Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Växjö

Nybyggnation av logistikanläggning i Växjö
Projektet avser nybyggnad av kontors-, produktions- och logistikanläggning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av paketterminal i Växjö
Avser nybyggnad av terminal.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Byggnad 5 hus Charlie. Kontrakterande av hyresgäster pågår. 4 våningar samt tillhörande konferens och restaurang utrymme. Total BTA 5500 m2.
Nybyggnad av lokaler för habilitering i Växjö
Projektet avser nybyggnad för Habilitering, byggnaden ska anslutas mot hus 5. Habiliteringen innehåller exp/samtalsrum, mottagning, träningsrum, kontor, konferensrum mm.
Nybyggnad av hotell med mera, WTC i Växjö
Projektets omfattning och byggstart kan ej preciseras. Detaljplan krävs.
Nybyggnad av förskola i Växjö
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar samt mottagningskök för ca 80 barn. Projektet ska kunna klassas som miljöbyggnad silver.
Nytt parkeringshus vid Centrallasarettet i Växjö
Avser ett nytt parkeringsdäck i två plan med plats för ca 50 bilar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola i Braås, Växjö
Projektet avser nybyggnation av förskola som kommer att innehålla 5 stycken avdelningar.
Nybyggnad av p-hus i centrala Växjö
Tidigt skede. Avser Nybyggnad av p-hus med ca 800 parkeringsplatser. Byggstart tidigast slutet av 2018.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Ombyggnad av grundskola i Växjö
Avser ombyggnad av grundskola för årskurs 7-9. Omfattar flytt av textil-, trä/metallslöjd och bildsal, utökning av matsal, 3 st nya basrum med grupprum m.m.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök. Ca 855 BRA, samt tillbyggnad av gästmatsal, ca 23 kvm och plåtverkstad, ca 195 kvm.
Ny företagsby i Växjö
Yta 75000 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny- och ombyggnad av affärshus i Växjö
Avser ny-, och ombyggnad av affärshus på ca 5000 kvm.
Ramavtal avseende golvarbeten i Växjö för Videum AB
Ävser ramavtal avseende golvarbeten inom Videums fastighetsbestånd, främst universitetslokaler och kontorsfastigheter.
Ramavtal avseende måleri i Växjö för Videum AB
Ävser ramavtal avseende VS inom Videums fastighetsbestånd, främst universitetslokaler och kontorsfastigheter.
Ramavtal avseende VS i Växjö för Videum AB
Ävser ramavtal avseende VS inom Videums fastighetsbestånd, främst universitetslokaler och kontorsfastigheter.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad användning av bostad till kontor och fasadändring (plan 3).
Ombyggnad av butik i Växjö
Ändrad användning av del av industribyggnad till butik, fasadändring.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Avser tillbyggnad av handelsbyggnad samt uppsättande av skyltar.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Avser tillbyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av bilhall i Växjö
Fasadändring av bilhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring ändring av entrédörrar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring ändring av fönster. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, uppsättande av takräls.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Avser fasadändring, ändrad färgsättning.
Tillbyggnad av samlingslokal i Växjö
Tillbyggnad av gemensamhetslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av garage i Växjö
Tillbyggnad garage/tvättrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Avser ändrad fasadbeklädnad.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Tillbyggnad av lagerlokal.
Vederslövs nya kyrka , Ljusgestaltning
Avser ljusgestaltning med belysningsinstallation etc inkl elvärmekomplettering under läktare.
Målning och underhåll på Drevs gamla kyrka i Braås
Avser målning och underhåll av fönster, portar och utvändiga snickerier. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Tjärning av fasader på Aneboda kyrka i Lammhult
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Tjärning av spåntak på Ormesberga kyrka i Ör
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Tjärning av spåntak vid Öjaby kyrka i Växjö
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Tjärning av spåntak på Asa kyrka i Lammhult
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Tjärning av spåntak på Lammhults kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Tjärning av klockstapel vid Öjaby kyrka i Växjö
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Vädertätning av korabsid och kor på Hemmesjö gamla kyrka i Åryd
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: