Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Höganäs

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-till- och ombyggnad av F-9 skola i Viken
Objektet avser my- till- och ombyggnad av Vikenskolan samt rivning av den befintliga skolan med undantag för vissa delar som ska kvarstå. Den nya Vikenskolan kommer att bestå av en nybyggd skolbyggnad om cirka 8 500 kvm som kommer ersätta en stor del av dagens befintliga skola som ska rivas. Den nya byggnaden kommer bland annat innehålla skolsalar, matsal, bibliotek och administrativa lokaler. På grund av att skolverksamheten kommer att pågå parallellt med byggproduktionen kommer projektet tidsmässigt att indelas i ett antal etapper. Utöver denna nya skolbyggnad ska den befintliga idrottshallen renoveras och en ny tillbyggnad innehållande bland annat omklädningsrum och en ny mindre idrottshall, byggas ihop med befintlig idrottshall. Yta: ombyggnad ca 1400 m2. Tillgänglighetskonsult: Munka Konsult i Skurup, tel: 042-337500. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad (SGBC), betyg Guld.
Nybyggnad av restaurang i Höganäs
Avser nybyggnad av restaurang vid Mölle hamn. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av affärshus i Höganäs
Ombyggnad av fastighet till anläggning för exempelvis konserter/mässor.
Installation av solcellsanläggning på skola i Höganäs
Avser installation av solcellsanläggning vid Jonstorpsskolan. Förutom samtliga installationsarbeten ingår även samtliga byggnadsarbeten som erfordras såsom håltagning, efterlagning, igensättning, förstärkningar, avväxlingar etc.
Nybyggnad av restaurang i Höganäs
Nybyggnad av restaurang (Boathouse).
Rivning av bensinstation i Höganäs
Rivning av skärmtak, betongfundament och centralpåfyllning.
Utvändigt underhåll av museum i Höganäs
Utvändig ändring av konsthall och museum; ventilationskanaler på tak samt uteluftsintag i yttervägg.
Utvändigt underhåll av skola i Höganäs
Utvändig ändring av Nyhamnsskolan ; byte av fönster, dörrar och entrépartier.
Utvändigt underhåll av museum i Höganäs
Utvändig ändring av sjöfartsmuseum ; byte av ytskikt på tak från eternit till skingel.
Ombyggnad av servicebyggnad i Höganäs
Utvändig ändring samt ombyggnad av servicebyggnad (teknikrum, toaletter, förråd, restaurang, kiosk, kök & servering, utställningslokal, föreläsningslokal).
Ombyggnad av hotell i Höganäs
Ändrad användning av pub till hotellrum.
Ombyggnad av kontor i Höganäs
Ändring från lager till kontor, utvändig ändring av kontorshus/industri och lagerbyggnad, nya fönster och utrymningsstege.
Nybyggnad av telestation i Höganäs
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av garage i Höganäs
Nybyggna av garage/förråd samt rivning av bef kallförråd.
Nybyggnad av servicehus och sophantering Mölle i Höganäs
Objektet är beläget på fastigheten Mölle 14:234 o 12:240 gatuadress Södra strandvägen Mölle hamn, innehållande toaletter, HWC, dusch, tvättstuga, teknikutrymme, förråd och hamnkontor samt sophantering.
Offentliga toaletter i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017. Avser nya offentliga toaletter inom Höganäs kommun.
Handikappanpassning i fastigheter i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Avser handikappanpassning av kommunens fastigheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: