Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (2)
Lessebo (9)
Ljungby (6)
Markaryd (6)
Tingsryd (10)
Växjö (25)
Älmhult (8)
Nybyggnad av lokaler för vuxenpsykiatrin i Växjö
Projektet avser nybyggnad för vuxenpsykiatrin. Huset ska ersätta vuxenpsykiatrins gamla lokaler med en yta på 12600 m2. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stadshus och station i Växjö
Projektet omfattar ett nytt stadshus och en ny station om 14 000 m2 BTA. Stadshuset ska innehålla ca 600 arbetsplatser och ett antal gemensamma utrymmen om ca 12 000 m2 BTA. Den nya byggnaden kommer förutom stadshus även inrymma en station med väntsal, butiker, restauranger m m. Beräknad yta för stationen är ca 1700 m2 BTA. Utöver detta tillkommer ett allmänt utrymme på ca 300 m2 BTA som kommer att kallas "Växjös vardagsrum" och ska fungera som en social inomhusknutpunkt. I månadsskiftet augusti / september 2016 antogs fem arkitektfirmor att få delta i en arkitekttävling. Denna tävling pågår fram till januari 2017 då en vinnare förväntas offentliggöras.
Nybyggnad av teknik- och utvecklingscentrum, Ljungby
Avser nybyggnad av teknik- och utvecklingscentrum samt flyttning av industrigata ca 140 meter norrut. Samt ett trevånings kontorsbyggnad och en 250 meter lång testbana ska anläggas och torn ska byggs så att man kan lyfta tunga maskiner.
Nybyggnad av paketterminal i Växjö
Avser nybyggnad av terminal.
Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Rivning och nybyggnad av grundskola i Ljungby
Planerna avser en nybyggnation av antingen F-6 skola eller F-9 skola.
Nybyggnad av lokaler för habilitering i Växjö
Projektet avser nybyggnad för Habilitering, byggnaden ska anslutas mot hus 5. Habiliteringen innehåller exp/samtalsrum, mottagning, träningsrum, kontor, konferensrum mm.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad.
Nybyggnad av kontors- och affärshus på Västra Mark, Växjö
Ändring av bef. detaljplan över området för att kunna bygga kontors- och affärshus med en byggnadshöjd på upp till 22 m.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av 8 avdelningar och renovering och ombyggnad av 2 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Braås, Växjö
Projektet avser nybyggnation av förskola som kommer att innehålla 5 stycken avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Växjö
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar samt mottagningskök för ca 80 barn. Projektet ska kunna klassas som miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ändrad användning från butik till kontor på ca 480 kvm i kommunhuset.
Utvändigt underhåll av kyrka i Växjö
Avser fasadrenovering – inkl avfärgning samt målning av dörrluckor och fönster på hela kyrkan, tornet och g:a kylrumsbyggnaden.
Utvändigt underhåll förvaltningshus, Markaryd
Projektet avser fasad och fönsterrenoveringar. Utbyte av ytterdörrar, garageportar, solavskärmning samt ny fasadbelysning.
Renovering av omklädnings- och duschutrymmen i Tinghallen, Tingsryd
Avser renovering av omklädning- och duschutrymme i Tinghallen. Två bastun ska rivas.
Om- och tillbyggnad av bilhall i Växjö
Avser tillbyggnad av bilhall på ca 150 kvm, samt anpassningar.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 5
Avser upprustning av skolbyggnader.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Avser ombyggnad till restaurang och café.
Nybyggnad av tankstation för biogas i Ljungby
Avser nybyggnad av tankstation för biogas.
Fasadrenovering av museum i Växjö
Avser fasadrenovering av byggnadsminnet Smålands museum.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Den nya förskolan kommer att ha plats för 120 barn upp till sex år.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Avser anordning för ventilation.
Uppställning av paviljonger för medicinsk dagvård vid sjukhus i Växjö
Avser Hus B på Innergården till Centrallasarettet i Växjö. Paviljonger för medicinsk dagvård.
Utvändigt underhåll av kyrka i Älmhult
Avser avfärgning av fasader, ommålning av fönster och dörrar m.m.
Ombyggnad av offentliga lokaler i Åseda
Avser ombyggnad och tillbyggnad av befintlig byggnad på kommersen 13 mot Olofsgatan för att skapa nya lokaler med centralt läge.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Åtgärd anordning för ventilation, skolhus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Fasadrenovering på Vederslövs nya kyrka
Objektet avser fasadrenovering – inkl avfärgning samt målning av dörrarluckor och fönster etc på hela kyrkan och tornet.
Tillbyggnad av lastbilscentral i Tingsryd
Avser tillbyggnad av lastbilsverkstad.
Renovering av storkök på skola i Växjö
Avser renovering av storkök.
Vederslövs nya kyrka , Ljusgestaltning
Avser ljusgestaltning med belysningsinstallation etc inkl elvärmekomplettering under läktare.
Restaurering av ruin i Växjö
Projektet avser restaurering av Bergkvara ruin och är uppdelat i två huvuddelar.
Byte av värmesystem i kyrka i Markaryd
Avser byte av värmesystem.
Byte från pellets till bergvärmepump på Timsfors och Traryds skola
Projektet avser utbyte av värmeanläggningar i fastigheterna Kv Hasseln 2 och Kv Traryd 3:426. I båda fastigheterna är det idag pelletsanläggningar med olja som spets som skall ersättas med en värmepumpsanläggning, bergvärme med spetsning via elpanna.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus. Fasad/tak & fönsterrenoveringar.
Rivning av servicebyggnad i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för servicebyggnader.
Tillbyggnad av skola i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av ventilation i skola i Tingsryd
Avser ombyggnad av ventilation.
Ombyggnad av gym i Markaryd
Avser ombyggnad av affärslokal till gym.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Avser tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av toalett i Lessebo
Ansökan om bygglov för toalett.
Tillbyggnad av servering i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uteservering, trädäck.
Ombyggnad av cafeteria i Lessebo
Ansökan om bygglov för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förskola i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation. förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, väsentlig ändring av brandskyddet.
Utvändigt underhåll av pizzeria i Lessebo
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Tillbyggnad av servering i Lessebo
Ansökan om bygglov för inglasad uteservering.
Tillbyggnad av affärshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad affärshus, uteplats.
Ombyggnad av butik i Lessebo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av automatstation i Åseda
Nybyggnad anläggning.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad ny entré med trappa.
Nybyggnad av automatstation i Älmhult
Nybyggnad, automat drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Växjö
Fasadändring, upptagande av dörr.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Växjö
Fasadändring, ändrad färgsättning.
Invändigt underhåll av skola i Älmhult
Projektet avser invändigt underhålla av skola. F-9 skola skall nu bli F-6 skola så klassrum skall ändras samt väggar skall tas bort & läggas till.
Utvändigt underhåll av affärshus i Älmhult
Utvändig ändring, solceller på tak.
Ombyggnad av skola i Älmhult
Ventilation, skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av butik i Växjö
Ändrad användning från restaurang/café till butik/event/bageri/café. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Markaryd
Avser uppsättning av solcellsanläggning.
Utvändig målning av fasader i Växjö
Avser målning av fasader mot norr och väster på Teleborg Centrum skola.
Utvändig målning av skolor i Växjö
Objektet avser målning av fönster mot söder på Norrtullskolan och målning av fasader mot norr och väster på Teleborg Centrum skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Avser ändrad fasadbeklädnad.
Ombyggnad av kyrka i Blädinge Kyrka
Projektet avser åtgärdande av fuktproblem samt installation av styr- och reglerutrustning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: