Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell och bostäder i Landskrona
Byggstart under vecka 49 2016. Avser nybyggnad hotell med 130 rum, spa,, restaurang, konferenslokal för ca 250 personer. samt flerbostadshus med 45 lägenheter, bostadsrätter. Garage under mark. Pålning krävs.
Nybyggnad av butiker i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2018. 'Projektet avser nybyggnad av butiker för sällanköpshandel. Området mellan Coop Forum och nya järnvägsstationen planläggs . Tomter kommer därefter att säljas.
Nybyggnad av handelshus i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av handelshus och flerbostadshus kommer inrymmas.
Nybyggnad av förskola i Glumslöv
Igångsättning planeras under maj 2018. Projektet avser nybyggnad av förskola som omfattar tvåplansbyggnad med mottagningskök, och plats för 120-150 barn på sex till sju avdelningar. Miljöbyggnad nivå silver.I projektet ingår även rivning av två st skolbyggnader. I entreprenaden ingår även en option på ytterligare en förskola.under projektnummer 1484243.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Avser option från projektnummer 1349317. Projektet avser nybyggnad av förskola som omfattar tvåplansbyggnad med mottagningskök, och plats för 120-150 barn på sex till sju avdelningar. Miljöbyggnad nivå silver. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.
Om- och tillbyggnad av huvudkontor i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av huvudkontor.
Nybyggnad av servicestation i Landskrona
Avser nybyggnad av servicestation.
Ombyggnad av butikslokaler i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av butikslokaler . Yta: 1700 m2.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser bl.a renovering av tak, ventilationsarbeten, fasadarbeten samt fönsterbyte.
Ombyggnad till förskola samt åtgärder av utemiljö i Häljarp Landskrona
Projektet avser ombyggnad av l/m skola till förskola. samt åtgärder av utemiljö. .Markplanerad area ca 3 300m2 Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Avser ombyggnad del av skola efter brand. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad för fotouställning m.m i Landskrona
Avser ombyggnad av kontorlokaler för att skapa undervisningslokaler, arkivlokaler för fotografiska samlingar samt arbetslokaler för den personal som arbetar i verksamheterna.
Ramavtal värne- och sanitetsarbeten i Landskrona
Avser ramavtal gällande värme- och sanitetsarbeten inom landskrona stads fastighetsbestånd. Avtalstid: 1 år med möjlighet till 2 år + ev 1 års förläning.
Ombyggnad av prästgård i Landskrona
Avser renovering av ventilation och vatten/avlopp, brandskydd, installation av hiss, ansökan om bygglov för renovering av fastigheten Tuna 39:3.
Invändigt underhåll av skola i Asmundtorp, Landskrona
Avser byte av undertak på Asmundtorps skola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Bilrutan 7, drevgatan 7 och 21 - ansökan om bygglov ändrad användning från lager till grossisthandel i del av byggnad och mindre fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Hermelinen 2, östervångsplan 16 a-d - ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Landskrona
Engelbrekt 49, eriksgatan 90a-b, ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till tandvårdsklinik.
Klimatsäkring och upprustning av kulturarkiv i Landskrona
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Vårärten 2, sandvägen 21- ansökan om bygglov för återuppbyggnad av skolbyggnad efter brand.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Östra roten 29, norra långgatan 17 - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2019.01.09 för ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av utbildningslokal i Landskrona
Karlslund 1:1, karlslundsvägen 10 - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-11-02 för tillfälliga undervisningslokaler i delar av idrottshallen.
Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Lundåkra 2:1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 1/3-2018 t.o.m. 1/2 - 2023 för surfcenter.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Nedra glumslöv 8:2, john pers väg 46-48 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2020-06-01 för placering av modulbyggnad för förskoleverksamhet.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Silverängen 4, emaljgatan 11, anmälan om väsentlig ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av garage i Landskrona
Solskiftet 2, skiftesvägen 1, ansökan om bygglov för fasadändring på garage.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Stenen 5, gasverksgatan - ansökan om tidsbegränsat bygglov i 5 år för ny kontorsbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Landskrona
Bromsregulatorn 4 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för ny snabbmatsrestaurang.
Ändring av konstruktion i butik i Landskrona
Gräset 21, fiskargränden 28 - anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av restaurang i Landskrona
Avser fasadändring på restaurang.
Utvändigt underhåll av affärshus i Landskrona
Avser ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av kontorsrum till omklädningsrum, Yara-huset i Landskrona
Avser ombyggnad av kontorsrum till omklädningsrum med våtutrymme.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: