Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (10)
Lessebo (9)
Ljungby (16)
Markaryd (17)
Tingsryd (13)
Växjö (43)
Älmhult (18)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Nybyggnation av logistikanläggning i Växjö
Projektet avser nybyggnad av kontors-, produktions- och logistikanläggning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av paketterminal i Växjö
Avser nybyggnad av terminal.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Byggnad 5 hus Charlie. Kontrakterande av hyresgäster pågår. 4 våningar samt tillhörande konferens och restaurang utrymme. Total BTA 5500 m2.
Nybyggnad av lokaler för habilitering i Växjö
Projektet avser nybyggnad för Habilitering, byggnaden ska anslutas mot hus 5. Habiliteringen innehåller exp/samtalsrum, mottagning, träningsrum, kontor, konferensrum mm.
Nybyggnad av hotell med mera, WTC i Växjö
Projektets omfattning och byggstart kan ej preciseras. Detaljplan krävs.
Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.
Nybyggnad för handel, kontor och lager på Misterhult, Markaryd
Projektet avser nybyggnad av handel, kontor och lager.
Nybyggnad av grundskola i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av en två parallell F-6 skola som byggs ihop med en idrottshall. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola i Växjö
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar samt mottagningskök för ca 80 barn. Projektet ska kunna klassas som miljöbyggnad silver.
Tillbyggnad av möbelvaruhus i Tingsryd
Avser utbyggnad med bland annat större lagerytor och en ny entré samt parkeringsplatser. Avvaktar detaljplanen som är överklagad.
Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Älmhult
Syftet med planändringen är att möjliggöra icke störande verksamheter, kontor och handel. Planområdet omfattar cirka 1 hektar och består av fastigheten Pumpen 1 och Majtorp 1:1. Kommunen äger fastigheterna. Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen mellan Hallandsvägen och Västra Ringvägen. Det gränsar i söder mot bostadsområdet Klöxhult.
Ombyggnad av sterilcentral och operationslokal i Ljungby
Konsulter utses så snart alla beslut är tagna. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vägrestaurang i Ljungby
Avser nybyggnad av restaurang för ca 200 sittplatser.
Nytt parkeringshus vid Centrallasarettet i Växjö
Avser ett nytt parkeringsdäck i två plan med plats för ca 50 bilar. Uppskattad byggstart.
Modernisering av Grand i Ljungby
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2015, samt plan för 2016-2017. En förstudie är gjord för hur man kan modernisera byggnaden Grand som är en gammal biograf från tidigt 1900-tal. Grand är nu delvis teater och samlingslokal. Projektering under år 2017 och resten år 2018.
Tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser om-/tillbyggnad av skola genom nytt våningsplan, plan 2, placerat över befintlig byggnad. Nytt våningsplan med tre basrum, tillhörande grupprum, Wc, entréer, loftgångsanslutning till befintlig byggnad mm. Påbyggnaden omfattar ca 487 kvadratmeter+ loftgång och utvändig trapp.
Utbyggnad med hotellrum i Ljungby
Planer finns för uppförande av en ny byggnadskropp för hotellrum med ca 5-6 våningar.
Nybyggnad av förskola i Braås, Växjö
Projektet avser nybyggnation av förskola som kommer att innehålla 5 stycken avdelningar.
Nybyggnad av p-hus i centrala Växjö
Tidigt skede. Avser Nybyggnad av p-hus med ca 800 parkeringsplatser. Byggstart tidigast slutet av 2018.
Ombyggnad av grundskola i Växjö
Avser ombyggnad av grundskola för årskurs 7-9. Omfattar flytt av textil-, trä/metallslöjd och bildsal, utökning av matsal, 3 st nya basrum med grupprum m.m.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök. Ca 855 BRA, samt tillbyggnad av gästmatsal, ca 23 kvm och plåtverkstad, ca 195 kvm.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ombyggnad i del av kommunentré, socialförvaltning, polis, tidigare affärslokal samt mindre del av arbetsförmedlingen. Avser att skapa bättre verksamhetsanpassade lokaler.
Ny företagsby i Växjö
Yta 75000 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny- och ombyggnad av affärshus i Växjö
Avser ny-, och ombyggnad av affärshus på ca 5000 kvm.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 5
Avser delvis invändig och huvudsakligen utvändig renovering på högstadiebyggnad. Invändig renovering avser utbyte av dörrar i entré 173 och dörr mellan 174 och 171. Utvändiga arbeten omfattar fasadrenovering, solavskärmning, nytt skärmtak, ny källartrappa, komplettering av fasadbelysning, del av yttertak, renovering av förbindelsegång mm.
Invändigt underhåll av kyrka i Alvesta
Avser invändning renovering. Målning-, bygg och va arbeten.
Ombyggnad av offentliga lokaler i Åseda
Avser ombyggnad och tillbyggnad av befintlig byggnad på kommersen 13 mot Olofsgatan för att skapa nya lokaler med centralt läge.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Den nya förskolan kommer att ha plats för 120 barn upp till sex år.
Utvändig fasadrenovering på Huneskolan
Upptaget i kommunens investeringsplan för 2016-2018.
Utvändig upprustning av Stenbrohults kyrka i Diö
Avser putslagning och avfärgning av kyrkans fasad, samt underhåll och ommålning av kyrkans fönster. Uppskattad byggstart.
Ramavtal avseende golvarbeten i Växjö för Videum AB
Ävser ramavtal avseende golvarbeten inom Videums fastighetsbestånd, främst universitetslokaler och kontorsfastigheter.
Ramavtal avseende måleri i Växjö för Videum AB
Ävser ramavtal avseende VS inom Videums fastighetsbestånd, främst universitetslokaler och kontorsfastigheter.
Ramavtal avseende VS i Växjö för Videum AB
Ävser ramavtal avseende VS inom Videums fastighetsbestånd, främst universitetslokaler och kontorsfastigheter.
Invändigt underhåll av skola i Markaryd
avser invändig renovering av skollokaler såsom matsal, toaletter, korridorer, klassrum, städ, lärarrum, gruprum, elevvård och personalrum.
Upprustning av fasader m m på Södra Sandsjö kyrka
Avser putslagningar på fasader samt målning av fönster, portar och ljudluckor. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av ishall i Alvesta
Avser ombyggnad av kylanläggning i ishall. Kommer att göra en tillbyggnad för kylanläggning.
Byte från pellets till bergvärmepump på Timsfors och Traryds skola
Projektet avser utbyte av värmeanläggningar i fastigheterna Kv Hasseln 2 och Kv Traryd 3:426. I båda fastigheterna är det idag pelletsanläggningar med olja som spets som skall ersättas med en värmepumpsanläggning, bergvärme med spetsning via elpanna.
Återuppbyggnad av orgel i Linneryds kyrka
Återuppbyggnad av Walckerorgel. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad användning av bostad till kontor och fasadändring (plan 3).
Ombyggnad av butik i Växjö
Ändrad användning av del av industribyggnad till butik, fasadändring.
Ombyggnad av förskola i Älmhult
Ändring av planlösning förskola.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Nybyggnad kontor.
Nya övervakningssystem i Ljungby kommun
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser övervakningssystem i kommunen. 0.5 miljoner 2018 samt 0,5 miljoner 2019.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus. Fasad/tak & fönsterrenoveringar.
Installation av oljeavskiljare vid Skruv/Lessebo brandstation
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Tillbyggnad av bank i Alvesta
Tillbyggnad av banklokal på 150kvm samt invändig upprustning av 6 kontorsplatser och ett mötesrum.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Anmälan om ändring av brandskyddet.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för etapp 5 av renovering av skola.
Tillbyggnad av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad m.m.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Avser tillbyggnad av handelsbyggnad samt uppsättande av skyltar.
Tillbyggnad av skola i Älmhult
Avser tillbyggnad, basrum, två grupprum och ett fläktrum. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Avser tillbyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av bilhall i Växjö
Fasadändring av bilhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring ändring av entrédörrar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring ändring av fönster. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, uppsättande av takräls.
Nybyggnad av paviljong i Markaryd
Ansökan om tidsbegränsad bygglov för uppsättning av paviljong.
Nybyggnad av barack i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 2027-09-01 för kontors- och manskapsmoduler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, kopplingsskåp för hsp.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, transformatorstation Bredahult 1:7,2:1.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Avser fasadändring, ändrad färgsättning.
Nybyggnad av personallokal i Alvesta
Avser nybyggnad av personalutrymme.
Tillbyggnad av affärshus i Älmhult
Avser tillbyggnad av ett väderskydd.
Invändigt underhåll av kontor i Markaryd
Avser renovering av kontor.
Tillbyggnad av samlingslokal i Växjö
Tillbyggnad av gemensamhetslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av garage i Växjö
Tillbyggnad garage/tvättrum.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad kontorsbyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Alvesta
Uppförande av tankstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Nybyggnad, kontorsbodar, tillfällig åtgärd t.o.m. 2018-02-15.
Nybyggnad av paviljong i Älmhult
Nybyggnad, paviljong och förråd.
Nybyggnad av förskola i Älmhult
Nybyggnad, tillfällig förskolemodul, t.o.m. 2022-09-29.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorsbyggnad, utrymningstrappa.
Ombyggnad av danslokal i Alvesta
Ändrad användning från fabrikslokal till dans och konsertlokal.
Ombyggnad av matsal i Älmhult
Ändrad användning, personalmatsal inkl ny ventilationsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Åtgärder vid entré till kyrka i Hjortsberga
Tillgänglighetsskapande åtgärder vid entré. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll på Annelunds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Inhyrning av modulbyggnad vid skola i Ljungby
Avser tillfällig modulbyggnad i 2 plan för årskurs 4-6. Avser 7 extra klassrum med tillhörande grupprum, arbetsrum och sekundära ytor på ca 1000 kvm.
Utvändigt underhåll av kontor i Tingsryd
Avser ombyggnad av bef. yttertak över kontorsdel till sadeltak.
Inhyrning av modulbyggnad vid skola och förskola i Ljungby
Avser inhyrning av tillfälliga modulbyggnader för 2 extra förskoleavdelningar på Stensbergsskolan samt 1 extra förskoleavdelning på Donationsgatans förskola i Ljungby.
Målningsarbeten på Väckelsångs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Målning av fönster, portar och ljudluckor. Uppskattad byggstart.
Byte av fotränna på Urshults kyrka
Byte av fotränna vid norra takfallet. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Ombyggnad av brandstation i Lessebo
Avser renovering av omklädningsrum och lokaler på brandstation i Kosta.
Förstärkning av tornkonstruktionen på Slätthögs kyrka i Moheda
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Avser ändrad fasadbeklädnad.
Lagning av tak på kyrka i Markaryd
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Målning av fönster och portar på kyrka i Hovmantorp
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Byte av storköksutrustning på skola i Markaryd
Avser upphandling av 3 st kompiugnar och 1 st stekbord till skolkök på Strömsnässkolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: