Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Mönsterås

Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.
Nybyggnad av storkök i Mönsterås
Avser rivning av garage och byggnad av reservkraft samt nybyggnad av storkök.
Tillbyggnad av skola i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med paviljong.
Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.
Takrenovering i Mönsterås
Byte av takbeläggning, taksäkerhet m m
Utvändigt underhåll av skola i Mönsterås
Avser målning av fasad och fönster.
Takrenovering av förskola i Blomstermåla
Avser byte av takbeläggning, taksäkerhet mm
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändring, byte av takmaterial från tegel till papp, igensättning av 5 st takfönster, demontering av skorsten.
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändringar/uppförande av fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Mönsterås
Igensättning av 4 st fönster och 7 st entrédörrar.
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändring och byte av placering skylt.
Renovering av tak på Modéerska huset i Mönsterås
Objektet avser av byte av takbeläggning, taksäkerhet mm.
Målningsarbeten på Musikhuset i Mönsterås
Objektet avser målning av fasad och fönster mm.
Underhållsarbeten på skola i Ålem
Avser målning av fasad, fönster, panelbyte mm på Hus A.
Underhållsarbeten på skola i Ålem
Avser målning av fasad, fönster, panelbyte mm på Hus B.
Underhållsarbeten på skola i Ålem
Avser målning av fasad, fönster, panelbyte mm på Hus C.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: