Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Örebro

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnation vid Universitetssjukhuset i Örebro
Avser nybyggnad av H-huset ca. 33700 kvm (BTA) samt ombyggnad av akutmottagningen i G-huset ca. 1700 kvm (BTA). H-huset ska inrymma följande verksamheter: Ögonklinik, öron-, näs- och halsklinik, käkkirurgisk klinik, plastikkirurgisk klinik, hudklinik, anestesiklinik samt akutklinik. H-huset ska rymma såväl slutenvård, öppenvård som kirurgi för ovan nämnda kliniker. Till detta kommer man bygga en gemensam entréfunktion för A- och H-huset liksom anpassningsarbeten för detta i A-huset.
Ombyggnad av resecentrum och Södra station i Örebro
Planerad ombyggnad av hela stationsområdet med utökning av spårområden, broar, tunnlar, plattformar, bussterminal, parkeringar, ombyggnad av stationshus med mera. Upptaget i kommunens ekonomiska långtidsplan. Samarbetsprojekt med Trafikverket.
Nybyggnad av kulturcentrum i Örebro
Avser nybyggnad av en arena om ca 15000 kvm innehållande Stadsbibliotek, Kulturskola, delar av gymnasieskolans estetiska program, restaurang mm. Avser lokaler för till exempel musik, teater, dans, föreläsningar, sagostunder och eget skapande.
Nybyggnad av kontorshus i Örebro
Planer finns för uppförande av kontorsbyggnad ca. 10000 kvm som ska användas som kontor för ca. 500 medarbetare. Avser även konferens/mötesrum, personallokaler, restaurang/matsal samt reception m.m. Innovativa tekniska lösningar för att får till ett effektivt arbetssätt i god miljö ska ingå i uppförandet.
Ombyggnad av postterminal till kontor i Örebro
Avser ombyggnad av befintlig postterminal till kontor och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av hotell och kontor i Örebro
Avser nyproduktion av hotell och kontor i 14 våningar.
Nybyggnad av center med skolor, idrottshall, restaurang m m i Örebro
Planer som befinner sig i tidigt skede. Söker mark för ett centrum med gymnasieskola, förskola med 10 avdelningar. Vidare simhall, idrottshall, restaurang och handel. I anslutning till skolan ska det finnas ett studentboende med 50 rum. För närvarande finns ingen detaljplanelagd mark inom Örebro kommun. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av campus vid sjukhus i Örebro
Tillbyggnaden ska placeras mellan befintliga campushuset och vattentornet. Ny entré och aula kommer att byggas på markplan med en luftig foajé med en intilliggande cafeteria. På plan 2 & 3 kommer det att byggas lärosalar, grupprum, kontor, kommunikationsstråk, studievrår samt andra funktionsstödjande verksamhetsrum.
Nybyggnad av kontorshus i Vivalla, Örebro
Avser nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler för Örebrobostäders fastighetsservice. Byggnaderna kommer att innehålla verkstäder, lager, personalutrymmen, kontor, förråd, tvättstation, carport och garage. Tillhörande markarbeten för uppställning av fordon på en total markyta på ca 18500 kvm. Byggnaderna har 1-2 våningar.
Nybyggnad av kontor i Örebro, Etapp 2
Uppförande av kontorslokaler mm för uthyrning.
Nybyggnad av förskolor i Örebro
Avser nybyggnad av 6 förskolor i Örebro.
Nybyggnad av förskola i Sörbyängen
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av F-6 skola & idrottshall i Örebro
Avser nybyggnad av en F-6 skola med plats för 350 elever om ca 4600 kvm samt en idrottshall på Väster i Örebro.
Ev. utökning av handelsområde i Örebro
Syftet med planen är att pröva möjligheten att utöka handelsområdet norr om det befintliga.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Avser fasadändring till glas & kompositskivor samt installation av solceller.
Nybyggnad av parkeringshus på Gustavsviksområdet i Örebro
Avser nybyggnad av parkeringshus i tre plan med plats för ca 250 bilar.
Nybyggnad av förskola i Mosås, Örebro
Planer finns för förskola för ca 90 barn.
Omdaning och utveckning av Vivalla centrum i Örebro
Objektet kan komma att utföras i flera etapper, eventuellt parallella etapper.
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 1
Avser tillbyggnad på ca 450 kvm som ska inrymma vattenreningsanläggning, bassänger samt rum för pumpanläggning. Flytt av befintlig pumpstation för spillvatten med tillhörande ledningar. Huvuddel 1 omfattar även tillbyggnad med ny entréhall med hiss samt anpassningar av lokaler inuti befintligt T-hus om cirka 200-400 kvm.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av en förskola med fem avdelningar om ca 1000 kvm i två våningar.
Nybyggnad av företagshotell i Bettorp, Örebro
Nybyggnad av företagshotell på Bettorp i Örebro.
Nybyggnad av verksamhetslokaler, kontor och ställverk i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av verksamhetslokaler, kontor och ställverk.
Nybyggnad av köpcentrum i Örebro
Planer finns på etablering av två matkedjor i Lillån Köpcentrum.
Nybyggnad av ambulansstation i Berglunda, Örebro
Planer finns på nybyggnad av en ambulansstation i Berglunda.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser en förskola med fem till sex avdelningar.
Nybyggnad av bilhall i Örebro
Avser nybyggnad av utställningshall för bilar samt verkstad och kontor. Igångsättning troligtvis under höst/vinter 2016.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser invändig ombyggnad för Tybble vårdcentral samt omdisponering av lokaler.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Avser nybyggnad av 12 radhus.
Nybyggnad av kontor och utställningslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontor och utställningslokaler. Föregående etapp har objekt nr 922488.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av förskola.
Renovering av skola i Örebro
Avser renovering av Almby skola. Hus A: Utbyte av samtliga installationer i skollokaler, byte av dörrpartier, asbestsanering samt inre underhåll som målning av ytskikt och byte av golv. Hus E: Utbyte av samtliga installationer i skollokaler, byte av dörrpartier, ny ventilation, undertak, belysning, asbestsanering samt inre underhåll som målning av ytskikt och byte av golv.
Renovering av skola i Örebro
Avser renovering av Olaus Petri-skolan. 3 byggnader. Uppgradering av hela ventilationssystemet, åtgärda akustikproblem, nytt värmesystem, nytt avloppssystem, nytt kall-varmvattensystem, mindre ombyggnationer och åtgärdande av mark.
Renovering av skola i Örebro
Planer finns på renovering av Brukets skola.
Nybyggnad av företagshotell i Nyponlunden, Örebro
Avser nybyggnad av företagshotell.
Nybyggnad av ridanläggning i Örebro
Avser nybyggnad av ridanläggning.
Om- och tillbyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro
Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns på att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.
Nybyggnad av behandlingshem i Örebro
Avser nybyggnad av behandlingshem i två huskroppar med 6 lägenheter i tre våningar.
Etablering av ny bensinstation i Örebro
Avser nybyggnad av drivmedelsanläggning inkl. biltvätt, försäljning och salladsbar.
Byte av värmesystem vid skola i Örebro
Avser byte av värmesystem vid Nikolaiskolan, hus A & B.
Om- och tillbyggnad av tandläkarmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av Folktandvårdens sterilcentral samt tillbyggnad av ett lunchrum om ca 50 kvm.
Solcellsinstallation på Campus Örebro
Avser solcellsinstallation på 4 anläggningar (4 olika tak).
Ombyggnad av utbildningslokal i Örebro
Avser ändrad användning från kontor till 3 undervisningslokaler.
Utvändigt underhåll av teater i Örebro
Avser byte av glasytor på medborgarhuset mot Olof Palmes torg, Drottninggatan och Änggatan.
Installation av solcellsanläggning till affärscentrum i Örebro
Avser installation av solcellsanläggning i affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser ombyggnad av Ikeavaruhus.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Detta projekt avser byggande av ett "provrum" inför kommande renovering av salsvåningen på medborgarhuset i Örebro. Renovering av salsvåning finns på projektid: 1483159
Utvändigt underhåll av läktare i Örebro
Bygglov ändring, byte av belysning samt master.
Ombyggnad av ventilation i slott i Örebro
Avser ombyggnad av luftbehandlingsaggregat i de delar som ska bli café och museiverksamhet.
Ev. rivning av mindre kontorsbyggnad i Örebro
Bostäder ska byggas på tomten efter rivning, objekt nr 900309.
Tillbyggnad av affärshus i Örebro
Avser tillbyggnad av handelslokal med 25 kvm.
Ombyggnad av skola i Örebro
Bygglov inrättande ventilation på skola.
Nybyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov nybyggnad av hamburgerrestaurang, förråd, skyltar samt parkering.
Nybyggnad av hotell i Örebro
Bygglov nybyggnad hotell och kontor samt om- och tillbyggnad kontorsbyggnad samt parkering.
Nybyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov nybyggnad restaurang.
Nybyggnad av vårdbostad i Örebro
Bygglov nybyggnad särskilt boende.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov fasadändring samt ändring av brandvägar på kontor.
Tillbyggnad av förskola i Örebro
Bygglov tillbyggnad av förskola. ett garage i befintlig källare samt ett gemensamhetshus med växthus.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Bygglov tillbyggnad kontor.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Ändrad användning av butik till kontor samt byte av ventilationssystem.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändring av kontor till lokal.
Ombyggnad av cafeteria i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till café.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till restaurang.
Utvändigt underhåll av skola i Örebro
Bygglov tillbyggnad av solceller.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Bygglov ändring av dörr/port i kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av garage i Örebro
Bygglov ändring fasader på garagebyggnad (byte av portar).
Utvändigt underhåll av garage i Örebro
Bygglov ändring fasader.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad/pumpstation samt rivning av föregångaren.
Nybyggnad av telestation i Örebro
bygglov nybyggnad teknikbyggnad/utrymme.
Nybyggnad av carport i Örebro
Bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Örebro
Bygglov nybyggnad av containers/byggbodar/carport.
Nybyggnad av garage i Örebro
Bygglov nybyggnad av cykelgarage (proj.nr 1182-946-12111-2117002).
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Bygglov fasadändring kontors- och affärshus, uppförande av entréramp och trappa.
Ombyggnad av vårdbostad i Örebro
Avser ändring av ventilation samt ombyggnad av fläktrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Avser byte av 14 fönster.
Nybyggnad av butik i Örebro
Avser nybyggnad av gårdsbutik.
Utvändigt underhåll av gymnasieskola i Örebro
Bygglov fasadändring, ommålning samt uppsättning skylt Garphyttan 5:189,5:13.
Ombyggnad av bilhall i Örebro
Bygglov ändring av befintlig bilhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: