Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Norrköping

Utveckling av kvarter i Norrköping
Projektet projekteras och byggs enligt Miljöbyggnad Silver Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan.
Om- och tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser invändig ombyggnation efter "tätt" hus. Byggnad 35, 36, 45 och 46.
Nybyggnad av akuthus vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Entreprenaden för Rumssystem (RSE) omfattar sammanfattningsvis systemväggar, innerfönster, mörkläggning, undertak, dörrar, vagnslusskåp, uttagslådor och håltagningar i systemväggar/systemtak för installationer med mera i lokaler för operationsverksamhet som kräver renrum på plan 11 (dagkirurgi) och 12 (förlossningen) i hus 026. 3 stycken bygg-, el-, vent- och vs-entreprenörer som håller i olika delar av projektet. Ingår i Vrinnevisjukhuset Vision 2020. Tillbyggnad av hus 020 med husdel 026. Ombyggnad och rivning av fasader samt yttertak till husdelar 021, 025 och 051.
Tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser "tätt" hus för byggnad 35, 36, 45 och 46.
Tillbyggnad av bilhall mm i Åby, Norrköping
Tillbyggnad av bilhall med tillhörande rekondavdelning samt garage.
Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal. Ombyggnad och tillbyggnad av Klingsborgsskolan i 3 plan, med en totalyta på 10671 m2 BTA. Omslutande markarbeten på totalt ca 12200 m2 och ett nytt miljöhus (Hus H) på 47 m2
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilanläggning samt skyltar.
Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Utbyggnad i 6 våningar, 75 nya rum.
Påbyggnad av affärshus i Norrköping
Påbyggnad av affärshus. 4000-4500 m2.
Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Nbyggnad av skola i Sandbyhov, Norrköping
Estethuset kommer inrymma lokaler för trä, metall och syslöjd, hemkunskap och teknik.
Invändig om/tillbyggnad av skolbyggnader i Sandbyhov, Norrköping
Byggnaden ska bli grundskola för årskurs 7-9 och inrymma 450 elever.
Invändig ombyggnad av skolbyggnader i Sandbyhov, Norrköping
I denna byggnad kommer grundskola för årskurs F-6 bedrivas, ska inrymma 350 elever.
Återuppbyggande av sporthall efter brand Norrköping, etapp 2
Återuppbyggnad av sporthall efter brand.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnation av en 6 avd. förskola i två plan på cirka 1700 kvm (BTA). Nytt miljöhus på cirka 40 kvm samt nytt förråd på cirka 40 kvm. Ny förskoletomt på cirka 4000 kvm med parkering och lekredskap
Byte av fönster och invändig renovering på kontor i Norrköping
Byte av fönster och invändig renovering.
Nybyggnad av förskola i Hageby
Rivning/nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal mm i Skärblacka
Tillagningskök, matsal och installation av bergvärme.
Ombyggnad av krematorium i Norrköping
Blir antingen en ombyggnad eller så kommer ett samarbetsavtal bildas.
Tillbyggnad av idrottshall i Norrköping
Tillbyggnad av multihall
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av affärshus/kontorshus samt rivning av verkstad, skärmtak och staket.
Renovering av kontor i Norrköping
Renovering av affärshus/kontorshus.
Tillbyggnad av personallokal i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av f d gravkapell till personallokal.
Ombyggnad av kontor mm. på ridstall i Norrköping
Om- & tillbyggnation av administrationsytor samt omklädningsrum
Rivning av skola i Norrköping
Hus B och C är det som ska rivas ca 2500 kvm
Uppförande av paviljonger för genomgångsboende i Norrköping
Avser uppställning och hyra av boendepaviljonger, placering ännu ej fastställd. Modulerna skall inrymma 30 bostäder, tvättenheter samt förråd.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Tillbyggnad av glasad entré på skola
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor samt uppförande av nedfartsramp.
Tillbyggnad av byggvaruhus i Norrköping
Tillbyggnad av bygghandel samt rivning av byggnad samt skärmtak.
Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av befintligt kontor, vvs-installation samt installation av hiss.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrköping
Fasadändring samt rivning av del av byggnad.
Tillbyggnad av vagnhall i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av vagnhall, fasadändring samt vvs-installation.
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorshus, fasadändring samt rivning.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Uppförande av skolpaviljong.
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad till butik.
Ombyggnad av klubbhus i Norrköping
Ändrad användning; lokal till föreningslokal.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av affärshus till restaurang, cafe och samlingslokal.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Uppförande av teknikbodar Tingstad 12:1, Mörje 1:2, Reseberga 4:1.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Uppförande av förskolepaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av skola; tidsbegränsat.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrköping
Fasadändring, uppförande av solceller på affärshus/kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Montering av nya entrésnurror i affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Påbyggnad av befintlig kontorspaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Rivning av skyddsrum i Norrköping
Rivning av betongplatta och skyddsrum.
Nybyggnad av toalett i Norrköping
Uppförande av allmän toalettbyggnad samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av automatstation i Norrköping
Uppförande av automattankanläggning.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av barack till kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Fasadändring av affärshus/kontorshus.
Nybyggnad av pumphus i Norrköping
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av kontor till skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: