Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Motala

Nybyggnad av bandyhall i Motala
Projektet omfattar uppförande av en aktivitetshall med huvudsaklig inriktning på bandy. Projektet syftar här vid till att stärka områdets profil som idrottscenter. Aktivitetshallen skall vidare kunna ta emot större publikmängder och olika typer av evenemang. Projektet omfattar genomförande av förstudie med en option gällande vidare projekteing av bygghandlingar och förestående produktionsarbeten
Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153
Tillbyggnad av kontor i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av kontor.
Nytt handelsområde för skrymmande varor i Motala
Detaljplanen avser ändrad användning, från inustri till verksamhetsområde.
Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Nybyggnad av handelshus med skrymmande varor i Motala
Ska på sikt bli ett nytt handelsområde med skrymmande varor. Mestadels privatägd mark men ägs även av kommunen.
Nybyggnad av industri och kontor i Motala
Nybyggnad av stålhall med verkstad och kontor samt lagertält.
Nybyggnad av kontor i Motala
Ca 250 kvm i 1 eller 2 våningar.
Nybyggnad av omklädningsrum i Motala
Nybyggnad av omklädningsrum, duschar, café etc i ett plan med golvad och isolerad, ej inredd, övervåning.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Nybyggnad av tilllagningskök och matsal.
Tillbyggnad av sanitetsutrymmen vid Kvarn i Motala
Avser en tillbyggnad av sex toaletter samt kommunikationsytor. Placering av byggnad är i nära anslutning till nuvarande byggnad 066 huvudentré.
Etablering av bodar vid lasarettet i Motala
Avser etablering av manskaps- och kontorsbodar vid lasarettet i Motala.
Fasad och takarbete på kyrka i Fornåsa
Renovering av tornets östra fasad och tjärning av spåntak.
Renovering av slott i Motala
Fastighetsunderhåll – taket läcker och väggmålningar som flagnar – dels förbättra utställningsmiljöerna.
Nybyggnad av affärshus i Motala
Nybyggnad av affär - byggvaruhandel.
Nybyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av lagerlokal samt kontor.
Nybyggnad av maskinhall i Motala
Nybyggnad av maskinhall - samt rivning av två förråd.
Nybyggnad av butik i Motala
Nybyggnad av butik.
Tillbyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av industri samt tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av butik i Motala
Ändrat användningssätt av bilverkstad - bobutik, kontor, parkeringsplatser.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ändrat användningssätt av flerbostadshus - lägenheter till kontor.
Ombyggnad av personallokal i Motala
Ändrat användningssätt av två st lägenheter till personalutrymme.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ändrat användningssätt från industri till handel och kontor samt uppsättning av fasadskyltar.
Ombyggnad av ungdomsgård i Motala
Ändrat användningssätt från restaurang till ungdomens hus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Motala
Ändring av affärshus - målning av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av kontorshus - ny utrymningsdörr.
Utvändigt underhåll på Ekebyborna kyrka
Tjärning av spåntak och dränering.
Ombyggnad av samlingslokal i Motala
Ändrat användingssätt från industri till samlingslokal.
Ombyggnad av personallokal i Motala
Ändrat användingssätt från lägenhet till personalutrymme.
Nybyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av kontorsbarack - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av garage i Motala
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av högspänningskabelskåp.
Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av tre teknikbodar samt ett ostagat torn.
Tillbyggnad av garage i Motala
Tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av cafeteria i Motala
Tillbyggnad av handelsträdgård, Ändrat användningssätt från bostadshus till kafé Bona 2:39.
Nybyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av baracker för kontor - tidsbegränsat.
Invändigt underhåll i kyrka i Tjällmo
Åtgärder för kalkmålningar
Utvändigt underhåll på kyrka i Västra Stenby, Motala
Tjärning av spåntak och konservering av medeltida dörr
Ut/invändiga arbeten på kyrka i Motala
Tjärning av klockstapeln och konservering av kalkmålningar.
Yttertaksarbetel på Lönsås kykra
Tjärning av spåntak
Installation av larm på Kristbergs kyrka, Borensberg
Installation av brand och inbrottslarm

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: