Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 151 st.

Nybyggnad av resort i Grythyttan, Hällefors
Arkitekt kommer troligen att anlitas under senvåren 2017. Bolag kommer att bildas för byggherre. Planer finns på en exklusiv resort som ska rymma ca. 150 fritidsvillor, ett modernt servicecenter med olika aktiviteter såsom äventyrsbad, bowling, gym, restauranger och butiker. Det planeras också för en marina.
Nybyggnad av kontorshus i Örebro
Planer finns för uppförande av kontorsbyggnad ca. 10000 kvm som ska användas som kontor för ca. 500 medarbetare. Avser även konferens/mötesrum, personallokaler, restaurang/matsal samt reception m.m. Innovativa tekniska lösningar för att får till ett effektivt arbetssätt i god miljö ska ingå i uppförandet.
Ev. nybyggnad av omlastningsterminal i Örebro
Planer finns för ev. uppförande av ny omlastningsterminal. Föreslagen byggplats öster om Törsjö, strax öster om Marieberg, mot Norrköpingshållet.
Nybyggnad av hotell och kontor i Örebro
Avser nyproduktion av hotell med ca 150 rumoch kontor i 14 våningar.
Nybyggnad av center med skolor, idrottshall, restaurang m m i Örebro
Planer som befinner sig i tidigt skede. Söker mark för ett centrum med gymnasieskola, förskola med 10 avdelningar. Vidare simhall, idrottshall, restaurang och handel. I anslutning till skolan ska det finnas ett studentboende med 50 rum. För närvarande finns ingen detaljplanelagd mark inom Örebro kommun. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola och bostäder i Askersund
Planens syfte är att möjliggöra förskola och bostäder vid Kvarnhagsvägen/Banvallsvägen samt att förbättra trafiksituationen i området.
Nybyggnad av förskola och bostäder i Örebro
Syftet med planen är att möjliggöra en förskola på fastigheten Almby 13:165. För att öka planens flexibilitet möjliggörs även bostäder. I syfte att öka trafiksäkerheten föreslås Stensoppsvägen göras om till en gång- och cykelväg parallellt med förskolan.
Nybyggnad av kontor i Örebro, Etapp 2
Uppförande av kontorslokaler mm för uthyrning.
Nybyggnad av förskolor i Örebro
Avser nybyggnad av 6 förskolor i Örebro.
Nybyggnad av förskola i Sörbyängen
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av förskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Avser fasadändring till glas & kompositskivor samt installation av solceller.
Nybyggnad av Musikens Hus i Sköllersta
Avser nybyggnation av Musikens Hus i Sköllersta.
Nybyggnad av parkeringshus på Gustavsviksområdet i Örebro
Avser nybyggnad av parkeringshus i tre plan med plats för ca 250 bilar.
Inglasning av innergård på Karlskoga lasarett
Avser uppförande av glastak över ljusgårdar A+B på Karlskoga lasarett. Utförandeentreprenad med utökad samverkan.
Ombyggnad till kontor med lager i Örebro
Avser rivning av delar av f.d Örebromässan och ombyggnad till kontor med lager om ca 5000 kvm samt byte av fasad.
Omdaning och utveckning av Vivalla centrum i Örebro
Objektet kan komma att utföras i flera etapper, eventuellt parallella etapper.
Nybyggnad av butik vid Vägtorget i Kumla
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av detaljhandel och livsmedelshandel.
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 1
Avser tillbyggnad på ca 450 kvm som ska inrymma vattenreningsanläggning, bassänger samt rum för pumpanläggning. Flytt av befintlig pumpstation för spillvatten med tillhörande ledningar. Huvuddel 1 omfattar även tillbyggnad med ny entréhall med hiss samt anpassningar av lokaler inuti befintligt T-hus om cirka 200-400 kvm.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av en förskola med fem avdelningar om ca 1000 kvm i två våningar.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser uppgradering av hela ventilationssystemet, åtgärder av akustikproblem, nytt låssystem, uppgradering av passersystem och åtgärdande av mark.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av 7-9 skola och sporthall i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av 7-9 skola.
Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar med plats för ca 150 barn i Kv Välten. Avser också verksamhetslokaler och personalutrymmen såsom personalrum, arbetsrum, vilrum, samtalsrum, centralförråd och hygienutrymmen.
Nybyggnad av grundskola i Örebro
Planer finns för nybyggnad av grundskola efter fd. Eklundaskolan rivits.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser en förskola med fem till sex avdelningar.
Nybyggnad av hotell i Karlskoga
Ändring av gällande detaljplan krävs. Ansökan om planbesked har skickats in till kommunen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bilhall i Örebro
Avser nybyggnad av utställningshall för bilar samt verkstad och kontor. Igångsättning troligtvis under höst/vinter 2016.
Nybyggnad av förskola i Baggängen, Karlskoga
Avser nybyggnad av en modulbyggd förskola om fem avdelningar i ett plan med 19 barn per avdelning. Total yta ca 990 kvm.
Nybyggnad av veterinärstation i Lindesberg
Avser nybyggnad av veterinärstation på 525 kvm samt kontorslokaler på 525 kvm.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor och utställningslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontor och utställningslokaler. Föregående etapp har objekt nr 922488.
Renovering av skola i Örebro
Avser renovering av Olaus Petri-skolan. 3 byggnader. Uppgradering av hela ventilationssystemet, åtgärda akustikproblem, nytt värmesystem, nytt avloppssystem, nytt kall-varmvattensystem, mindre ombyggnationer och åtgärdande av mark.
Renovering av skola i Örebro
Avser renovering av Almby skola. Hus A: Utbyte av samtliga installationer i skollokaler, byte av dörrpartier, asbestsanering samt inre underhåll som målning av ytskikt och byte av golv. Hus E: Utbyte av samtliga installationer i skollokaler, byte av dörrpartier, ny ventilation, undertak, belysning, asbestsanering samt inre underhåll som målning av ytskikt och byte av golv.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Avser nybyggnad av 12 radhus.
Tillbyggnad av idrottshall i Karlskoga
Tillbyggnad av idrottshall, ca 1000 kvm, samt fasadändring.
Tillbyggnad av moduler vid skola i Hällefors
Modulerna ska inrymma 8 st klassrum samt 6 st grupprum vilka ska vara i anslutning till klassrummen. Ca 30 elever per klassrum. Ett klassrum skall användas till arbetsrum och personalrum. Klassrummen ska vara sammanbundna med korridorer som också ska utgöra plats för avhängning av ytterkläder. Byggnaden kan vara både i ett eller två plan.
Nybyggnad av garage samt om- och tillbyggnad av personalbyggnad, Lindesberg
Avser nybyggnad av ett garage samt om- och tillbyggnad av personalbyggnad vid Lindesbergs reningsverk.
Nybyggnad av företagshotell i Nyponlunden, Örebro
Avser nybyggnad av företagshotell.
Upphandling av hyra för förskola i Guldsmedshyttan, Lindesbergs kommun
Avser hyra av nyproducerade moduler för en förskoleavdelning med 20 personer. Hyrestid 5 år.
Nybyggnad av ridanläggning i Örebro
Avser nybyggnad av ridanläggning.
Ombyggnad och renovering av skola i Hallsberg
Avser renovering av Långängsskolan.
Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Eventuellt kan skolans kök komma att renoveras.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns på att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.
Ombyggnad av ishall, Lindesberg
Ombyggnad av ishall med ny entré, café och läktare samt utemiljö för skolan och besökare.
Nybyggnad av behandlingshem i Örebro
Avser nybyggnad av behandlingshem i två huskroppar med 6 lägenheter i tre våningar.
Etablering av ny bensinstation i Örebro
Avser nybyggnad av drivmedelsanläggning inkl. biltvätt, försäljning och salladsbar.
Om- och tillbyggnad av tandläkarmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av Folktandvårdens sterilcentral samt tillbyggnad av ett lunchrum om ca 50 kvm.
Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Avser ombyggnad av Skranta förskola.
Byte av värmesystem vid skola i Örebro
Avser byte av värmesystem vid Nikolaiskolan, hus A & B.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Kopparberg
Avser om- och tillbyggnad av Ljusnarshallen på Kyrkbacksskolan. Ombyggnaden omfattar idrottshallen med tillhörande omklädningsruj samt ombyggnad av matsal och kök. I detta ingår även ombyggnad av ventilationsanläggningen, ny VS samt en ny elinstallation. Tillbyggnaden avser en ny handikappsanpassad entré med tillhörande el- och VVS-arbeten. Samt en ny hiss.
Nybyggnad av kontor i Kumla
Nybyggnad av lager och kontor.
In- och utvändig renovering av kyrka i Hallsberg
Projektet avser in- och utvändig renovering av kyrka med bl a putslagningar, målning, elbyte, handikappramp.
Anpassning av lokaler för BYGGmax i Hällefors
Avser anpassning av lokaler för etablering av BYGGmax i Hällefors.
Utvändigt underhåll av teater i Örebro
Avser byte av glasytor på medborgarhuset mot Olof Palmes torg, Drottninggatan och Änggatan.
Tillbyggnad av kontor i Degerfors
Projektet avser tillbyggnad av befintligt kontor samt nybyggnad av skärmtak vid Degerfors Energis anläggning i Degerfors, ca 214 kvm. Avser även ombyggnad för ventilationsanläggningen samt markarbeten.
Tillbyggnad av danslokal i Nora
Avser tillbyggnad med danslokal och hygienutrymmen om ca 300 kvm.
Nybyggnad av sjöbodar/försäljningsbodar i Askersunds hamn
Avser nybyggnation av sjöbodar/försäljningsbodar vid Askersunds Hamn. Markarbeten finns på projektid: 1471646
Ramavtal avseende glastjänster 2017
Avser ramvatal för glasarbeten och glasmästeritjänster.
Ombyggnad av konserthus i Örebro
Avser anpassning av Örebros konserthus konsertsal. Anpassningarna avser förbättring av akustiken, arbetsmiljön samt möjliggöra för konserter med förstärkt musik.
Om- och tillbyggnad av Naturens hus i Örebro
Avser flytt av toaletter, utbygge med fläktrum, nytt aggregat på Naturens hus. Nytt omklädningsrum till restaurangen i Naturskolans lokaler samt utbygge av kontor till Naturskolan. restaurangytan byggs ut för att ge plats för ytterligare 50 gäster.
Tillbyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där en etapp blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 1.
Nybyggnad av bensinstation i Örebro
Avser nybyggnad av adblue station.
Drift och underhåll av el i trafikcentraler i Hallsberg, Norrköping och Stockholm
Avser trafikcentraler i Hallsberg, Norrköping och Stockholm. Option på förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Detta projekt avser byggande av ett "provrum" inför kommande renovering av salsvåningen på medborgarhuset i Örebro. Renovering av salsvåning finns på projektid: 1483159
Uppgradering av säkerhetssystem vid anstalter i Kumla, Södertälje och Härnösand
Objektet avser utförande av en uppgradering och utbyte av befintliga Teletekniska Säkerhetssystem, på anstalterna Kumla, Hall och Saltvik. Installationer som påverkas är huvudsakligen utbyte av överordnat larmsystem, fabrikat Saab-WCU. Selektiv upphandling.
Ombyggnad av ventilation i slott i Örebro
Avser ombyggnad av luftbehandlingsaggregat i de delar som ska bli café och museiverksamhet.
Ombyggnad av ventilation och kyla i butik i Sköllersta
Avser ombyggnad av ventilation och kyla i butik.
Ombyggnad av gymnastiksal i Karlskoga
Avser byggnation av ett podie samt hoppgropar, trampoliner och golvbeläggning. Unisport Scandinavia Ab är leverantörer av sporthallsinredning.
Rivning av förskola i Ljusnarsberg
Avser rivning av förskolebyggnad, ca 605 kvm.
Ombyggnad av utbildningslokal i Örebro
Avser ändrad användning från kontor till 3 undervisningslokaler.
Rivning av kontor i Kopparberg
Rivning av kontorsbyggnad/f d bostadshus samt transformatorbyggnad vid indsutri.
Tillbyggnad av kontor i Askersund
Tillbyggnad av bef kontors och lagerlokaler för MSI EL.
Rivning av skola i Karlskoga
Rivning av fd. skolbyggnad.
Rivning av garage i Ljusnarsberg
Avser rivning av 2 garagebyggnader. Option från projektid: 1479528 och 1476329
Takbyte på kommunhuset i Laxå
Avser byte av plåttak m.m på kommunhuset i Laxå.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där den första etappen blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1123402.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där den första etappen blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 3. Etapp 2 finns på projektid: 1493157.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser inrättande ventilation på skola.
Ombyggnad av ventilation i affärshus i Hallsberg
Avser installationsarbeten för ombyggnad av luftbehandlingsaggregat för 3 st lokaler.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser mindre ombyggnad av Ikeavaruhus.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Fjugesta
Avser nya markiser och fläkthuv på tak.
Tillbyggnad av hotell i Karlskoga
Tillbyggnad av hotell, ombyggnad av vindsvåning samt fasadändring (takfönster, takbyte, fönsterbyte).
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov fasadändring samt ändring av brandvägar på kontor.
Nybyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov nybyggnad av hamburgerrestaurang, förråd, skyltar samt parkering.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Ändrad användning av butik till kontor samt byte av ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Fjugesta
Utv. ändring med trapp och smidesräcke samt handikappramp.
Ombyggnad av restaurang i Karlskoga
Ändring av konstruktion på restaurang (ny trappa till ovanvåning).
Ombyggnad av skola i Karlskoga
Ändring av ventilation i skola.
Ombyggnad av kanslihus i Nora
Ändrad användning av kanslibyggnad.
Ombyggnad av vårdbostad i Askersund
Ändrad användning till hem för vård eller boende, HVB-hem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: