Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Linköping

Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Stångebro, Linköping
50 meter simbassäng.Simhallen kommer att placeras strax söder om Tinnissjön med separat fastighet innehållande kontor, restaurang och restaurangkök.
Nybyggnad av grundskola i Linköping
Ett större kvarter i väster avsätts för skoländamål i syfte att ge plats åt en grundskola för 350 elever. Skolan ska också ha inslag av lokaler centrumändamål mot omgivande gator.
Nybyggnad av butiker och kontor på Östra Valla
Kommer troligtvis bli 2 etapper. Entreprenaden ENT01 omfattar spont- och schaktarbeten för nybyggnad av parkeringsanläggning på ca 10000 kvm under mark. ENT03 omfattar: Grundläggning av källare, garage samt terrass- och gårdsbjälklag. ENT09 och ENT10: omfattar Verkstan med garage under jord samt fem hus ovan.
Nybyggnad av Tinnerbäckshuset, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal.
Nybyggnad av skola i Tannefors
Lejonfastigheter arrangerar, på uppdrag av Linköpings kommun, en allmän projekttävling för volymstudier och gestaltning av huvudbyggnad för kvarteret Nya Kungsberget, en plats för utbildning och lärande, idrott och kultur, upplevelser och stadsliv. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.
Nybyggnad av hotell i Linköping
Bygglov för nybyggnad av hotell. Torvingegatan 1.
Nybyggnad av flexibel förskola/skola i Vikingstad, Linköping
Flexibel F-6 skola matsal och skolidrottshall för 350-400 barn.
Nybyggnad av idrottshall mm i centrala Linköping
Ny byggnad innehållande bl.a. idrottshallar, skolmåltidslokal och underjordiskt garage på fastigheten Akropolis 2 i Linköping kallad Projektet.
Nybyggnad av handelshus för sällanvaruhandel i Linköping
Ca 5 stora tomter kvar, kan delas in i mindre tomter.
Nybyggnad av vårdbostad i Linköping
En nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan.
Påbyggnad av parkeringshus i Linköping
Byggs på befintligt parkeringshus. Påbyggnad med 2 1/2 våningar.
Nybyggnad av skola på Tallboda, Linköping
Nybyggnad av en skola med tillhörande utemiljö. Byggnaden uppförs i två plan, samt idrottshall i ett plan. För 220 elever.
Nybyggnad av flexibel förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2700 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan.
Nybyggnad av förskola i Rappestad tätort, Linköping
60 st förskoleplatser, med utbyggnadsmöjlighet med ytterligare 20 st platser.
Nybyggnad av terminalbyggnad och kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av terminalanläggning, lager och kontor samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kontorshus och miljöhus samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av butik i Linköping
Invändig rivning.
Tillbyggnad av restaurang i Linköping
Avser tillbyggnad av restaurang samt fasad- och markförändringar.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal.
Nybyggnad av omklädningsrum, kiosk, kansli mm i Linköping
Objektet avser nybyggnad av omklädningsrum, kiosk, kansli mm i ett plan. Total bruttoarea ca 270 m2. Projektet ligger vid Skarpans IP alldeles intill Bäckskolan i Linköping.
Ombyggnad av enbostadshus till lokal för Socialförvaltningen i Linköping
Objektet består av ombyggnad av enbostadshus till lokal för Socialförvaltningen.
Utbyte av brand- och utrymningslarm i stadsfastighet i Gamla Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra utbyte samt utvidgning av adresserbart brandlarm i stadskvarteren beläget i Gamla Linköping fastigheten Valla 1:2.
Ombyggnad av utemiljö i Ryd, Linköping
Upprustning av utemiljön, upprustning av staket, plank och cykelgarage m.m.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende installation av ventilation i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontorslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i restaurang.
Ombyggnad av butik i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning, ändring i brandskyddet samt ventilation i butik.
Ombyggnad av kyrka i Linköping
Anmälan avseende ändring av hiss i kyrka.
Utvändigt underhåll av hotell i Linköping
Bygglov för fasadändring - byte av fasadkulör.
Utvändigt underhåll av affärshus i Linköping
Bygglov för fasadändring - fasadfärg.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare kontor i industrilokaler, fasadändring samt parkering.
Nybyggnad av bilhall i Linköping
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning samt anläggande av parkeringar.
Rivning av personallokal i Linköping
Rivningslov för rivning av vaktmästarbyggnad.
Rivning av helikopterhangar i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av hangar 3, byggnad 170.
Rivning av förskola i Linköping
Rivningslov för rivning av förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad (lager, varumottagning).
Tillbyggnad av klinik i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokaler (ögonkliniken) byggn 045, 454.
Nybyggnad av utbildningslokal i Linköping
Bygglov för uteklassrum och utomhusutställning.
Nybyggnad av utbildningslokal i Linköping
Bygglov för nybyggnad av undervisningslokal.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang, tillbyggnad med fläktrum samt fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Bygglov utvändig ändring fasad.
Utvändigt underhåll av automatstation i Linköping
Bygglov för ändring av skyltanordningar (shell) samt omprofilering.
Nybyggnad av telestation i Linköping
Bygglov för teknikbod.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av förråd i källare till kontor.
Nybyggnad av gatukök i Linköping
Bygglov för gatukök.
Nybyggnad av utbildningslokal i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av växthus, kurslokal och förråd.
Ombyggnad av idrottshall i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerlokal till idrottshall.
Nybyggnad av carport i Linköping
Bygglov för nybyggnad av carportar.
Nybyggnad av garage i Linköping
Bygglov för nybyggnad av garage samt rivning av befintligt förråd.
Rivning av förskola i Linköping
Rivningslov för rivning av förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: