Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Eslöv

Nybyggnad av skola för gymnasie- och vuxenutbildning i Eslöv
Avser nybyggnad av skola för gymnasie och vuxenutbildning, ca 8700 kvm. I byggnaden kommer det att innehålla undervisningsrum, arbetsrum, skolbibliotek, café, storsal samt tekniska utrymmen.
Nybyggnad av kontorshus
Avser nybyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av skola i Flyinge Eslöv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018-2019.
Ombyggnad av polisstation i Eslöv
Avser ändring av planlösning, ventilation och VA-anläggning av polis/kontorshus. Säkerhetsklassat projekt.
Tillbyggnad av skola i Eslöv
Avser ombyggnad av skola. Samt en tillbyggnad med 2 toaletter, 50kvm.
Ombyggnad av storkök på demensboende i Eslöv
Avser ombyggnad av storkök. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll och rivning av hotell/motell i Eslöv
Avser fasadändring av hotell. Rivning av trappan och ge bottenplan kontakt med torgytan. Trappan ska i sin helhet rivas inklusive vilplan, bjälklag, planteringar, dränering, värmekablar och belysning. Utöver trappan ska pelare rivas inklusive grundläggning ner till 1 meter under ny marknivå. Vindfång på trappans bjälklag rivs, trafikpollare och lättbetongvägg under trappa rivs. Entreprenaden omfattar även återställande av ytor efter rivning. Normal verksamhet kommer att pågå inom fastigheten under hela entreprenadstiden. Detta innebär krav på fri passage till byggnadens entréer.
Rivning av butik i Eslöv
Avser rivning av byggnader inför nybyggnad av bostäder och nya butikslokaler.
Nybyggnad av affärshus i Eslöv
Bygglov för nybyggnad av affärshus (köpcenter) på fastigheten hangaren 1, fallskärmsgatan 1, eslöv.
Tillbyggnad av garage i Eslöv
Bygglov för tillbyggnad (garage) av kontorshus på fastigheten rovan 15, elingevägen 14, eslöv.
Ombyggnad av vårdbostad i Eslöv
Bygglov för ändrad användning av hotell till skyddat kvinnoboende på fastigheten åkarp 29:12, kvarngatan 1, marieholm.
Ombyggnad av reception i Eslöv
Bygglov för ändring av planlösning och ändrad användning (från bageri till reception/mottagning) av flerbostadshus på fastigheten garvaren 17, malmgatan 1b, eslöv.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: