Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Landskrona

Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor/lager.
Ombyggnad för fotouställning m.m i Landskrona
Avser ombyggnad av kontorlokaler för att skapa undervisningslokaler, arkivlokaler för fotografiska samlingar samt arbetslokaler för den personal som arbetar i verksamheterna.
Nybyggnad av restaurang i Landskrona
Bollspelaren 13 - ansökan om bygglov för nybyggnation av en restaurangbyggnad.
Ny kiosk och vänthall vid Landskrona station
Igångsättning av förberedande arbeten under maj 2017. Uppsättning av staket och markarbeten efter semestern 2017. Avser nybyggnation av kiosk och vänthall vid Landskrona station. Totalkostnad för projektet ca 15 mkr).
Nybyggnad av församlingshus i Landskrona
Avser nybyggnad av församlingshem med en yta på 300 m2.
Ombyggnad till förskola samt åtgärder av utemiljö i Häljarp Landskrona
Projektet avser ombyggnad av l/m skola till förskola. samt åtgärder av utemiljö. .Markplanerad area ca 3 300m2 .
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Häljarp, Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av Häljarps idrottshall. Arbetena kommer att utföras i etapper. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av uppehållsrum med tillhörande passage och mindre kompletteringar i kringliggande ytor.Tillbyggnad: ca 140 m2 + 37 m2 passage.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2018. Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser renovering av tak samt ventilationsarbeten.
Utbyte av ventilation vid Karlslundsbadet i Landskrona
Befintlig ventilationsanläggning på Karlslundsbadet från 1995 skall rivas och ersättas med ny. Anläggningen är placerad i källarplanet. Objektets läge: Idrottsplatsområdet mellan Läktarbadet och Idrottshallen.
Inredande av lokaler i ridhus i Karlslund, Landskrona
Igångsättning tidigast efter semestern 2017. Det nya ridhuset i Landskrona ska förses med nya lokaler invändigt för personal, publik, domare m.m.
Byte av tak på sjukhus i Landskrona
Projektet avser takbyte på sjukhusbyggnad.
Rivning av kontor i Landskrona
Lundåkra 12:10, kontorsgatan 20 - ansökan om rivningslov för rivning av byggnaden.
Tillbyggnad av affärshus i Landskrona
Motorblocket, ringvägen 170 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Målaren 11, öresundsgatan 63 - ansökan om bygglov för ändrad användning från komplementbyggnad till kontor på plan 2.
Ombyggnad av konferenslokal i Landskrona
Nedra glumslöv 7:2, örenäs slott - ansökan om bygglov för ombyggnad av förrådslokal till konferensrum.
Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Stenen 3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Vevstaken 19, stuverigatan 3b - ansökan om bygglov för fasadändring och anmälan om väsentligt ändrad planlösning samt bärande konstruktion.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Viadukten 6, industrigatan 75 - anmälan om installation av personhiss.
Ombyggnad av veterinärstation i Landskrona
Hjorten 44 - ansökan om bygglov för ombyggnad av fastigheten.
Ombyggnad av konferenscentrum i Landskrona
Andromeda 1, kyrkvägen 5 - ansökan om bygglov för ombyggnad.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Citadellstaden 1:1, järvgatan - ansökan om bygglov för nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Tillbyggnad av förskola i Landskrona
Citadellstaden 1:4, skiftesvägen 21 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för utökning av förskola samt nytt miljöhus.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Citadellstaden 3:1 - ansökan om bygglov för placering av teknikbod för fibernät.
Nybyggnad av kiosk i Landskrona
Karlslund 1:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av en kioskbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Karlslund 1:1- nyvångsgatan - ansökan om bygglov för en teknikbod.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Björnen 14, lodjursgatan 10 - ansökan om bygglov för mindre fasadändring.
Nybyggnad av vinterträdgård i Landskrona
Sallaten 10, amorosgården 12 - ansökan om bygglov för nybyggnation av vinterträdgård/uterum.
Utvändig målning av kyrka i Glumslöv, Landskrona
Avser utvändig målning och omkalkning av Glumslövs kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: