Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Mjölby

Nybyggnad av förskola i östra stadsdelen i Mjölby
5-6 st avdelningar, ca 120 st barn.
Om- och tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge
Projekt med 3 huvuddelar: 1 Ny förskola med 6 avd, 2 Till- och ombyggnad av kök och matsal. 3 Markarbeten
Nybyggnad av idrottshall i Mjölby
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Nya skollokaler i Mjölby
Ny matsal och slöjdsal.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum, 1 hus 800 kvm. Markarbeten för ledningsdragning, ändrad och ny angöring samt flytt av förråd ingår.
Nybyggnad av scen i Mjölby
Ny ungdomskulturscen vid Lagmansskolan.
Ombyggnad av Godsmagasinet i Mjölby
Avser invändig ombyggnad på ca 335 kvm samt omläggning av yttertak på ca 730 kvm.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum.
Nybyggnad av restaurang i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av restaurangbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Mjölby
Bygglov för påbyggnad av byggnad ovan befintligt källarutrymme.
Utvändigt underhåll av skola i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Mjölby
Förhandsbesked för rivning av entrétrapp som ersätts med trapphiss.
Nybyggnad av omklädningsrum i Mjölby
Bygglov för tillfällig omklädningsbod.
Utvändigt underhåll av ridhus i Mjölby
Bygglov för fasadändring, port på gavel, ridhus.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av 20 st garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: