Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Helsingborg

Nybyggnad av kongressanläggning/hotell i Helsingborg
Avser nybyggnad av kongress- och hotellanläggning med 250 rum . Kongressalen kommer att inrymma ca 1300 personer och utrustas med ett flertal konferensrum i olika storlekar, restauranger, bar och café. Omfattar 1 huskropp i 5-9 plan. Yta: 11000 m2. Underjordiskt källare för garage byggs under mark och ingår under bostäderna under projektnummmer 1341181. Garaget sammanbyggs med denna huskropp.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Drottninghög, västra delen, Helsingborg
Som ett led i att utveckla stadsdelen pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan som bl.a. innehåller en byggrätt för kontor i upp till 11 våningar om ca 6.000 – 7.000 kvm (Kontorshuset) och en parkeringsanläggning om ca 220-270 parkeringsplatser.med lager/verksamheter i bottenvåningen (Parkeringshuset). Kv Flottiljen är beläget i den västra delen av området Drottninghög i Helsingborg och avgränsas i söder av Vasatorpsvägen i väster av Regementsvägen i öster av befintlig bebyggelse. Projektet har i tidigt skede tagits fram som ett samarbetsprojekt mellan AB Helsingborgshem och Stenströms Skjortfabrik (Cimbria Holding AB). Utgångspunkten är att projektet ska fortsätta drivas som ett samarbetsprojekt mellan AB Helsingborgshem och Cimbria Holding AB. AB Helsingborgshem (B) är part gentemot E fram till BP1. Därefter har B möjlighet att överlåta entreprenadkontrakt för kontorsdelen till Cimbria Holding AB eller annan tredje part efter överenskommelse. Entreprenadkontraktet på Parkeringshusett kommer att ligga kvar hos AB Helsingborgshem under hela entreprenaden.
Nybyggnad av F-9 skola i Helsingborg
Avser nybyggnad av F-9 skola i en vinkelbyggnad i 2-3 plan, total yta: 5800 m2. Förberedande markarbeten påbörjades under december 2016. Grundarbetena påbörjas preliminärt under mars 2017.
Tillbyggnad av skolor Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av 2 st fristående skolor på vardera 1200 m2. Skola 1: Tillbyggnad av Högastensskolan är en fristående högstadieskola om ca 1200 m2. Inom skolan ska det finnas två st NO-salar, en hemkunskapssal och fem klassrum. NO-sal och Hemkunskapsskal ska kunna ställas om till vanliga klasssum. Objekts läge: Planteringen på Elektrogatan 1a i Helsingborg Skola 2: Tillbyggnad av Holsagårdsskolan är en fristående högstadieskola med musiksal, hemkunskapssalm klassum, skolcafé samt en utvändig terass. Objektets läge: Laröd på Gunnarpsvägen i Helsingborg. Uppskattad byggstart. Option ingår under objektnuumerr 1427427.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Byggnaden kommer att vara temperatur- och luftfuktighetskontrollerad i tre zoner för kyl-, frys och kolonialvaror.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Avser ombyggnad av By01 för inplacering av hudmottagning, bibliotek och klinisk träningscentrum.
Restaurering av Terasstrappan i Helsingborg
Avser totalrenovering av Terasstrappen med bl.a omfogning av allt tegel och stenmaterial,, urschaktning och omläggning av trappor, urgrävning för nya tätskikt, omläggning av VA-ledningar och elledningar, ny belysning, rivning och återuppbyggnad av utsiktsplats, renovering av skydd för utvändig hiss m.m. Terrasstrappan uppfördes mellan åren 1900-1903. Antikvarie: Tyrens Lund, Emma Hedar, 010-4523316, Karl-Erik Ekberg: 010-4523247. Sidokonsult: Tyrens, Lund, Jesper Carlsson, 010-4523275.
Nybyggnad av logistikterminal och lager i Helsingborg
Igångsättning och omfattning avhängigt hyresgäster. Planer finns för fortsatt nybyggnad av terminal och lagerlokaler
Renovering av restaurangkök, hotelldel m.m.i Helsongborg
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Projektet avser totalrenovering av restaurangköket vid Sundsgårdens Folkhögskola. I projektet ingår även stambyten i huvudbyggnaden vid Folkhögskolan samt renovering av hotelldel med 24 rum.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola vid Drottninghög, Hålan. Omfattning är ej fastställd. Ingen kostnadsuppgift.
Nybyggnad av förskola i Ödåkra i Helsingborg
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar (för ca 120 barn) i anslutning till Gläntanskolan.
Nybyggnad av affärslokaler i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av affärslokaler för Systembolaget samt Apoteket Hjärtat. Lokalerna byggs på den nuvarande parkeringen vid Ica Maxi på Berga vid Regementsvägen i Helsingborg.
Nybyggnad av kontorshus i Helsingborgs Stad
Avser nybyggnad av kontor på 740 kvm per plan i två våningar samt parkeringsplatser.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av Laröds skola.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för att bygga till Dalhem östra förskola. Omfattning är ej fastställd. Ingen kostnadsuppgift.
Etablering av solcellsanläggningar på fastigheter i Helsingborg
Avser projekt för att etablera solcellsanläggningar på ett antal fastigheter ägda av kommunen. Projektet, som går under namnet ”Solvision”, har i första etappen identifierat 11 olika byggnader i Helsingborg som tillsammans ska förses med 5000 kvadratmeter solceller, alltså ca 750 kWp. Adress 1034 Vädermöllan: Norra 2, Stattenahemmets vårdboende Ringstorpsv. 29 / Rosenbergsgatan 1 1181 Mörarp 2:61:, Boklidens vårdboende Postiljonsgatan 10 1204 Linnea 5: Dunkerska huset vårdboende Tegnérsgatan 2 A 1364 Biblioteket 1; Stadsbiblioteket Bollbrogatan 1 1371 Gåsebäck 5: Jordbodalens vårdboende Närlundavägen 28 1389 Eldkastaren 1: Berga brandstation Kanongatan 1 1457 Orienten 6: Rönnowska skolan Bredgatan 22 1557 Romares stiftelse 1: Romares stiftelse vårdboende Romares väg 20 1609 Ramlösa 1:75: Elinebo vårdboende Domaregatan 14 1611 Filborna 28:33: Helsingborgs Arena Mellersta Stenbocksgatan 14 1620 Pålsjö sjukhem 2: Pålsjö Park & Rönnebäcksskolan Romares väg 14. Uppskattad byggstart.
Nytt ventilationssystem mm vid skola i Helsingborg, etapp 2
Avser renovering av ventilationssystemet med nytt aggregat, förstoring av kanaler, nytt styrsystem. Ny takkupa för in- och uteluftgaller. Tillhörande byggarbeten tex, håltagning, efterlagning, nytt undertak, målning samt nytt brandlarm och nya belysningsarmaturer.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av förskola. Skolan kommer inrymma ca 100 elever. Brinova har tecknat hyreskontrakt med Tenoren Förskola AB.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Skisser utförda genom ideellt arbete. Projektet avser tillbyggnad med två klassrum samt tillagningskök.
Uppställning av moduler för administrativa lokaler och verkstad vid Helsingborgs lasarett
Den aktuella moduluppställningen kommer att fungera som evakueringslokal för Medicinteknik under genomförandet av projektet Nya sjukhusområdet Helsingborg.
Renovering vid Sofiero slott, Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser inredning av plan 2.
Ombyggnad till livsmedelsbutik i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser invändig ombyggnad från lager till livsmedelsbutik.
Utvändig renovering av tak och fasader på kyrka i Helsingborg
Avser omläggning av tak samt fasadarbeten på kyrka.
Utvändigt underhåll av hotell i Helsingborg
Avser fönster byte av ca 50-60 fönster i hotell.
Byte av fönster på kyrka i Ödåkra Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2017. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ny CNG-tankstation för drivmedel i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser att bygga om en gastankstation för CNG. Avser en tankstation för drivmedel och där finns även en befintlig gastankstation för CNG: Omfattar konstruktion, leverans, montage och driftsättning av CNG-anläggning.
Ventilationsarbeten i förskola i Helsingborg
Avser Installation av ny ventilationsanläggning i förskola.
Ombyggnad av kök vid skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av kök och matsal vid skola. Nya installationer och köksutrustning. Kylrum. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av värmeanläggning till skola och idrottshall i Mörarp
Avser ombyggnad av värmeanläggning till luft-vatten-värmepumpsystem med komplettering gaspanna. Ny anläggning installeras på gård samt inom befintligt pannrum och intilliggande förråd.
Renovering i församlingshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring samt invändig ändring/installation av hiss.
Nybyggnad av omklädningspaviljong i Helsingborg
Avser nybyggnad av omklädningspaviljong med en yta på 300 m2.
Nybyggnad av omklädningspaviljong i Helsingborg
Avser nybyggnad av omklädningspaviljong med en yta på 300 m2..
Tillgänglighetsanpassning av kyrka i Helsingborg
Objektet avser installation av hiss och ramp invändigt.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Avser ombyggnad av kök, rivning av ventilationsanläggning, ändring av bärande konstruktioner.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av ramlösa förskola.
Nybyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av skola.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av lokaler till skola.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad och ändrad användning från lager till handel, trampolinpark.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av butik/restaurang.
Om och tillbyggnad av tingshus i Helsingborg
Bygglov om- och tillbyggnad av tingsrätt.
Ombyggnad av veterinärstation i Helsingborg
Bygglov om-& tillbyggnad av djursjukhus.
Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av byggnad till samlingslokal (förhandsbesked).
Ombyggnad av idrottshall i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av industri till klätterutbildning.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor till skola/gymnasium.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor/bostad till kontor (flerbostadshus).
Ombyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontorslokal till gymnasieskola.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av skola till kontor/butik.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning från trafikskola till vårdklinik Långvinkeln Västra 47,Jägaren 10.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändring av förråd till kontor.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser ändrad användning av kontor till skola.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov fasadändring, ändrad användning samt rivningslov.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av butik/lager/industri.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av butik/restaurang.
Nybyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av butik/restaurang.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av förskola/skola.
Nybyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av förskola/skola.
Utvändigt underhåll av butik i Helsingborg
Bygglov fasadändring av butik/restaurang.
Utvändigt underhåll av butik i Helsingborg
Bygglov fasadändring av butikslokal.
Utvändigt underhåll av hotell i Helsingborg
Bygglov fasadändring av hotell.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov fasadändring av kontor.
Utvändigt underhåll av anstalt i Helsingborg
Bygglov fasadändring av kriminalvårdsanstalt.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Bygglov fasadändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov fasadändring av samlingslokal/moské.
Utvändigt underhåll av garage i Helsingborg
Bygglov fasadändring av komplementbyggnader, garagelängor. Bärnstenen 4,Ättekulla 1.
Nybyggnad av kiosk i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av kiosk samt toaletter.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Helsingborg
Bygglov fasadändring av bensinstation, ommålning.
Ombyggnad av mottagningsstation i Helsingborg
Avser små ombyggnationer på mottagningsstation.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Avser tillbyggnad av restaurang på ca 30-40 kvm.
Ombyggnad av konserthus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av hamnmagasin till tillfälliga aktiviteter/event.
Ombyggnad av garage i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av garage.
Tillbyggnad av garage i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov uppförande av takterrass.
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av toalett.
Nybyggnad av servering i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av barack i Helsingborg
Bygglov nybyggnad byggbodar.
Rivning av toalett i Helsingborg
Rivningslov rivning av pissoar.
Rivning av telestation i Helsingborg
Rivningslov rivning av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av kiosk i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av kiosk med servering.
Nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av moduler för omklädning.
Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov uppförande av temporära moduler. 10 år.
Lagning av terassbjälklag på kyrka i Helsingborg
Igångsättning under 2017. Projektet avser lagning av läckande terassbjälklag. Uppskattad kostnad.
Renovering av tak på kyrka på Elineberg, Helsingborg
Igångsättning under 2017. Projektet avser renovering av tak över lågdelen. Uppskattad kostnad.
Rivning av förskola i Helsingborg
Avser rivning av förskola i ett plan med en yta på 950 m2. Uppskattad igångsättning och kostnad.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Avser ändring av entréparti på butik/restaurang.
Rivning av fritidsgård i Helsingborg
Igångsättning tidigast mars 2017. Avser rivning av fritidsgård.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: