Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Norrköping

Utveckling av kvarter i Norrköping
Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan.
Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal. Ombyggnad och tillbyggnad av Klingsborgsskolan i 3 plan, med en totalyta på 10671 m2 BTA. Omslutande markarbeten på totalt ca 12200 m2 och ett nytt miljöhus (Hus H) på 47 m2
Påbyggnad av affärshus i Norrköping
Påbyggnad av affärshus. 4000-4500 m2.
Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229
Tillbyggnad av bilhall mm i Åby, Norrköping
Tillbyggnad av bilhall med tillhörande rekondavdelning samt garage.
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar
Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor.
Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnation av en 6 avd. förskola i två plan på cirka 1700 kvm (BTA). Nytt miljöhus på cirka 40 kvm samt nytt förråd på cirka 40 kvm. Ny förskoletomt på cirka 4000 kvm med parkering och lekredskap
Nybyggnad av kontor och lager i Norrköping
Uppförande av kontor/lager.
Tillbyggnad av grundskola i Norrköping
Tillbyggnad av grundskola.
Tillbyggnad av idrottshall i Norrköping
Tillbyggnad av multihall
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Åby
Omfattar rivning och uppförande av mindre överbyggnad, ombyggnad av fritidsgård samt uppförande av mindre förbindelsebyggnad kallad Länken.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning, från kallager till restaurang.
Tillbyggnad av personallokal i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av f d gravkapell till personallokal.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ombyggnad av bef lärosalar till en ny hemkunskapssal och en ny textilsal. Mindre utvändiga markarbeten, dränering och fönsterbyte.
Återuppbyggande av sporthall efter brand Norrköping, etapp 2
Återuppbyggnad av sporthall efter brand.
Rivning av skola i Norrköping
Hus B och C är det som ska rivas ca 2500 kvm
Sanering och renovering av golvkonstruktion vid skola i Norrköping
Objektet avser utrivning av befintlig golvkonstruktion samt syllbyte och ytterväggskonstruktion upp till underkant fönster, nya ytskikt monteras samt ny inredning, VVS och elarbeten.
Uppförande av paviljonger för genomgångsboende i Norrköping
Avser uppställning och hyra av boendepaviljonger, placering ännu ej fastställd. Modulerna skall inrymma 30 bostäder, tvättenheter samt förråd.
Om- och tillbyggnad av Folkparksskolan, Norrköping
Omfattar lokalanpassningar av klassrum och korridorer i befintliga skolbyggnader samt nybyggnad av tre entrépartier.
Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping
Ytskiktrenovering av omklädningsrum samt duschar i duschutrymmen och nytt hallgolv i sporthallen. Anpassning av ett RWC till dags norm och standard. Energieffektivisering genom ny närvarostyrd belysning, radiatorer, passersystem i ytterdörrar.
Hyresgästanpassning av lokaler för Hemtjänsten i Norrköping
Ytskiktsrenovering åt Hemtjänsten i Norrköping
Utvändigt underhåll av konserthus i Norrköping
Projektet avser fasadrenovering av Fastigheten Landskyrkan 5. Hörsalen Norrköping
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor samt vvs-installation.
Hyra av matsalspaviljonger i Norrköping
Matsalspaviljong till Klingsborgsskolan under ombyggnaden av skolans kök Upphandlingen avser en tidsbestämd paviljonguthyrning, där moduluthyraren ska montera, inreda och verksamhetsanpassa en komplett matsalpaviljong för att kunna ge skolan möjlighet att fortsätta bedriva sin matverksamhet som idag.
Nybyggnad av kontorshus i Simonstorp
Byggs i anslutning till testbanan Katrineholm-Åby.
Installation av bergvärme i förskola i Norrköping
Entreprenaden omfattas av färdigprojektering och uppförande av ny värmepumpscentral inklusive borrhål och värmesystem.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Tillbyggnad av glasad entré på skola
Återställande av omklädningsrum efter brand vid sporthall i Norrköping, etapp 1
Entreprenaden avser att återställa Navestadshallens omklädningsrum efter att de har sanerats efter brand. Ytan uppgår till ca 725 m2.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Fasadändring av affärshus/kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrköping
Fasadändring samt rivning av del av byggnad.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Installation av nytt ventilationssystem.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Avser ändrad användning från tvåbostadshus till kontor.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Norrköping
Takändring samt ombyggnad av mur.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av befintligt kontor, vvs-installation samt installation av hiss.
Ombyggnad av ventilationen på förskola.
Rivning av befintlig ventilation, samt installation av nytt ventilationssystem inklusive luftbehandlingsaggregat.
Rivning av kontor i Norrköping
Rivning av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av affärshus/kontorshus samt rivning av verkstad, skärmtak och staket.
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall.
Tillbyggnad av ridhus i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av ridhus.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av affärshus till restaurang, cafe och samlingslokal.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Uppförande av skolpaviljong.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av utbildningslokal i Norrköping
Ändrad användning av matsal till klassrum.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av skola; tidsbegränsat.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Uppförande av skolpaviljonger; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av automatstation i Norrköping
Uppförande av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Uppförande av teknikbodar Tingstad 12:1, Mörje 1:2, Reseberga 4:1.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Uppförande av teknikhus.
Nybyggnad av garage i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; garage.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorsbod, förrådscontainer samt toalettbod; tidsbegränsat lov.
Utvändigt underhåll av skola i Norrköping
Uppförande av ljusarmaturer, Uppförande av trädäck Knäppingsborg 7.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Uppförande av paviljong; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av garage i Norrköping
Uppförande av garage.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Norrköping
Tillbyggnad av omklädningsrum.
Rivning av omklädningsrum i Norrköping
Rivning av omklädningsbyggnad.
Rivning av skyddsrum i Norrköping
Rivning av betongplatta och skyddsrum.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Påbyggnad av befintlig skolpaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Montering av nya entrésnurror i affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrköping
Fasadändring, uppförande av solceller på affärshus/kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad och installation av plattformshiss.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av kontor till skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: