Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Boden

Nybyggnad av handelshus/kontor/bilservice i Boden
Ca 3 ha byggklar mark för handel och kontor samt ca 3000 kvm mark för bilservice.
Ombyggnad av tak på badhus i Boden
Eventuellt beläggning av gummiduk och singel.
Omläggning av yttertak, invändig renovering mm på Björknässkolan i Boden, etapp 2
Del av Björknässkolan (omfattning enligt bilaga till Administrativa föreskrifter) ska förses med ny takstäckning på yttertak och fasaddelar av trä och plåt ska renoveras. Samtliga arbeten på yttertak ska vara färdigställda senast 2017-10-16.
Ombyggnad av skola i Boden
Ombyggnad och utvändig ändring av skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Boden
Utvändig ändring och installation av eldstad och rökkanal i affärshus.
Nybyggnad av carport i Boden
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Boden
Bygglov för nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Boden
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: