Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Motala

Nybyggnad av förskola och äldreboende i Motala
Förskola med plats för 120 barn och äldreboende med ca 50 platser i området där Svarvaregatan möter Borensvägen.
Nybyggnad av bandyhall i Motala
Olika förslag angående omfattning finns. Eventuellt bygger man i befintlig läktare.
Nybyggnad av förskola i Agneshög, Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 6 avdelningar förskola Agneshög, samt 4 avdelningar förskola Bondebacka. Nyproduktion Agneshög omfattar även rivningsarbeten av befintliga 6 avdelningar.
Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 6 avdelningar förskola Agneshög, samt 4 avdelningar förskola Bondebacka. Nyproduktion Agneshög omfattar även rivningsarbeten av befintliga 6 avdelningar.
Tillbyggnad av kontor i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av kontor.
Nytt handelsområde för skrymmande varor i Motala
Detaljplanen avser ändrad användning, från inustri till verksamhetsområde.
Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Nybyggnad av handelshus med skrymmande varor i Motala
Ska på sikt bli ett nytt handelsområde med skrymmande varor. Mestadels privatägd mark men ägs även av kommunen.
Tillbyggnad av förskola i Motala
Tillbyggnad av förskola ca 180 kvm. Lekrum mm.
Nybyggnad av industri och kontor i Motala
Nybyggnad av stålhall med verkstad och kontor samt lagertält.
Nybyggnad av kontor i Motala
Ca 250 kvm i 1 eller 2 våningar.
Nybyggnad av omklädningsrum i Motala
Nybyggnad av omklädningsrum, duschar, café etc i ett plan med golvad och isolerad, ej inredd, övervåning.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Nybyggnad av tilllagningskök och matsal.
Fasad och takarbete på kyrka i Fornåsa
Renovering av tornets östra fasad och tjärning av spåntak.
Tillbyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av industri samt tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av maskinhall i Motala
Nybyggnad av maskinhall - samt rivning av två förråd.
Nybyggnad av affärshus i Motala
Nybyggnad av affär - byggvaruhandel.
Ombyggnad av butik i Motala
Ändrat användningssätt av bilverkstad - bobutik, kontor, parkeringsplatser.
Ombyggnad av personallokal i Motala
Ändrat användningssätt av två st lägenheter till personalutrymme.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ändrat användningssätt från industri till handel och kontor samt uppsättning av fasadskyltar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Motala
Ändring av affärshus - målning av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av industri - omfärgning av fasad.
Ombyggnad av samlingslokal i Motala
Ändrat användingssätt från industri till samlingslokal.
Ombyggnad av personallokal i Motala
Ändrat användingssätt från lägenhet till personalutrymme.
Nybyggnad av garage i Motala
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av toalett i Motala
Nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av barack i Motala
Nybyggnad av två st förrådscontainer.
Tillbyggnad av förskola i Motala
Tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Ombyggnad av cafeteria i Motala
Tillbyggnad av handelsträdgård, Ändrat användningssätt från bostadshus till kafé Bona 2:39.
Utvändigt underhåll på Ekebyborna kyrka
Tjärning av spåntak och dränering.
Invändigt underhåll i kyrka i Tjällmo
Åtgärder för kalkmålningar
Utvändigt underhåll på kyrka i Västra Stenby, Motala
Tjärning av spåntak och konservering av medeltida dörr
Ut/invändiga arbeten på kyrka i Motala
Tjärning av klockstapeln och konservering av kalkmålningar.
Yttertaksarbetel på Lönsås kykra
Tjärning av spåntak
Installation av larm på Kristbergs kyrka, Borensberg
Installation av brand och inbrottslarm

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: