Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Älmhult

Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Älmhult
Syftet med planändringen är att möjliggöra icke störande verksamheter, kontor och handel. Planområdet omfattar cirka 1 hektar och består av fastigheten Pumpen 1 och Majtorp 1:1. Kommunen äger fastigheterna. Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen mellan Hallandsvägen och Västra Ringvägen. Det gränsar i söder mot bostadsområdet Klöxhult.
Utvändig upprustning av Stenbrohults kyrka i Diö
Avser putslagning och avfärgning av kyrkans fasad, samt underhåll och ommålning av kyrkans fönster. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av förskola i Älmhult
Avser invändig renovering och en liten tillbyggnad på förskola.
Tillbyggnad av skola i Älmhult
Avser tillbyggnad, basrum, två grupprum och ett fläktrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Nybyggnad kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus. Fasad/tak & fönsterrenoveringar.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorsbyggnad, utrymningstrappa.
Tillbyggnad av affärshus i Älmhult
Avser tillbyggnad av ett väderskydd.
Nybyggnad av förskola i Älmhult
Nybyggnad, tillfällig förskolemodul, t.o.m. 2022-09-29.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: