Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skolkök i Tingsryd
Omfattar invändig ombyggnad med nya ytskikt, helt ny storköksutrustning, åtgärdande av ventilationen med mera.
Upprustning av fasader m m på Södra Sandsjö kyrka
Avser putslagningar på fasader samt målning av fönster, portar och ljudluckor. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Återuppbyggnad av orgel i Linneryds kyrka
Återuppbyggnad av Walckerorgel. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, kopplingsskåp för hsp.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, transformatorstation Bredahult 1:7,2:1.
Nybyggnad av automatstation i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t om 2028-01-01 för tankstation.
Byte av fotränna på Urshults kyrka
Byte av fotränna vid norra takfallet. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Konserverings/måleriarbeten i Urshults kyrka
Konservering av arkitekturbundet måleri. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Oviss byggstart.
Underhållsarbeten av fasad på Väckelsångs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Åtgärdande av ventilation vid förskola i Tingsryd
Upptget i investeringsbudget/-plan för 2015-2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: