Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Landskrona

Nybyggnad av förskola i Landskrona
Avser option från projektnummer 1349317. Projektet avser nybyggnad av förskola som omfattar tvåplansbyggnad med mottagningskök, och plats för 120-150 barn på sex till sju avdelningar. Miljöbyggnad nivå silver. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av handelshus i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av handelshus och flerbostadshus kommer inrymmas.
Nybyggnad av förskola i Glumslöv
Igångsättning planeras under maj 2018. Projektet avser nybyggnad av förskola som omfattar tvåplansbyggnad med mottagningskök, och plats för 120-150 barn på sex till sju avdelningar. Miljöbyggnad nivå silver.I projektet ingår även rivning av två st skolbyggnader. I entreprenaden ingår även en option på ytterligare en förskola.under projektnummer 1484243.
Nybyggnad av förskola i Häljarp
Projektet avser nybyggnad av förskola för 100 barn. Avser förskola i 1 plan samt sutterängdel med omklädningsrum, personaldel, matsal,, tillagningskök samt uteförråd Objektets läge: östra delen av Häljarp.
Nybyggnad av idrottscenter på Karlslund i Landskronoa
Man undersöker möjligheten att utveckla idrotts- och rekreationsområdet i Karlslund tillsammans med Serneke Projektstyrning AB. Enligt en avsiktsförklaring är Sernekes plan att uppföra ett nytt idrottscenter för många olika sporter, ev ett äventyrsbad m.m.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor/lager.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Igångsättning planeras under 2019. Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 100 barn.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Byggplats ej fastställd.
Ombyggnad till kontor i Landskrona
Planer finns för ombyggnad till kontor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Vilande projekt. Inga beslut är tagna.
Nybyggnad av servicestation i Landskrona
Avser nybyggnad av servicestation.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Byggplats och igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Detaljplanearbete skall utföras. Planer finns för nybyggnad av förskola för 100 barn.
Ombyggnad av butikslokaler i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av butikslokaler . Yta: 1700 m2.
Ny kiosk och vänthall vid Landskrona station
Avser nybyggnation av kiosk och vänthall vid Landskrona station. Totalkostnad för projektet ca 15 mkr). Igångsättning av förberedande arbeten under maj 2017. Uppsättning av staket och markarbeten under hösten 2017.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Igångsättning planeras under mars 2018. Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser bl.a renovering av tak, ventilationsarbeten, fasadarbeten samt fönsterbyte.
Ombyggnad till förskola samt åtgärder av utemiljö i Häljarp Landskrona
Projektet avser ombyggnad av l/m skola till förskola. samt åtgärder av utemiljö. .Markplanerad area ca 3 300m2 Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av kontor och lager i Landskrona
Avser en tillbyggnad av Bravida Prenads kontor i Landskrona.
Nybyggnad av restaurang i Landskrona
Avser nybyggnad av restaurang med en yta på 550 m2.
Nybyggnad av församlingshus i Landskrona
Avser nybyggnad av församlingshem med en yta på 300 m2.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Avser ombyggnad del av skola efter brand. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad för fotouställning m.m i Landskrona
Avser ombyggnad av kontorlokaler för att skapa undervisningslokaler, arkivlokaler för fotografiska samlingar samt arbetslokaler för den personal som arbetar i verksamheterna.
Ramavtal nyinstallatiner samt om- och tillbyggnader av hissar i Landskrona
Avser både varor och tjänster. Både nyinstallationer, om- och tillbyggnader av hiss inom landskrona stads fastighetsbestånd. Avtalstid: 4 år.
Ramavtal värne- och sanitetsarbeten i Landskrona
Avser ramavtal gällande värme- och sanitetsarbeten inom landskrona stads fastighetsbestånd. Avtalsperiod tidigast från våren 2018.
Nybyggnad av hamnkontor i Landskrona
Projektet ligger vilande. Igångsättning tidigast 2018.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Projektet avser återställning av Sandåkerskolans lokaler efter brandskada. Återställningen kommer att göras i etapper och detta avser etapp 2 som omfattar återställning av ytskikt, ventilation, el/tele , Vs, övriga inredningar/kompletteringar och omfattas av ca 280 kvm LOA (lokalarea).
Invändigt underhåll av skola i Asmundtorp, Landskrona
Avser byte av undertak på Asmundtorps skola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Bilrutan 7, drevgatan 7 och 21 - ansökan om bygglov ändrad användning från lager till grossisthandel i del av byggnad och mindre fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Landskrona
Karl xv 17, järnvägsgatan - ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Hermelinen 2, östervångsplan 16 a-d - ansökan om bygglov för ombyggnad av lokal.
Ombyggnad av butik i Landskrona
Gräset 21, fiskargränden 28 - anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av sjukhus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, gösta lundhs gata 12 - ansökan om bygglov för ändring av sjukhusområdet.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Vårärten 2, sandvägen 21- ansökan om bygglov för återuppbyggnad av skolbyggnad efter brand.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Vårärten 2, väpplingvägen 1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017-02-21 t.o.m. 2018-12-01 för placering av klassrumsmoduler.
Nybyggnad av badbassäng i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, kolonigatan - ansökan om bygglov för bassäng och pumprum för sprinklerinstallation under mark.
Utvändigt underhåll av garage i Landskrona
Springaren 1, löpargatan 2- 32 - ansökan om bygglov för fasadändring av garage.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Stenen 5, gasverksgatan - ansökan om tidsbegränsat bygglov i 5 år för ny kontorsbyggnad.
Ombyggnad av bilhall i Landskrona
Hartslimmet 5, gasverksgatan 7 ansökan om anmälan för oljeavskiljare.
Nybyggnad av toalett i Landskrona
Citadellstaden 1:1 - ansökan om rivningslov för rivning av toalettbyggnad samt bygglov för uppförande av en ny toalettbyggnad (kasernplan).
Tillbyggnad av förskola i Landskrona
Citadellstaden 1:4, skiftesvägen 21 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för utökning av förskola samt nytt miljöhus.
Nybyggnad av telestation i Landskrona
Citadellstaden 2:1 - ansökan om bygglov för ny teknikbod.
Ombyggnad av utbildningslokal i Landskrona
Karlslund 1:1, karlslundsvägen 10 - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2022-11-02 för tillfälliga undervisningslokaler i delar av idrottshallen.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Kulverten 5, gasverksgatan 27 - ansökan om bygglov för fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Lundåkra 2:1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 1/3-2018 t.o.m. 1/2 - 2023 för surfcenter.
Nybyggnad av barack i Landskrona
Borstahusen 1:1, del av, kung hans väg - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2019-05-01 för placering av byggbodar.
Nybyggnad av restaurang i Landskrona
Bromsregulatorn 4 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för ny snabbmatsrestaurang.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser fasadändring och anmälan om väsentligt ändrad planlösning samt bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av restaurang i Landskrona
Avser fasadändring på restaurang.
Ombyggnad av vårdmottagning i Landskrona
Avser ändrad användning från kontor till mottagningslokal för laserbehandling.
Ombyggnad av kontorsrum till omklädningsrum, Yara-huset i Landskrona
Avser ombyggnad av kontorsrum till omklädningsrum med våtutrymme.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: