Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kristianstad

Nybyggnad av F-6 skola i Näsby Kristianstad
Avser nybyggnad av F-6 skola för 800 elever. Även särskola ska inrymmas. Anläggningen består av sju st byggnader som sammanbinds med kommunikationsytor. Två byggnader som innehåller grundskola är i två plan medan övriga är i ett plan. I en av byggnaderna finns ett storkök och i en annan finns en idrottshall och omklädningsavdelning med mått och utrustning för internationella tävlingar. I en tredje byggnad är särskolan lokaliserad.
Nybyggnad av skola på Kulltorp, Kristianstad
Projektet avser en 2-språkig F-6 skola med ca 400 elever. Gymnastiksal samt nytt kök och matsal. Lokaler för bibliotek, smårum för specialundervisning och hemspråksundervisning. I entreprenaden ingär även rivning av 8 stycken befintliga skolbyggnader med förrådsbyggnader samt uppförande av ny skolbyggnad samt ny markanläggning. Även en skyddsvall med bullerplank mot järnvägen skall uppföras. Konsult för solceller: C4 Teknik, handläggare Anders Johansson. Konsult för varukyla: AD Consult, handläggare Anders Dahlén.
Nybyggnad av logistiklager i Kristianstad
Avser nytt centrallager för Kiviks Musteri. Lagret blir toppmodernt med olika temperaturzoner för kyl- och frysprodukter, modernt WMS-system för hantering av lagring, plock och pack samt plats för 20 000 pallplatser. Entresolplan. Arkitekt är Kaj Jensen, Århus.
Nybyggnad av lastbilsanläggning i Kristianstad
Avser ny lastbilsanläggning, verkstad.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m Anbud infodras inom kort finns på eget projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av hotell i Kristianstad
Planer finns gällande nybyggnad av hotell.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Degeberga
Avser tillbyggnad med 600 kvm samt ombyggnad av befintliga lokaler på 900 kvm.
Tillbyggnad av storkök i Kristianstad
Avser tillbyggnad av storkök på vård- och omsorgsboende.
Ombyggnad och upprustning av skola i Kristianstad
Objektet avser nyinstallation av luftbehandlingsanläggning och ombyggnad/planlösningsändring av Centralskolan, Byggnad B, Plan 2 och 3 samt ombyggnad takplan med solcellsinstallation på Byggnad B.
Ombyggnad till Förskola, Kristianstad
Avser ombyggnad av kontor för att anpassa lokalerna till Syn- och Hörselenheten.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kristianstad
Avser ombyggnad av kontorslokaler till tandvård. Folktandvården kommer att installera och sätta upp sin inredning under entreprenadtiden.
Om- och tillbyggnad av utomhusscen i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av tivoliscenen i Kristianstad. Alla installationer och icke bärande konstruktionen tas bort och byts ut. En tillbyggnad med pålad grundkonstruktion av betong med överbyggnad av trä görs för att skapa en mer funktionell byggnad.
Nybyggnad av konferensrum/gym i Kristianstad
Etapp 2 avser nybyggnation av gym eller konferensrum.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning, avser att omvandla lokaler till kontor.
Ombyggnad ventilation på sjukhus i Kristianstad
Avser installation eller ändring i ventilation byggnad 07, csk.
Utbyte av kallelsesignal och överfallslarmanläggning vid Centralsjukhuset i Kristianstad
Omfattar utbyte av Kallelsesignal- och Överfallslarmanläggning inom Akutmottagningen och Observationsenheten (OE) på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Södra Kasern
Ändrad användning, avser att omvandla lokaler till kontor.
Rivning av skola i Åhus, Kristianstad
Rivningen avser ca 3800m2 skolbyggnad samt källarkulvert för installationer.
Utvändigt underhåll av Tivolidepån m fl i Kristianstad
Objektet avser Tivolidepån – fasadrenovering (putsning och målning) mm, Söderports SK By F – målning av fönster av dörrar samt Skulpören – Målning. Adress: Tivoliparken, 291 31 Kristianstad (Tivolidepån) Finlandsgatan, 291 31 Kristianstad (Söderports SK By F) Agda Holsts väg 1, 291 43 Kristianstad (Skulptören)
Renovering av ventilation på anstalt i Kristianstad
Omfattar utbyte och sammanslagning av ventilationsaggregat i olika byggnader av underhålls- och energieffektiviseringsorsaker. OBS! Sekretesskyddad upphandling.
Utvändigt underhåll av Helgedals Skola i Kristianstad
Avser fasadrenovering samt målning.
Utvändigt underhåll av Öllsjö Skola i Kristianstad
Avser fasadrenovering samt målning.
Utvändigt underhåll av Önnestads Skola i Kristianstad
Avser fasadrenovering samt målning.
Ombyggnad av bostadhus till förskola i Kristianstad
Avser ombyggnad av bostadshus till förskola.
Underhållsarbeten på skola och fd kommunalhus i Kristianstad
Projektet avser tak- och fasadrenovering samt målning på Degeberga skola (Söndreklacksvägen 3) och Degeberga fd kommunhus (Tingstorget).
Ny vattenreningsanlägning till dialysmottagningen vid sjukhus i Kristianstad
Upphandlingen avser köp av en (1) st komplett vattenreningsanläggning till dialysavdelningen vid Centralsjukhuset i Kristianstad.
Rivning av skola i Kristianstad
Rivning av Sånnaskolan.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Byte av fönster på skola, fritidshem.
Upprustning av skola i Kiaby, Kristianstad
Objektet omfattar tak- och fasadrenovering samt målning.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av kontorslokal.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om-/tillbyggnad av postterminal till kontor och gym.
Ombyggnad av samlingslokal i Kristianstad
In- och utvändig ombyggnad av f.d. villa till besökcenter.
Ombyggnad av kulturhus i Kristianstad
Installation av FTX-ventilation på norra byggnadsdelen på Kulturhuset Barbacka.
Nybyggnad av idrottshall i Kristianstad
Nybyggnad av golfstudio, uppsättning av plank och anordning av parkering.
Nybyggnad av reception i Kristianstad
Nybyggnad av hotellreception och restaurang .
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontor/utbildningslokal.
Nybyggnad av butik i Kristianstad
Nybyggnad av provisorisk butik, tidsbegränsat bygglov t o m 2018-02-01.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skolpaviljonger tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av timmertoalett.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av toalett.
Nybyggnad av bastu i Kristianstad
Nybyggnad av bastuhus.
Nybyggnad av garage i Kristianstad
Nybyggnad av garage/carportslänga.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Ansökan om bygglov. Byggstart uppskattad, kontakta byggherre/ombud för ytterligare information. Byte av dörrpartier på Centralskolan, byggnad C.
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser temporära arbetsbodar. Ansökan om bygglov. Byggstart uppskattad, kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av garage i Kristianstad
Utvändig ändring av fasad på garage.
Utvändigt underhåll av garage i Kristianstad
Utvändig ändring av garage.
Ombyggnad av biograf i Kristianstad
Ändrad användning av restaurang till bio, bistro och bar.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av skolpaviljong tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad kontorsbyggnad, tidsbegränsat t.o.m. 2022-07-17.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad med utesov på Sånnaskolan och på förskola.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Uppförande av skolpaviljonger tidsbegränsat lov tom 2022-03-29.
Utvändig renovering av kyrka, Kristianstads kommun
Projektet omfattar utvändig takrenovering, renovering av fönster.
Utvändig renovering av skola i Gärds Köpinge
Avser målning, fasad och takrenovering på Köpinge skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kristianstad
Utvändig ändring, skylt vid affär, Willys.
Ombyggnad av servering i Kristianstad
Ändrad användning från affär till servering.
Utvändig upprustning av kyrka, Kristianstads kommun
Projektet omfattar arbeten på fasaderna, målning av dörrar, luckor, järndetaljer m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: