Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell och kontor i Västra Saltängen, Norrköping
Hotell och kontorsdel i separata huskroppar som sammanbinds med ett glas atrium. Gemensamt källare och garage samt entreplan med restaurang.
Ny om/tillbyggnad av skolbyggnader i Sandbyhov, Norrköping
Eststhuset: lokaler för trä, metall och syslöjd, hemkunskap och teknik. Apelgården: Grundskola för årskurs 7-9 och inrymma 450 elever. Ekhöjden: Grundskola för årskurs F-6 bedrivas, ska inrymma 350 elever.
Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal. Ombyggnad och tillbyggnad av Klingsborgsskolan i 3 plan, med en totalyta på 10671 m2 BTA. Omslutande markarbeten på totalt ca 12200 m2 och ett nytt miljöhus (Hus H) på 47 m2
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilanläggning samt skyltar.
Påbyggnad av vårdcentral i Norrköping
Påbyggnad av affärshus. 4000-4500 m2.
Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Utbyggnad i 6 våningar, 75 nya rum.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor.
Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.
Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.
Till och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av kontorslokaler till ett 40 tal lägenheter. Även en mindre tillbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorshus, fasadändring samt rivning.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal mm i Skärblacka
Tillagningskök, matsal och installation av bergvärme.
Ombyggnad av krematorium i Norrköping
Blir antingen en ombyggnad eller så kommer ett samarbetsavtal bildas.
Tillbyggnad av idrottshall i Norrköping
Tillbyggnad av multihall
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av affärshus/kontorshus samt rivning av verkstad, skärmtak och staket.
Nya hissar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Objektet avser sju nya sänghissar (varav 2 st på option), två nya personhissar samt en ny varu-/personhiss (option). Entreprenaden är uppdelad i följande huvuddelar: Huvuddel 1 Hus 26, Huvuddel 2 Hus 27, Huvuddel 3 Hus 38 och 39, Huvuddel 4 Hus 48 och 49, Huvuddel 5 Hus 55-57 (option) samt Huvuddel 6 Hus 41 (option).
Renovering av kontor i Norrköping
Renovering av affärshus/kontorshus.
Tillbyggnad av personallokal i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av f d gravkapell till personallokal.
Ombyggnad av kontor mm. på ridstall i Norrköping
Om- & tillbyggnation av administrationsytor samt omklädningsrum
Nybyggnad av garage i Norrköping
Uppförande av garage och verkstad samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av paviljongskola i Norrköping
Entreprenaden avser att uppföra paviljongskola för 13 stycken klasser med tillhörande fritidsverksamhet samt mottagningskök.
Ny kylmaskin till Stallet i Norrköping
Leverans av ny kylmaskin och modernisering av styrningen.
Installation av bergvärme i förskola i Vikbolandet
Objektet avser bergvärmecentral inklusive energibrunnar, nytt värmesystem inklusive radiatorer samt styr & reglerarbeten.
Ombyggnad av ventilation vid skola i Norrköping
Objektet avser ombyggnation av till-/frånluftskanaler, installation av nytt ventilationsaggregat samt injustering.
Uppställning av förskolepaviljonger i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfälliga modulbyggnader, paviljonger, anpassade för förskoleverksamhet på förskolorna Äpplet, Solstenen och Gullvivan.
Utvändigt underhåll av kyrka i Norrköping
Fasadändring av kyrka. Flytt av ytterdörr.
Utbyte av hissar i Rådhuset, Norrköping
Projektet omfattar byte av två hissar i Rådhuset vid receptionen, Norrköpings Kommun.
Rivning av fritidsgård i Norrköping
Rivning av fritidsgård/gymnastikhall.
Rivning av förskola i Norrköping
Rivning av förskola.
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola, hus b och c.
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola.
Tillbyggnad av vårdbostad i Norrköping
Tillbyggnad av vårdboende.
Tillbyggnad av butik i Norrköping
Tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Norrköping
Tillbyggnad av livsmedelsbutik, fasadändring samt uppförande av skylt.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Uppförande av förskola.
Nybyggnad av butik i Norrköping
Uppförande av butik.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av affärshus/kontorshus till skola.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnation.
Ombyggnad av gym i Norrköping
Ändrad användning; från butikslokal till gymverksamhet.
Ombyggnad av klubbhus i Norrköping
Ändrad användning; lokal till föreningslokal.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändring av bef lokal till två nya lokaler samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av caféverksamhet till kontor.
Ombyggnad av frisersalong i Norrköping
Ändrad användning av lager till tatueringsstudio samt ombyggnation.
Ombyggnad av cafeteria i Norrköping
Ändrad användning från blomsterhandel till café.
Ombyggnad av cafeteria i Norrköping
Ändrad användning av butik till café.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende; tidsbegränsat.
Nybyggnad av toalett i Norrköping
Uppförande av mulltoa.
Nybyggnad av restaurang i Norrköping
Uppförande av restaurang; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Uppförande av skolpaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av container; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av automatstation i Norrköping
Uppförande av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Uppförande av förskolepaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av 2 st kontorsbodar; tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av förskola i Norrköping
Påbyggnad av befintlig förskolepaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Utvändigt underhåll av garage i Norrköping
Fasadändring; lastbilsgarage.
Ombyggnad av telestation i Norrköping
Flytt av likriktarstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Fasadändring på kontorshus samt VVS-installation.
Ombyggnad av hotell i Norrköping
Inreda ytterligare hotellrum samt vvs-installation.
Tjärning av tak på kyrka i Tåby
Tjärning av spåntak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: