Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Mjölby

Om- och tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge
Projekt med 3 huvuddelar: 1 Ny förskola med 6 avd, 2 Till- och ombyggnad av kök och matsal. 3 Markarbeten
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum. 1 hus 800 kvm
Takarbeten på fastigheter i Mjölby kommun
Avser takarbeten på Slomarp äldreboende, Vifolkaskolan, Räddningstjänsten samt Industrigatan 7.
Ombyggnad av Godsmagasinet i Mjölby
Avser invändig ombyggnad på ca 335 kvm samt omläggning av yttertak på ca 730 kvm.
Utvändig målning av fastigheter i Mjölby kommun
Projektet avser utvändig målning av: Klämmestorpsskolan, Mantorp, Vifolkagården, Mantorp, Stationshus, Mjölby, Gamla Stadshuset, Mjölby, Blåklintskolan, Mjölby samt Vasaskolan, Mjölby.
Ombyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för ombyggnad av skola.
Nybyggnad av bensinstation i Mjölby
Bygglov för uppsättande av anläggning.
Nybyggnad av bilhall i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilhall, skärmtak.
Nybyggnad av kiosk i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av kioskbyggnad vid idrottsanläggning.
Nybyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av skolpaviljonger, tidsbegränsat till och med 2022-02-07.
Nybyggnad av grillbar i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av skorsten och kolgrill.
Nybyggnad av telestation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av teknisk anläggning.
Nybyggnad av automatstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av anläggning/tankstation.
Ombyggnad av förskola i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av byggnad/förskola.
Ombyggnad av cafeteria i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av del av affärshus till caféverksamhet.
Ombyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för tillfällig åtgärd skola.
Nybyggnad av klubbhus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av 20 st garage.
Rivning av affärshus i Mjölby
Rivningslov för rivning av utbygge.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: