Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Askersund

Nybyggnad av automatstation i Askersund
Nybyggnad av automatstation, nytt skärmtak, nya cisterner i mark, oljeavskiljare för dagvatten, ny pylonskylt.
Nybyggnad av sjöbodar/försäljningsbodar i Askersunds hamn
Avser nybyggnation av sjöbodar/försäljningsbodar vid Askersunds Hamn. Markarbeten finns på projektid: 1471646
Tillbyggnad av kontor i Askersund
Tillbyggnad av bef kontors och lagerlokaler för MSI EL.
Tillbyggnad av kontor i Askersund
Tillbyggnad av kontor och personalrum.
Fasadrenovering av Mariedamms kapell
Avser putsning och kalkning av byggnadens fasad.
Takrenovering av Snavlunda kyrka, Askersunds kommun
Avser takrenovering av Snavlunda kyrka
Rivning av telestation i Askersund
Rivning av teknikhus.
Byte av elmotor i klockstapel vid Lerbäcks kyrka, Askersunds kommun
Avser byte av elmotor i klockstapel vid Lerbäcks kyrka.
Byte av elmotor i klockstapel vid Snavlunda kyrka, Askersunds kommun
Avser byte av elmotor i klockstapel vid Snavlunda kyrka.
Ombyggnad av vårdbostad i Askersund
Ändrad användning till hem för vård eller boende, HVB-hem.
Ombyggnad av kyrka i Lerbäck
Avser ombyggnad av kökspentry.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: