Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Luleå

Rivning av fd bilaffär samt nybyggnad av fastighet i Luleå
Ca 16000 kvm handel och kommersiell service, 8000 kvm samhällsservice och kontor, ca 250-300 lgh. Ica Kvantum blir en av hyresgästerna. www.galaren.se
Om- & tillbyggnad av hangar i Luleå
Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m². Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m².
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.
Nybyggnad av förskola på Hertsön, Luleå
Avser uppförande av ny förskola med 6 avdelningar, skall användas för barn upp till 5 års ålder. BTA ca 1212 kvm.
Ombyggnad av skola i Luleå, etapp 3
Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr- och övervakningsinstallationer.
Ombyggnad av provisorisk akut på Sunderby sjukhus, Luleå
Avser ombyggnad för provisorisk akutmottagning i byggnad 123 samt provisorisk ambulanshall.
Ombyggnad av butik i Luleå
Ombyggnad av Ica i Antnäs.
Ny kylmaskin samt kylvattenledning till By 104 på Sunderby sjukhus, Luleå
Avser leverans av kylmaskin samt arbeten för kylvattenledning till Byggnad 104 vid Sunderby Sjukhus.
Nybyggnad av restaurang i Luleå
Nybyggnad av restaurang samt skyltanordning.
Nybyggnad av restaurang i Luleå
Nybyggnad av restaurang samt skyltanrordning.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändrad användning av affärshus samt nybyggnad av fläktrum.
Ombyggnad av konferenslokaler på hotell i Luleå
Hotellets konferensdel växer med ca 300 kvm då man tar mer yta i fastigheten.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Den tillfälliga byggnaden ska ersätta den förskola med 6 avdelningar som p g a mögelskador revs sommaren 2016. I möjligaste mån ska den befintliga utemiljön och parkeringar etc bevaras orörda men vissa flyttningar av lekutrustning mm kommer troligen att behöva göras beroende på den tillfälliga byggnadens utbredning. Dessa markarbeten utförs av sidoentreprenör. Den tillfälliga byggnaden ska innefatta 6 förskoleavdelningar samt mottagningskök och personalutrymmen. Lokalprogram och tekniska krav i detalj föreskrivs i den tekniska kravspecifikationen.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ombyggnationer och utvändig ändring av affärshus inklusive ansökan om rivningslov.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av bensinstation i Luleå
Installation av oljeavskiljare klass 1 - bensinstation.
Ombyggnad av bilhall i Luleå
Installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av kriminalvårdsanläggning i Luleå
Kriminalvårdsanstalt byggn 001, 002,.
Nybyggnad av carport i Luleå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av automatstation i Luleå
Nybyggnad av dieselstation.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av garage och kontor, rivning av befintligt garage.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av pantograf och teknikhus för el-bussladdare Porsön 1:3,Kronan 1:1.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av baracker t o m 2019-09-30.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorshus t o m 2020-07-05.
Tillbyggnad av carport i Luleå
Tillbyggnad av carport.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Inst. el ändr av oljeavskiljaren i affärshus.
Tillbyggnad av vårdcentral i Luleå
Bygglovsbefriad tillbyggnad av huvudbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad planlösning i kontorshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Luleå
Utvändig ändring av hotell.
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
Utvändig ändring av kontorshus, ny entré.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad använding av kontorslokaler.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikhus för bredbandsinfrastruktur.
Tillbyggnad av vårdcentral i Luleå
Tillbyggnad av vårdcentral.
Tillbyggnad av balkong på kontorshus i Luleå
Tillbyggnad balkong på kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Luleå
Utvändig ändring av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: