Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Östergötlands län

Boxholm (4)
Finspång (10)
Kinda (17)
Linköping (76)
Mjölby (29)
Motala (44)
Norrköping (122)
Vadstena (9)
Ydre (3)
Ödeshög (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 341 st.

Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Stångebro, Linköping
50 meter simbassäng.Simhallen kommer att placeras strax söder om Tinnissjön med separat fastighet innehållande kontor, restaurang och restaurangkök.
Nybyggnad av kontor, centrumverksamhet mm i Norrköping
Nybyggnad av verksamheter, kontor, samlingslokaler, skola och centrumverksamhet.
Nybyggnad av butiker och kontor på Östra Valla
Kommer troligtvis bli 2 etapper. ENT12 sopsugsentreprenör vann: Envac Scandinavia AB. Entreprenaden ENT01 omfattar spont- och schaktarbeten för nybyggnad av parkeringsanläggning på ca 10000 kvm under mark. ENT03 omfattar: Grundläggning av källare, garage samt terrass- och gårdsbjälklag. ENT09 och ENT10: omfattar Verkstan med garage under jord samt fem hus ovan.
Ny om/tillbyggnad av skolbyggnader i Sandbyhov, Norrköping
Eststhuset: lokaler för trä, metall och syslöjd, hemkunskap och teknik. Apelgården: Grundskola för årskurs 7-9 och inrymma 450 elever. Ekhöjden: Grundskola för årskurs F-6 bedrivas, ska inrymma 350 elever.
Nybyggnad av F-6 skola i Svärtinge
Nybyggnation av en skola med årskurserna F-6. Skolan är komplett med undervisningslokaler, tillagningskök, utemiljö, trafikangöring, fristående idrottshall samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av produktionshall och kontor i Mjölby
Nybyggnad av produktionslokal, kontor och omklädningsrum.
Nybyggnad av Tinnerbäckshuset, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal.
Rivning och nybyggnad av skola i Norrköping
Rivning och nybyggnad av skola.
Tillbyggnad av bilhall mm i Åby, Norrköping
Tillbyggnad av bilhall med tillhörande rekondavdelning.
Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal. Ombyggnad och tillbyggnad av Klingsborgsskolan i 3 plan, med en totalyta på 10671 m2 BTA. Omslutande markarbeten på totalt ca 12200 m2 och ett nytt miljöhus (Hus H) på 47 m2
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilanläggning samt skyltar.
Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Utbyggnad i 6 våningar, 75 nya rum.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229
Nybyggnad av skola i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av bilhall i Linköping
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning samt anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av skola på Tallboda, Linköping
Nybyggnad av en skola med tillhörande utemiljö. Byggnaden uppförs i två plan, samt idrottshall i ett plan. För 220 elever.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor.
Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.
Nybyggnad av förskola i Rappestad tätort, Linköping
60 st förskoleplatser, med utbyggnadsmöjlighet med ytterligare 20 st platser.
Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.
Nybyggnad av flexibel förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2600 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av brandstation samt utrymme för ambulans i Kisa
1 hus och en kompletteringsbyggnad/förråd
Till och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av kontorslokaler till ett 40 tal lägenheter. Även en mindre tillbyggnad.
Nybyggnad av bandyhall i Motala
Projektet omfattar uppförande av en aktivitetshall med huvudsaklig inriktning på bandy. Projektet syftar här vid till att stärka områdets profil som idrottscenter. Aktivitetshallen skall vidare kunna ta emot större publikmängder och olika typer av evenemang. Projektet omfattar genomförande av förstudie med en option gällande vidare projekteing av bygghandlingar och förestående produktionsarbeten
Ny idrottshall i Rimforsa
Objektet gäller nybyggnation av en Idrottshall, med tillhörande 8 st omklädningsrum, domarrum och pausyta.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorshus, fasadändring samt rivning.
Om- och tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge etapp 1
Huvuddel 1: Ny förskola med markarbeten för anslutning av dränering, stuprör och spillvatten. Schakt och återfyllning för ny värmekulvert.
Nybyggnad av förskola i Linköping
Nybyggnad av förskola. 8 avdelningar.
Nybyggnad av idrottshall i Mantorp
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Nybyggnad av förskola i Vadstena
Förskola med tillagningskök.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Tillbyggnad som omfattar nytt tillagningskök med tillhörande matsal, RE-investeringsdel och en hyresgästanpassning.
Nya skollokaler i Mjölby
Ny matsal och slöjdsal.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum, 1 hus 800 kvm. Markarbeten för ledningsdragning, ändrad och ny angöring samt flytt av förråd ingår.
Nybyggnad av förskola i Vadstena
6 avdelningar avsedda för cirka 16-20 barn vardera med personalavdelning för 25-30 personal samt tillagningskök.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal mm i Skärblacka
Tillagningskök, matsal och installation av bergvärme.
Tillbyggnad av kontor och omklädningsrum i Motala
Tillbyggnad av reningsverkets befintliga byggnad. Arbetet omfattar projektering, utförande och samordning av bygg-, mark-, installations- och solcellsanläggning.
Nybyggnad av förskola i Hageby
Nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av krematorium i Norrköping
Blir antingen en ombyggnad eller så kommer ett samarbetsavtal bildas.
Till och ombyggnad av storkök mm i skola i Skänninge etapp 2
Detta är huvuddel 2 i projektet på Bjäbotullskolan. Till- och ombyggnad av storkök samt ombyggnad av befintliga lokaler i hus 1.
Tillbyggnad av hotell/motell i Ödeshög
Avser tillbyggnad på befintligt hotell med ca 30 rum.
Tillbyggnad av idrottshall i Norrköping
Tillbyggnad av multihall
Renovering av kontor i Norrköping
Renovering av affärshus/kontorshus.
Nya hissar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Objektet avser sju nya sänghissar (varav 2 st på option), två nya personhissar samt en ny varu-/personhiss (option). Entreprenaden är uppdelad i följande huvuddelar: Huvuddel 1 Hus 26, Huvuddel 2 Hus 27, Huvuddel 3 Hus 38 och 39, Huvuddel 4 Hus 48 och 49, Huvuddel 5 Hus 55-57 (option) samt Huvuddel 6 Hus 41 (option).
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av affärshus/kontorshus samt rivning av verkstad, skärmtak och staket.
Renovering av del av skola i Norrköping
Objektet delas upp i följande huvuddelar: Etapp 1: skolverksamhet, Etapp 2: tillagningskök, Etapp 3a: bibliotek, tillfällig anpassning samt Etapp 3b, bibliotek, renovering.
Renovering av simhall i Vadstena
Renovering av simhall.
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Motala
Utökad byggrätt med ca 600 kvm.
Tillbyggnad av personallokal i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av f d gravkapell till personallokal.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: