Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Hörby

Ombyggnad av centralkök mm vid äldreboende i Hörby
Upphandlingen omfattar ombyggnad av ett centralkök beläget i hus C med tillhörande ytor till kontor. Samt utbyte av befintligt ventilationssystem i hus A-F (inkl hus C).
Tillbyggnad av naturrum i Hörby. Etapp 2
Tillbyggnad av naturrum(vinterträdgård) i Hörby och ett nytt café. Omfattning oklar. Kostnad okänd.
Ombyggnad av vårdcentralen Hälsans Hus i Hörby
Del av byggnaden skall nu byggas om till lokaler för socialförvaltningen och på innergården skall det byggas en förbindelsegång. Delar av övrig byggnad skall också fräschas upp i samband med ombyggnationen.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Hörby
Avser om- och tillbyggnad av befintlig luftbehandlingsanläggning. Entreprenaden omfattar utbyte av 2 st luftbehandlingsaggregat samt anpassning av tillhörande kanalsystem, inklusive alla tillhörande arbeten, dvs. även arbeten rörande rivning, bygg, vs, el, styr etc.
Nybyggnad av gatukök i Hörby
Nybyggnad av gatukök
Ombyggnad av affärshus i Hörby
Ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Hörby
Ändrad användning samt fasadändring.
Nybyggnad av garage i Hörby
Nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av folkets hus i Hörby
Fasadändring installation av solcellsanläggning.
Renovering av yttertak, dränering mm vid HVB-hem i Hörby
Avser renovering av yttertak, dränering, återställning krypgrund och målningsarbete på Gullregnsgården i Hörby.
Höjning av standarden för den tekniska driften vid Höörs badhus
Höörs kommun avser att genomföra ett projekt för att höja standarden för den tekniska driften vid Höörs badhus. Viktiga mål för projektet är en bättre arbetsmiljö. Funktionssäkrare och mer miljöanpassad drift av installationer för främst vattenrening, väsentligt lägre kostnader för energi, drift och underhåll. Uppskattad start.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: