Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (9)
Lessebo (8)
Ljungby (18)
Markaryd (15)
Tingsryd (10)
Växjö (53)
Älmhult (19)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 133 st.

Nybyggnation av logistikanläggning i Växjö
Projektet avser nybyggnad av kontors-, produktions- och logistikanläggning. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser tillbyggnad med 880 kvm i 6 plan och ombyggnad på 2000 kvm.
Nybyggnad av teknik- och utvecklingscentrum, Ljungby
Avser nybyggnad av teknik- och utvecklingscentrum samt flyttning av industrigata ca 140 meter norrut. Samt ett trevånings kontorsbyggnad och en 250 meter lång testbana ska anläggas och torn ska byggs så att man kan lyfta tunga maskiner.
Nybyggnad av innebandyhall mm i Växjö
Projketet avser bla 3 nya spelplaner anpassade för de allra yngsta, restaurang, matsal i anslutning till A-hallen, mingelyta, omklädningsrum, rehabfaciliteter samt förskola. Ca 80 bostadsrättslägenheter med terrasser kommer att byggas ovanpå idrottshallen.
Om- och tillbyggnad av skola i Växjö
Avser ny skolbyggnad i två plan innehållande tillagningskök, matsal, trä- och metallslöjd, textilslöjd samt nya bas- och grupprum. Ny utemiljö, angöring och parkeringsytor samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad, hus 01, med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Avser ombyggnad samt renovering av vårdavdelningar. Fyrpatientsrum byggs om till en- eller tvåpatientsrum för att minska risken för smittspridning.
Nybyggnad av grundskola i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av en två parallell F-6 skola för ca 385 barn som byggs ihop med en idrottshall. Avser även utemiljö.
Nybyggnad av kontor i Växjö, etapp 2
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad, 8 våningar. En ihopbyggnad av två huskroppar.
Nybyggnad av lokaler för habilitering i Växjö
Projektet avser nybyggnad för Habilitering, byggnaden ska anslutas mot hus 5. Habiliteringen innehåller exp/samtalsrum, mottagning, träningsrum, kontor, konferensrum mm.
Nybyggnad av hotell med mera, WTC i Växjö
Projektets omfattning och byggstart kan ej preciseras. Detaljplan krävs.
Ny- och ombyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av 8 avdelningar och renovering och ombyggnad av 2 avdelningar. Den nybyggda delen kommer att byggas ihop med den gamla befintliga.
Nybyggnad för handel, kontor och lager på Misterhult, Markaryd
Projektet avser nybyggnad av handel, kontor och lager.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Ombyggnad av specialisttandvården CLV i Växjö
Avser avser ombyggnad i hus D på plan 9 samt plan 8 samt delar av plan 7 på Centrallasarettet i Växjö. Avser nya lokaler för käkkirurgi, sjukhustandvård och barntandvård.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Nybyggnad av kallbadhus i Växjö
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Älmhult
Syftet med planändringen är att möjliggöra icke störande verksamheter, kontor och handel. Planområdet omfattar cirka 1 hektar och består av fastigheten Pumpen 1 och Majtorp 1:1. Kommunen äger fastigheterna. Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen mellan Hallandsvägen och Västra Ringvägen. Det gränsar i söder mot bostadsområdet Klöxhult.
Tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser om-/tillbyggnad av skola genom nytt våningsplan, plan 2, placerat över befintlig byggnad. Nytt våningsplan med tre basrum, tillhörande grupprum, Wc, entréer, loftgångsanslutning till befintlig byggnad mm. Påbyggnaden omfattar ca 487 kvadratmeter+ loftgång och utvändig trapp.
Utbyggnad med hotellrum i Ljungby
Planer finns för uppförande av en ny byggnadskropp för hotellrum med ca 5-6 våningar.
Ombyggnad av skolkök i Tingsryd
Omfattar invändig ombyggnad med nya ytskikt, helt ny storköksutrustning, åtgärdande av ventilationen med mera.
Ombyggnad av grundskola i Växjö
Avser ombyggnad av grundskola för årskurs 7-9. Omfattar flytt av textil-, trä/metallslöjd och bildsal, utökning av matsal, 3 st nya basrum med grupprum m.m.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök. Ca 855 BRA, samt tillbyggnad av gästmatsal, ca 23 kvm och plåtverkstad, ca 195 kvm.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ombyggnad i del av kommunentré, socialförvaltning, polis, tidigare affärslokal samt mindre del av arbetsförmedlingen. Avser att skapa bättre verksamhetsanpassade lokaler.
Ny- och ombyggnad av affärshus i Växjö
Avser ny-, och ombyggnad av affärshus på ca 5000 kvm.
Ombyggnad av folkhögskola i Alvesta
Avser ombyggnad av befintlig kurs- och konferensanläggning för ökad tillgänglighet. Boenderum med tillhörande WC förses med dusch, nya ytskikt. Arbetet kommer att delas upp i 3 sammanhängande etapper som tas i bruk i olika omgångar. Ny komplett ventilationsanläggning i arbetsområdet etapp 2 & 3.
Nybyggnad av ambulansgarage vid Lasarettet Ljungby
Avser rivning och nybyggnad av ambulansgarage.
Tillbyggnad av bank i Alvesta
Tillbyggnad av banklokal på 150kvm samt invändig upprustning av 6 kontorsplatser och ett mötesrum.
Utvändigt underhåll av skola i Markaryd
Utvändigt underhåll av fasad, renovering tak, byte av dörrar och fönster.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 5
Avser delvis invändig och huvudsakligen utvändig renovering på högstadiebyggnad. Invändig renovering avser utbyte av dörrar i entré 173 och dörr mellan 174 och 171. Utvändiga arbeten omfattar fasadrenovering, solavskärmning, nytt skärmtak, ny källartrappa, komplettering av fasadbelysning, del av yttertak, renovering av förbindelsegång mm.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart är inte fastställd ännu.
Invändigt underhåll av kyrka i Alvesta
Avser invändning renovering. Målning-, bygg och va arbeten.
Ombyggnad av offentliga lokaler i Åseda
Avser ombyggnad och tillbyggnad av befintlig byggnad på kommersen 13 mot Olofsgatan för att skapa nya lokaler med centralt läge.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Avser ombyggnad från skola till kontorslokaler. 400 kvm.
Utvändig fasadrenovering på Huneskolan
Upptaget i kommunens investeringsplan för 2016-2018.
Utvändig upprustning av Stenbrohults kyrka i Diö
Avser putslagning och avfärgning av kyrkans fasad, samt underhåll och ommålning av kyrkans fönster. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av förskola i Älmhult
Avser invändig renovering och en liten tillbyggnad på förskola.
Yttre renovering av Hemmesjö församlingshem, Växjö
Avser fasadrenovering inklusive målning av dörrar, fönster, kompletteringar mm på hela församlingshemmet.
Utvändig upprustning av Ormesberga kyrka i Ör
Avser putslagning och avfärgning av fasaden, målning av fönster med mera. Byggstart är inte fastställd ännu.
Relining vid gymnasieskola i Växjö
Avser relining av avloppssystemet på gymnasieskola.
Tillbyggnad av skola i Älmhult
Avser tillbyggnad, basrum, två grupprum och ett fläktrum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hissar vid Centrallasarettet i Växjö
I hus G (röntgenhallen) finns 4st hissar. Personhissar 6 och 7 samt sänghissar 8 och 9. Ombyggnad omfattar huvudsakligen korginredning samt el- och styrsystem.
Upprustning av fasader på Drev-Hornaryds kyrka i Braås
Avser putslagning och avfärgning av fasader. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Takbyte, ventilation och styrförändring på Musikskolan i Ljungby
Projektet avser takbyte och byte av ventilationsaggregat och styr.
Byte från pellets till bergvärmepump på Timsfors och Traryds skola
Projektet avser utbyte av värmeanläggningar i fastigheterna Kv Hasseln 2 och Kv Traryd 3:426. I båda fastigheterna är det idag pelletsanläggningar med olja som spets som skall ersättas med en värmepumpsanläggning, bergvärme med spetsning via elpanna.
Omläggning av tak på 1400-tals kyrka, Alvesta
Projektet avser omläggning av tak på befintlig 1400-tals kyrka.
Upprustning av fasader m m på Södra Sandsjö kyrka
Avser putslagningar på fasader samt målning av fönster, portar och ljudluckor. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Fasadunderhåll av kyrka och församlingshem i Teleborg
Avser fasadunderhåll, målning Teleborgs kyrka och församlingshem.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Avser byte av 70 fönster på kontorshus. Samt PCB sanering.
Ombyggnad av ishall i Alvesta
Avser ombyggnad av kylanläggning i ishall. Kommer att göra en tillbyggnad för kylanläggning.
Återuppbyggnad av orgel i Linneryds kyrka
Återuppbyggnad av Walckerorgel. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Nya övervakningssystem i Ljungby kommun
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser övervakningssystem i kommunen. 0.5 miljoner 2018 samt 0,5 miljoner 2019.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av bilhall i Älmhult
Ändrad användning, utvändig ändring.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av kontor/lager och anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av resecentrum i Växjö
Nybyggad av rerecentrum, tidsbegränsat bygglov t.om 2021-12-31.
Nybyggnad av servering i Älmhult
Nybyggnad, uteservering.
Ombyggnad av skola i Älmhult
Utvändig ändring av skolbyggnad (utrymningstrappa), mindre ändringar invändigt.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor med takkupor och upptagande av fönster.
Nybyggnad av automatstation i Alvesta
Uppförande av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, kopplingsskåp för hsp.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, transformatorstation Bredahult 1:7,2:1.
Nybyggnad av paviljong i Markaryd
Ansökan om tidsbegränsad bygglov för uppsättning av paviljong.
Nybyggnad av automatstation i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t om 2028-01-01 för tankstation.
Tillbyggnad av restaurang i Växjö
Avser tillbyggnad av matsal.
Åtgärder vid entré till kyrka i Hjortsberga
Tillgänglighetsskapande åtgärder vid entré. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Upprustning av fasader på Sjösås gamla kyrka i Braås
Avser putslagning och avfärgning av fasader. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Inhyrning av modulbyggnad vid skola i Ljungby
Avser tillfällig modulbyggnad i 2 plan för årskurs 4-6. Avser 7 extra klassrum med tillhörande grupprum, arbetsrum och sekundära ytor på ca 1000 kvm.
Inhyrning av modulbyggnad vid skola och förskola i Ljungby
Avser inhyrning av tillfälliga modulbyggnader för 2 extra förskoleavdelningar på Stensbergsskolan samt 1 extra förskoleavdelning på Donationsgatans förskola i Ljungby.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Avser målning av fasad från blå till grå.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus, ny utrymningsväg, ventilation och nya toaletter.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad användning av bostad till kontor och fasadändring (plan 3).
Ombyggnad av affärslokal i Växjö
Ändrad användning av bostad till näringsverksamhet.
Ombyggnad av gym i Växjö
Ändrad användning från kontor till gym, uppsättande av skyltar samt ändrad användning av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av utbildningslokal i Växjö
Ändring av kontor till utbildningslokal samt ändring av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändring av lokal till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Ändring av planlösning, kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Nybyggnad kontor.
Byte av fotränna på Urshults kyrka
Byte av fotränna vid norra takfallet. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Tillbyggnad av personallokal i Växjö
Avser tillbyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Avser rivning och uppbyggnad av modul.
Renovering av fasad på Norrtullskolan i Växjö
Avser putsrenovering på norra delen av huvudbyggnaden på Norrtullskolan.
Ommålning av fasad på Norrtullskolan i Växjö
Avser att måla om fasaden på Lingsalen, Norrtullskolan.
Förstärkning av tornkonstruktionen på Slätthögs kyrka i Moheda
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Installation av oljeavskiljare vid Hovmantorp brandstation
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Utvändiga underhållsarbeten på Drev-Hornaryds kyrka i Braås
Avser målning och underhåll av fönster, portar och utvändiga snickerier. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: