Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Burlöv

Nybyggnad av byggvaruhus , Stora Bernstorp i Burlöv
Projektet avser nybyggnad av byggvaruhus med en yta på ca 17500 m2¨ I projektet ingår även rivning av handelshus. Rivningsarbeten under september 2017, markarbeten under oktober 2017.
Nybyggnad av distributionsterminal i Burlöv
Projektet avser nybyggnad av terminal för distribution av mat till restauranger (kyl/frys och torrlager). Markarbeten påbörjas under oktober 2107 och byggarbeten under april 2018.
Nybyggnad av skollokaler i Arlöv
Projektet avser nybyggnad av skollokaler inrymmande klassrum, matsal och kök. Uppskattad kostnad.
Ändring till kontorslokaler samt hissinstallation i Arlöv, Burlöv
Projektet avser ändring från fd butikslokaler till kontor. Hyresgästanpassning. I projektet ingår även tillbyggnad av utvändig hiss. Arbetena avser främst ventilations- och elarbeten samt nya ytskikt.
Tillbyggnad av kontor i Burlöv
Bygglov för tillbyggnad av kontor, hammarvägen 9, arlöv.
Ombyggnad av butik i Burlöv
Bygglov för ändrad användning från kontor till butik.
Ombyggnad av gym i Burlöv
Avser ändrad användning från butik till gym.
Rivning av kiosk i Burlöv
Rivningslov för kiosk.
Tillbyggnad av skola i Burlöv
Tidsbegränsat bygglov för moduletablering för utökning av klassrum.
Åtgärder av vattenrening i badhus i Arlöv, Burlöv
Burlövsbadet är ett bad från 70-talet med 3 bassänger - lekbassäng, mellanbassäng och en 50 meters bassäng. Förändring gäller mellanbässäng och 50 meter bassäng vars vattenrening inte fungerar tillfredställande. Projektet avser att kapaciteten i stora bassängen ska anpassas till ca 115 personer per timme och kapaciteten i mellanbassängen ska anpassas till 36 personer per timme Uppskattad byggstart. Option gällande ny UV-lampa inkl. montering ovanför 50 meters bassängen ingår under projektnummer 1459186.
Ändring av lager till butik i Burlöv
Projektet avser ändrad användning av del av lagerlokal till butikslokal. Uppskattad byggstart.
Ny UV-lampa i badhus i Arlöv, Burlöv
Avser option från projektnummer 1459186. Avser ny UV-lampa inklusive montering ovanför 50 meters bassängen vid Burlövsbadet i Arlöv. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: