Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Tingsryd

Renovering av omklädnings- och duschutrymmen i Tinghallen, Tingsryd
Avser renovering av omklädning- och duschutrymme i Tinghallen. Två bastun ska rivas.
Ombyggnad av universitetslokaler i Växjö
Projektet avser ombyggnad av befintliga lärmiljöer för institutionen för Musik & Bild vid Linnéuniversitetet. Arbetet utförs i hus F på Linnéuniversitetet där bl a musik- och ensembler rum skapas med höga akustiska krav. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Tingsryd
Avser tillbyggnad, ombyggnad kontor och personalutrymme. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Åtgärd anordning för ventilation, skolhus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Tillbyggnad av lastbilscentral i Tingsryd
Avser tillbyggnad av lastbilsverkstad.
Nytt sargsystem till ishall i Tingsryd
Entreprenaden omfattar en totalentreprenad för ny flexsarg inkl skyddsglas, publikskydd, spelarbås, sekretariat inklusive utvisningsbås och därtill hörande utrymme.
Rivning av servicebyggnad i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för servicebyggnader.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Avser anordning för ventilation.
Ombyggnad av ventilation i skola i Tingsryd
Avser ombyggnad av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation. förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, väsentlig ändring av brandskyddet.
Tillbyggnad av affärshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad affärshus, uteplats.
Tillbyggnad av servering i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uteservering, trädäck.
Ombyggnad av matsal i Tingsryd
Avser ändrad användning från kallförråd till matsal och omklädningsrum.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: