Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av universitet i Kalmar etapp 2 Västra
Projektet avser ombyggnad av Hus A med studielokaler, föreläsningslokaler och kontor. Byggstart sker när etapp 1 är klar, tidigast 2018. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus.
Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Nybyggnad av bad o. friskvårdsanläggning i Kalmar
Nytt badhus planeras. Planarbetet är uppstartat, men i tidigt skede ännu. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nybyggnad av förskola i Läckeby, Kalmar
Avser förskola med 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande teknikutrymmen. I projektet ingår även ett serveringskök på 60kvm samt 2 förrådsbyggnader på ca 30kvm exkl skärmtak. Nybyggnadsarea ca 1280 m² (BTA).
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Nybyggnation av förskola på befintlig förskoletomt.
Nybyggnad av parkeringsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.
Nybyggnad av skola och förskola i Kalmar
Nuvarande lokaler för Djurängsskolan i hus 01 och 03 ska rivas (projekt id 131474). Ny byggnad för förskola (4 avd), grundskola F-6 samt tillagningskök och matsal. Utrymmen för teknik byggs i källaren i anslutning till befintligt skyddsrum. Installationer förbereds för en framtida tillbyggnad för 2 st förskoleavdelningar. Nybyggnad 2893 m² NTA – 2 st framtida förskoleavdelningar.
Utvändigt underhåll av rådhus i Kalmar
Avser puts, avfärgning, ommålning, takomläggning m.m på Kalmar Rådhus.
Utvändigt underhåll av teater i Kalmar
Avser puts, avfärgning, ommålning, takomläggning m.m på Kalmar Teater.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad till bibliotek.
Utvändiga restaureringarbeten vid teater i Kalmar
Avser bl.a omläggning av plåttak, inklusive huvar och skorstenar etc.
Utvändiga restaureringarbeten vid teater i Kalmar
Avser bl.a omputsning av gatufasader på korsvirkeshuset, putslagningar av fasader och socklas etc, kalkavfärgning av fasader, ommålning av fasader m.m.
Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.
Ombyggnad av kontor mm i Kalmar
Projektet avser lokalanpassning av kontor och ny travers i lagerhall.
Ombyggnad av vårdcentral i Kalmar
Ombyggnad från kontor till vårdcentral samt installation av personhiss.
Nybyggnad av utomhusmuseum i Kalmar
Entreprenaden avser att uppföra ett utomhusmuseum. Arbetet ska utföras som totalentreprenad där entreprenören har ansvaret för dimensionering, infästningar och detaljutförande. Muséet består av skärmväggar och tak på ett golv av betong. Ett diorama och en sittbänk ingår i projektet.
Ombyggnad av restaurang vid Kalmartravet
Kontakta byggherre för ytterligare information. Avser invändig upprustning av restaurangen.
Rivning och sanering av byggnad samt anläggande av parkering, Kalmar
Avser sanering och rivning av hus 05 som har varit barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning tidigare. Anläggande av ny parkering ingår också längs hus 02.
Upphandling av destruktionsanläggning för lustgas, Kalmar läns landsting
Avser upphandling av en destruktionsanläggning för lustgas till Länssjukhuset i Kalmar, Hus 18.
Nybyggnad av servicebyggnad, Kalmar kommun
Nybyggnad av servicebyggnad vid hamnområde.
Ombyggnad av bergvärmepump samt förläggning av ny kulvert i Kalmar
Projektet avser en installationsentreprenad och avser byte av bergvärmepump samt förläggning av ny kulvert till hus 2 och 3 samt nybyggnad av lift vid hus 2.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Förhandsbesked, p-serviceanläggning. Cirka 120 p-platser.
Ombyggnad av slott i Kalmar
Ombyggnad av Kalmar slott.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Tillbyggnad av skola, rivning av plank och skärmtak, nybyggnad av miljöhus samt installation av fettavskiljare.
Tillbyggnad av vårdcentral i Kalmar
Tillbyggnad av vårdcentral.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från bostadslägenheter till kontor.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från bostad till kontor.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från lager till 2 kontorslokaler.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor/verkstad samt skärmtak.
Fasadmålning av Viktoriaskolan I Kalmar
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Upprustning av tak och fasad på skola i Kalmar
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Invändigt underhåll av kontor i Kalmar
Väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Rulltrappor, storgatan 21, affärshuset kvasten.
Nybyggnad av skola i Kalmar
Tidsbegränsat lov för skolpaviljong.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Tidsbegränsat lov, nybyggnad av förskolepaviljong och förråd, 10 år, fr.o.m. 2017-11-13 t.o.m. 2027-11-13.
Nybyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov: uteservering under tak med fast markisstomme och staket av glas, Skylt Kopparslagaren 12.
Nybyggnad av toalett i Kalmar
Offentlig toalett Pildalen, tidsbegränsat lov till 2021-12-31.
Ombyggnad av vårdcentral i Kalmar
Om- och tillbyggnad av affärslokal till hälsocentral.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av affärshus (plantagen).
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av monopole och teknikskåp.
Utvändigt underhåll av cafeteria i Kalmar
Fasadändring - utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus, fasadskyltar samt pylonskylt.
Tillgänglighetsanpassad hiss i Kalmar
Avser en hiss, med option för ytterligare 2 stycken, för brygga enligt kravspecifikation.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalmar
Endast anmälningsåtergärd.
Rivning av kontor i Kalmar
Rivning av kontor hos OKQ8.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: