Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Växjö

Nybyggnad av lokaler för vuxenpsykiatrin i Växjö
Projektet avser nybyggnad för vuxenpsykiatrin. Huset ska ersätta vuxenpsykiatrins gamla lokaler med en yta på 12600 m2. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stadshus och station i Växjö
Projektet omfattar ett nytt stadshus och en ny station om 14 000 m2 BTA. Stadshuset ska innehålla ca 600 arbetsplatser och ett antal gemensamma utrymmen om ca 12 000 m2 BTA. Den nya byggnaden kommer förutom stadshus även inrymma en station med väntsal, butiker, restauranger m m. Beräknad yta för stationen är ca 1700 m2 BTA. Utöver detta tillkommer ett allmänt utrymme på ca 300 m2 BTA som kommer att kallas "Växjös vardagsrum" och ska fungera som en social inomhusknutpunkt. I månadsskiftet augusti / september 2016 antogs fem arkitektfirmor att få delta i en arkitekttävling. Denna tävling pågår fram till januari 2017 då en vinnare förväntas offentliggöras.
Nybyggnad av paketterminal i Växjö
Avser nybyggnad av terminal.
Nybyggnad av lokaler för habilitering i Växjö
Projektet avser nybyggnad för Habilitering, byggnaden ska anslutas mot hus 5. Habiliteringen innehåller exp/samtalsrum, mottagning, träningsrum, kontor, konferensrum mm.
Nybyggnad av kontors- och affärshus på Västra Mark, Växjö
Ändring av bef. detaljplan över området för att kunna bygga kontors- och affärshus med en byggnadshöjd på upp till 22 m.
Nybyggnad av förskola i Braås, Växjö
Projektet avser nybyggnation av förskola som kommer att innehålla 5 stycken avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Växjö
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar samt mottagningskök för ca 80 barn. Projektet ska kunna klassas som miljöbyggnad silver.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser om- och tillbyggnad av matsal och kök i skola.
Utvändigt underhåll av kyrka i Växjö
Avser fasadrenovering – inkl avfärgning samt målning av dörrluckor och fönster på hela kyrkan, tornet och g:a kylrumsbyggnaden.
Om- och tillbyggnad av bilhall i Växjö
Avser tillbyggnad av bilhall på ca 150 kvm, samt anpassningar.
Fasadrenovering av museum i Växjö
Avser fasadrenovering av byggnadsminnet Smålands museum.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Avser ombyggnad till restaurang och café.
Uppställning av paviljonger för medicinsk dagvård vid sjukhus i Växjö
Avser Hus B på Innergården till Centrallasarettet i Växjö. Paviljonger för medicinsk dagvård.
Vederslövs nya kyrka , Ljusgestaltning
Avser ljusgestaltning med belysningsinstallation etc inkl elvärmekomplettering under läktare.
Renovering av storkök på skola i Växjö
Avser renovering av storkök.
Fasadrenovering på Vederslövs nya kyrka
Objektet avser fasadrenovering – inkl avfärgning samt målning av dörrarluckor och fönster etc på hela kyrkan och tornet.
Restaurering av ruin i Växjö
Projektet avser restaurering av Bergkvara ruin och är uppdelat i två huvuddelar.
Tillbyggnad av samlingslokal i Växjö
Tillbyggnad av gemensamhetslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, ändrad färgsättning.
Utvändigt underhåll av bilhall i Växjö
Fasadändring av bilhall.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Växjö
Fasadändring, upptagande av dörr.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Växjö
Fasadändring, ändrad färgsättning.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Avser tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad ny entré med trappa.
Ombyggnad av butik i Växjö
Ändrad användning från restaurang/café till butik/event/bageri/café. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändig målning av fasader i Växjö
Avser målning av fasader mot norr och väster på Teleborg Centrum skola.
Utvändig målning av skolor i Växjö
Objektet avser målning av fönster mot söder på Norrtullskolan och målning av fasader mot norr och väster på Teleborg Centrum skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Avser ändrad fasadbeklädnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: