Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Markaryd

Nybyggnad för handel, kontor och lager på Misterhult, Markaryd
Projektet avser nybyggnad av handel, kontor och lager.
Nybyggnad av skola, bostäder mm i Markaryd
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för skolverksamhet, bostäder samt centrumändamål inom området. Byggstart och omfattning oklar.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 5
Avser delvis invändig och huvudsakligen utvändig renovering på högstadiebyggnad. Invändig renovering avser utbyte av dörrar i entré 173 och dörr mellan 174 och 171. Utvändiga arbeten omfattar fasadrenovering, solavskärmning, nytt skärmtak, ny källartrappa, komplettering av fasadbelysning, del av yttertak, renovering av förbindelsegång mm.
Utvändig fasadrenovering på Huneskolan
Upptaget i kommunens investeringsplan för 2016-2018.
Invändigt underhåll av skola i Markaryd
avser invändig renovering av skollokaler såsom matsal, toaletter, korridorer, klassrum, städ, lärarrum, gruprum, elevvård och personalrum.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för etapp 5 av renovering av skola.
Tillbyggnad av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad m.m.
Invändigt underhåll av kontor i Markaryd
Avser renovering av kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: