Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Båstad

Ny kontors- och lagerbyggnad i Förslöv
Avser ny kontorsbyggnad på ca 2000 m2 sammanbyggd med ca 1200 m2 kall- respektive varmlager samt tvätthall. I anslutning till detta byggs även en 1000 m2 stor maskinhall. Utöver byggnaderna ingår iordningställande av 25000 m2 tomt med vägar, planer mm. Omfattar 55 kontor.
Markområde för industri, service, handel, kontor mm i Båstad etapp 1
Markområde finns för nybyggnad industri, service, handel, kontor, lättare tillverkning mm inför ny stadsdel. Mark tilldelas intressenter. Interna gator ingår.
Ombyggnad av Förslövs skola, Båstad
Ombyggnation Förslövs skola F-6.
Nybyggnad av förskola i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av förskola samt markåtgärder för parkeringsytor och utelek.
Energieffektivisering vid förskolor i Förslöv och Grevie
Avser ombyggnad för två stycken objekt (förskolor): Ängsbyns förskola samt Backabyns förskola. Under ombyggnaden kommer verksamheterna vara pågående.
Nybyggnad för barn och ungdomsverksamhet i Båstad
Avser nybyggnad för barn och ungdomsverksamhet.
Nybyggnad av kulturcentrum i Båstad
Bygglov för nybyggnad av kulturcentrum, norrviken.
Utvändigt underhåll av pensionat i Båstad
Bygglov för två nya utrymningsvägar och tillbyggnad av takkupa på pensionat hjorten.
Nybyggnad av telestation i Båstad
Bygglov nybyggnad av 36 m högt fackverkstorn samt tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Båstad
Bygglov nybyggnad av toalettbyggnad efter rivning, kungsrasten.
Ombyggnad av garage i Båstad
Bygglov ombyggnad av befintlig carport till garage.
Ombyggnad av kontor i Båstad
Ombyggnad för tillgänglighetsanpassning och utrymning (lokaler för hemtjänstverksamhet).
Ombyggnad av församlingshus i Båstad
Avser ändrad användning av lokal till servicebyggnad för vandrarhemsfunktion, samt installation av eldstad.
Nybyggnad av galleri i Båstad
Avser nybyggnad av galleri och ombyggnad av befintlig byggnad. Nybyggnaden förbinds med två passager till befintliga byggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: