Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Näsby Kristianstad
Avser nybyggnad av F-6 skola för 800 elever. Även särskola ska inrymmas. Anläggningen består av sju st byggnader som sammanbinds med kommunikationsytor. Två byggnader som innehåller grundskola är i två plan medan övriga är i ett plan. I en av byggnaderna finns ett storkök och i en annan finns en idrottshall och omklädningsavdelning med mått och utrustning för internationella tävlingar. I en tredje byggnad är särskolan lokaliserad.
Nybyggnad av skola i Åhus
Planer finns för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Åhus, Kritianstad
Projektet avser nybyggnad av lägenhetshotell med 40 lägenheter i 3 huskroppar i 3 våningsplan.
Nybyggnad av skola på Kulltorp, Kristianstad
Projektet avser en 2-språkig F-6 skola med ca 400 elever. Gymnastiksal samt nytt kök och matsal. Lokaler för bibliotek, smårum för specialundervisning och hemspråksundervisning. I entreprenaden ingär även rivning av 8 stycken befintliga skolbyggnader med förrådsbyggnader samt uppförande av ny skolbyggnad samt ny markanläggning. Även en skyddsvall med bullerplank mot järnvägen skall uppföras. Konsult för solceller: C4 Teknik, handläggare Anders Johansson. Konsult för varukyla: AD Consult, handläggare Anders Dahlén.
Ny-till och ombyggnad av skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avd. Samt tillbyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler för att rymma ca 400 elever.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Kristianstad
Ombyggnad av kök och matsal samt ombyggnad för övriga skollokaler. Byggstart tidigast januari 2018.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 8 avdelningar.
Nybyggnad av lastbilsanläggning i Kristianstad
Avser ny lastbilsanläggning, verkstad.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Igångsättning eventuellt 2019-2020.
Nybyggnad av grundskola i Åhus
Avser nybyggnad av en f-6 skola för 710 elever och ny skolidrottshall samt om och tillbyggnad av tillagningskök. Tomtarea 50000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 4 avdelningar.
Tillbyggnad av förskola i Åhus Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m Anbud infodras inom kort finns på eget projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast våren 2018.
Fasadarbeten vid sjukhuset i i Kristianstad
Man avvaktar politiska beslut. Planer finns för fasadarbeten på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Tillbyggnad av storkök i Kristianstad
Avser tillbyggnad av storkök på vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontor i anslutning till industribyggnad.
Ombyggnad av mag- tarmmottagningen i Kristianstad
Nya ytskikt, nya dörrar och nya undertak utförs. Centralsjukhuset Kristianstads huvudbyggnad, plan 11 (våning 2)
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av hotell.
Om- och tillbyggnad av utomhusscen i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av tivoliscenen i Kristianstad. Alla installationer och icke bärande konstruktionen tas bort och byts ut. En tillbyggnad med pålad grundkonstruktion av betong med överbyggnad av trä görs för att skapa en mer funktionell byggnad.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Avser tillbyggnad av kontor och personalytor.
Ombyggnad av kontor i polishuset i Kristianstad
Avser ombyggnad av Åklagarmyndighetens kontorslokaler i Kristianstads polishus..
Ombyggnad av galleria i Kristianstad etapp 3
Planer finns för till-och ombyggnad av affärslokalen.
Underhållsarbeten på skola i Degeberga, Kristianstad, etapp 2
Projektet avser tak- och fasadrenovering på skola.
Utbyte av kallelsesignal och överfallslarmanläggning vid Centralsjukhuset i Kristianstad
Omfattar utbyte av Kallelsesignal- och Överfallslarmanläggning inom Akutmottagningen och Observationsenheten (OE) på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Fasad- och takrenovering på idrottshall i Kristianstad
Objektet avser Nosaby idrottshall, fasad- och takrenovering. Uppskattad start och kostnad.
Renovering av kulturhus i Kristianstad
Objektet avser Barbacka kulturhus underhållsarbeten, fasad- och takrenovering 2018.
Ombyggnad av kyrka i Kristianstad
Avser renovering av golv samt VA och värme i kyrka.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om-/tillbyggnad av postterminal till kontor ca 300kvm.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av kontorslokal för anpassning åt hyresgäst.
Utvändig renovering av kyrka, Kristianstads kommun
Avser upprustning av kyrkans tak och fasad. Skall utföras 2018.
Fjälkinge skola - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad,U6
Projektet avser tak- och fönsterbyte samt målning på skola.
Fjälkinge fd kommunhus - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad, U7
Projektet avser tak- och fönsterbyte samt målning på fd kommunhus.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av bilhall i Kristianstad
Ombyggnad samt utvändig fasadändring av bilhall.
Ombyggnad av skola i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av skola. Frökengårdskolan.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Byte av entrédörr på skola.
Nybyggnad av klubbhus i Kristianstad
Nybyggnad av klubbhus.
Ombyggnad av restaurang i Kristianstad
Utvändig ändring samt viss ombyggnad av Kantarellen.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring, montering av utrymningstrappa samt uppsättning av fasadskyltar.
Ombyggnad av samlingslokal i Kristianstad
Ändrad användning av del av föreningslokal i flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Tidsbegränsat lov för paviljong och förbindelsegång på Näsbyvillans Förskola.
Tillbyggnad av garage i Kristianstad
Tillbyggnad av befintligt garage med carport.
Tillbyggnad av allaktivitetshus i Kristianstad
Tillbyggnad av besökscenter med entrépaviljong.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av skola med utrymningstrappa.
Underhållsarbeten 2018_U10, Kristianstad
Avser målningsbeten på Talldungens förskola och fd Elverket i Åhus samt fönsterbyte på Nymö skola.
Invändig underhåll, Sankta Maria Kyrka i Åhus
Avser invändiga puts- och målningsarbeten.
Arkelstorps fd kommunhus - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad, U8
Projektet avser fönsterbyte samt målning av fd kommunhus, hus A och B. Spängervägen 1 (Byggnad A) och Oppmannavägen 6 (Byggnad B).
Tillbyggnad av butik i Kristianstad
Avser tillbyggnad av butikslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: