Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Höganäs

Ny-till- och ombyggnad av F-9 skola i Viken
Objektet avser my- till- och ombyggnad av Vikenskolan samt rivning av den befintliga skolan med undantag för vissa delar som ska kvarstå. Den nya Vikenskolan kommer att bestå av en nybyggd skolbyggnad om cirka 8 500 kvm som kommer ersätta en stor del av dagens befintliga skola som ska rivas. Den nya byggnaden kommer bland annat innehålla skolsalar, matsal, bibliotek och administrativa lokaler. På grund av att skolverksamheten kommer att pågå parallellt med byggproduktionen kommer projektet tidsmässigt att indelas i ett antal etapper. Utöver denna nya skolbyggnad ska den befintliga idrottshallen renoveras och en ny tillbyggnad innehållande bland annat omklädningsrum och en ny mindre idrottshall, byggas ihop med befintlig idrottshall. Yta: ombyggnad ca 1400 m2. Tillgänglighetskonsult: Munka Konsult i Skurup, tel: 042-337500. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad (SGBC), betyg Guld.
Nybyggnad av förskola i Viken
Igångsättning planeras början av 2018. Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av övernattningsrum och träningsanläggning i Höganäs
Avser övernattningrum samt träningsanläggning vid sportcamp.
Nybyggnad av ridhus i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Nybyggnad av ridhus och ekonomibyggnad.
Inhyrning av skolmoduler för F-9 skola i Viken
Objektet omfattar en skolbyggnad i form av moduler som ersättningslokaler under tiden en ny permanent skola byggs i samma område (projektnummer 1180300). Markarbeten är utförda sen tidigare.
Om- och tillbyggnad av kontor i Höganäs
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser tillbyggnad av lokal för öppen vård, yta 100 m2 kontor. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av entré vid stadshuset m.m.i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av entré vidr stadshusets huvudentré samt markarbeten.
Ventilationsarbeten i skola m.m. i Höganäs
Avser utbyte av ventilationsaggregat i Hambergsskolans lokaler samt i delar av Höganäs Energis lokaler.
Ombyggnad av dagcenter i Höganäs
Inre ombbyggnation, utvändig ändring samt ändrad användning från gym till daglig verksamhet.
Utvändigt underhåll av kontor i Höganäs
Utvändig ändring av kontorshus nya fönster samt flytt av bef fönster.
Ombyggnad av affärshus i Höganäs
Ombyggnad av industrifastighet till handel, kontor, restaurang, anläggning.
Rivning av servicebyggnad i Höganäs
Rivning av servicebyggnad.
Ombyggnad av kontor i Höganäs
Ändring av utrymningsväg.
Nybyggnad av maskinhall i Höganäs
Nybyggnad av maskinhall samt tillbyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av skola i Höganäs
Nybyggnad av skolmoduler tidsbegränsat lov 2017-05-02 - 2021-05-01.
Rivning av förskola i Höganäs
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser rivning av förskoleverksamhet samt kompletteringsbyggnader på tomt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: