Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Höör

Målningsarbeten vid Musikskolan i Höör
Avser målningsarbeten vid Musikskolan.
Renovering av värmesystem i skola i Tjörnarp, Höör
Projektet avser renovering av värmesystemet med utbyte av radiatorventiler, termostater och stamventiler. I projektet ingår även omkoppling av rör på värmepumpinstallationen för att optimera driften.
Tillbyggnad av lager/outletförsäljning i Höör, etapp 1
Igångsättning preliminärt under maj 2016. Avser tillbyggnad av lagerhall i prefab kontruktion.
Ny klinkerbeläggning i badhus i Höör
Projektet avseri huvudsak ny klinkerbeläggning inkl. anpassning av fall på samtliga golvytor ovan bassängkanten. I undervisnings-/rehab bassäng demonteras befintlig klinker inkl. tätskikt och ersätts med nytt. På övriga ytor monteras ny klinker ovanpå befintlig beläggning, rivning av befintlig klinker utförs i den omfattning som krävs för fullgott fall mot brunnar och bassänger samt nivellering mot bassängkanten
Takarbeten på kyrka i Höör
Igångsättning preliminärt under sommaren 2017. Projektet avser tätning och omläggning långhusets tak på Gudmindstorps kyrka. I projektet ingår även omputsning av tornet på kyrkan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: