Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kristianstad

Nybyggnad av skola i Åhus
Planer finns för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av skola på Kulltorp, Kristianstad
Projektet avser en 2-språkig F-6 skola med ca 400 elever. Gymnastiksal samt nytt kök och matsal. Lokaler för bibliotek, smårum för specialundervisning och hemspråksundervisning. I entreprenaden ingär även rivning av 8 stycken befintliga skolbyggnader med förrådsbyggnader samt uppförande av ny skolbyggnad samt ny markanläggning. Även en skyddsvall med bullerplank mot järnvägen skall uppföras. Konsult för solceller: C4 Teknik, handläggare Anders Johansson. Konsult för varukyla: AD Consult, handläggare Anders Dahlén.
Nybyggnad av handelshus i Härlöv
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser industrimark för handel (ej livsmedel). Omfattar ca 45000 m2 markområde. Uppskattad byggstart.
Utökning av handelsområde i Kristianstad
Intresserade byggeherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser industrimark för handel (ej för livsmedel) Omfattar ca 40000 m2 markområde. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Kristianstad
Ombyggnad av kök och matsal samt ombyggnad för övriga skollokaler. Byggstart tidigast januari 2018.
Nybyggnad av logistiklager i Kristianstad
Avser nytt centrallager för Kiviks Musteri. Lagret blir toppmodernt med olika temperaturzoner för kyl- och frysprodukter, modernt WMS-system för hantering av lagring, plock och pack samt plats för 20 000 pallplatser. Entresolplan. Arkitekt är Kaj Jensen, Århus.
Nybyggnad av lastbilsanläggning i Kristianstad
Avser ny lastbilsanläggning, verkstad.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Igångsättning eventuellt 2018-2019.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 8 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arkelstorp Kristianstad
Projektet avser ombyggnad samt tillbyggnad med 3 avdelningar vid förskola.
Nybyggnad av grundskola i Åhus
Avser nybyggnad av skola.
Utökning av handelsområde i Kristianstad
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Aver industrimark för handel (ej för livsmedel) Omfattar ett markområde på 10000 m2. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av förskola i Åhus Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m Anbud infodras inom kort finns på eget projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast våren 2018.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Degeberga
Avser tillbyggnad med 600 kvm samt ombyggnad av befintliga lokaler på 900 kvm.
Ombyggnad och tillbyggnad av bilhall i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av bilhall samt uppsättning av nya reklamskyltar.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kristianstad
Avser ombyggnad av kontorslokaler till tandvård. Folktandvården kommer att installera och sätta upp sin inredning under entreprenadtiden.
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av hotell.
Om- och tillbyggnad av utomhusscen i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av tivoliscenen i Kristianstad. Alla installationer och icke bärande konstruktionen tas bort och byts ut. En tillbyggnad med pålad grundkonstruktion av betong med överbyggnad av trä görs för att skapa en mer funktionell byggnad.
Nybyggnad av konferensrum/gym i Kristianstad
Etapp 2 avser nybyggnation av gym eller konferensrum.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kristianstad
Byggstart ej fastställd. Avvaktar beslut. Bygglov sökt. Nybyggnad av servicebyggnad.
Ombyggnad av kontor i polishuset i Kristianstad
Avser ombyggnad av Åklagarmyndighetens kontorslokaler i Kristianstads polishus..
Utbyte av kallelsesignal och överfallslarmanläggning vid Centralsjukhuset i Kristianstad
Omfattar utbyte av Kallelsesignal- och Överfallslarmanläggning inom Akutmottagningen och Observationsenheten (OE) på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Ombyggnad övningsbyggnad i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2021. Avser övningsbyggnad.
Södra Kasern
Ändrad användning, avser att omvandla lokaler till kontor.
Renovering av ventilation på anstalt i Kristianstad
Omfattar utbyte och sammanslagning av ventilationsaggregat i olika byggnader av underhålls- och energieffektiviseringsorsaker. OBS! Sekretesskyddad upphandling.
Underhållsarbeten 2018_U10, Kristianstad
Avser målningsbeten på Talldungens förskola och fd Elverket i Åhus samt fönsterbyte på Nymö skola.
Ombyggnad av bostadhus till förskola i Kristianstad
Avser ombyggnad av bostadshus till förskola.
Fjälkinge skola - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad,U6
Projektet avser tak- och fönsterbyte samt målning på skola.
Fjälkinge fd kommunhus - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad, U7
Projektet avser tak- och fönsterbyte samt målning på fd kommunhus.
Rivning av skola i Kristianstad
Rivning av Sånnaskolan.
Tillbyggnad av restaurang i Kristianstad
Utökning av bef restaurang.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Byte av fönster på skola, fritidshem.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av kontorslokal.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om-/tillbyggnad av postterminal till kontor ca 300kvm och ett gym.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontor/utbildningslokal.
Nybyggnad av butik i Kristianstad
Nybyggnad av provisorisk butik, tidsbegränsat bygglov t o m 2018-02-01.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av timmertoalett.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av toalett.
Ombyggnad av samlingslokal i Kristianstad
In- och utvändig ombyggnad av f.d. villa till besökcenter.
Ombyggnad av kulturhus i Kristianstad
Installation av FTX-ventilation på norra byggnadsdelen på Kulturhuset Barbacka.
Nybyggnad av bastu i Kristianstad
Nybyggnad av bastuhus.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Avser tillbyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Ansökan om bygglov. Byggstart uppskattad, kontakta byggherre/ombud för ytterligare information. Byte av dörrpartier på Centralskolan, byggnad C.
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser temporära arbetsbodar. Ansökan om bygglov. Byggstart uppskattad, kontakta byggherre/ombud för ytterligare information.
Ombyggnad av biograf i Kristianstad
Ändrad användning av restaurang till bio, bistro och bar.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning med ombyggnad av kontor, affär till att också omfatta bostad.
Nybyggnad av barack i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för nybyggad av modulbyggnad, förskola tom 2020-05-01.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av skolpaviljong ovanpå bef, tom 2022-08-22.
Nybyggnad av paviljong i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för tillfällig skolpaviljong Sånnaskolan, matsal inkl disk torn samt mindre rivning av Sånnaskolan.
Nybyggnad av paviljong i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för uppförande av förskolepaviljonger tom 2022-12-31.
Tillbyggnad av restaurang i Kristianstad
Tillbyggnad av restaurang med förrådsutrymme.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad kontorsbyggnad, tidsbegränsat t.o.m. 2022-07-17.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad med utesov på Sånnaskolan och på förskola.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Tillbyggnad med utomhussov på förskola.
Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Uppsättning av teknikbod för fiberdragning.
Utvändigt underhåll av garage i Kristianstad
Utvändig ändring av fasad på garage.
Utvändigt underhåll av garage i Kristianstad
Utvändig ändring av garage.
Utvändigt underhåll av bar i Kristianstad
utvändig ändring av pub Bånken.
Arkelstorps fd kommunhus - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad, U8
Projektet avser fönsterbyte samt målning av fd kommunhus, hus A och B. Spängervägen 1 (Byggnad A) och Oppmannavägen 6 (Byggnad B).
Ombyggnad ventilation på sjukhus i Kristianstad
Avser installation eller ändring i ventilation byggnad 07, csk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: