Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Boden

Nybyggnad av handelshus/kontor/bilservice i Boden
Ca 3 ha byggklar mark för handel och kontor samt ca 3000 kvm mark för bilservice.
Om- och tillbyggnad av förskola och förskolegård i Boden
Avser om- och tillbyggnad av förskola från 4 till 6 avdelningar. Även utvändiga åtgärder på skolgården samt angöringsyta och parkering.
Ombyggnad av tak på badhus i Boden
Eventuellt beläggning av gummiduk och singel.
Ombyggnad av yttertak på ridhus på Torpgärdan, Boden
Ombyggnad av tak ca 2000 kvm på gamla ridhuset.
Omläggning av yttertak på Björknässkolan i Boden, etapp 2
Del av Björknässkolan (omfattning enligt bilaga till Administrativa föreskrifter) ska förses med ny takstäckning på yttertak och fasaddelar av trä och plåt ska renoveras. Samtliga arbeten på yttertak ska vara färdigställda senast 2017-10-16.
Nybyggnad av garage i Boden
Bygglov för nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Boden
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: