Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Landskrona

Nybyggnad av handelshus i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av handelshus och flerbostadshus kommer inrymmas.
Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor/lager.
Nybyggnad av skola i Landskrona
gångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Byggplats ej fastställd.
Ombyggnad till kontor i Landskrona
Planer finns för ombyggnad till kontor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Vilande projekt. Inga beslut är tagna.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Byggplats och igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Detaljplanearbete skall utföras. Planer finns för nybyggnad av förskola för 100 barn.
Ombyggnad för fotouställning m.m i Landskrona
Avser ombyggnad av kontorlokaler för att skapa undervisningslokaler, arkivlokaler för fotografiska samlingar samt arbetslokaler för den personal som arbetar i verksamheterna.
Ny kiosk och vänthall vid Landskrona station
Avser nybyggnation av kiosk och vänthall vid Landskrona station. Totalkostnad för projektet ca 15 mkr). Igångsättning av förberedande arbeten under maj 2017. Uppsättning av staket och markarbeten under hösten 2017.
Ombyggnad till förskola samt åtgärder av utemiljö i Häljarp Landskrona
Projektet avser ombyggnad av l/m skola till förskola. samt åtgärder av utemiljö. .Markplanerad area ca 3 300m2 Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av kontor och lager i Landskrona
Avser en tillbyggnad av Bravida Prenads kontor i Landskrona.
Nybyggnad av församlingshus i Landskrona
Avser nybyggnad av församlingshem med en yta på 300 m2.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Avser ombyggnad av skola efter brand. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Projektet avser återställning av Sandåkerskolans lokaler efter brandskada. Återställningen kommer att göras i etapper och detta avser etapp 2 som omfattar återställning av ytskikt, ventilation, el/tele , Vs, övriga inredningar/kompletteringar och omfattas av ca 280 kvm LOA (lokalarea).
Renovering av idrottshall i Landskrona
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för renovering av idrottshall.
Upprustning av idrottshall i Landskrona etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt upprustning av idrottshall.
Upprustning av idrottshall i Landskrona etapp 1
Igångsättning tidigast 2020. Avser läktarstolar mm i idrottshall.
Nybyggnad av hamnkontor i Landskrona
Projektet ligger vilande. Igångsättning tidigast 2018.
Utbyte av ventilation vid Karlslundsbadet i Landskrona
Befintlig ventilationsanläggning på Karlslundsbadet från 1995 skall rivas och ersättas med ny. Anläggningen är placerad i källarplanet. Objektets läge: Idrottsplatsområdet mellan Läktarbadet och Idrottshallen.
Ramavtal nyinstallatiner samt om- och tillbyggnader av hissar i Landskrona
Avser både varor och tjänster. Både nyinstallationer, om- och tillbyggnader av hiss inom landskrona stads fastighetsbestånd.
Utvändigt underhåll av skola i Asmundtorp, Landskrona
Avser byte av undertak på Asmundtorps skola.
Byte av tak på sjukhus i Landskrona
Projektet avser takbyte på sjukhusbyggnad.
Inredande av lokaler i ridhus i Karlslund, Landskrona
Igångsättning tidigast efter semestern 2017. Det nya ridhuset i Landskrona ska förses med nya lokaler invändigt för personal, publik, domare m.m.
Rivning av kontor i Landskrona
Lundåkra 12:10, kontorsgatan 20 - ansökan om rivningslov för rivning av byggnaden.
Ombyggnad av konferenscentrum i Landskrona
Andromeda 1, kyrkvägen 5 - ansökan om bygglov för ombyggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Landskrona
Örja 30:12, företagsvägen 6 - ansökan om bygglov för nybyggnad av servicestation.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Vårärten 2, väpplingvägen 1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017-02-21 t.o.m. 2018-12-01 för placering av klassrumsmoduler.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser fasadändring och anmälan om väsentligt ändrad planlösning samt bärande konstruktion.
Nybyggnad av barack i Landskrona
Borstahusen 1:1, del av, kung hans väg - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2019-05-01 för placering av byggbodar.
Tillbyggnad av förskola i Landskrona
Citadellstaden 1:4, skiftesvägen 21 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för utökning av förskola samt nytt miljöhus.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Citadellstaden 2:1 - ansökan om bygglov för ny teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Citadellstaden 3:1 - ansökan om bygglov för placering av teknikbod för fibernät.
Utvändigt underhåll av garage i Landskrona
Springaren 1, löpargatan 2- 32 - ansökan om bygglov för fasadändring av garage.
Ombyggnad av bilhall i Landskrona
Hartslimmet 5, gasverksgatan 7 ansökan om anmälan för oljeavskiljare.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Kulverten 5, gasverksgatan 27 - ansökan om bygglov för fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vårdmottagning i Landskrona
Avser ändrad användning från kontor till mottagningslokal för laserbehandling.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: