Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Båstad

Ny kontors- och lagerbyggnad i Förslöv
Upphandlingen består kontorsbyggnad på ca 2000 m2 sammanbyggd med ca 1200 m2 kall- respektive varmlager samt tvätthall. I anslutning till detta byggs även en 1000 m2 stor maskinhall. Utöver byggnaderna ingår iordningställande av 25000 m2 tomt med vägar, planer mm. Omfattar 55 kontor.
Nybyggnad av förskola i Förslöv, Båstad
Avser nybyggnad av förskola samt markåtgärder för parkeringsytor och utelek.
Nybyggnad av f-6 skola i Båstad
Projektet avser nybyggnad av f-6 skola. I projektet ingår även rivning av befintliga delar av skolbyggnader.
Nybyggnad av skola i Båstad
Inga beslut är tagna. Igångsättning ej fastställd. Avser nybyggnad av F-7 skola.
Ramavtal avseende bygg- och eltjänster, Båstad Kommun
Avser ramavtal för bygg- och eltjänster, Båstad Kommun.
Tillbyggnad av förskola i Båstad
Igångsättning tidigast 2018. Avser ny avdelning vid Fiskarebyns- alternativt Klockarebyns förskola.
Energiåtgärder vid skola i Båstad
Ingår i kommunens EPC-projekt. Avser ombyggnad av värme- och ventilation.
Energieffektivisering vid förskolor i Förslöv och Grevie
Avser ombyggnad för två stycken objekt (förskolor): Ängsbyns förskola samt Backabyns förskola. Under ombyggnaden kommer verksamheterna vara pågående.
Utvändigt underhåll av affärshus i Båstad
Bygglov fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Båstad
Bygglov för fasadändring samt nya skyltar, entré båstad.
Tillbyggnad av toalett i Båstad
Bygglov tillbyggnad av wc till orangeriet.
Ombyggnad av kontor i Båstad
Bygglov ändrad användning från förråd till kontor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: