Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av logistikanläggning i Växjö
Projektet avser nybyggnad av kontors-, produktions- och logistikanläggning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av innebandyhall mm i Växjö
Projketet avser bla 3 nya spelplaner anpassade för de allra yngsta, restaurang, matsal i anslutning till A-hallen, mingelyta, omklädningsrum, rehabfaciliteter samt förskola. Ca 80 bostadsrättslägenheter med terrasser kommer att byggas ovanpå idrottshallen.
Om- och tillbyggnad av skola i Växjö
Avser ny skolbyggnad i två plan innehållande tillagningskök, matsal, trä- och metallslöjd, textilslöjd samt nya bas- och grupprum. Ny utemiljö, angöring och parkeringsytor samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad, hus 01, med nya installationer och ytskikt.
Nybyggnad av kontor i Växjö, etapp 2
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad, 8 våningar. En ihopbyggnad av två huskroppar.
Nybyggnad av lokaler för habilitering i Växjö
Projektet avser nybyggnad för Habilitering, byggnaden ska anslutas mot hus 5. Habiliteringen innehåller exp/samtalsrum, mottagning, träningsrum, kontor, konferensrum mm.
Nybyggnad av hotell med mera, WTC i Växjö
Projektets omfattning och byggstart kan ej preciseras. Detaljplan krävs.
Ombyggnad av specialisttandvården CLV i Växjö
Avser avser ombyggnad i hus D på plan 9 samt plan 8 samt delar av plan 7 på Centrallasarettet i Växjö. Avser nya lokaler för käkkirurgi, sjukhustandvård och barntandvård.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Nybyggnad av kallbadhus i Växjö
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Ombyggnad av grundskola i Växjö
Avser ombyggnad av grundskola för årskurs 7-9. Omfattar flytt av textil-, trä/metallslöjd och bildsal, utökning av matsal, 3 st nya basrum med grupprum m.m.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök. Ca 855 BRA, samt tillbyggnad av gästmatsal, ca 23 kvm och plåtverkstad, ca 195 kvm.
Ny- och ombyggnad av affärshus i Växjö
Avser ny-, och ombyggnad av affärshus på ca 5000 kvm.
Utvändig upprustning av Ormesberga kyrka i Ör
Avser putslagning och avfärgning av fasaden, målning av fönster med mera. Byggstart är inte fastställd ännu.
Relining vid gymnasieskola i Växjö
Avser relining av avloppssystemet på gymnasieskola.
Renovering av Fasad i Växjö
Avser renovering av fasaden på Klostret 8, kallad Feukska huset. Fastigheten är en anrik byggnad i Växjö som uppfördes i början på 1900-talet.
Ombyggnad av hissar vid Centrallasarettet i Växjö
I hus G (röntgenhallen) finns 4st hissar. Personhissar 6 och 7 samt sänghissar 8 och 9. Ombyggnad omfattar huvudsakligen korginredning samt el- och styrsystem.
Upprustning av fasader på Drev-Hornaryds kyrka i Braås
Avser putslagning och avfärgning av fasader. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Avser byte av 70 fönster på kontorshus. Samt PCB sanering.
Fasadunderhåll av kyrka och församlingshem i Teleborg
Avser fasadunderhåll, målning Teleborgs kyrka och församlingshem.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av kontor/lager och anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor med takkupor och upptagande av fönster.
Nybyggnad av resecentrum i Växjö
Nybyggad av rerecentrum, tidsbegränsat bygglov t.om 2021-12-31.
Tillbyggnad av restaurang i Växjö
Avser tillbyggnad av matsal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Växjö
Installation av solceller på tak.
Upprustning av fasader på Sjösås gamla kyrka i Braås
Avser putslagning och avfärgning av fasader. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad användning av bostad till kontor och fasadändring (plan 3).
Ombyggnad av affärslokal i Växjö
Ändrad användning av bostad till näringsverksamhet.
Ombyggnad av personallokal i Växjö
Ändrad användning av ladugård till personalbyggnad och bostadshus till hunddagis samt tillbyggnad med uterum och trapp.
Ombyggnad av gym i Växjö
Ändrad användning från kontor till gym, uppsättande av skyltar samt ändrad användning av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av utbildningslokal i Växjö
Ändring av kontor till utbildningslokal samt ändring av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändring av lokal till restaurang.
Ommålning av fasad på Norrtullskolan i Växjö
Avser att måla om fasaden på Lingsalen, Norrtullskolan.
Renovering av fasad på Norrtullskolan i Växjö
Avser putsrenovering på norra delen av huvudbyggnaden på Norrtullskolan.
Tillbyggnad av personallokal i Växjö
Avser tillbyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Avser rivning och uppbyggnad av modul.
Yttre renovering av Hemmesjö församlingshem, Växjö
Avser fasadrenovering inklusive målning av dörrar, fönster, kompletteringar mm på hela församlingshemmet.
Utvändiga underhållsarbeten på Drev-Hornaryds kyrka i Braås
Avser målning och underhåll av fönster, portar och utvändiga snickerier. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Målning och underhåll på Drevs gamla kyrka i Braås
Avser målning och underhåll av fönster, portar och utvändiga snickerier. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Utvändig målning och underhåll på Sjösås gamla kyrka i Braås
Målning och underhåll av fönster, portar och utvndiga snickerier. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Tjärning av fasader på Aneboda kyrka i Lammhult
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Tjärning av spåntak vid Öjaby kyrka i Växjö
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Tjärning av spåntak på Ormesberga kyrka i Ör
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Tjärning av spåntak på Asa kyrka i Lammhult
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Tjärning av spåntak på Lammhults kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Tjärning av klockstapel vid Öjaby kyrka i Växjö
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Vädertätning av korabsid och kor på Hemmesjö gamla kyrka i Åryd
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: