Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kävlinge

Nybyggnad alt renovering av badhus i Kävlinge
Flera alternativ utreds. Oviss byggstart.
Nybyggnad av idrottshall i Löddeköpinge, Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av bilhall och verkstad i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av 2 huskroppar inrymmande bilhall och bilverkstad med en total yta på 1300 m2.
Rivning och nybyggnad av skolbyggnad i Kävlinge
Avser rivning av befintlig och nybyggnad av Byggnad M, Rinnebäckskolan. Ca 530 m2 BRA. Objektet avser även installation av nytt styr- & övervakningssystem inom hela Rinnebäcksskolan.
Nybyggnad av bensinstation i Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd. Nybyggnad av bensinstation/butik samt uppförande av skylt.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Dösjebro
Projektet omfattar ombyggnad av befintligt storkök och matsal. Storkök utökas med nytt diskrum. Nytt ventilationsaggregat placeras på tak.
Ombyggnad av ventilation i skola i Hofterup
Avser ventilationsarbeten (nya FTX-aggregat) i befintlig skola.
Ombyggnad av värmecentral m.m. i skola.i Hofterup
Igångsättning planeras under september 2017. Avser ombyggnad av värmecentral som avser två nya gaspannor, 2 gasmotorer, 2-3 nya värmepumpar, styrarbeten samt rivning av oljepanna/pelletspanna.
Konservering av kalkmålningar i kyrka i Dösjebro, Kävlinge
Projektet avser konservering av kalkmålningar i Hofterups kyrka.
Ombyggnad av förskola i Kävlinge
Ändrad användning av skola till förskola.
Nybyggnad av affärshus i Kävlinge
Nybyggnad av affärslokal och verkstad.
Nybyggnad av kontor i Kävlinge
Nybyggnad av kontor-/handel-/industribyggnad.
Ombyggnad av bowlinghall i Kävlinge
Ombyggnad av livsmedelshall till sportanläggning/bowling.
Nybyggnad av skola i Kävlinge
Uppförande av skolmodul.
Ändring till yogastudio i Kävlinge
Ändrad användning från kontor till yogastudio.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: