Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Norrköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 127 st.

Om- och tillbyggnad vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Projektet är uppdelat i flera block. Vi söker ytterligare information angående de olika blockens uppdelningar. Uppskattad byggstart och kostnad. Kommer att pågå under flera år.
Utveckling av kvarter i Norrköping
Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan.
Nybyggnad av hotell och kontor i Västra Saltängen, Norrköping
Hotell och kontorsdel i separata huskroppar som sammanbinds med ett glas atrium. Gemensamt källare och garage samt entreplan med restaurang.
Nybyggnad av akuthus vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Entreprenaden för Rumssystem (RSE) omfattar sammanfattningsvis systemväggar, innerfönster, mörkläggning, undertak, dörrar, vagnslusskåp, uttagslådor och håltagningar i systemväggar/systemtak för installationer med mera i lokaler för operationsverksamhet som kräver renrum på plan 11 (dagkirurgi) och 12 (förlossningen) i hus 026. 3 stycken bygg-, el-, vent- och vs-entreprenörer som håller i olika delar av projektet. Ingår i Vrinnevisjukhuset Vision 2020. Tillbyggnad av hus 020 med husdel 026. Ombyggnad och rivning av fasader samt yttertak till husdelar 021, 025 och 051.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Invändig renovering av köpcentrum
Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping
Om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad av matsal och ny skoldel.
Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal.
Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar
Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor.
Nybyggnad av idrottshall i Norrköping
Uppförande av sporthall.
Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Invändig om/tillbyggnad av skolbyggnader i Sandbyhov, Norrköping
Byggnaden ska bli grundskola för årskurs 7-9 och inrymma 450 elever.
Invändig ombyggnad av skolbyggnader i Sandbyhov, Norrköping
I denna byggnad kommer grundskola för årskurs F-6 bedrivas, ska inrymma 350 elever.
Nbyggnad av skola i Sandbyhov, Norrköping
Estethuset kommer inrymma lokaler för trä, metall och syslöjd, hemkunskap och teknik.
Tillbyggnad av bilhall mm i Åby, Norrköping
Tillbyggnad av bilhall med tillhörande rekondavdelning samt garage.
Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av LSS-boende. Ca 1500-1600 kvm.
Ombyggnad av vårdbostad i Norrköping
Rotrenovering av lss-boende samt fasadändring, hus 8. Tillgänglighetsanpassning. Ny tvättstuga i källaren. Personalytor.
Tillbyggnad av grundskola i Norrköping
Tillbyggnad av grundskola.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Åby
Omfattar rivning och uppförande av mindre överbyggnad, ombyggnad av fritidsgård samt uppförande av mindre förbindelsebyggnad kallad Länken.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning, från kallager till restaurang.
Renovering av tätskikt samt ytskikt på valv i Norrköping
Denna upphandling avser tätskikt samt ytskikt på valv utomhus för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.
Tillbyggnad av personallokal i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av f d gravkapell till personallokal.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Norrköping
Uppförande av aktivitetshus med duschar och toaletter.
In och utvändig renovering av kontor i Norrköping
In och utvändig ombyggnad/renovering.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ombyggnad av bef lärosalar till en ny hemkunskapssal och en ny textilsal. Mindre utvändiga markarbeten, dränering och fönsterbyte.
Rivning av skola i Norrköping
Hus B och C är det som ska rivas ca 2500 kvm
Utvändiga rivningsarbeten vid valv i Norrköping
Denna upphandling avser rivningsarbeten utomhus för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.
Rivning av kontorsbyggnad samt sanering av mark i Kneippen
Det finns en K-märkt byggnad på marken.
Uppförande av paviljonger för genomgångsboende i Norrköping
Avser uppställning och hyra av boendepaviljonger, placering ännu ej fastställd. Modulerna skall inrymma 30 bostäder, tvättenheter samt förråd.
Nybyggnad av kontorshus i Simonstorp
Byggs i anslutning till testbanan Katrineholm-Åby.
Om- och tillbyggnad av Folkparksskolan, Norrköping
Omfattar lokalanpassningar av klassrum och korridorer i befintliga skolbyggnader samt nybyggnad av tre entrépartier.
Nybyggnad av affärshus i Norrköping
Uppförande av affärshus.
Sanering och renovering av golvkonstruktion vid skola i Norrköping
Objektet avser utrivning av befintlig golvkonstruktion samt syllbyte och ytterväggskonstruktion upp till underkant fönster, nya ytskikt monteras samt ny inredning, VVS och elarbeten.
Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping
Ytskiktrenovering av omklädningsrum samt duschar i duschutrymmen och nytt hallgolv i sporthallen. Anpassning av ett RWC till dags norm och standard. Energieffektivisering genom ny närvarostyrd belysning, radiatorer, passersystem i ytterdörrar.
Hyresgästanpassning av lokaler för Hemtjänsten i Norrköping
Ytskiktsrenovering åt Hemtjänsten i Norrköping
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ändrad användning av bostad till förskola.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändring av lagerlokal till kontor, fasadändring, vvs-installation och rivning samt uppförande av skylt.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor samt vvs-installation.
Utvändigt underhåll av konserthus i Norrköping
Projektet avser fasadrenovering av Fastigheten Landskyrkan 5. Hörsalen Norrköping
Hyra av matsalspaviljonger i Norrköping
Matsalspaviljong till Klingsborgsskolan under ombyggnaden av skolans kök Upphandlingen avser en tidsbestämd paviljonguthyrning, där moduluthyraren ska montera, inreda och verksamhetsanpassa en komplett matsalpaviljong för att kunna ge skolan möjlighet att fortsätta bedriva sin matverksamhet som idag.
Installation av bergvärme i förskola i Norrköping
Entreprenaden omfattas av färdigprojektering och uppförande av ny värmepumpscentral inklusive borrhål och värmesystem.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Tillbyggnad av glasad entré på skola
Återställande av omklädningsrum efter brand vid sporthall i Norrköping, etapp 1
Entreprenaden avser att återställa Navestadshallens omklädningsrum efter att de har sanerats efter brand. Ytan uppgår till ca 725 m2.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Avser ändrad användning från tvåbostadshus till kontor.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Installation av nytt ventilationssystem.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Påbyggnad av befintlig skolpaviljong.
Ombyggnad av ventilationen på förskola.
Rivning av befintlig ventilation, samt installation av nytt ventilationssystem inklusive luftbehandlingsaggregat.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Norrköping
Takändring samt ombyggnad av mur.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Norrköping
Till-, ombyggnad och fasadändring av gymnasieskola samt uppförande av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Tillbyggnad av affärshus.
Rivning av personallokal i Norrköping
Rivning av komplementbyggnad; personalbyggnad.
Rivning av kontor i Norrköping
Rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av gym i Norrköping
Rivning av nedbrunnen lada/motionscenter.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av ridhus i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av ridhus.
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändring av butik till restaurang.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende och förråd.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av affärshus till restaurang, cafe och samlingslokal.
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Nybyggnad av garage i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; garage.
Ombyggnad av utbildningslokal i Norrköping
Ändrad användning av matsal till klassrum.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning till områdeskontor, hus 18.
Ombyggnad av gym i Norrköping
Ändrar användning av industribyggnad till träningsanläggning (gym).
Nybyggnad av garage i Norrköping
Uppförande av garage.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av barack; tidsbegränsat bygglov.
Tillbyggnad av servering i Norrköping
Tillbyggnad av uteservering.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Norrköping
Tillbyggnad av omklädningsrum.
Rivning av telestation i Norrköping
Rivning av teknikbod på tak.
Nybyggnad av toalett i Norrköping
Uppförande av offentlig wc-byggnad.
Nybyggnad av paviljong i Norrköping
Uppförande av paviljong.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: