Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Luleå

Rivning av fd bilaffär samt nybyggnad av fastighet i Luleå
Ca 16000 kvm handel och kommersiell service, 8000 kvm samhällsservice och kontor, ca 250-300 lgh. Ica Kvantum blir en av hyresgästerna. www.galaren.se
Om- & tillbyggnad av hangar i Luleå
Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m². Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m².
Nybyggnad av förskola på Hertsön, Luleå
Avser uppförande av ny förskola med 6 avdelningar, skall användas för barn upp till 5 års ålder. BTA ca 1212 kvm.
Påbyggnad av fastighet i Luleå
Planer på att eventuellt bygga på flera våningar på befintlig fastighet. Även planer för att annex som hör ihop med fastigheten.
Ombyggnad av provisorisk akut på Sunderby sjukhus, Luleå
Avser ombyggnad för provisorisk akutmottagning i byggnad 123 samt provisorisk ambulanshall.
Ombyggnad av butik i Luleå
Ombyggnad av Ica i Antnäs.
Nybyggnad av förskola i Kallax
2 avdelningar, 300-400 kvm.
Ombyggnad av skola i Luleå, etapp 3
Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr- och övervakningsinstallationer.
Rivning av skola i Luleå
Projektet avser rivning av inredning typ armaturer, ventilationsrör, innertak och någon del av innerväggar och dörrar etc. Samtidigt med att arbetena i Hus B och C pågar, kommer arbete i mark med förläggning av ny rörkulvert pågå, denna drivs i annan entreprenad.
Ny kylmaskin samt kylvattenledning till By 104 på Sunderby sjukhus, Luleå
Avser leverans av kylmaskin samt arbeten för kylvattenledning till Byggnad 104 vid Sunderby Sjukhus.
Lokalanpassning av butik i Luleå
Lokalanpassning för ny butikshyresgäst. Befintliga två lokaler sammanfogas till en större lokal. Nya ytskikt generellt samt till viss del nya installationer. Huvudsakligen invändiga arbeten såsom bygg, måla, undertak och golv samt installationer. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Nybyggnad av restaurang i Luleå
Nybyggnad av restaurang samt skyltanordning.
Ombyggnad av fastighet i Luleå
Det är bland annat Luleå vandrarhems och frivårdens tidigare lokaler som ska rivas ut och byggas om.
Takrenovering på universitetet i Luleå, etapp 2
Upphandlingen avser att genom en utförandeentreprenad utföra ombyggnad till utvändig avvattning med ett nytt luftat tak med uppbyggnader av lutningar. Papp under och ytskikt av rostfri plåt. Yta ca 3600 m2.
Ommålning av fasader på Råneå kyrka
Ommålning av fasader på kyrka.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ombyggnationer och utvändig ändring av affärshus inklusive ansökan om rivningslov.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Den tillfälliga byggnaden ska ersätta den förskola med 6 avdelningar som p g a mögelskador revs sommaren 2016. I möjligaste mån ska den befintliga utemiljön och parkeringar etc bevaras orörda men vissa flyttningar av lekutrustning mm kommer troligen att behöva göras beroende på den tillfälliga byggnadens utbredning. Dessa markarbeten utförs av sidoentreprenör. Den tillfälliga byggnaden ska innefatta 6 förskoleavdelningar samt mottagningskök och personalutrymmen. Lokalprogram och tekniska krav i detalj föreskrivs i den tekniska kravspecifikationen.
Nybyggnad av restaurang i Luleå
Nybyggnad av restaurang samt skyltanrordning.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i kontorshus.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus och flyttbar betongfabrik.
Utvändigt underhåll av affärshus i Luleå
Utvändig ändring av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad använding av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av hotell i Luleå
Utvändig ändring av hotell.
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
Utvändig ändring av kontorshus, ny entré.
Utvändigt underhåll av affärshus i Luleå
Utvändig ändring av affärshus samt skyltanordning.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad planlösning i kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorshus t o m 2020-07-05.
Tillbyggnad av carport i Luleå
Tillbyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av kontrollbyggnad för elnäts fördelningsstation.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av pantograf och teknikhus för el-bussladdare Porsön 1:3,Kronan 1:1.
Ombyggnad av bensinstation i Luleå
Installation av oljeavskiljare klass 1 - bensinstation.
Ombyggnad av kriminalvårdsanläggning i Luleå
Kriminalvårdsanstalt byggn 001, 002,.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Inst. el ändr av oljeavskiljaren i affärshus.
Nybyggnad av carport i Luleå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av automatstation i Luleå
Nybyggnad av dieselstation.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av garage och kontor, rivning av befintligt garage.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage.
Utebyte av låssystem i regionhuset i Luleå
Utbyte av låssystem till elektroniskt nyckelbaserat låssystem.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändrad användning av affärshus, mindre ombyggnation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: