Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kristianstad

Nybyggnad av badhus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av badhus som kommer att ersätta Tivolibadet för framtidens behov få en attraktiv badmiljö. Vilket inkluderar plats för simsport, motion, nöje och rekreation.
Nybyggnad av skola i Åhus
Planer finns för nybyggnad av skola.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Kristianstad
Ombyggnad av kök och matsal samt ombyggnad för övriga skollokaler. Byggstart tidigast januari 2018.
Nybyggnad av logistiklager i Kristianstad
Avser nytt centrallager för Kiviks Musteri. Lagret blir toppmodernt med olika temperaturzoner för kyl- och frysprodukter, modernt WMS-system för hantering av lagring, plock och pack samt plats för 20 000 pallplatser. Entresolplan. Arkitekt är Kaj Jensen, Århus.
Nybyggnad av lastbilsanläggning i Kristianstad
Avser ny lastbilsanläggning, verkstad.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Igångsättning eventuellt 2018-2019.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 8 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arkelstorp Kristianstad
Projektet avser ombyggnad samt tillbyggnad med 3 avdelningar vid förskola.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Projektet omfattar rivning av befintlig byggnad och uppförande av ny förskolebyggnad i 1,5 plan som skall inrymma 4 avdelningar och tillagningskök. Bruttoarea ca 1400 kvm. Bruttoarea befintlig byggnad ca 700 kvm. Behandlad tomtarea ca 3300 kvm. Projektör för solkraft: C4 Teknik, handläggare Anders Johansson. Beijer levererar allt byggmaterial. Uddegården planeras för att i framtiden kunna byggas ut med ytterligare 4 avdelningar vilket föranleder att servisledningar skall dimensioneras för detta.
Nybyggnad av grundskola i Åhus
Avser nybyggnad av en f-6 skola för 710 elever och ny skolidrottshall samt om och tillbyggnad av tillagningskök. Tomtarea 50000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 4 avdelningar.
Tillbyggnad av förskola i Åhus Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m Anbud infodras inom kort finns på eget projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av butik och kontor i Kristianstad
Avser nybyggnad av butik och kontor.
Tillbyggnad av storkök i Kristianstad
Avser tillbyggnad av storkök på vård- och omsorgsboende.
Om- och tillbyggnad av utomhusscen i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av tivoliscenen i Kristianstad. Alla installationer och icke bärande konstruktionen tas bort och byts ut. En tillbyggnad med pålad grundkonstruktion av betong med överbyggnad av trä görs för att skapa en mer funktionell byggnad.
Nybyggnad av konferensrum/gym i Kristianstad
Etapp 2 avser nybyggnation av gym eller konferensrum.
Ombyggnad av kontor i polishuset i Kristianstad
Avser ombyggnad av Åklagarmyndighetens kontorslokaler i Kristianstads polishus..
Ombyggnad av galleria i Kristianstad etapp 3
Planer finns för till-och ombyggnad av affärslokalen.
Södra Kasern
Ändrad användning, avser att omvandla lokaler till kontor.
Utbyte av kallelsesignal och överfallslarmanläggning vid Centralsjukhuset i Kristianstad
Omfattar utbyte av Kallelsesignal- och Överfallslarmanläggning inom Akutmottagningen och Observationsenheten (OE) på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av kontorslokal för anpassning åt hyresgäst.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om-/tillbyggnad av postterminal till kontor ca 300kvm.
Utvändig renovering av kyrka, Kristianstads kommun
Avser upprustning av kyrkans tak och fasad. Skall utföras 2018.
Renovering av ventilation på anstalt i Kristianstad
Omfattar utbyte och sammanslagning av ventilationsaggregat i olika byggnader av underhålls- och energieffektiviseringsorsaker. OBS! Sekretesskyddad upphandling.
Underhållsarbeten på skola i Degeberga, Kristianstad, etapp 2
Projektet avser tak- och fasadrenovering på skola.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Utvändig ändring av Degerberga skola.
Tillbyggnad av allaktivitetshus i Kristianstad
Tillbyggnad av besökscenter med entrépaviljong.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad av kontor och personalytor.
Ombyggnad av kyrka i Kristianstad
Ändring av planlösning samt VA i kyrka.
Tillbyggnad av restaurang i Kristianstad
Utökning av bef restaurang.
Ombyggnad av bilhall i Kristianstad
Ombyggnad samt utvändig fasadändring av bilhall.
Nybyggnad av klubbhus i Kristianstad
Nybyggnad av klubbhus.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Kristianstad
Fasadändring inom arenaområde.
Ombyggnad av samlingslokal i Kristianstad
In- och utvändig ombyggnad av f.d. villa till besökcenter.
Nybyggnad av bastu i Kristianstad
Nybyggnad av bastuhus.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Byte av entrédörr på skola.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Avser tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av butik i Kristianstad
Nybyggnad av provisorisk butik, tidsbegränsat bygglov t o m 2018-02-01.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av toalett.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Ansökan om bygglov. Byggstart uppskattad, kontakta byggherre/ombud för ytterligare information. Byte av dörrpartier på Centralskolan, byggnad C.
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser temporära arbetsbodar. Ansökan om bygglov. Byggstart uppskattad, kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.
Ombyggnad av samlingslokal i Kristianstad
Ändrad användning av del av föreningslokal i flerbostadshus.
Ombyggnad av biograf i Kristianstad
Ändrad användning av restaurang till bio, bistro och bar.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning med ombyggnad av kontor, affär till att också omfatta bostad.
Tillbyggnad av restaurang i Kristianstad
Tillbyggnad av restaurang med förrådsutrymme.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad kontorsbyggnad, tidsbegränsat t.o.m. 2022-07-17.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Tillbyggnad med utomhussov på förskola.
Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Uppsättning av teknikbod för fiberdragning.
Utvändigt underhåll av garage i Kristianstad
Utvändig ändring av fasad på garage.
Utvändigt underhåll av garage i Kristianstad
Utvändig ändring av garage.
Utvändigt underhåll av bar i Kristianstad
utvändig ändring av pub Bånken.
Ombyggnad av restaurang i Kristianstad
Utvändig ändring samt viss ombyggnad av Kantarellen.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring, montering av utrymningstrappa samt uppsättning av fasadskyltar.
Nybyggnad av barack i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för nybyggad av modulbyggnad, förskola tom 2020-05-01.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för paviljong och förbindelsegång på Näsbyvillans Förskola.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av skolpaviljong ovanpå bef, tom 2022-08-22.
Nybyggnad av paviljong i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för tillfällig skolpaviljong Sånnaskolan, matsal inkl disk torn samt mindre rivning av Sånnaskolan.
Nybyggnad av paviljong i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för uppförande av förskolepaviljonger tom 2022-12-31.
Underhållsarbeten 2018_U10, Kristianstad
Avser målningsbeten på Talldungens förskola och fd Elverket i Åhus samt fönsterbyte på Nymö skola.
Invändig underhåll, Sankta Maria Kyrka i Åhus
Avser invändiga puts- och målningsarbeten.
Ombyggnad ventilation på sjukhus i Kristianstad
Avser installation eller ändring i ventilation byggnad 07, csk.
Tillbyggnad av butik i Kristianstad
Avser tillbyggnad av butikslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: