Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Nybro

Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro
Avser om- och tillbyggnad av förskola Skattkistan på fastigheten Kv Syrenen 1. Befintlig byggnad uppskattad bruttoarea till ca 870m². Tillbyggnad uppskattad bruttoarea till ca 760 m².
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Tomt på ca 8000 kvm.
Byte av koppartak, takavvattning samt fönster och fasadrenovering i Kyrka
Projektet avser byte utav koppartak och takavvattning men även fasadrenovering samt renovering av fönster och portar.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Nybyggnad av hotell i Nybro
Avser nybyggnad av hotell i Nybro.
Nybyggnad av förskola i Nybro
Nybyggnad av moduler (förskola).
Etblering av Tex-Mex restaurang i Nybro
Taco Bar kan komma att etablera en Tex Mex-restaurang i Nybro. Företaget önskar hitta lämplig lokal. För dagen är inget konkret. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av restaurang i Nybro
Projektet avser en inbyggnad av balkong på 30kvm.
Utvändigt underhåll av butik i Nybro
Bygglov - fasadändring nytt dörrparti för entré.
Takbyte på biograf och musikskola i Nybro
Avser byte av papptak på biograf och musikskola.
Takbyte på ishall i Nybro
Avser byte av papptak på ishall.
Takbyte på omklädningsrum i Nybro
Avser byte av papptak på ishallens omklädningsrum.
Takbyte på äldreboende i Nybro
Avser byte av takpannor på förskola.
Takbyte på omklädningsbyggnad i Nybro
Avser byte av takpannor på omklädningsbyggnad.
Takbyte på skola i Nybro
Avser byte av takpannor på skola.
Takbyte på vaktmästarkontor i Nybro
Avser byte av takpannor på vaktmästarkontor.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Nybro
Avser leverans av en komplett, prefabricerad och nyckelfärdig toalettbyggnad.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Nybro
Projektet avser att leverera och driftsätta en komplett, prefabricerad och nyckelfärdig toalettbyggnad i friluftsområdet Svartbäcksmåla i Nybro Kommun.
Invändig renovering av värmesystem i Örsjö Kyrka
Renovering av värmesystem. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Byte av fjärrvärmeundercentral i Nybro Kyrka
Avser byte av fjärrvärmeundercentral i Nybro Kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Underhåll av klimatstyrsystem i Örsjö Kyrka
Klimatstyrsystem. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Utvändigt underhåll av Kråksmåla Kyrka
Projektet avser tjärning av spåntak inklusive klockstapel, stigluckor samt portstolpar. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av spåntak på Oskars Kyrka i Nybro
Tjärning av spåntak. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Underhåll av klimatstyrsystem i Nybro Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Service och underhåll av brandskyddsanläggning i Kyrka
Service och underhåll av brandskyddsanläggning i Kråksmåla Kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart 2018-2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: