Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Tingsryd

Tillbyggnad av möbelvaruhus i Tingsryd
Avser utbyggnad med bland annat större lagerytor och en ny entré samt parkeringsplatser. Avvaktar detaljplanen som är överklagad.
Upprustning av fasader m m på Södra Sandsjö kyrka
Avser putslagningar på fasader samt målning av fönster, portar och ljudluckor. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Återuppbyggnad av orgel i Linneryds kyrka
Återuppbyggnad av Walckerorgel. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, kopplingsskåp för hsp.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, transformatorstation Bredahult 1:7,2:1.
Nybyggnad av barack i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 2027-09-01 för kontors- och manskapsmoduler.
Utvändigt underhåll av kontor i Tingsryd
Avser ombyggnad av bef. yttertak över kontorsdel till sadeltak.
Målningsarbeten på Väckelsångs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Målning av fönster, portar och ljudluckor. Uppskattad byggstart.
Byte av fotränna på Urshults kyrka
Byte av fotränna vid norra takfallet. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Konserverings/måleriarbeten i Urshults kyrka
Konservering av arkitekturbundet måleri. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Oviss byggstart.
Underhållsarbeten av fasad på Väckelsångs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Åtgärdande av ventilation vid förskola i Tingsryd
Upptget i investeringsbudget/-plan för 2015-2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: