Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Örebro

Nybyggnad av kontorshus i Örebro
Planer finns för uppförande av kontorsbyggnad ca. 10000 kvm som ska användas som kontor för ca. 500 medarbetare. Avser även konferens/mötesrum, personallokaler, restaurang/matsal samt reception m.m. Innovativa tekniska lösningar för att får till ett effektivt arbetssätt i god miljö ska ingå i uppförandet.
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 2
Avser option från Huvuddel 1. Utredningar pågår gällande vad som ska inrymmas i befintliga T-huset. Delar som utreds är: Ombyggnad/renovering av forskningslab ca 25 mkr, Ombyggnad/renovering av lokaler för avd Fastighetsdrift ca 60 mkr, Påbyggnad av reservvattenbyggnaden ca 10 mkr, Renovering av klimatskal (tak, fasad & grund) ca 65 mkr, Renovering av installationer/tekniska system ca 15 mkr samt Markarbeten ca 5 mkr.
Tillbyggnad av campus vid sjukhus i Örebro
Tillbyggnaden ska placeras mellan befintliga campushuset och vattentornet. Ny entré och aula kommer att byggas på markplan med en luftig foajé med en intilliggande cafeteria. På plan 2 & 3 kommer det att byggas lärosalar, grupprum, kontor, kommunikationsstråk, studievrår samt andra funktionsstödjande verksamhetsrum.
Nybyggnad av kontorshus i Vivalla, Örebro
Avser nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler för Örebrobostäders fastighetsservice. Byggnaderna kommer att innehålla verkstäder, lager, personalutrymmen, kontor, förråd, tvättstation, carport och garage. Tillhörande markarbeten för uppställning av fordon på en total markyta på ca 18500 kvm. Byggnaderna har 1-2 våningar.
Nybyggnad av förskolor i Örebro
Avser nybyggnad av ett antal förskolor i Örebro.
Nybyggnad av F-6 skola i Örebro
Planer finns på nybyggnad av en F-6 skola med plats för 350 elever på Väster i Örebro.
Ev. utökning av handelsområde i Örebro
Syftet med planen är att pröva möjligheten att utöka handelsområdet norr om det befintliga.
Nybyggnation av förskola samt renovering av skolbyggnader i Stora Mellösa, Örebro
Avser renovering av befintlig F-6 skola och nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar samt ett nytt tillagningskök. Hus A: Skollokaler samt adm. Utbyte av samtliga installationer, byte av fönster samt dörrpartier, eventuellt tilläggsisolering, putsning av fasad, inre underhåll som målning och golv. Hus B: Gymnastikhall. Utbyte av samtliga installationer, byte av fönster samt dörrpartier, eventuellt tilläggsisolering, omputsning av fasad, inre underhåll som målning och golv. Hus C: Skollokaler. Utbyte av samtliga installationer, byte av fönster samt dörrpartier, eventuellt tilläggsisolering, omputsning av fasad, inre underhåll som målning och golv. Hus D: Matsal samt kök. Utbyggnad av kök till tillagningskök, utbyte av samtliga installationer, byte av fönster samt dörrpartier, eventuellt tilläggsisolering, omputsning av fasad, inre underhåll som målning och golv. Ny byggnad: Uppförande av en ny byggnad innehållande 4 st avdelningar för förskola samt två st avdelningar för förskoleklass. Matsal samt serveringskök. Sedan tillkommer ytor för p-platser, hämta/lämna platser, lekgårdar mm.
Nybyggnad av vårdbostad i Örebro
I etapp 2 planeras för ca 45 lägenheter inom vård- och omsorg med preliminär byggstart under senhösten 2016. Inflyttning hösten 2017. Kostnad okänd. Etapp 1 har objekt nr 927472.
Nybyggnad av parkeringshus på Gustavsviksområdet i Örebro
Avser nybyggnad av parkeringshus i tre plan med plats för ca 250 bilar.
Nybyggnad av idrottshall i Örebro
Avser nybyggnad av en idrottshall i anslutning till Tybblelundsskolan om ca 3000 kvm.
Ombyggnad till kontor med lager i Örebro
Avser rivning av delar av f.d Örebromässan och ombyggnad till kontor med lager om ca 5000 kvm samt byte av fasad.
Område för nybyggnad av handel i Örebro
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 1
Avser tillbyggnad på ca 450 kvm som ska inrymma vattenreningsanläggning, bassänger samt rum för pumpanläggning. Flytt av befintlig pumpstation för spillvatten med tillhörande ledningar. Huvuddel 1 omfattar även tillbyggnad med ny entréhall med hiss samt anpassningar av lokaler inuti befintligt T-hus om cirka 200-400 kvm.
Ny- och ombyggnad av kontorshus i Örebro
Avser nybyggnad av 3800 kvm kontor i 4 våningar samt installationsplan. Byggnaden kommer att kopplas ihop med 3 befintliga byggnader. Pålad grund.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar. Strategisk partnering.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av en förskola med fem avdelningar om ca 1000 kvm i två våningar.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Avser nybyggnad av kontor och butik.
Nybyggnad av kontor, maskinhall m.m i Varberga, Örebro
Avser rivning av förskola och nybyggnad av kontor, maskinhallar, garage samt personalutrymmen för ÖBO's fastighetsskötsel.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser ROT-renovering samt anpassning av lokaler för Riksgymnasium för döva och hörselskadade. Renoveringen omfattar även nya fönster och avfärgning av fasaden. De största arbetena kommer att göras i våning 1-4 i Hus M men även hus E, K och B berörs av ombyggnationen. Utförs i generalentreprenad med samverkan.
Nybyggnad av köpcentrum och i Örebro
Planer finns på etablering av två matkedjor i Lillån Köpcentrum.
Nybyggnad av ambulansstation i Berglunda, Örebro
Planer finns på nybyggnad av en ambulansstation i Berglunda.
Renovering av skola i Örebro
Planer finns på renovering av Stureskolan.
Nybyggnad av kontorshus i Örebro
Planer finns på nybyggnad av ytterligare ett kontorshus i Gustavsvik.
Renovering av skola i Örebro
Planer finns på renovering av Wallerska skolan.
Renovering av bollhall i Örebro
Avser renovering av bollhall vid Lillåns skola.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser en förskola med fem till sex avdelningar.
Nybyggnad av bilhall i Örebro
Avser nybyggnad av utställningshall för bilar samt verkstad och kontor. Igångsättning troligtvis under höst/vinter 2016.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Avser nybyggnad av kontor och lager i två våningar om ca 2000 kvm samt sopbod och parkeringsplatser.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser invändig ombyggnad för Tybble vårdcentral samt omdisponering av lokaler.
Renovering av skola i Örebro
Avser byte av el, vs och ventilation samt nya ytskikt vid Almby skola.
Anpassning av lokaler för psykiatri vid USÖ, Örebro
Slutenvård inkl. avd 5. Intern planering förestår. Omfattar ett 10-tal objekt som ska utföras under 2016 - 2019. Oviss kostnad.
Renovering av skola i Örebro
Planer finns på renovering av Brukets skola.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Avser nybyggnad av kontor och lager i två plan om ca 700 kvm.
Nybyggnad av företagshotell i Nyponlunden, Örebro
Avser nybyggnad av företagshotell.
Nybyggnad av ridanläggning i Örebro
Avser nybyggnad av ridanläggning.
Renovering av skola i Örebro
Planer finns på renovering av Närkes Kils skola. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad vid M-huset, Universitetssjukhuset i Örebro
Ombyggnation i samband med omstrukturering av produktionsbanor på kemiskt laboratorium.
Om- och tillbyggnad av kursgård i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av kursgård. Total tillbyggnadsyta på ca 150 kvm samt ombyggnad ca 180 kvm.
Nybyggnad av behandlingshem i Örebro
Avser nybyggnad av behandlingshem i två huskroppar med 6 lägenheter i tre våningar.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem.
Till- och ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Ikeavaruhus på ca 300-400 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Avser tillbyggnad av befintligt kontor med ca 300 kvm.
Ombyggnad till samlingslokal i Örebro
Avser ombyggnad av förskola till två samlingslokaler samt toaletter och kök. Man kommer också att bygga en entré och göra en tillgänglighetsanpassning.
Nybyggnad av affärshus i Örebro
Avser nybyggnad av handelslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler inom Örebro län
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler samt utvändiga arbeten invid befintlig byggnad. Säkerhets skyddad upphandling.
Anpassning av lokal vid Västra läktaren vid Behrn arena i Örebro
Avser ombyggnad av fd gymlokal till restaurang.
Nybyggnad av garage i Örebro
Avser nybyggnad av ett garage om ca 145 kvm.
Anpassningar av konsertsal i Örebro
Objektet avser anpassningar och ombyggnation i Örebro konserthus konsertsal. Anpassningarna avser åtgärder för att förbättra akustiken samt möjliggöra för konserter med förstärkt musik.
Utvändigt underhåll av simhall i Örebro
Avser nytt ytskikt på tak samt tilläggsisolering.
Utvändigt underhåll av skola i Örebro
Bygglov ändring fasader.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Örebro
Bygglov tillbyggnad av omklädningsrum samt nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till restauranger och aktivitetslokal.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från förskola till kontor.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning handelslokal till utställningsyta samt kontor.
Utvändigt underhåll av kyrka i Örebro
Bygglov fasadändring på kyrka.
Tillbyggnad av vårdhem i Örebro
Bygglov tillbyggnad av vårdlokaler på tak på m-huset usö.
Tillbyggnad av vårdhem i Örebro
Bygglov tillbyggnad vårdlokaler, samt hiss.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Örebro
Bygglov uppsättning av skylt samt fasadändring.
Nybyggnad av bensinstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av drivmedelsstation.
Nybyggnad av butik i Örebro
Bygglov nybyggnad av gårdsbutik.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Bygglov nybyggnad av lager- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Örebro
Bygglov nybyggnad av servicebyggnad/sanitetshus vid båthamn.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad/utrymme.
Nybyggnad av toalett i Örebro
Bygglov nybyggnad toalett för bussförare.
Nybyggnad av garage i Örebro
Bygglov nybyggnad/flyttning garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Bygglov för byte av glaspartier.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Örebro
Bygglov fasadändring drivmedelsstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Bygglov ändring av fasad på handelslokaler samt uppsättning av 5 skyltar.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov tillbyggnad av restaurang, inglasat uterum samt rivning av befintligt tak.
Ombyggnad till övernattningslägenheter i Örebro
Bygglov ändrad användning från arbetarbostad till hotell.
Tillbyggnad av cafeteria i Örebro
Avser tillbyggnad av cafe/restaurang om ca 50 kvm.
Tillbyggnad av personallokal i Örebro
Avser tillbyggnad av personalbyggnad/matsal.
Renovering av tornhuven på Nikolai kyrka i Örebro
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Kalkstensmaterial på tornhuven. Tidpunkt för utförande kan ej anges. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Bygglov uppsättning skyltar och ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av skola i Örebro
Avser montering av utvändig spiraltrappa.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Avser montering av nya fönster på kontorshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: