Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalmar

Om- och tillbyggnad av universitet i Kalmar etapp 1 VÄSTRA
Projektet avser nybyggnad av Hus 1 och 2 samt om- och tillbyggnad av Hus B med 3-4 våningar. Avser studielokaler, föreläsningslokaler och kontor mm. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.
Nybyggnad av parkeringsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.
Nybyggnad av skola och förskola i Kalmar
Nuvarande lokaler för Djurängsskolan i hus 01 och 03 ska rivas (projekt id 131474). Ny byggnad för förskola (4 avd), grundskola F-6 samt tillagningskök och matsal. Utrymmen för teknik byggs i källaren i anslutning till befintligt skyddsrum. Installationer förbereds för en framtida tillbyggnad för 2 st förskoleavdelningar. Nybyggnad 2893 m² NTA – 2 st framtida förskoleavdelningar.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Anmälan, nybyggnation av förskola på bef förskoletomt.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Utvändig renovering av Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Avser fasadbyte, takbyte och dranering.
Inredning och lokalisering av lokaler för E-Hälsomyndigheten i Kalmar och Stockholm
Avser inredningsarkitekttjänster samt lokaliseringstjänster gällande nya lokaler i Kalmar samt Stockholm.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kontor mm i Kalmar
Projektet avser lokalanpassning av kontor och ny travers i lagerhall. Byggstart tidigast november 2017.
Tillbyggnad av klubbhus i Kalmar
Tillbyggnad av föreningslokaler.
Ramavtal: Murningsarbeten i Kalmar
Arbetena avser i första hand underhåll och restaureringsarbeten av murverket. Även övriga arbeten såsom smidesarbeten och målningsarbeten kan aktualiseras i samband med underhåll och restaurering av Kvarnholmens befästningsverk.
Utvändig målning av tak på utbildningslokal och kontor i Kalmar
Avser utvändig målning av utbildningslokal och kontor.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från vind till kontor.
Nybyggnad av gastankstation i Kalmar
Avser gastankstation för fordonsgas (biogas/metan) långsamtankning 12 platser för sopbilar.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tilbyggnad, fasadändring av kontorslokal.
Rivning av kontor i Kalmar
Rivning av industribyggnad med kontor.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av underjordiskt garage.
Nybyggnad av affärshus i Kalmar
Nybyggnad av affärslokal samt rivning av bef. byggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring av kontor/verkstadslokal.
Utvändigt underhåll av skola i Kalmar
Fasadändring av skolbyggnad (hus 06).
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Fasadändring på kyrkobyggnad.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Förhandsbesked: nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalmar
Ändrad användning från bageri till event/samlingslokal.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från bostadslägenhet till kontor.
Tillbyggnad av cafeteria i Kalmar
Tillbyggnad för cafe- och mötesrum.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändring av planlösning i kontorsbyggnad.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Uppförande av byggbarack, tidsbegränsat lov fr.o.m. 20170601 t.o.m. 20190601.
Ombyggnad av restaurang i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av restaurang i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.
Nybyggnad av bensinstation i Kalmar
Nybyggnad av tankstation.
Rivning av paviljong i Kalmar
Rivning av paviljongbyggnad.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidbegränsat lov. etbl av byggbodar från 170704-181231.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Tidsbegränsat lov, nybyggnad av förskolepaviljong, 2017-07-01 t.o.m. 2024-06-30.
Tillbyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov, uteservering med räcke av glas samt tak, 5 år mellan 1/4 2017 och 30/10 2022.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus, inglasad terrass.
Ombyggnad av garage i Kalmar
Fasadändring av garage, ändrad användning samt installation av våtutrymme.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: