Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Nybro

Ombyggnad av vårdbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till särskilt boende 48 lgh samt kök och kontor.
Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro
Avser om- och tillbyggnad av förskola Skattkistan på fastigheten Kv Syrenen 1. Befintlig byggnad uppskattad bruttoarea till ca 870m². Tillbyggnad uppskattad bruttoarea till ca 760 m².
Nybyggnad av pizzeria i Nybro
Bygglov - nybyggnad av minirestaurang/pizzeria.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Bygglov - ombyggnad av affärshus.
Nybyggnad av gravkapell/bårhus mm i Nybro
Avser nybyggnad av kapell och bårhus.
Utökning av lokalyta samt takbyte mm på skola i Nybro
Objektet avser förberedande markarbeten för modul, ombyggnad för större matsal samt takbyte på lågdelen hus 2, ca 500 kvm.
Etblering av Tex-Mex restaurang i Nybro
Taco Bar kan komma att etablera en Tex Mex-restaurang i Nybro. Företaget önskar hitta lämplig lokal. För dagen är inget konkret. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kontor i Nybro
Bygglov - ändrad användning från butik till kontor.
Nybyggnad av skola i Nybro
Bygglov - bygglov tillfälligt lov skolpaviljong.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Nybro
Avser leverans av en komplett, prefabricerad och nyckelfärdig toalettbyggnad.
Tillgänglighetsanpassning vid skola i Orrefors
Entreprenaden omfattar utförande av bl a rivning av väggar mellan tre rum, uppsättning av ny innervägg, delvis igenbyggnad av dörrhål i yttervägg mm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: