggande av parkering och utemiljö samt utvändig ändring av kontor med installation av solceller på tak och takhuvar som utförs i egen regi.
Ramavtal specialsnickerier i Lund
Avtalstiden är 2018-03-15-- 2020-03-14, med option på förlängning två år. Maximal avtalstid t.o.m. 2022-03-14.
Energiåtgärder, Universitetssjukhuset i Lund
Avser installationer av solceller på byggnad 27 (Infektionen), om ca. 500 m2 och på byggnad 16 (Pastellen), om ca. 200 m2.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Avser utvändig ändring av skola, Hus c och d, med byte av fönster samt ett nytt fönster och fasadarbete.
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av affärshus, ica.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av museum i Lund
Bygglov för tillbyggnad av museum.
Tillbyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontor/forskningsbyggnad, ändrad användning samt rivning.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Lund
Bygglov för utvändig ändring av samlingslokal och kök i studentboende.
Ombyggnad av varuhus i Lund
Bygglov för ändrad användning från lager till partivaruhandel samt rivning av plank och anordnande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för ändrad användning lägenhet till lokal (kontor) i flerbostadshus.
Anbud kvartersarkitekt Kv Paradis i Lund
En kvartersarkitekt ska anlitas för den centrala delen av Campus Lund som ligger inom kvarter Paradis.
Utvändigt underhåll av servicebyggnad i Lund
Bygglov för utvändig ändring av servicebyggnad samt ändrad rumsindelning.
Utvändigt underhåll av museum i Lund
Bygglov för utvändig ändring av museum, ventilationshuvar (vita huset).
Nybyggnad av barack i Lund
Bygglov för uppförande av bod/bodar och upplag.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Lund
Bygglov för uppförande av brandtrappa till parkeringshus.
Nybyggnad av garage i Lund
Bygglov för uppförande av skärmtak, garage/förråd.
Nybyggnad av cafeteria i Lund
Bygglov för uppförande av vagnsförråd, café.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus, byte av glaspartier.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Avser renovering och byte av fönster på fastigheten.
Anbud gällande Radonkonsult, Lunds kommun
Upphandlingen avser genomförande av radonmätningar enligt senaste utgåvan av strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: