Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Landskrona

Nybyggnad av butiker i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. 'Projektet avser nybyggnad av butiker för sällanköpshandel. Området mellan Coop Forum och nya järnvägsstationen planläggs . Tomter kommer därefter att säljas.
Till- och ombyggnad av idrottshall i Landskrona
Avser till- och ombyggnad till tränings- och motionslokaler för för kampsport, pistolskytte och bangolf. Objektets läge: mellan Stenorsvägen och Varggatan i Landskrona.
Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.
Nybyggnad av restaurang i Landskrona
Bollspelaren 13 - ansökan om bygglov för nybyggnation av en restaurangbyggnad.
Ny kiosk och vänthall vid Landskrona station
Igångsättning av förberedande arbeten under maj 2017. Uppsättning av staket och markarbeten efter semestern 2017. Avser nybyggnation av kiosk och vänthall vid Landskrona station. Totalkostnad för projektet ca 15 mkr).
Nybyggnad av församlingshus i Landskrona
Avser nybyggnad av församlingshem med en yta på 300 m2.
Ombyggnad till förskola samt åtgärder av utemiljö i Häljarp Landskrona
Projektet avser ombyggnad av l/m skola till förskola. samt åtgärder av utemiljö. .Markplanerad area ca 3 300m2 .
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Häljarp, Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av Häljarps idrottshall. Arbetena kommer att utföras i etapper. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av uppehållsrum med tillhörande passage och mindre kompletteringar i kringliggande ytor.Tillbyggnad: ca 140 m2 + 37 m2 passage.
Utbyte av ventilation vid Karlslundsbadet i Landskrona
Befintlig ventilationsanläggning på Karlslundsbadet från 1995 skall rivas och ersättas med ny. Anläggningen är placerad i källarplanet. Objektets läge: Idrottsplatsområdet mellan Läktarbadet och Idrottshallen.
Inredande av lokaler i ridhus i Karlslund, Landskrona
Igångsättning tidigast efter semestern 2017. Det nya ridhuset i Landskrona ska förses med nya lokaler invändigt för personal, publik, domare m.m.
Fönsterbyte på kontor i Landskrona
Igångsättning avhängigt beslut gällande bygglov. Avser byte av fönster i kontorsbyggnad i två plan.
Renovering av café och restaurang i Landskrona
Projektet avser renovering av Slottscaféet avseende byte av tätskikt och ny ventilation.
Nya toaletter i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser nya toaletter i källare med ny källarnedgång. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Ombyggnad av veterinärstation i Landskrona
Hjorten 44 - ansökan om bygglov för ombyggnad av fastigheten.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Citadellstaden 1:1, järvgatan - ansökan om bygglov för nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Ombyggnad av konferenscentrum i Landskrona
Andromeda 1, kyrkvägen 5 - ansökan om bygglov för ombyggnad.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Landskrona
Asmundtorp 1:134, toftavägen 4 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av postsorteringsrum.
Utvändigt underhåll av affärshus i Landskrona
Saxtorp 15:48, landskronavägen 38 - ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av badbassäng i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, kolonigatan - ansökan om bygglov för bassäng och pumprum för sprinklerinstallation under mark.
Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Stenen 3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Tigern 7, enoch thulins väg 19- ansökan om bygglov för ändrad användning från industrilokal till kontorsverksamhet, nybyggnad av cykelförråd samt fasadändring avseende isättning av fönster och dörrar.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Tyghuset 1, kavallerigatan 2a - ansökan om bygglov för ändring av verksamhet,.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Viadukten 6, industrigatan 75 - anmälan om installation av personhiss.
Tillbyggnad av förskola i Landskrona
Kopparängen 2 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Rivning av kontor i Landskrona
Lundåkra 12:10, kontorsgatan 20 - ansökan om rivningslov för rivning av byggnaden.
Tillbyggnad av affärshus i Landskrona
Motorblocket, ringvägen 170 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Målaren 11, öresundsgatan 63 - ansökan om bygglov för ändrad användning från komplementbyggnad till kontor på plan 2.
Ombyggnad av konferenslokal i Landskrona
Nedra glumslöv 7:2, örenäs slott - ansökan om bygglov för ombyggnad av förrådslokal till konferensrum.
Rivning av butik i Landskrona
Neptun 25, östergatan 79 - ansökan om rivningslov för rivning av butikslokal.
Nybyggnad av kiosk i Landskrona
Karlslund 1:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av en kioskbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Karlslund 1:1- nyvångsgatan - ansökan om bygglov för en teknikbod.
Nybyggnad av vinterträdgård i Landskrona
Sallaten 10, amorosgården 12 - ansökan om bygglov för nybyggnation av vinterträdgård/uterum.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser installation av hiss på fastigheten sten sture 12, sturegatan 4b.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Landskrona
Citadellstaden 2:1, badhusgatan 2 - ansökan om bygglov för fasadändring samt utökning av trädäck.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Citadellstaden 3:1 - ansökan om bygglov för placering av teknikbod för fibernät.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Björnen 14, lodjursgatan 10 - ansökan om bygglov för mindre fasadändring.
Utvändig målning av kyrka i Glumslöv, Landskrona
Avser utvändig målning och omkalkning av Glumslövs kyrka.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: