Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Askersund

Nybyggnad av kontor i Askersund
Avser nybyggnad av kontor. Byggstart och omfattning oklar.
Ombyggnad av kontorshus i Askersund
Avser ombyggnad av kontor för fem hyresgäster på våningsplan 1. Projektet kommer att genomföras i tre etapper. Avser bl.a byte av delar av apillvattensystem på plan 1 och källarplan, byte av ventilationsaggregat, installation av solceller, byte av expansionskärl, byte av styrutrustning samt uppkoppling och kommunikation mellan anläggningens styrsystem och beställarens överordnade övervakningssystem.
Ombyggnad av idrottshall i Askersund
Avser ombyggnad av Sjöängshallen.
Ombyggnad av taket på Snavlunda kyrka i Askersunds kommun
Avser omläggning av kyrkans skiffertak. Anbud kommer att infordras på arbetet. Byggstart ej fastställd.
Fasadrenovering av Snavlunda kyrka i Askersunds kommun
Avser putsning och kalkning av kyrkans fasad. Upptaget i underhållsplanen år 2018.
Ombyggnad av Mariedamms kapell
Kapellet är en träbyggnad från 1930. Avser byte av fasad samt ny toalett.
Nybyggnad av bensinstation i Askersund
Nybyggnad av bensinstation, nytt skärmtak, nya cisterner i mark, oljeavskiljare för dagvatten, ny pylonskylt.
Utvändigt underhåll av kyrka i Askersund
Utvändig ändring av kyrkobyggnad, tak 60 m2.
Nybyggnad av bastu i Askersund
Återuppbyggnad av bastu/relaxrum efter brandskada samt installation av eldstad.
Nybyggnad av telestation i Askersund
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av garage i Askersund
Rivning av bef garage samt nybyggnad av garage.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: