Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Norrköping

Nybyggnad av kontor, skola & läktare i Norrköping, etapp 1
1200-1500 sittande personer med loger och stolloger. Skola/kontor på 7000-8000 kvm i fyra våningar.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Hus F+ fritidsgård
Om och tillbyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar
Tillbyggnad av bilhall mm i Åby, Norrköping
Tillbyggnad av bilhall med tillhörande rekondavdelning.
Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal. Ombyggnad och tillbyggnad av Klingsborgsskolan i 3 plan, med en totalyta på 10671 m2 BTA. Omslutande markarbeten på totalt ca 12200 m2 och ett nytt miljöhus (Hus H) på 47 m2
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilanläggning samt skyltar.
Påbyggnad av affärshus i Norrköping
Påbyggnad av affärshus. 4000-4500 m2.
Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Utbyggnad i 6 våningar, 75 nya rum.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor.
Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Återuppbyggande av sporthall efter brand Norrköping, etapp 2
Återuppbyggnad av sporthall efter brand.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorshus, fasadändring samt rivning.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnation av en 6 avd. förskola i två plan på cirka 1700 kvm (BTA). Nytt miljöhus på cirka 40 kvm samt nytt förråd på cirka 40 kvm. Ny förskoletomt på cirka 4000 kvm med parkering och lekredskap
Byte av fönster och invändig renovering på kontor i Norrköping
Byte av fönster och invändig renovering.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal mm i Skärblacka
Tillagningskök, matsal och installation av bergvärme.
Tillbyggnad av idrottshall i Norrköping
Tillbyggnad av multihall
Renovering av kontor i Norrköping
Renovering av affärshus/kontorshus.
Tillbyggnad av personallokal i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av f d gravkapell till personallokal.
Lokalanpassning i skola i Norrköping
Lokalanpassning i gamla matsalen.
Ombyggnad av kontor mm. på ridstall i Norrköping
Om- & tillbyggnation av administrationsytor samt omklädningsrum
Om- och tillbyggnad av Folkparksskolan, Norrköping
Omfattar lokalanpassningar av klassrum och korridorer i befintliga skolbyggnader samt nybyggnad av tre entrépartier.
Uppförande av paviljonger för genomgångsboende i Norrköping
Avser uppställning och hyra av boendepaviljonger, placering ännu ej fastställd. Modulerna skall inrymma 30 bostäder, tvättenheter samt förråd.
Utbyte av hissar i Rådhuset, Norrköping
Projektet omfattar byte av två hissar i Rådhuset vid receptionen, Norrköpings Kommun.
Uppställning av förskolepaviljonger i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfälliga modulbyggnader, paviljonger, anpassade för förskoleverksamhet på förskolorna Äpplet, Solstenen och Gullvivan.
Tillbyggnad av vagnhall i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av vagnhall, fasadändring samt vvs-installation.
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall.
Nybyggnad av butik i Norrköping
Uppförande av butik.
Rivning av fritidsgård i Norrköping
Rivning av fritidsgård/gymnastikhall.
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av befintligt kontor, vvs-installation samt installation av hiss.
Tillbyggnad av vårdbostad i Norrköping
Tillbyggnad av vårdboende.
Tillbyggnad av byggvaruhus i Norrköping
Tillbyggnad av bygghandel samt rivning av byggnad samt skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor samt uppförande av nedfartsramp.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Uppförande av skolpaviljong.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Uppförande av förskola.
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad till butik.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnation.
Ombyggnad av gym i Norrköping
Ändrad användning; från butikslokal till gymverksamhet.
Ombyggnad av klubbhus i Norrköping
Ändrad användning; lokal till föreningslokal.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Uppförande av förskolepaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende; tidsbegränsat.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av affärshus till restaurang, cafe och samlingslokal.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av skola; tidsbegränsat.
Ombyggnad av cafeteria i Norrköping
Ändrad användning från blomsterhandel till café.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Uppförande av skolpaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Uppförande av teknikbodar Tingstad 12:1, Mörje 1:2, Reseberga 4:1.
Nybyggnad av toalett i Norrköping
Uppförande av mulltoa.
Nybyggnad av restaurang i Norrköping
Uppförande av restaurang; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av container; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av toalett i Norrköping
Uppförande av allmän toalettbyggnad samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av automatstation i Norrköping
Uppförande av automattankanläggning.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av barack till kontor.
Tillbyggnad av förskola i Norrköping
Påbyggnad av befintlig förskolepaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Påbyggnad av befintlig kontorspaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Fasadändring av affärshus/kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrköping
Fasadändring, uppförande av solceller på affärshus/kontorshus.
Ombyggnad av hotell i Norrköping
Inreda ytterligare hotellrum samt vvs-installation.
Tjärning av tak på kyrka i Tåby
Tjärning av spåntak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: