Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionshall och kontor i Mjölby
Nybyggnad av produktionslokal, kontor och omklädningsrum.
Om- och tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge etapp 1
Huvuddel 1: Ny förskola med markarbeten för anslutning av dränering, stuprör och spillvatten. Schakt och återfyllning för ny värmekulvert.
Nybyggnad av idrottshall i Mantorp
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Nya skollokaler i Mjölby
Ny matsal och slöjdsal.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum, 1 hus 800 kvm. Markarbeten för ledningsdragning, ändrad och ny angöring samt flytt av förråd ingår.
Till och ombyggnad av storkök mm i skola i Skänninge etapp 2
Detta är huvuddel 2 i projektet på Bjäbotullskolan. Till- och ombyggnad av storkök samt ombyggnad av befintliga lokaler i hus 1.
Ombyggnad av Godsmagasinet i Mjölby
Avser invändig ombyggnad på ca 335 kvm samt omläggning av yttertak på ca 730 kvm.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum.
Nyeller tillbyggnad av bilhall i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilhall, skärmtak.
Byte av tak på Östra tollstad kyrka
Byte av torntakets koppartak.
Tillbyggnad av garage i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av garagebyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak samt utvändig ändring.
Ombyggnad av skola i Mjölby
Anmälan; ventilation i skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av ridhus i Mjölby
Bygglov för fasadändring, port på gavel, ridhus.
Utvändigt underhåll av butik i Mjölby
Bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av skola i Mjölby
Bygglov för fasadändring; spiraltrapp och igensättning av fönster.
Nybyggnad av telestation i Mjölby
Rivningslov och bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad.
Utvändig renovering av Väderstads kyrka
Renovering av utvändiga snickerier samt takfotslist och sockel.
Målning av fönster på Viby kyrka
Målning av fönster.
Reparation av tak på Veta kyrka
Reparation av tegeltak

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: