Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kristianstad

Nybyggnad av F-6 skola i Näsby Kristianstad
Avser nybyggnad av F-6 skola för 800 elever. Även särskola ska inrymmas. Anläggningen består av sju st byggnader som sammanbinds med kommunikationsytor. Två byggnader som innehåller grundskola är i två plan medan övriga är i ett plan. I en av byggnaderna finns ett storkök och i en annan finns en idrottshall och omklädningsavdelning med mått och utrustning för internationella tävlingar. I en tredje byggnad är särskolan lokaliserad.
Nybyggnad av skola på Kulltorp, Kristianstad
Projektet avser en 2-språkig F-6 skola med ca 400 elever. Gymnastiksal samt nytt kök och matsal. Lokaler för bibliotek, smårum för specialundervisning och hemspråksundervisning. I entreprenaden ingär även rivning av 8 stycken befintliga skolbyggnader med förrådsbyggnader samt uppförande av ny skolbyggnad samt ny markanläggning. Även en skyddsvall med bullerplank mot järnvägen skall uppföras. Konsult för solceller: C4 Teknik, handläggare Anders Johansson. Konsult för varukyla: AD Consult, handläggare Anders Dahlén.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Kristianstad
Ombyggnad av kök och matsal samt ombyggnad för övriga skollokaler. Byggstart tidigast januari 2018.
Nybyggnad av logistiklager i Kristianstad
Avser nytt centrallager för Kiviks Musteri. Lagret blir toppmodernt med olika temperaturzoner för kyl- och frysprodukter, modernt WMS-system för hantering av lagring, plock och pack samt plats för 20 000 pallplatser. Entresolplan. Arkitekt är Kaj Jensen, Århus.
Nybyggnad av lastbilsanläggning i Kristianstad
Avser ny lastbilsanläggning, verkstad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Odal Kristianstad
Avser 730 m2 tillbyggnad i 1 plan, samt 600 m2 ombyggnad i 1-2 plan. Tillbyggnaden innehåller 3 avdelningar samt gemensamma utrymmen. Ombyggnaden avser ny matsal på plan 1 samt ombyggnad för personal och administration på plan 2.
Utökning av reservkraft vid Centralsjukhuset i Kristianstad
Avser utökning av reservkraft inom Kristianstads sjukhusområde.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m Anbud infodras inom kort finns på eget projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast våren 2018.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Degeberga
Avser tillbyggnad med 600 kvm samt ombyggnad av befintliga lokaler på 900 kvm.
Ombyggnad och upprustning av skola i Kristianstad
Objektet avser nyinstallation av luftbehandlingsanläggning och ombyggnad/planlösningsändring av Centralskolan, Byggnad B, Plan 2 och 3 samt ombyggnad takplan med solcellsinstallation på Byggnad B.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av hotell i Kristianstad
Avser nybyggnad av hotell i 2 delar med 20 hotellrum i etapp 1. I etapp 2 kommer man att bygga gym eller konferensrum, beslut avvaktar ännu.
Ombyggnad till Förskola, Kristianstad
Ombyggnad av kontor för att anpassa lokalerna till Syn- och Hörselenheten.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kristianstad
Avser ombyggnad av kontorslokaler till tandvård. Folktandvården kommer att installera och sätta upp sin inredning under entreprenadtiden.
Nybyggnad av utomhusscen i Kristianstad
Avser en ny utomhusscen vid en befintlig byggnad.
Till- och ombyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser tillbyggnad för trapp- och hisshus samt ändring av entré.
Nybyggnad av konferensrum/gym i Kristianstad
Etapp 2 avser nybyggnation av gym eller konferensrum.
Tak- och fasadarbeten samt dörr- och fönsterbyte på fastigheter, Kristianstad
Tak- och fasadrenovering samt dörr- och fönsterbyte.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning, avser att omvandla lokaler till kontor.
Ombyggnad ventilation på sjukhus i Kristianstad
Anmälan installation eller ändring i ventilation byggnad 07, csk.
Utbyte av kallelsesignal och överfallslarmanläggning vid Centralsjukhuset i Kristianstad
Omfattar utbyte av Kallelsesignal- och Överfallslarmanläggning inom Akutmottagningen och Observationsenheten (OE) på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Rivning av idrottshall i Kristianstad
Avser rivning av idrottshall samt målning av fönster och byte av tak på huvudbyggnaden.
Underhållsarbeten på skola i Kristianstad
Avser fasad- och takrenovering av byggnad B på Vilans skola.
Utvändigt underhåll av Tivolidepån m fl i Kristianstad
Objektet avser Tivolidepån – fasadrenovering (putsning och målning) mm, Söderports SK By F – målning av fönster av dörrar samt Skulpören – Målning. Adress: Tivoliparken, 291 31 Kristianstad (Tivolidepån) Finlandsgatan, 291 31 Kristianstad (Söderports SK By F) Agda Holsts väg 1, 291 43 Kristianstad (Skulptören)
Rivning av skola i Åhus, Kristianstad
Rivningen avser ca 3800m2 skolbyggnad samt källarkulvert för installationer.
Renovering av ventilation på anstalt i Kristianstad
Omfattar utbyte och sammanslagning av ventilationsaggregat i olika byggnader av underhålls- och energieffektiviseringsorsaker. OBS! Sekretesskyddad upphandling.
Utvändigt underhåll av Helgedals Skola i Kristianstad
Avser fasadrenovering samt målning.
Utvändigt underhåll av Öllsjö Skola i Kristianstad
Avser fasadrenovering samt målning.
Utvändigt underhåll av Önnestads Skola i Kristianstad
Avser fasadrenovering samt målning.
Ombyggnad av bostadhus till förskola i Kristianstad
Avser ombyggnad av bostadshus till förskola.
Underhållsarbeten på skola och fd kommunalhus i Kristianstad
Projektet avser tak- och fasadrenovering samt målning på Degeberga skola (Söndreklacksvägen 3) och Degeberga fd kommunhus (Tingstorget).
Utbyte av kylmaskiner i ishall, Kristianstad
Installation av värmepump för värmeåtervinning ingår i entreprenaden.
Ny vattenreningsanlägning till dialysmottagningen vid sjukhus i Kristianstad
Upphandlingen avser köp av en (1) st komplett vattenreningsanläggning till dialysavdelningen vid Centralsjukhuset i Kristianstad.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring av kontor.
Underhållsarbeten 2017, Ängslyckans förskolan, Viby och Rinkaby skola
Ängslyckans förskola, Brötavägen 53/Härfågelvägen, mindre takarbeten. Viby skola, Almgrens Väg 16, tak- och fasadrenovering. Rinkaby skola, Ewa Waldermarssons väg 5, målningsarbete.
Ombyggnad av kulturhus i Kristianstad
Installation av FTX-ventilation på norra byggnadsdelen på Kulturhuset Barbacka.
Nybyggnad av hotell i Kristianstad
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av reception i Kristianstad
Nybyggnad av hotellreception och restaurang.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontor/utbildningslokal.
Ombyggnad av servering i Kristianstad
Bygglov - ändrad användning från affär till serveringsyta.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kristianstad
Bygglov för fasadändring med ny skylt.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Byte av fönster på skola, fritidshem.
Upprustning av skola i Kiaby, Kristianstad
Objektet omfattar tak- och fasadrenovering samt målning.
Rivning av skola i Kristianstad
Rivning av Sånnaskolan.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad kontor, affär od, lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad med utesov på Sånnaskolan och på förskola.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Uppförande av skolpaviljonger tidsbegränsat lov tom 2022-03-29.
Nybyggnad av barack i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för provisorisk bodetablering tom 2018-12-20.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger t.o.m. 2022-08-30.
Tillbyggnad av paviljong i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av paviljonger.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av skolpaviljong tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skolpaviljonger tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Nybyggnad av teknikbod och telekomtorn för 4g användning.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av timmertoalett.
Nybyggnad av carport i Kristianstad
Nybyggnad av carportar.
Nybyggnad av garage i Kristianstad
Nybyggnad av garage/carportslänga.
Utvändig renovering av Fjälkinge kyrka, Kristianstad
Projektet omfattar utvändig omkalkning av kyrkan, lagning av putssläpp.
Utvändig renovering av kyrka, Kristianstads kommun
Projektet omfattar utvändig takrenovering, renovering av fönster.
Ombyggnad av Ivö kyrka, Fjälkinge
Projektet omfattar installation av styr- och reglersystem.
Ombyggnad av Kiaby kyrka, Fjälkinge
Projektet omfattar installation av styr- och reglersystem.
Ombyggnad av Nymö kyrka, Fjälkinge
Projektet omfattar installation av styr- och reglersystem.
Ombyggnad av Rinkaby kyrka, Fjälkinge
Projektet omfattar installation av styr- och reglersystem.
Ombyggnad av Trolle Ljungby kyrka, Fjälkinge
Projektet omfattar installation av styr- och reglersystem.
Utvändig renovering av skola i Gärds Köpinge
Avser målning, fasad och takrenovering på Köpinge skola.
Fönster- och fasadrenovering på skola i Fjälkestad, Kristianstad
Avser fönster- och fasadrenovering på Fjälkestads skola, Kristianstad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kristianstad
Utvändig ändring, skylt vid affär, Willys.
Utvändig renovering av Trolle Ljungby kyrka, Kristianstad
Projektet omfattar utvändig lagning av putssläpp, kalkning av fasader.
Utvändig renovering av Kiaby kyrka, Kristianstad
Projektet omfattar lagning av ev putssläpp, omkalkning av fasader.
Ombyggnad av servering i Kristianstad
Ändrad användning från affär till servering.
Utvändig renovering av Nymö kyrka, Fjälkinge
Projektet omfattar målning av plåttaket på kyrkan.
Utvändig renovering av Ivö kyrka, Fjälkinge
Projektet omfattar målning och kittning av fönster.
Utvändig renovering av Nymö kyrka, Fjälkinge
Projektet omfattar målning och kittning av fönster.
Utvändig renovering av Rinkaby kyrka, Fjälkinge
Projektet omfattar målning och kittning av fönster.
Utvändig renovering av Nymö kyrka, Kristianstad
Projektet omfattar renovering av fasader, tvätt, puts och kalkning.
Utvändig renovering av Gustav Adolfs kyrka, Fjälkinge
Projektet omfattar renovering av fönster.
Utvändig renovering av Rinkaby kyrka, Kristianstad
Projektet omfattar tvättning, putsning och kalkning av fasader.
Utvändig renovering av Ivö kyrka, Kristianstad
Projektet omfattar lagning av ev putssläpp, omkalkning av fasader.
Utvändig upprustning av kyrka, Kristianstads kommun
Projektet omfattar arbeten på fasaderna, målning av dörrar, luckor, järndetaljer m.m.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: