Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser tillbyggnad av skola som skall inrymma storkök med matsal, bild, musik, hemkunskap och kontorsdel. yta: 2000 m2.
Nybyggnad av kongressanläggning/hotell i Helsingborg
Avser nybyggnad av kongress- och hotellanläggning med 250 rum . Kongressalen kommer att inrymma ca 1300 personer och utrustas med ett flertal konferensrum i olika storlekar, restauranger, bar och café. Omfattar 1 huskropp i 5-9 plan. Yta: 11000 m2. Underjordiskt källare för garage byggs under mark och ingår under bostäderna under projektnummmer 1341181. Garaget sammanbyggs med denna huskropp.
Nybyggnad av logistikterminal och lager i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av terminal och lagerlokaler i 1 huskropp i 1 plan, yta: 30400 m2.
Tillbyggnad av skolor Helsingborg
Avser option från objektnummer 1344597. Planer finns för tillbyggnad av ytterligare 2 st högstadieskolor. Skolornas placering är ej fastställd. Omfattningen av dessa 2 skolor är ca 100 mkr vardera. Igångsättning tidigast efter semestern 2018.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Drottninghög, västra delen, Helsingborg
Som ett led i att utveckla stadsdelen pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan som bl.a. innehåller en byggrätt för kontor i upp till 11 våningar om ca 6.000 – 7.000 kvm (Kontorshuset) och en parkeringsanläggning om ca 220-270 parkeringsplatser.med lager/verksamheter i bottenvåningen (Parkeringshuset). Kv Flottiljen är beläget i den västra delen av området Drottninghög i Helsingborg och avgränsas i söder av Vasatorpsvägen i väster av Regementsvägen i öster av befintlig bebyggelse. Projektet har i tidigt skede tagits fram som ett samarbetsprojekt mellan AB Helsingborgshem och Stenströms Skjortfabrik (Cimbria Holding AB). Utgångspunkten är att projektet ska fortsätta drivas som ett samarbetsprojekt mellan AB Helsingborgshem och Cimbria Holding AB. AB Helsingborgshem (B) är part gentemot E fram till BP1. Därefter har B möjlighet att överlåta entreprenadkontrakt för kontorsdelen till Cimbria Holding AB eller annan tredje part efter överenskommelse. Entreprenadkontraktet på Parkeringshusett kommer att ligga kvar hos AB Helsingborgshem under hela entreprenaden.
Markområde för logistikcentrum/iindustir mm i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med handläggare på Skanska. Markområde finns för logistikverksamhet, industri m.m. Avser 200 000 m2 markområde.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Yta: 10000 m2.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg, et 2 mfl
Option från obj.nr 916417. Igångsättning avhängigt beslut, byggstart tidigast 2018. Projektet avser fortsatt ombyggnad av norra flygeln i huvudbyggnaden vid Helsingborgs lasarett, yta ca 30000 m2. (10000 m2/flygel). Arkitekt: konsortium mellan Fojab Arkiteter i Malmö och BSK Arkitekter i Stockholm. Projektinformatör/kommunikatör: Sweco Management i Malmö, tel: 040-375300, att: Mikael Tornqvist. Projektplanerare: Sweco Management i Malmö, tel: 040-375300, att: Hans Utter.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast Q4 2018. Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Yta: 10000-13000 m2.
Nybyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
vser nybyggnad av F-skola i 1 huskropp i 2 plan.
Ombyggnad av diagnostiskt centum vid lasarettet i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av diagnostiskt centrum i den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02 lågdelen. plan 9 o 10.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2018. Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Yta: ca 8000 m2.
Om- och tillbyggnad av resecentrum med kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast 4:e kv t 2017. Planer finns för ytterligare om- och tillbyggnad av kontor vid resecentrum Knutpunkten. Omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Den nya anläggningen blir 15 000 kvm stor och kommer att delas in i två temperatur- och luftfuktighetskontrollerade zoner. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av järnvägsstation längs Västkustbanan, Helsingborg
Avser ombyggnad av stationsområdena vid Maria stationsområde och Ödåkra stationsområde i samband med Trafikverkets ombyggnad av Västkustbanan till dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg.
Nybyggnad av montessoriskola i Rydebäck
Avser nybyggnad av montessoriskola i Rydebäck.
Nytt verksamhetsområde för volymhandel i Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Avser verksamhetsområde för volymhandel. Igångsättning avhängigt intressent. Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 20000 m2.
Nybyggnad av idrottshall i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av kontor 2000-3000 kvm.
Om- och tillbyggnad av järnvägsstation i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av stationshus.
Nybyggnad av byggvaruhandel i Helsingborg
Avser nybyggnad av 4000 m2 byggvaruhandel.
Ombyggnad av ortopedavdelning vid lasarettet i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av plan 11 i byggnad 02, Nya Sjukhusområdet Helsingborg (NSH) för inplacering av Ortopediavdelning. Omfattning av ombyggnadsytan är ca 1800 kvm vilket är fördelat i två korridorer på plan 11 i västra flygeln. Tillhörande arbeten på plan 08, 09, 10 och plan 12. Kvarboende finns på plan 09,10 och delar av plan 12 samt intilliggande lokaler på plan 11.
Nybyggnad av kontorshus i Helsingborgs Stad
Avser nybyggnad av kontor på 740 kvm per plan i två våningar samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av kontor mm i Helsingborg
Skisser framtagna. Avser nybyggnad av kontorsbyggnader samt lagerhall/verkstad.
Ombyggnad av gynekologavdelning vid lasarettet i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av plan 12 i byggnad 02 Nya Sjukhusområdet Helsingborg (NSH) för inplacering av gynekologiavdelning. Omfattning av ombyggnadsytan är ca 900 kvm fördelat i en korridorer på plan 12 i västra flygeln. Tillhörande arbeten på plan 11. Kvarboende finns på del av plan 12 samt övriga intilliggande lokaler på plan 12 och plan 13.
Markområde för handel till försäljning i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Markområde finns för en tomt gällande handel. Tomtyta: 2900 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för handel till försäljning i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 5700 m2 markområde för handel finns för försäljning. Igångsättning avhängigt intressent.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning under vecka 6 2018. Avser tillbyggnad av huvudbyggnaden med skollokaler samt administrativa lokaler, yta: ca 500 m² BTA
Ombyggnad till tillagningskök m.m.vid äldreboende i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av kontor vid äldreboende till tillagningskök samt personalutrymmen.
Nybyggnad av hotell i Helsingborg
Bygglov sökt för nybyggnad av hotell.
Ombyggnad av lokaler för färjetrafik i Helsingborg
Avvaktar beslut. Omfattning, igångsättning oklart. Knutet till andra projekt.
Nybyggnad av handelslokal Helsingborg
Avser nybyggnad av 400 m2 handelslokal i prefabkonstruktion inrymmande försäljningslokal för släpvagnar samt verdstadslokal.
Ombyggnad av städcentral och jourrum vid lasarettet i Helsingborg
Igångsättning beräknas under mars 2018. Avser ombyggnad av städcentral och jourrum i den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02 lågdelen. plan 9.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad med två klassrum samt tillagningskök. yyta: 300 m2.
Renovering vid Sofiero slott, Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Avser inredning av plan 2.
Nybyggnad av båthall på Råå, Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av båthall för vinterförvaring av ett 50-tal båtar, 7,5 m hög.
Nybyggnad för restaurang/badverksamhet mm Pålsjö Helsingborg
Infab Vitamin AB har option på projektet.Avser markområde som kan användas för restaurangverksamhet eller någon form av badverksamhet t.ex café eller spa. Byggnaden får ha högst 2 våningar.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Nybyggnad av lager/logistikcentral på Makadamgatan.
Om- och tillbyggnad av personalbyggnad i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tillbyggnaden skall innehålla personalrum, kontorsplatser samt WC. Befintlig byggnad inreds med omklädningsrum, torkrum samt verkstad och teknikrum.
Ombyggnad av kök vid skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av kök och matsal vid skola. Nya installationer och köksutrustning. Kylrum.
Nybyggnad av strandpaviljong vid badplats i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ny omklädningsbyggnad med toaletter, förråd samt utvändiga duschar. avser även omkringliggande hårdgjord yta och ny ramp samt rivning av bef byggnad.
Invändig omkalkning av kyrka i Helsingborg
Avser invändig omkalkning av Gustav Adolfs kyrka.
Rörinfodring inom Elinebergsskolan i Helsingborg
Avser rörinfodring av avloppsstammar och stick i skolbyggnader.
Ombyggnad av värmeanläggning till skola och idrottshall i Mörarp
Avser ombyggnad av värmeanläggning till luft-vatten-värmepumpsystem med komplettering gaspanna. Ny anläggning installeras på gård samt inom befintligt pannrum och intilliggande förråd.
Fönsterbyte på skola i Helsingborg
Avser byte av samtliga fönster och fönsterdörrar i huvudbyggnaden.
Fönsterbyte i skola i Helsingborg
Olympiaskolan byggd 1932, är en av Helsingborg största gymnasieskolor. Skolan är belägen i hörnet av Södra Stenbocksgatan och Filbornavägen. Entreprenaden som är ett underhållsarbete, syftar till att skifta samtliga fönster och fönsterdörrar i huvudbyggnaden
Nybyggnad av skola i Helsingborg
Avser nybyggnad av förskola/skola med paviljoner.
Renovering av tak på kyrka på Elineberg, Helsingborg
Projektet avser omläggning av tak på Elinebergsyrkan Avser tegelpannor.
Rivning av skola i Helsingborg
Rivningslov rivning av skola.
Nybyggnad av bensinstation i Helsingborg
Bygglov anläggning av bensinstation.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av kontor.
Nybyggnad av kiosk i Helsingborg
Nybyggnad av kiosk och bassäng.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av förskola/skola.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor.
Tillbyggnad av paviljong i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av paviljong.
Nybyggnad av kiosk i Helsingborg
Bygglov tidsbegränsat, nybyggnad av glasskiosk samt rivning av bef.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kroppsvård till kontor.
Ombyggnad av polisstation i Helsingborg
Ombyggnad av entré till polishuset, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av butik/restaurang.
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov anläggning av ostagat fackverkstorn.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Helsingborg
Bygglov fasadändring av bensinstation.
Rivning av hotell i Helsingborg
Rivningslov rivning av hotell.
Nybyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov anläggning av samlingslokal.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av servering i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov uppförande av uteservering.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Tillbyggnad av kontor, tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av telestation i Helsingborg
Tillbyggnad av teknikbod.
Invändigt underhåll av sjukhus i Helsingborg
Uppförande av ventilationskanaler, tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av garage till samlingslokal.
Rivning av restaurang i Helsingborg
Rivningslov rivning av butik/restaurang.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Ändrad användning.
Utvändigt underhåll av butik i Helsingborg
Bygglov fasadändring av butik/restaurang.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Bygglov fasadändring av butik/restaurang.
Utvändigt underhåll av förskola i Helsingborg
Bygglov fasadändring av förskola/skola.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg
Bygglov fasadändring av förskola/skola.
Utvändigt underhåll av gym i Helsingborg
Bygglov fasadändring av gym.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov fasadändring av kontor.
Utvändigt underhåll av kyrka i Helsingborg
Bygglov fasadändring av kyrka.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av sjukhusbyggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Helsingborg
Bygglov fasadändring på förskola.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av restaurang.
Rivning av brandstation i Helsingborg
Avser rivning av Gåsebäcks brandstation. Uppskattad start.
Ändring av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor.
Uppförande av mobila läktare i Helsingborg
Avser två mobila läktare monterade på efterfordon med plats för 130 till 150 sittande vardera.
Fasadändring på förskola i Helsingborg
Bygglov fasadändring av förskola/skola.
Behandlingsenhet till ett metodrum för tandsköterskeutbildning, Helsingborg
Avser bla installation, montering och reparation av Heka Unic Line utrustning mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: