Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av butiker och kontor på Östra Valla
Kommer troligtvis bli 2 etapper. ENT12 sopsugsentreprenör vann: Envac Scandinavia AB. Entreprenaden ENT01 omfattar spont- och schaktarbeten för nybyggnad av parkeringsanläggning på ca 10000 kvm under mark. ENT03 omfattar: Grundläggning av källare, garage samt terrass- och gårdsbjälklag. ENT09 och ENT10: omfattar Verkstan med garage under jord samt fem hus ovan.
Nybyggnad av Tinnerbäckshuset, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal.
Nybyggnad av skola i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av bilhall i Linköping
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning samt anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av skola på Tallboda, Linköping
Nybyggnad av en skola med tillhörande utemiljö. Byggnaden uppförs i två plan, samt idrottshall i ett plan. För 220 elever.
Nybyggnad av multihall i Linköping
Finns förslag på placering av en multihall vid Linköpings arena i Stångebro/Kallerstad. Tre fullstora planer i samma anläggning. Ca 900 st publikplatser.
Nybyggnad av flexibel förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2700 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan.
Nybyggnad av förskola i Rappestad tätort, Linköping
60 st förskoleplatser, med utbyggnadsmöjlighet med ytterligare 20 st platser.
Ombyggnad till kontor, D huset i Campus området, i Linköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 och 3. Bygga om D huset till arbetsplatser för Fakultetskanslierna och Universitetsförvaltningen samt nya utbildnings- och studiemiljöer.
Utbyggnad av skola i Linköping
Öka elevantalet från 390 st till cirka 560 st.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kontorshus och miljöhus samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontorslokaler.
Nybyggnad av ett besökcentrum med café och eventuellt butiker i Linköping
Det kommer främst att bli ett besökscentrum med café. Eventuellt någon butik.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal.
Utbyte av brand- och utrymningslarm i stadsfastighet i Gamla Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra utbyte samt utvidgning av adresserbart brandlarm i stadskvarteren beläget i Gamla Linköping fastigheten Valla 1:2.
Nybyggnad av omklädningsrum, kiosk, kansli mm i Linköping
Objektet avser nybyggnad av omklädningsrum, kiosk, kansli mm i ett plan. Total bruttoarea ca 270 m2. Projektet ligger vid Skarpans IP alldeles intill Bäckskolan i Linköping.
Ombyggnad av enbostadshus till lokal för Socialförvaltningen i Linköping
Objektet består av ombyggnad av enbostadshus till lokal för Socialförvaltningen.
Utvändigt underhåll av Folkungaskolan, etapp 2 hus A
Totalentreprenaden omfattar putslagning, målning av fasader och fönster.
Installation av ny brandlarmsanläggning i skola i Linköping
Avser installation av nytt brandlarmssystem i Tornhagsskolan i Linköping.
Ombyggnad av butik i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning, ändring i brandskyddet samt ventilation i butik.
Tillbyggnad av hotell i Linköping
Ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell.
Nybyggnad av förskola i Ryd, Linköping
På gamla Victoria Parks kontors tomt
Rivning av helikopterhangar i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av hangar 3, byggnad 170.
Rivning av förskola i Linköping
Rivningslov för rivning av förskola.
Rivning av personallokal i Linköping
Rivningslov för rivning av vaktmästarbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad (lager, varumottagning).
Tillbyggnad av klinik i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokaler (ögonkliniken) byggn 045, 454.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang, tillbyggnad med fläktrum samt fasadändring av affärshus.
Nybyggnad av utbildningslokal i Linköping
Nybyggnad av utbildningsföretag.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Ändrad användning av församlingshem till förskola samt tillbyggnad av byggnad.
Tillbyggnad av förskola i Linköping
Ändrad användning av serviceboende till förskola.
Ombyggnad av cafeteria i Linköping
Ändrad använding av raststuga till glasscafé.
Ombyggnad av vårdbostad i Linköping
Ändrad användning av bostadsbyggnad till uthyrning korttidsboende.
Ombyggnad av samlingslokal i Linköping
Ändrad användning av förråd till gemensamhetslokal.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Linköping
Installation av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Bygglov utvändig ändring fasad.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av förråd i källare till kontor.
Utvändigt underhåll av garage i Linköping
Fasadändring - byte av fasadmaterial på garagelängor.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Linköping
Fasadändring installation av solceller.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Linköping
Fasadändring solcellsinstallation på tak. Individen 1,Gravaden 1.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Linköping
Fasadändring solcellsinstallationer på tak.
Nybyggnad av utbildningslokal i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av växthus, kurslokal och förråd.
Nybyggnad av paviljong i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för paviljong.
Ombyggnad av idrottshall i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerlokal till idrottshall.
Tillbyggnad av carport i Linköping
Tillbyggnad av butik med carport.
Tillbyggnad av förskola i Linköping
Tillbyggnad av förskola med vindskydd.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor med vindfång samt skärmtak på garage.
Tillbyggnad av kök i Linköping
Ombyggnad av förråd till beredningskök och besökstoaletter.
Ombyggnad av kyrka i Linköping
Anmälan avseende ändring av hiss i kyrka.
Nybyggnad av garage i Linköping
Bygglov för nybyggnad av garage samt rivning av befintligt förråd.
Nybyggnad av telestation i Linköping
Bygglov för teknikbod.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad planlösning kontorsloft på Blomstertorget.
Rivning av förskola i Linköping
Rivningslov för rivning av förskola.
Utbyte av ventilation i restaurangbyggnad på Malmen i Linköping
Föremål för entreprenaden är i huvudsak ventilationssystem i restaurangbyggnad på område Malmen. Byggnaden har en area om knappt 1600 m2 (BRA) och ventileras idag av 4 st tilluftsaggregat och frånluftsfläktar på yttertak. I entreprenaden ska dagens fyra FT-system bli 2 st FTX-system. OVK ska utföras av entreprenören på anläggningen före slutbesiktning.
Utvändigt underhåll på kyrka i Sturefors
Utvändigt underhåll på Vist kyrka
Utvändigt underhåll på Vårdnäs kyrka
Underhåll av utvändiga snickerier
Tjärning av spåntak mm på Vreta kloster kyrka
Tjärning av spåntak och underhåll av lanternin
Målning av tornluckor och portar på kyrka i Ljungsbro
Underhållsmålning av tornluckor och portar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: