Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (5)
Lessebo (6)
Ljungby (10)
Markaryd (9)
Tingsryd (6)
Växjö (38)
Älmhult (16)
Nybyggnad av stadshus och station i Växjö
Projektet omfattar ett nytt stadshus och en ny station om 14 000 m2 BTA. Stadshuset ska innehålla ca 600 arbetsplatser och ett antal gemensamma utrymmen om ca 12 000 m2 BTA. Den nya byggnaden kommer förutom stadshus även inrymma en station med väntsal, butiker, restauranger m m. Beräknad yta för stationen är ca 1700 m2 BTA. Utöver detta tillkommer ett allmänt utrymme på ca 300 m2 BTA som kommer att kallas "Växjös vardagsrum" och ska fungera som en social inomhusknutpunkt. I månadsskiftet augusti / september 2016 antogs fem arkitektfirmor att få delta i en arkitekttävling. Denna tävling pågår fram till januari 2017 då en vinnare förväntas offentliggöras.
Nybyggnad av lokaler för vuxenpsykiatrin i Växjö
Projektet avser nybyggnad för vuxenpsykiatrin. Huset ska ersätta vuxenpsykiatrins gamla lokaler med en yta på 12600 m2. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av paketterminal i Växjö
Avser nybyggnad av terminal.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Avser ombyggnad samt renovering av vårdavdelningar. Fyrpatientsrum byggs om till en- eller tvåpatientsrum för att minska risken för smittspridning.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Byggnad 5 hus Charlie. Kontrakterande av hyresgäster pågår. 4 våningar samt tillhörande konferens och restaurang utrymme. Total BTA 5500 m2.
Nybyggnad av lokaler för habilitering i Växjö
Projektet avser nybyggnad för Habilitering, byggnaden ska anslutas mot hus 5. Habiliteringen innehåller exp/samtalsrum, mottagning, träningsrum, kontor, konferensrum mm.
Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.
Nybyggnad av hotell med mera, WTC i Växjö
Projektets omfattning och byggstart kan ej preciseras. Detaljplan krävs.
Nybyggnad för handel, kontor och lager på Misterhult, Markaryd
Projektet avser nybyggnad av handel, kontor och lager.
Rivning och nybyggnad av grundskola i Ljungby
Planerna avser en nybyggnation av antingen F-6 skola eller F-9 skola.
Nybyggnad av sporthall i Älmhult
Spelytan blir 40 gånger 20 meter.Läktaren ska vara av teleskopmodell, och kostar 1,3 miljoner kronor.
Tillbyggnad av möbelvaruhus i Tingsryd
Avser utbyggnad med bland annat större lagerytor och en ny entré samt parkeringsplatser. Avvaktar detaljplanen som är överklagad.
Nybyggnad av skola, bostäder mm i Markaryd
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för skolverksamhet, bostäder samt centrumändamål inom området. Byggstart och omfattning oklar.
Nybyggnad av kontors/flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 1 våning som avser kontor. Huset kommer att byggas i 1890 tals arkitektur.
Nybyggnad av förskola i Växjö
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar samt mottagningskök för ca 80 barn. Projektet ska kunna klassas som miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av kontorshus i växjö
Avser nybyggnad av kontorshus samt centrumutveckling.
Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Älmhult
Syftet med planändringen är att möjliggöra icke störande verksamheter, kontor och handel. Planområdet omfattar cirka 1 hektar och består av fastigheten Pumpen 1 och Majtorp 1:1. Kommunen äger fastigheterna. Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen mellan Hallandsvägen och Västra Ringvägen. Det gränsar i söder mot bostadsområdet Klöxhult.
Nytt parkeringshus vid Centrallasarettet i Växjö
Avser ett nytt parkeringsdäck i två plan med plats för ca 50 bilar. Uppskattad byggstart.
Modernisering av Grand i Ljungby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2015, samt plan för 2016-2017. En förstudie är gjord för hur man kan modernisera byggnaden Grand som är en gammal biograf från tidigt 1900-tal. Grand är nu delvis teater och samlingslokal. Projektering under år 2017 och resten år 2018.
Tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser tillbyggnad av 3 klassrum.
Utbyggnad med hotellrum i Ljungby
Planer finns för uppförande av en ny byggnadskropp för hotellrum med ca 5-6 våningar.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av 8 avdelningar och renovering och ombyggnad av 2 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Braås, Växjö
Projektet avser nybyggnation av förskola som kommer att innehålla 5 stycken avdelningar.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Ombyggnad av grundskola i Växjö
Avser ombyggnad av grundskola för årskurs 7-9. Omfattar flytt av textil-, trä/metallslöjd och bildsal, utökning av matsal, 3 st nya basrum med grupprum m.m.
Ny företagsby i Växjö
Yta 75000 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 5
Avser delvis invändig och huvudsakligen utvändig renovering på högstadiebyggnad. Invändig renovering avser utbyte av dörrar i entré 173 och dörr mellan 174 och 171. Utvändiga arbeten omfattar fasadrenovering, solavskärmning, nytt skärmtak, ny källartrappa, komplettering av fasadbelysning, del av yttertak, renovering av förbindelsegång mm.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart tidigast hösten 2017.
Invändigt underhåll av kyrka i Alvesta
Avser invändning renovering. Målning-, bygg och va arbeten.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Den nya förskolan kommer att ha plats för 120 barn upp till sex år.
Utvändig fasadrenovering på Huneskolan
Upptaget i kommunens investeringsplan för 2016-2018.
Uppställning av paviljonger för medicinsk dagvård vid sjukhus i Växjö
Avser Hus B på Innergården till Centrallasarettet i Växjö. Paviljonger för medicinsk dagvård.
Utvändigt underhåll av kyrka i Älmhult
Avser avfärgning av fasader, ommålning av fönster och dörrar m.m.
Renovering av kyrka i Växjö
Avser byte av bjälklag inkl krypgrundsarbete/avfuktare, utvändig dränering av dagvatten och inredning av kyrkorum för församlingshem med kök/wc, ventilationsåtgärder, elarbeten samt larm & styr-regler arbeten.
Invändigt underhåll av skola i Markaryd
avser invändig renovering av skollokaler såsom matsal, toaletter, korridorer, klassrum, städ, lärarrum, gruprum, elevvård och personalrum.
Ombyggnad av offentliga lokaler i Åseda
Avser ombyggnad och tillbyggnad av befintlig byggnad på kommersen 13 mot Olofsgatan för att skapa nya lokaler med centralt läge.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Åtgärd anordning för ventilation, skolhus.
Ramavtal avseende golvarbeten i Växjö för Videum AB
Ävser ramavtal avseende golvarbeten inom Videums fastighetsbestånd, främst universitetslokaler och kontorsfastigheter.
Ramavtal avseende måleri i Växjö för Videum AB
Ävser ramavtal avseende VS inom Videums fastighetsbestånd, främst universitetslokaler och kontorsfastigheter.
Ramavtal avseende VS i Växjö för Videum AB
Ävser ramavtal avseende VS inom Videums fastighetsbestånd, främst universitetslokaler och kontorsfastigheter.
Tillbyggnad av lastbilscentral i Tingsryd
Avser tillbyggnad av lastbilsverkstad.
Vederslövs nya kyrka , Ljusgestaltning
Avser ljusgestaltning med belysningsinstallation etc inkl elvärmekomplettering under läktare.
Tillbyggnad av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad m.m.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för etapp 5 av renovering av skola.
Nya övervakningssystem i Ljungby kommun
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser övervakningssystem i kommunen. 0.5 miljoner 2018 samt 0,5 miljoner 2019.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av handelsbyggnad samt uppsättande av skyltar.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av skola i Älmhult
Avser tillbyggnad, basrum, två grupprum och ett fläktrum. Omfattning oklar.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus. Fasad/tak & fönsterrenoveringar.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad användning av bostad till kontor och fasadändring (plan 3).
Ombyggnad av butik i Växjö
Ändrad användning av del av industribyggnad till butik, fasadändring.
Tillbyggnad av restaurang i Växjö
Tillbyggnad restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorsbyggnad, utrymningstrappa.
Ombyggnad av danslokal i Alvesta
Ändrad användning från fabrikslokal till dans och konsertlokal.
Ombyggnad av butik i Växjö
Ändrad användning från restaurang/café till butik/event/bageri/café. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av matsal i Älmhult
Ändrad användning, personalmatsal inkl ny ventilationsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Avser tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad ny entré med trappa.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Nybyggnad, kontorsbodar, tillfällig åtgärd t.o.m. 2018-02-15.
Nybyggnad av paviljong i Älmhult
Nybyggnad, paviljong och förråd.
Nybyggnad av förskola i Älmhult
Nybyggnad, tillfällig förskolemodul, t.o.m. 2022-09-29.
Utvändigt underhåll av bilhall i Växjö
Fasadändring av bilhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring ändring av entrédörrar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring ändring av fönster. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, uppsättande av takräls.
Tillbyggnad av samlingslokal i Växjö
Tillbyggnad av gemensamhetslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av garage i Växjö
Tillbyggnad garage/tvättrum.
Utvändigt underhåll av pizzeria i Lessebo
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av servering i Lessebo
Ansökan om bygglov för inglasad uteservering.
Ombyggnad av förskola i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation. förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av toalett i Lessebo
Ansökan om bygglov för toalett.
Nybyggnad av barack i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 2027-09-01 för kontors- och manskapsmoduler.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Avser fasadändring, ändrad färgsättning.
Nybyggnad av personallokal i Alvesta
Avser nybyggnad av personalutrymme.
Tillbyggnad av affärshus i Älmhult
Avser tillbyggnad av ett väderskydd.
Invändigt underhåll av kontor i Markaryd
Avser renovering av kontor.
Ombyggnad av brandstation i Lessebo
Avser renovering av omklädningsrum och lokaler på brandstation i Kosta.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Avser ändrad fasadbeklädnad.
Åtgärdande av ventilation vid förskola i Tingsryd
Upptget i investeringsbudget/-plan för 2015-2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: