Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Höganäs

Ny-till- och ombyggnad av F-9 skola i Viken
Objektet avser my- till- och ombyggnad av Vikenskolan samt rivning av den befintliga skolan med undantag för vissa delar som ska kvarstå. Den nya Vikenskolan kommer att bestå av en nybyggd skolbyggnad om cirka 8 500 kvm som kommer ersätta en stor del av dagens befintliga skola som ska rivas. Den nya byggnaden kommer bland annat innehålla skolsalar, matsal, bibliotek och administrativa lokaler. På grund av att skolverksamheten kommer att pågå parallellt med byggproduktionen kommer projektet tidsmässigt att indelas i ett antal etapper. Utöver denna nya skolbyggnad ska den befintliga idrottshallen renoveras och en ny tillbyggnad innehållande bland annat omklädningsrum och en ny mindre idrottshall, byggas ihop med befintlig idrottshall. Yta: ombyggnad ca 1400 m2. Tillgänglighetskonsult: Munka Konsult i Skurup, tel: 042-337500. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad (SGBC), betyg Guld.
Nybyggnad av restaurang i Höganäs
Avser nybyggnad av restaurang vid Mölle hamn. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av Folkets hus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av Folkets hus med stor samlingssal, bowlinghall, restaurang och kafé. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av ridhus i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Nybyggnad av ridhus och ekonomibyggnad.
Om- och tillbyggnad av kontor i Höganäs
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser tillbyggnad av lokal för öppen vård, yta 100 m2 kontor. Uppskattad byggstart.
Ventilationsarbeten i skola m.m. i Höganäs
Avser utbyte av ventilationsaggregat i Hambergsskolans lokaler samt i delar av Höganäs Energis lokaler.
Ombyggnad av dagcenter i Höganäs
Inre ombbyggnation, utvändig ändring samt ändrad användning från gym till daglig verksamhet.
Nybyggnad av garage i Höganäs
Nybyggna av garage/förråd samt rivning av bef kallförråd.
Nybyggnad av maskinhall i Höganäs
Nybyggnad av maskinhall samt tillbyggnad av klubbhus.
Rivning av servicebyggnad i Höganäs
Rivning av servicebyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Höganäs
Utvändig ändring av Jonstorpsskolan installation av solceller.
Ombyggnad av kontor i Höganäs
Ändring av utrymningsväg.
Offentliga toaletter i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017. Avser nya offentliga toaletter inom Höganäs kommun.
Handikappanpassning i fastigheter i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Avser handikappanpassning av kommunens fastigheter.
Rivning av förskola i Höganäs
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser rivning av förskoleverksamhet samt kompletteringsbyggnader på tomt.
Ändring av kontor i Höganäs
Ändrat användningssätt från kontor/butik till kontor. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Höganäs
Projektet avser tillbyggnad av befintligt omklädningsrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: