Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gällivare

Nybyggnad av gymnasie- & vuxenskola i Gällivare
Bta ca 22600 kvm. Gymnasium, KomVux, SFI och distanshögskola.
Nybyggnad av förskola i Gällivare
Objektet omfattar nybyggnad av förskola med fristående förrådsbyggnad och fristående sophus med tillhörande installationsarbeten. Markplanering med bland annat lek- och kommunikationsytor. Byggnaderna ska brukas av ca 90 barn i förskoleåldern och personalen ska uppgå till ca 20 personer. BTA är ca 1215 m2. Projektet utförs i två delar med byggentreprenören (Del 1) som samordnare. Omfattningen framgår i detalj av handlingar enligt AFB.22.
Nybyggnad av buss och lastbilsanläggning i Gällivare
Markyta på ca 10 000-12 000 kvm.
Ombyggnad av fastighet i Gällivare
Ombyggnad till gym och hälsoverksamhet.
Ombyggnad av tillagningskök skola i Gällivare
Objektet avser i huvudsak följande arbeten med tillhörande installationsarbeten: Om- & tillbyggnad av befintligt storkök inkl matsal. Nytt personalrum, nytt grupprum. Installation av fettavskiljare. Ny anslutning av avloppsledning. Nya utvändiga åtgärder för att skapa säkrare tillträde till skolan för varutransporter.
Om- & tillbyggnad för akutsjukhusvården, Gällivare sjukhus
Objektet består av om- och tillbyggnad för akutsjukvården. BRA berörd yta för ombyggnad uppgår till cirka 600 m2. BTA för tillbyggnad uppgår till c:a 250 m2. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.
Ombyggnad till hotell i Skaulo, Gällivare
Huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra användningen till hotell så att hotellbyggnad kan uppföras.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Gällivare
Besöks- och bostadsparkering, ca 130 platser.
Tillbyggnad av affärshus i Gällivare
Bygglov tillbyggnad och renovering av affärshus.
Fönsterbyte MB-huset Vitåfors
Denna förfrågan avser fönsterbyte i MB-Huset, LKAB Vitåfors, i enlighet med bifogat förfrågningsunderlag.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för två baracker.
Nybyggnad av barack i Gällivare
Tidsbegränsat bygglov för två bodar samt en container.
Nybyggnad av bastu i Gällivare
Bygglov för bastu.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Gällivare
Bygglov nybyggnad av modulhus för övernattningsboende, Bygglov nybyggnad modulhus, Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av garage Gällivare 5:4,Dundret 5:4.
Nybyggnad av klubbhus i Gällivare
Bygglov nybyggnad klubbstuga.
Nybyggnad av telestation i Gällivare
Bygglov nybyggnad teknikhus i anslutning till mk3.
Ombyggnad av lägenhetshotell i Gällivare
Brandsäkerhetsåtgärder.
Portal-Fönsterbyte Kos MH bottenvåning Kiruna
6 stycken fönster Kos MH Vitåfors, 3 öppningsbara, 2 st med spaltventil, 1 st med vädringslucka/spaltventil, Smygare samt annat snickeri i arbetet runt fönstret skall ingå Entreprenaden klar till 17-12-31.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: