Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalmar

Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 1, Östra delen
Projektet avser en huskropp, Hus 4 med labsalar, föreläsningslokaler och garage i källarvåning. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Ombyggnad av neonatalvård i Kalmar
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Kalmar.
Om- och tillbyggnad av universitet i Kalmar etapp 1 VÄSTRA
Projektet avser nybyggnad av Hus 1 och 2 samt om- och tillbyggnad av Hus B med 3-4 våningar. Avser studielokaler, föreläsningslokaler och kontor mm. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Nybyggnad av kontor och garage i Moskogen, Kalmar
Projektet omfattar nybyggnad av: Personalbyggnad, byggnad A; Personalbyggnaden skall certifieras som miljöbyggnad nivå silver; Service-, tvätthall-, kärltvätt och kallförråd, byggnad B; Carportbyggnad inklusive närförråd, byggnad C; Carport tjänstefordon, byggnad D; Tillhörande mark-, installationsarbeten och servisledningar.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nybyggnad av parkeringsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.
Nybyggnad av skola och förskola i Kalmar
Nuvarande lokaler för Djurängsskolan i hus 01 och 03 ska rivas (projekt id 131474). Ny byggnad för förskola (4 avd), grundskola F-6 samt tillagningskök och matsal. Utrymmen för teknik byggs i källaren i anslutning till befintligt skyddsrum. Installationer förbereds för en framtida tillbyggnad för 2 st förskoleavdelningar. Nybyggnad 2893 m² NTA – 2 st framtida förskoleavdelningar.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Anmälan, nybyggnation av förskola på bef förskoletomt.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ändring av befintligt ventilationssystem.
Nybyggnad av förskola, Kalmar kommun
Projektet omfattar att som totalentreprenör och sedan som hyresvärd projektera, uppföra samt hyra ut en fullt färdig och fungerande anläggning.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplaneärende pågår för möjlig nybyggnad av hotell.
Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.
Utvändig renovering av Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Avser fasadbyte, takbyte och dranering.
Inredning och lokalisering av lokaler för E-Hälsomyndigheten i Kalmar och Stockholm
Avser inredningsarkitekttjänster samt lokaliseringstjänster gällande nya lokaler i Kalmar samt Stockholm.
Ombyggnad av bibliotek i Kalmar, etapp 1
Avser ombyggnad av bibliotek.
Ombyggnad av fastighet till innebandyarena i Kalmar
Avser ombyggnad av industribyggnad till en idrottsarena med innebandy i fokus.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Kalmar
Tillbyggnad av föreningslokaler.
Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Fasadändring av församlingsgård, ändrad användning från kök till kontor samt ändringar i planlösning.
Utvändig målning av tak på utbildningslokal och kontor i Kalmar
Avser utvändig målning av utbildningslokal och kontor.
Service/översyn av sport- och gymnastikanläggningar
Service/översyn av sport- och gymnastikanläggningar
Nybyggnad av gastankstation i Kalmar
Avser gastankstation för fordonsgas (biogas/metan) långsamtankning 12 platser för sopbilar.
Utvändigt underhåll av skola i Kalmar
Fasadändring av skolbyggnad (hus 06).
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Personhiss, handelsbanken (mattaffär) kaggensgatan 16.
Nybyggnad av affärshus i Kalmar
Nybyggnad av affärslokal samt rivning av bef. byggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av veterinärstation i Kalmar
Tillbyggnad av djursjukhus, modulhus.
Tillbyggnad av personallokal i Kalmar
Tillbyggnad av personalutrymmen.
Tillbyggnad av cafeteria i Kalmar
Tillbyggnad för cafe- och mötesrum.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från vind till kontor.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Uppförande av byggbarack, tidsbegränsat lov fr.o.m. 20170601 t.o.m. 20190601.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Uppförande av kundvagnsgarage.
Ombyggnad av restaurang i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage, carport.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av automatstation i Kalmar
Nybyggnad av containermack.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation samt teknikbod.
Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Ombyggnad, församlingslokal.
Tillbyggnad av servering i Kalmar
Säsongslov: 2 st. uteserveringar på larmtorget, from 31/3 tom 31/10 2017.
Tillbyggnad av servering i Kalmar
Säsongslov: uteservering med markiser samt höj och sänkbart glasstaket, 1/4 - 30/10 2017.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Tidsbegränsat lov, nybyggnad av förskolepaviljong, 2017-07-01 t.o.m. 2024-06-30.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Tidsbegränsat lov, nybyggnad av garage/förråd (2017-05-01 - 2027-05-01) samt ombyggnad och fasadändring av personallokal.
Tillbyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov, uteservering med räcke av glas samt tak, 5 år mellan 1/4 2017 och 30/10 2022.
Rivning av personallokal i Kalmar
Rivning av personalbarack.
Utvändigt underhåll av skola i Kalmar
Fasadändring av skola (utvändig servicetrappa).
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Kalmar
Fasadändring av bensinstation, ommålning.
Ombyggnad av idrottshall i Kalmar
Tillbyggnad av idrottshall/restaurang.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: