Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Östergötlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 321 st.

Om- och tillbyggnad vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Projektet är uppdelat i flera block. Vi söker ytterligare information angående de olika blockens uppdelningar. Uppskattad byggstart och kostnad. Kommer att pågå under flera år.
Nybyggnad av Tinnerbäckshuset, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal.
Utveckling av kvarter i Norrköping
Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan.
Nybyggnad av lasarett i Finspång
Fas 1 är projektering,planering och rivning/marksanering. Fas 2 är själva nybyggnationen
Nybyggnad av butiker och kontor på Östra Valla
Kommer troligtvis bli 2 etapper. Entreprenaden ENT01 omfattar spont- och schaktarbeten för nybyggnad av parkeringsanläggning på ca 10000 kvm under mark. ENT03 omfattar: Grundläggning av källare, garage samt terrass- och gårdsbjälklag.
Nybyggnad av bibliotek mm vid Campus området i Linköping
Man kommer riva nuvarande Origo byggnad och sedan bygga nytt med innehåll bibliotek, studie/läsplatser, café mm.
Nybyggnad av hotell och kontor i Västra Saltängen, Norrköping
Hotell och kontorsdel i separata huskroppar som sammanbinds med ett glas atrium. Gemensamt källare och garage samt entreplan med restaurang.
Nybyggnad av akuthus vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Entreprenaden för Rumssystem (RSE) omfattar sammanfattningsvis systemväggar, innerfönster, mörkläggning, undertak, dörrar, vagnslusskåp, uttagslådor och håltagningar i systemväggar/systemtak för installationer med mera i lokaler för operationsverksamhet som kräver renrum på plan 11 (dagkirurgi) och 12 (förlossningen) i hus 026. 3 stycken bygg-, el-, vent- och vs-entreprenörer som håller i olika delar av projektet. Ingår i Vrinnevisjukhuset Vision 2020. Tillbyggnad av hus 020 med husdel 026. Ombyggnad och rivning av fasader samt yttertak till husdelar 021, 025 och 051.
Om och tillbyggnad av skola i Tannefors
Lejonfastigheter arrangerar, på uppdrag av Linköpings kommun, en allmän projekttävling för volymstudier och gestaltning av huvudbyggnad för kvarteret Nya Kungsberget, en plats för utbildning och lärande, idrott och kultur, upplevelser och stadsliv. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Invändig renovering av köpcentrum
Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping
Om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad av matsal och ny skoldel.
Nybyggnad av skola mm i Vadstena
Mellan Hovsvägen och Pilgrimsvägen/Skänningegatan.
Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal.
Nybyggnad av flexibel förskola/skola i Vikingstad, Linköping
Flexibel F-6 skola matsal och skolidrottshall för 350-400 barn
Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229
Nybyggnad av skola i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av vårdbostad i Linköping
En nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan.
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar
Nybyggnad av vårdboende i Vallastaden, Linköping
Objektet avser nybyggnad av ett vårdboende i 4 plan belägen i Vallastaden. Total bruttoarea ca 4 800 m2, 60 st lägenheter.
Nybyggnad av förskola i södra Skäggetorp, Linköping
Förskola med 100 barn. Placering är vid infarten till Sörgårdsgatan. .
Påbyggnad av parkeringshus i Linköping
Byggs på befintligt parkeringshus. Påbyggnad med 2 1/2 våningar.
Nybyggnad av skola på Tallboda, Linköping
Nybyggnad av en skola med tillhörande utemiljö. Byggnaden uppförs i två plan, samt idrottshall i ett plan. För 220 elever.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor.
Nybyggnad av flexibel förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2700 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan.
Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.
Nybyggnad av idrottshall i Norrköping
Uppförande av sporthall.
Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Nybyggnad av förskola i Finspång
Lillängsskolans nuvarande byggnad avses rivas och ersättas med en ny byggnad för förskola.
Invändig ombyggnad av skolbyggnader i Sandbyhov, Norrköping
I denna byggnad kommer grundskola för årskurs F-6 bedrivas, ska inrymma 350 elever.
Tillbyggnad av bilhall mm i Åby, Norrköping
Tillbyggnad av bilhall med tillhörande rekondavdelning samt garage.
Nybyggnad av förskola i Agneshög, Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 6 avdelningar förskola Agneshög, samt 4 avdelningar förskola Bondebacka. Nyproduktion Agneshög omfattar även rivningsarbeten av befintliga 6 avdelningar.
Invändig om/tillbyggnad av skolbyggnader i Sandbyhov, Norrköping
Byggnaden ska bli grundskola för årskurs 7-9 och inrymma 450 elever.
Nbyggnad av skola i Sandbyhov, Norrköping
Estethuset kommer inrymma lokaler för trä, metall och syslöjd, hemkunskap och teknik.
Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153
Nybyggnad av förskola med tillagningskök i Linköping
Förskola med tillagningskök. För 240 barn och 50 lärare.
Ny idrottshall i Rimforsa
Objektet gäller nybyggnation av en Idrottshall, med tillhörande 8 st omklädningsrum, domarrum och pausyta.
Nybyggnad av handel och flerbostadshus i Djurgården, Linköping
På våning 1 ska det vara 600 kvm för centrumändamål, sen blir våning 2-4 antigen bebyggd med bostadslägenheter eller för centrumverksamhet.
Nybyggnad av terminalbyggnad och kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av terminalanläggning, lager och kontor samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kontorshus och miljöhus samt anläggande av parkering.
Rivning och nybyggnad av Hestraskolan i Ydre
Rivning och nybyggnad av Hestraskolan.
Nybyggnad av skolidrottshall i Brokind
Nybyggnad av idrottshall för seriespel handboll och innebandy, samt skolgymnastik. Total BTA ca 1620 kvm, varav ca 37 kvm ouppvärmt Total BTA ca 1560 kvm, varav ca 40 kvm ouppvärmt. Tomtarea ca 5900 kvm.
Nybyggnad av skola 1-6 i Linköping etapp 1
Objektet avser nybyggnad av förskola i två plan belägen inne på gamla Kvinnebyskolans skolgård. BTA ca 1365 kvm samt fläktrum ca 40 kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Mjölby
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping
Uppförande av LSS-boende. Ca 1500-1600 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Kisa
Avser om- och tillbyggnad av Hus A, B, C och D på Bäckskolan i Kisa.
Ombyggnad av vårdbostad i Norrköping
Rotrenovering av lss-boende samt fasadändring, hus 8. Tillgänglighetsanpassning. Ny tvättstuga i källaren. Personalytor.
Om- och tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge
Projekt med 3 huvuddelar: 1 Ny förskola med 6 avd, 2 Till- och ombyggnad av kök och matsal. 3 Markarbeten
Tillbyggnad av grundskola i Norrköping
Tillbyggnad av grundskola.
Tillbyggnad av förskola i Valdemarsvik
Entreprenaden omfattar en nybyggnad med två avdelningar (ca 270 m2) innehållande fritidsverksamhet och förskoleklass. Lekbod på ca 20 m2.
Nybyggnad av maskinhall
1000 kvm maskinhall
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum. 1 hus 800 kvm
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Åby
Omfattar rivning och uppförande av mindre överbyggnad, ombyggnad av fritidsgård samt uppförande av mindre förbindelsebyggnad kallad Länken.
Nybyggnad av konferenslokal i Ödeshög
Ansökan om bygglov - nybyggnad konferens, förråd m.m.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning, från kallager till restaurang.
Renovering av tätskikt samt ytskikt på valv i Norrköping
Denna upphandling avser tätskikt samt ytskikt på valv utomhus för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.
Hyra av flexibel förskola/skola i Linköping
Aktuell upphandling avser flexibel förskola och skola med tillagningskök och kapacitet för ca 240 barn och 50 personal. Åtagandet för anbudsgivaren, d v s hyresvärden, medför köp av anvisad fastighet (tomt), byggnation och fastighetsförvaltning med underlag enligt förfrågningsunderlaget med bif bilagor.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av lager och kontor.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ombyggnad till 800 kvm kontor.
Tillbyggnad av personallokal i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av f d gravkapell till personallokal.
Renovering av skola i Mantorp
Ytskiktsrenovering av ca 1000 kvm. Även nya väggar+golv.
Nybyggnad av samlingslokal i Linköping
Avser nybyggnad av gemensamhetshus (felleshus).
Nybyggnad av aktivitetscenter i Norrköping
Uppförande av aktivitetshus med duschar och toaletter.
Hyresgästanpassning av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Linköping
Avser tillbyggnad av restaurang samt fasad- och markförändringar.
Ombyggnad av butik i Linköping
Bygglov för ändrad användning av kontor till butiker samt fasadändring.
Tillbyggnad och renovering av kontor i Motala
Tillbyggnad och renovering av kontorshus.
Renovering av förskola i Motala
Projektet omfattar renovering av förskolans lokaler på ca 910 m2. Förskolan består av fyra avdelningar och ett tillagningskök. Ombyggnaden avses göras i tre etapper där verksamhet kommer att pågå i den etapp som ej är under utförande.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: