Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Mjölby

Nybyggnad av idrottshall i Mantorp
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Nybyggnad av produktionshall och kontor i Mjölby
Nybyggnad av produktionslokal, kontor och omklädningsrum.
Nya skollokaler i Mjölby
Ny matsal och slöjdsal.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum, 1 hus 800 kvm. Markarbeten för ledningsdragning, ändrad och ny angöring samt flytt av förråd ingår.
Nybyggnad av scen i Mjölby
Ny ungdomskulturscen vid Lagmansskolan.
Ombyggnad av Godsmagasinet i Mjölby
Avser invändig ombyggnad på ca 335 kvm samt omläggning av yttertak på ca 730 kvm.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum.
Nyeller tillbyggnad av bilhall i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilhall, skärmtak.
Byte av tak på Östra tollstad kyrka
Byte av torntakets koppartak.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Mjölby
Förhandsbesked för rivning av entrétrapp som ersätts med trapphiss.
Utvändigt underhåll av ridhus i Mjölby
Bygglov för fasadändring, port på gavel, ridhus.
Tillbyggnad av garage i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av garagebyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak samt utvändig ändring.
Nybyggnad av omklädningsrum i Mjölby
Bygglov för tillfällig omklädningsbod.
Ombyggnad av skola i Mjölby
Anmälan; ventilation i skolbyggnad.
Utvändig renovering av Väderstads kyrka
Renovering av utvändiga snickerier samt takfotslist och sockel.
Målning av fönster på Viby kyrka
Målning av fönster.
Reparation av tak på Veta kyrka
Reparation av tegeltak

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: