Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Växjö

Nybyggnad av lokaler för vuxenpsykiatrin i Växjö
Projektet avser nybyggnad för vuxenpsykiatrin. Huset ska ersätta vuxenpsykiatrins gamla lokaler med en yta på 12600 m2. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stadshus och station i Växjö
Projektet omfattar ett nytt stadshus och en ny station om 14 000 m2 BTA. Stadshuset ska innehålla ca 600 arbetsplatser och ett antal gemensamma utrymmen om ca 12 000 m2 BTA. Den nya byggnaden kommer förutom stadshus även inrymma en station med väntsal, butiker, restauranger m m. Beräknad yta för stationen är ca 1700 m2 BTA. Utöver detta tillkommer ett allmänt utrymme på ca 300 m2 BTA som kommer att kallas "Växjös vardagsrum" och ska fungera som en social inomhusknutpunkt. I månadsskiftet augusti / september 2016 antogs fem arkitektfirmor att få delta i en arkitekttävling. Denna tävling pågår fram till januari 2017 då en vinnare förväntas offentliggöras.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Avser renovering och förnyelse av gallerian.
Nybyggnad av paketterminal i Växjö
Avser nybyggnad av terminal.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Byggnad 5 hus Charlie. Kontrakterande av hyresgäster pågår. 4 våningar samt tillhörande konferens och restaurang utrymme. Total BTA 5500 m2.
Nybyggnad av simhall i Växjö
Avvaktar politiska beslut. Diskussioner förs om uppförande av ny simhall med en 50-meters bassäng. Tänkbar byggplats vid Arenastaden. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lokaler för habilitering i Växjö
Projektet avser nybyggnad för Habilitering, byggnaden ska anslutas mot hus 5. Habiliteringen innehåller exp/samtalsrum, mottagning, träningsrum, kontor, konferensrum mm.
Nybyggnad av kontors- och affärshus på Västra Mark, Växjö
Ändring av bef. detaljplan över området för att kunna bygga kontors- och affärshus med en byggnadshöjd på upp till 22 m.
Nybyggnad av förskola i Braås, Växjö
Projektet avser nybyggnation av förskola som kommer att innehålla 5 stycken avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Växjö
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar samt mottagningskök för ca 80 barn. Projektet ska kunna klassas som miljöbyggnad silver.
Utvändigt underhåll av kyrka i Växjö
Avser fasadrenovering – inkl avfärgning samt målning av dörrluckor och fönster på hela kyrkan, tornet och g:a kylrumsbyggnaden.
Renovering av kyrka i Växjö
Avser byte av bjälklag inkl krypgrundsarbete/avfuktare, utvändig dränering av dagvatten och inredning av kyrkorum för församlingshem med kök/wc, ventilationsåtgärder, elarbeten samt larm & styr-regler arbeten.
Inomhusnät för Rakel och mobiltelefoni, Växjö och Ljungby lasarett
Projektet avser inomhustäckning för Rakel och mobiltelefon i lasarettsbyggnaderna i Växjö och Ljungby.
Fasadrenovering av museum i Växjö
Avser fasadrenovering av byggnadsminnet Smålands museum.
Om-,och tillbyggnad av kontor för transportavdelning i Växjö
Avser Om och tillbyggnad på ca 550 m2. Och en anpassning för transport-avdelningen. Omklädningsrum, kontor och personalrum ska byggas om.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Avser ombyggnad till restaurang och café.
Nybyggnad av stugor i Evedal
Avser nybyggnad av stugor.
Om- och tillbyggnad av bilhall i Växjö
Avser tillbyggnad av bilhall på ca 150 kvm, samt anpassningar.
Uppställning av paviljonger för medicinsk dagvård vid sjukhus i Växjö
Avser Hus B på Innergården till Centrallasarettet i Växjö. Paviljonger för medicinsk dagvård.
Mark-och elarbeten inför montering av paviljonger i Växjö
Avser mark-, och elarbeten inför montering av nya paviljonger på gymnasieskolorna Teknikum och Katedralskolan.
Renovering av storkök på skola i Växjö
Avser renovering av storkök.
Fasadrenovering på Vederslövs nya kyrka
Objektet avser fasadrenovering – inkl avfärgning samt målning av dörrarluckor och fönster etc på hela kyrkan och tornet.
Restaurering av ruin i Växjö
Projektet avser restaurering av Bergkvara ruin och är uppdelat i två huvuddelar.
Nybyggnad av affärshus i Växjö
Nybyggnad av handels-/kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av ridhus i Växjö
Tillbyggnad av ridhus.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Uppställande av bostads- och kontorsmoduler, tidsbegränsat lov t o m 2018-08-01.
Ombyggnad av bastu i Växjö
Ändring del av förråd till bastu/relax samt fasadändring med upptagande av fönster.
Utvändigt underhåll av restaurang i Växjö
Fasadändring med inbyggnad under bef. takutsprång.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring med uppsättande av brandtrappa, ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Växjö
Fasadändring, upptagande av dörr.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, upptagande av fönster samt uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Växjö
Fasadändring, ändrad färgsättning.
Tillbyggnad av restaurang i Växjö
Inbyggnad av del av restaurang, tillbyggnad med terrass/ramp och fasadändring med ny dörr.
Utvändig målning av fasader i Växjö
Avser målning av fasader mot norr och väster på Teleborg Centrum skola.
Utvändig målning av skolor i Växjö
Objektet avser målning av fönster mot söder på Norrtullskolan och målning av fasader mot norr och väster på Teleborg Centrum skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Avser ändrad fasadbeklädnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: