Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Luleå

Om- & tillbyggnad av hangar i Luleå
Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m². Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m².
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.
Nybyggnad av förskola på Hertsön, Luleå
Avser uppförande av ny förskola med 6 avdelningar, skall användas för barn upp till 5 års ålder. BTA ca 1212 kvm.
Ombyggnad av skola i Luleå, etapp 2
Avser ombyggnad av ut- och invändig skolmiljö med mark-, husbyggnad-, rör-, luftbehandlingsarbeten samt SÖ-installationer.
Om- och tillbyggnad av skola i Luleå
Tillbyggnad för utökning av tillagningsköket samt entré. Bef. avdelning för Socialförvaltningen ombyggs till förskoleavdelning. Byte av fasadpanel inkl tilläggsisolering. Uppgjutning sockel och byte av syllar i samband med fasadbyte. Nya tak på entrédelar. Nya mekaniskt ventilerade undergolv i 2st avdelningar och ekonomi. Ny belysning, EL till centraler och larm. Anpassningar av ventilation och värme i kök och avdelningar som ombyggs samt SÖ.
Ombyggnad av provisorisk akut på Sunderby sjukhus, Luleå
Avser ombyggnad för provisorisk akutmottagning i byggnad 123 samt provisorisk ambulanshall.
Ombyggnad av förskola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten. Nya mekaniskt ventilerade undergolv, byte av impregnerade syllar i yttervägg, uppgjutning av sockel i yttervägg, nya fläktrum, nya luftbehandlingsanläggningar, ny värmeanläggning inkl. fjärrvärmecentral, ny SÖ samt ny EL mm. Entreprenaden omfattar husbyggnadsarbeten, rör-, luftbehandlings-, el- samt styr- och övervakningsinstallationer.
Ombyggnad av idrottshall i Luleå
Entreprenaden omfattar husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr och övervakningsinstallationer.
Ombyggnad av skola i Luleå, etapp 3
Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr- och övervakningsinstallationer.
Ombyggnad av skola i Luleå
Stadsbyggnadsförvaltningen bygger om för Barn- och utbildningsförvaltningens räkning. Bl a utförs nya lektionssalar, wc-grupper, personalrum och ytskiktsrenovering.
Ombyggnad till omklädningsrum för Basbataljonen på Luleå Garnison
Projektet omfattar i huvudsak ombyggnad av gamla plåtverkstaden och delar av personalutrymmen i byggnad 111 till omklädning och hygienrum för basbataljonen samt nybyggnad för fläktrum.
Rivning av skola i Luleå
Projektet avser rivning av inredning typ armaturer, ventilationsrör, innertak och någon del av innerväggar och dörrar etc. Samtidigt med att arbetena i Hus B och C pågar, kommer arbete i mark med förläggning av ny rörkulvert pågå, denna drivs i annan entreprenad.
Takrenovering på universitetet i Luleå, etapp 2
Upphandlingen avser att genom en utförandeentreprenad utföra ombyggnad till utvändig avvattning med ett nytt luftat tak med uppbyggnader av lutningar. Papp under och ytskikt av rostfri plåt. Yta ca 3600 m2.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus.
Ny kylmaskin samt kylvattenledning till By 104 på Sunderby sjukhus, Luleå
Avser leverans av kylmaskin samt arbeten för kylvattenledning till Byggnad 104 vid Sunderby Sjukhus.
Ombyggnad av fastighet i Luleå
Det är bland annat Luleå vandrarhems och frivårdens tidigare lokaler som ska rivas ut och byggas om.
Lokalanpassning av butik i Luleå
Lokalanpassning för ny butikshyresgäst. Befintliga två lokaler sammanfogas till en större lokal. Nya ytskikt generellt samt till viss del nya installationer. Huvudsakligen invändiga arbeten såsom bygg, måla, undertak och golv samt installationer. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Nybyggnad av restaurang i Luleå
Nybyggnad av restaurang samt skyltanordning.
Underhåll av fastigheter & kyrkor i Luleå
Planer att under en 10 års period göra underhåll, ytskickt och avvattning på fastigheter och kyrkor i Luleå.
Takkonstruktion till 5st Entréer och nödutgångar i Luleå
LKAB avser upphandla Väderskydd/takkonstruktion över 5st entréer på Skepparegatan 17 i Luleå. Förfrågan avser tillverkning samt montage av dessa takkonstruktioner.
Ombyggnad av kraftförsörjning vid sporthall i Luleå
Entreprenaden omfattar att på Generalentreprenad utföra ombyggnad från högspänningsabonnent till lågspänningsabonnent, Mark- och Schaktarbeten för kablar, kabelskåp och belysningsstolpar inkl fundament. Demontage och nyinstallation av belysningsarmaturer i kontors- och omklädningsutrymmen, grupprum, konferensrum, foaje samt belysning för måltavlor i skjuthall och strålkastare på master utomhus. Demontage av stolpbelysning inkl fundament utvändigt runt fotbollshall. Ny belysning på fasader och utomhus vid utrymningsvägar. Byte av ett antal vägledningsarmaturer i utrymningsvägar.
Byte av passagesystem i Gymnasiebyn i Luleå
I huvudsak omfattas objektet byte av passagekontrollsystem, beläget inom Gymnasiebyn i Luleå.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Den tillfälliga byggnaden ska ersätta den förskola med 6 avdelningar som p g a mögelskador revs sommaren 2016. I möjligaste mån ska den befintliga utemiljön och parkeringar etc bevaras orörda men vissa flyttningar av lekutrustning mm kommer troligen att behöva göras beroende på den tillfälliga byggnadens utbredning. Dessa markarbeten utförs av sidoentreprenör. Den tillfälliga byggnaden ska innefatta 6 förskoleavdelningar samt mottagningskök och personalutrymmen. Lokalprogram och tekniska krav i detalj föreskrivs i den tekniska kravspecifikationen.
Installation av bergvärme Ersnässkolan i Luleå
Entreprenaden omfattar montering mark-,rör-.styr-och övervaknings installationer samt borrning bergvärme.
Ombyggnad av styr- och övervakningsanläggning vid skola i Luleå
Entreprenaden omfattar styr och övervakning för fastighetsdrift samt elinstallationer.
Ombyggnad av undercentraler i skolor och förskolor mm i Luleå
Objekten är belägna på 6 ställen inom Luleå kommun: Borgmästarskolan, Dungens förskola, Ängens förskola, Ängskolan, Jobbcenter södra samt Ripan.
Renovering av Nederluleå kyrka
Fönsterrenovering.
Nybyggnad av mentalvårdsanläggning i Luleå
Nybyggnad av psykiatribyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Luleå
Nybyggnad av restaurang samt skyltanrordning.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus och flyttbar betongfabrik.
Renovering av Örnäsets kyrka i Luleå
Renovering av fönster och dörrar.
Utvändigt underhåll av hotell i Luleå
Utvändig ändring av hotell.
Utvändigt underhåll av affärshus i Luleå
Utvändig ändring av affärshus samt skyltanordning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Luleå
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Luleå
Utvändig ändring av förskola.
Ombyggnad av förskola i Luleå
Ändrad användning av enbostadshus till förskola.
Nybyggnad av servicebyggnad i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för servicebyggnad t o m 2017-10-01.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorshus t o m 2020-07-05.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad använding av kontorslokaler t o m 2022-04-19.
Nybyggnad av förskola i Luleå
Tidsbegränsat bygglov tom 2023-04-30 provisorisk förskolepaviljong.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av kontrollbyggnad för elnäts fördelningsstation.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av pantograf och teknikhus för el-bussladdare Porsön 1:3,Kronan 1:1.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Inst. el ändr av oljeavskiljaren i affärshus.
Ombyggnad av bensinstation i Luleå
Installation av oljeavskiljare klass 1 - bensinstation.
Takrenovering på universitetet i Luleå
Läggning av helsvetsad plåt på befintligt papptak. Yta som berörs är ca 1400 m2.
Utebyte av låssystem i regionhuset i Luleå
Utbyte av låssystem till elektroniskt nyckelbaserat låssystem.
Utvändig målning av skola i Vitå
Objektet omfattar utvändig målning av Vitåskolan, Vitå.
Byte av hiss i friluftsanläggning/servicebyggnad Luleå
Renovering av befintligt hissystem, hydraulhiss
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändrad användning av affärshus, mindre ombyggnation.
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
Utvändig ändring av kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: