Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Hässleholm

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt handelsområde i Hässleholm
Avser etablering av nytt handelsområde vid Ljungadalarondellen.
Nybyggnad av ungdomshem (LVU-boende) i Hässleholm
Avser nybyggnaden av bostad med 4 stycken boendeavdelningar samt lokaler för skolverksamhet samt administrativa lokaler och storkök. Inflyttning planeras till sommaren 2019. Option i upphandlingen är ombyggnad av befintliga lokaler i samverkan på totalentreprenad.
Ombyggnad av stationsbyggnad och järnvägsområde i Hässleholm
Avser ombyggnad av järnvägsstation för att bli attraktiv fastighet för blandade verksamheter samt ombyggnad av del av järnvägsområdet. Byggstart oviss.
Nybyggnad av badhus i Hässleholm
Inga beslut är tagna. Diskussioner förs om en nybyggnad vid Qpoolen samt ett eventuellt utomhusbad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nya rulltrappor på Hässleholms Station
Utbyte av 8 st rulltrappor från gångbro till plattformar.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av konceptförskola, som skall inrymma 5 avdelningar med förberedelse för framtida utbyggnad av en 6:e avdelning. Samt miljö/gårdshus.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av konceptförskola, som skall inrymma 6 avdelningar samt miljö/gårdshus.
Nybyggnad av brandstation i Hässleholm
Föreslagen byggplats är Sösdala. Utreds. Inga beslut tagna. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av reception m.m.
Avser ombyggnad av entré och reception i stadshuset.
Om- och tillbyggnad av kök & matsal på Vittsjö skola
Avser rivning, ombyggnad och tillbyggnad av skola. Ombyggnad och renovering av lokalytor är på ca 425 kvm vilket inkluderar en tillbyggnad på ca 195 kvm.
Utbyte av överfallslarmanläggning, Hässleholms sjukhus
Objektet omfattar Utbyte av Överfallslarmanläggning inom Psykiatri By 38 samt BUP By 33 Hässleholms sjukhus.
Ombyggnad till utbildningslokaler i Hässleholm
Avser ombyggnad av kasernbyggnad till utbildningslokaler.
Ombyggnad av skola i Hässleholm
Projektet ligger vilande.
Nybyggnad av bensinstation i Hässleholm
Nybyggnad av bensinstation samt rivning.
Ombyggnad av personallokal i Hässleholm
Bygglov för om- och tillbyggnad av personalbyggnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av idrottshall i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av affärshus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad (dollarstore).
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av förskola (moduler), tidsbegränsat t o m 2018-04-01.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Hässleholm
Bygglov för nybyggnad av plank samt ändring av befintlig trappa (byggnad 28).
Tillbyggnad av carport i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (carport samt skärmtak).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: