Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kumla

Nybyggnad av butik vid Vägtorget i Kumla
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av detaljhandel och livsmedelshandel.
Nybyggnad av förskola i Kumla
Nybyggnad av förskola på Ryttartorpet i Kumla.
Ramavtal avseende glastjänster 2017
Avser ramvatal för glasarbeten och glasmästeritjänster.
Uppgradering av säkerhetssystem vid anstalter i Kumla, Södertälje och Härnösand
Objektet avser utförande av en uppgradering och utbyte av befintliga Teletekniska Säkerhetssystem, på anstalterna Kumla, Hall och Saltvik. Installationer som påverkas är huvudsakligen utbyte av överordnat larmsystem, fabrikat Saab-WCU. Selektiv upphandling.
Till- och ombyggnad av vårdcentral i Kumla
Avser tillbyggnad av en inglasad gång mellan två byggnader samt ombyggnad av befintlig lokal.
Nybyggnad av paviljong i Kumla
Nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av barack i Kumla
Tidsbegränsat bygglov byggbodar.
Nybyggnad av kontor i Kumla
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av kontorsmoduler.
Tillbyggnad av garage i Kumla
Tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av kontor i Kumla
Ändrad användning från bostäder till handel/kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av spa i Kumla
Avser ombyggnad av lager till spa med infrabastu, bubbelbad samt yogalokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: