Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kumla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola inom Sörbyområdet i Kumla
Avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar i Sörbyområdet.
Nybyggnad av butik vid Vägtorget i Kumla
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av detaljhandel och livsmedelshandel.
Utbyggnad av samlingslokaler i Kumla
Planer i tidigt skede som ej är beslutade.
Nybyggnad av förskola i Kumla
Nybyggnad av förskola på Ryttartorpet i Kumla.
Nybyggnad av kontor i Kumla
Nybyggnad av lager och kontor.
Ramavtal avseende glastjänster 2017
Avser ramvatal för glasarbeten och glasmästeritjänster.
Uppgradering av säkerhetssystem vid anstalter i Kumla, Södertälje och Härnösand
Objektet avser utförande av en uppgradering och utbyte av befintliga Teletekniska Säkerhetssystem, på anstalterna Kumla, Hall och Saltvik. Installationer som påverkas är huvudsakligen utbyte av överordnat larmsystem, fabrikat Saab-WCU. Selektiv upphandling.
Tillbyggnad av butik i Kumla
Tillbyggnad av butik samt rivning av befintlig komplementbyggnad.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Kumla
Tillbyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av barack i Kumla
Tidsbegränsat bygglov byggbodar.
Ombyggnad av kontor i Kumla
Ändrad användning från bostäder till handel/kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av utegym i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: