Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Mjölby

Nybyggnad av idrottshall i Mjölby
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Nya skollokaler i Mjölby
Ny matsal och slöjdsal.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum. 1 hus 800 kvm
Om- och tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge
Projekt med 3 huvuddelar: 1 Ny förskola med 6 avd, 2 Till- och ombyggnad av kök och matsal. 3 Markarbeten
Takarbeten på fastigheter i Mjölby kommun
Avser takarbeten på Slomarp äldreboende, Vifolkaskolan, Räddningstjänsten samt Industrigatan 7.
Ombyggnad av Godsmagasinet i Mjölby
Avser invändig ombyggnad på ca 335 kvm samt omläggning av yttertak på ca 730 kvm.
Nybyggnad av bilhall i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilhall, skärmtak.
Nybyggnad av restaurang i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av restaurangbyggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Mjölby
Bygglov för uppsättande av anläggning.
Tillbyggnad av kontor i Mjölby
Bygglov för påbyggnad av byggnad ovan befintligt källarutrymme.
Ombyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för tillfällig åtgärd skola.
Nybyggnad av grillbar i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av skorsten och kolgrill.
Nybyggnad av telestation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av teknisk anläggning.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av 20 st garage.
Rivning av affärshus i Mjölby
Rivningslov för rivning av utbygge.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: