Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalix

Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Tillbyggnad av vakttorn i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av vaktstuga - altan med tak på fastigheten ytterbyn 89:2.
Nybyggnad av hotell i Kalix
Bygglov- tillfälligt för 10st igloo-byggnader på fastigheten kalix 4:60.
Ombyggnad av affärshus i Kalix
Bygglov för ändrad användning från industri till industri och handel, Bygglov för fasadändring samt nybyggnad av två skärmtak på fastigheten industrin 6 Industrin 6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: