Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västervik

Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden
Nybyggnad av flytande hotell på Slottsholmen
Eventuellt kommer projektet att ändras till nybyggnad av bostäder.
Ombyggnad av tak Odensvi kyrka
Byte av spåntak.
Exploatering för handelscentrum i Västervik
Avser exploatering av mark för handelscentrum.
Ombyggnad av bibliotek i Västervik
Målsättningen är att lokalerna ska bli modernare och mer funktionella, och en strävan har varit att få all verksamhet på samma plan.
Tillbyggnad av hotell i Gränsö, Västervik
Spadelen byggs ut med 175kvm och totalt 17 nya rum kommer byggas.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Planerat projekt efter etapp 1 på projekt 894239.
Tillbyggnad av anstalt i Västervik
Tillbyggnad av anstalten.
Tillbyggnad av skola i Västervik
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av frisersalong i Västervik
Ändrad användning av café till frisersalong.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Projektet avser installation av ventilation.
Nybyggnad av automatstation i Västervik
Anläggande av 1 st 40-fots container ombyggd till mack - tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av båthall i Västervik
Nybyggnad av båthall samt förflyttning av befintligt servicehus.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av garagelänga.
Tillbyggnad av färjeterminal i Västervik
Nybyggnad av trappa för landgång.
Nybyggnad av toalett i Västervik
Nybyggnad av utedass Städsholmen 1:3, S:1, Stora Grindö S:1.
Tillbyggnad av förskola i Västervik
Nybyggnad av utesovplats för förskola.
Ombyggnad av klubbhus i Västervik
Ombyggnad av föreningsstuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: