Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Sävast, Boden
Objektet avser 2 st 3-våningsbyggnader med en ljusgård emellan. Total yta på mellan 3500 - 4500 m2 samt en ljusgård på 500 - 750 m2 beroende på huskropparnas utformning som kan vara ca 45 m lång och ca 10 till 16 m breda.
Om- och tillbyggnad av förskola och förskolegård i Boden
Objektet består av om- och tillbyggnad av Björkdungens förskola med tillhörande mark-, bygg-, installation- samt storköksarbeten. Arbetet innefattar även utvändiga åtgärder på skolgården samt angöringsytor och parkeringar. Objektet är beläget på Sveafältet i Boden.
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Ombyggnad av lokaler på Björknäs.
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Ombyggnad av lokaler på Sandens hälsocentral.
Ombyggnad av tak m.m. på badhus i Boden
Objektet består av invändiga och utvändiga renoveringsarbeten av Bodens äventyrsbad Nordpoolen. Invändiga ytskikt i äventyrsdel, motionshall och undervisningsdel ska renoveras samt vissa justeringar av planlösningen i omklädningsrummen. Yttertaket läggs om och vissa delar av fasaden anpassas.
Ombyggnad av affärshus i Boden
Ombyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av torntränare vid Bodens Garnison
I detta projekt byggs befintlig byggnad ut för att tillskapa utrymme för två torntränare.
Ombyggnad av korttidsboende i Erikslund
Avser ombyggnad av husdelarna F, G och H i Gammelängsskolan. Ombyggnationen utförs med syfte att tillskapa nya lokaler för korttidsboende (Omega) samt nya lokaler för dagverksamhet (Asterix).
Omläggning av yttertak mm på Björknässkolan i Boden, etapp 3
Del av Björknässkolan ska förses med ny taktäckning på yttertak och fasaddelar av trä och plåt ska renoveras.
Byte av ishockeysarg i ishall i Boden
Avser inköp, leverans och montering av hockeysarg. Ny sarg inklusive publikskydd, spelar-/funktionärsbås samt infästningsanordningar, reklamskydd. I uppdraget ingår även demontering av nuvarande sarg inklusive publikskydd och bås samt bortforsling av detta.
Invändigt underhåll av kyrka i Boden
Invändigt underhåll av kyrka. Diverse åtgärder med slipning av trägolv, byte av köksskåp och köksbänk i skrudkammaren m.m.
Rivning av klubbhus i Boden
Rivning av föreningshus.
Utvändigt underhåll av kyrka i Boden
Putslagningar och omputsning två sidor av tornet.
Selektiv rivning av Ungdomens Hus i Boden
Avser selektiv rivning av Ungdomens hus (f.d brandstation) i centrala Boden på fastigheten Enen nr. 1. Även ett cykelförråd ingår i rivningen samt vissa markarbeten. Option 1 omfattar återfyllning av grop.
Ombyggnad av förskola i Boden
Ombyggnad och utvändig ändring av Tallbackens förskola.
Underhåll av kyrka i Boden
Allmän översyn av elinstallationer samt förbättrad belysning i predikstolen, för kören framme i koret, på orgelläktaren samt rörelsestyrd belysning i kolumbariet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: