Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Linköping

Nybyggnad av Tinnerbäckshuset, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal.
Nybyggnad av bibliotek mm vid Campus området i Linköping
Man kommer riva nuvarande Origo byggnad och sedan bygga nytt med innehåll bibliotek, studie/läsplatser, café mm.
Nybyggnad av butiker och kontor på Östra Valla
Kommer troligtvis bli 2 etapper. Entreprenaden ENT01 omfattar spont- och schaktarbeten för nybyggnad av parkeringsanläggning på ca 10000 kvm under mark. ENT03 omfattar: Grundläggning av källare, garage samt terrass- och gårdsbjälklag.
Om och tillbyggnad av skola i Tannefors
Lejonfastigheter arrangerar, på uppdrag av Linköpings kommun, en allmän projekttävling för volymstudier och gestaltning av huvudbyggnad för kvarteret Nya Kungsberget, en plats för utbildning och lärande, idrott och kultur, upplevelser och stadsliv. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.
Nybyggnad av flexibel förskola/skola i Vikingstad, Linköping
Flexibel F-6 skola matsal och skolidrottshall för 350-400 barn
Nybyggnad av handelshus för sällanvaruhandel i Linköping
Ca 5 stora tomter kvar, kan delas in i mindre tomter.
Nybyggnad av vårdbostad i Linköping
En nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan.
Påbyggnad av parkeringshus i Linköping
Byggs på befintligt parkeringshus. Påbyggnad med 2 1/2 våningar.
Nybyggnad av skola på Tallboda, Linköping
Nybyggnad av en skola med tillhörande utemiljö. Byggnaden uppförs i två plan, samt idrottshall i ett plan. För 220 elever.
Nybyggnad av flexibel förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2700 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan.
Nybyggnad av terminalbyggnad och kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av terminalanläggning, lager och kontor samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av handel och flerbostadshus i Djurgården, Linköping
På våning 1 ska det vara 600 kvm för centrumändamål, sen blir våning 2-4 antigen bebyggd med bostadslägenheter eller för centrumverksamhet.
Nybyggnad av skolidrottshall i Brokind
Nybyggnad av idrottshall för seriespel handboll och innebandy, samt skolgymnastik. Total BTA ca 1620 kvm, varav ca 37 kvm ouppvärmt Total BTA ca 1560 kvm, varav ca 40 kvm ouppvärmt. Tomtarea ca 5900 kvm.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kontorshus och miljöhus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lager och kontor.
Ombyggnad av butik i Linköping
Invändig rivning.
Nybyggnad av samlingslokal i Linköping
Avser nybyggnad av gemensamhetshus (felleshus).
Tillbyggnad av restaurang i Linköping
Avser tillbyggnad av restaurang samt fasad- och markförändringar.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal.
Utbyte av brand- och utrymningslarm i stadsfastighet i Gamla Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra utbyte samt utvidgning av adresserbart brandlarm i stadskvarteren beläget i Gamla Linköping fastigheten Valla 1:2.
Flytt och renovering av moduler i Linköping
Projektet omfattar en flytt och samtidig renovering av befintliga moduler inom Linköpings garnisonsområde.
Ombyggnad av utemiljö i Ryd, Linköping
Upprustning av utemiljön, upprustning av staket, plank och cykelgarage m.m.
Utvändigt underhåll av Folkungaskolan, etapp 2 hus A
Totalentreprenaden omfattar putslagning, målning av fasader och fönster.
Installation av brand- och utrymningslarm i skola i Linköping
Avser installation av nytt brandlarm med integrerat utrymningslarm.
Installation av brand- och utrymningslarm i skola i Vreta Kloster
Avser installation av nytt brandlarm med integrerat utrymningslarm.
Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler inklusive kontor.
Utvändigt underhåll av bilhall i Linköping
Bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad med kontor.
Tillbyggnad av garage i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av garage, kontor och personalutrymmen.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad (lager, varumottagning).
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av badhus i Linköping
Bygganmälan avs nytt tak.
Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.
Rivning av förskola i Linköping
Rivningslov för rivning av förskola.
Ombyggnad av utställningshall i Linköping
Bygglov för ändrad användning till utställningsverksamhet samt fasadändring - klosterhuset.
Tillbyggnad av carport i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av carport med cykelförråd.
Nybyggnad av skola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolpaviljong.
Nybyggnad av barack i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för paviljong.
Nybyggnad av förskola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för paviljonger för förskola.
Nybyggnad av skola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för skolpaviljonger.
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Bygglov för fasadändring - 4 st fönster.
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Bygglov för fasadändring - fasadfärg.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster.
Utvändigt underhåll av garage i Linköping
Bygglov för fasadändring - inbyggnad av carport till garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Bygglov för fasadändring - markiser.
Utvändigt underhåll av restaurang i Linköping
Bygglov för fasadändring - markiser.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Linköping
Bygglov för fasadändring - ny dörr samt terrassdäck.
Utvändigt underhåll av förskola i Linköping
Bygglov för fasadändring - ny dörr.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning till restaurang samt installation av fettavskiljare.
Ombyggnad av cafeteria i Linköping
Bygglov för ändrad användning av butik till café.
Ombyggnad av ungdomsgård i Linköping
Bygglov för ändrad användning av daglig verksamhet till ungdomsgård.
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av tak för solceller.
Nybyggnad av garage i Linköping
Bygglov för nybyggnad av garage med förråd.
Nybyggnad av garage i Linköping
Bygglov för nybyggnad av garage.
Ny uteplats på kommunhuset i Linköping
Förslaget är en uteplats på taket på baksidans lågdel i kommunhuset.
Installation av nytt brand- och utrymningslarm i skola i Vikingstad
Avser totalentreprenad för Brand och utrymningslarm i Vikingstad skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: