Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Haparanda

Rivning av skolor i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten. 4 fastigheter.
Tillbyggnad av hotell i Haparanda
Planerar att bygga ut de befintliga lokalerna med modulsatser.
Renovering av fasad på Svefi i Haparanda
Renovering av fasad på Sverigefinska Folkhögskolan. Huset är K-märkt.
Utvändigt underhåll av kontor i Haparanda
Byggnation av sadeltak ovanpå befintligt tak.
Rivning av skola i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av servering i Haparanda
Ans förhandsbesked nybyggnad serveringslokal.
Utvändigt underhåll av cafeteria i Haparanda
Ans om bygglov för inglasn av altan på cafébyggnad.
Nybyggnad av bastu i Haparanda
Ans tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av gym i Haparanda
Ansökan om bygglov för anläggande av utegym Haparanda 29:31,6:42.
Nybyggnad av gym i Haparanda
Ansökan om bygglov för anläggande av utegym.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Haparanda
Ansökan om bygglov för fasadändring på lägergård.
Rivning av tullhus i Haparanda
Ansökan om rivningslov för rivning av tullbyggnad.
Ommålning av förskola i Haparanda
Utvändig målning av Geologens förskola i Marielund, Haparanda Kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: