Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalmar

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ett vård- och omsorgsboende i två plan med totalt 48 lägenheter och gemensamhetsytor där de boende kan umgås och delta i olika former av aktiviteter. Lägenheterna blir relativt små, 36 kvadratmeter. Ovanpå de två planen med vårdboende blir det två huskroppar – en i fem plan och en i två – med totalt 27 seniorlägenheter.
Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Nybyggnad av bad o. friskvårdsanläggning i Kalmar
Nytt badhus planeras. Planarbetet är uppstartat, men i tidigt skede ännu. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal.
Nybyggnad av parkeringsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.
Nybyggnad av skola och förskola i Kalmar
Nuvarande lokaler för Djurängsskolan i hus 01 och 03 ska rivas (projekt id 131474). Ny byggnad för förskola (4 avd), grundskola F-6 samt tillagningskök och matsal. Utrymmen för teknik byggs i källaren i anslutning till befintligt skyddsrum. Installationer förbereds för en framtida tillbyggnad för 2 st förskoleavdelningar. Nybyggnad 2893 m² NTA – 2 st framtida förskoleavdelningar.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Nybyggnation av förskola på befintlig förskoletomt.
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Utvändigt underhåll av rådhus i Kalmar
Avser puts, avfärgning, ommålning, takomläggning m.m på Kalmar Rådhus.
Utvändigt underhåll av teater i Kalmar
Avser puts, avfärgning, ommålning, takomläggning m.m på Kalmar Teater.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad till bibliotek.
Nybyggnad av förskola i Läckeby, Kalmar
Avser förskola med 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande teknikutrymmen. I projektet ingår även ett serveringskök på 60kvm samt 2 förrådsbyggnader på ca 30kvm exkl skärmtak. Nybyggnadsarea ca 1280 m² (BTA).
Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.
Ombyggnad av kontor mm i Kalmar
Projektet avser lokalanpassning av kontor och ny travers i lagerhall.
Upphandling av destruktionsanläggning för lustgas, Kalmar läns landsting
Avser upphandling av en destruktionsanläggning för lustgas till Länssjukhuset i Kalmar, Hus 18.
Ombyggnad av restaurang vid Kalmartravet
Kontakta byggherre för ytterligare information. Avser invändig upprustning av restaurangen.
Ombyggnad av bergvärmepump samt förläggning av ny kulvert i Kalmar
Projektet avser en installationsentreprenad och avser byte av bergvärmepump samt förläggning av ny kulvert till hus 2 och 3 samt nybyggnad av lift vid hus 2.
Nybyggnad av servicebyggnad, Kalmar kommun
Nybyggnad av servicebyggnad vid hamnområde.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus. Ny dörr samt lastintag byggs igen.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Fasadändring, ändrad planlösning samt väsentlig ändring av ventilation i skola.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Förhandsbesked, p-serviceanläggning.
Tillbyggnad av vårdcentral i Kalmar
Tillbyggnad av vårdcentral.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från bostadslägenheter till kontor.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från lager till 2 kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Panelbyte på kyrkobyggnad.
Fasadmålning av Viktoriaskolan I Kalmar
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Upprustning av tak och fasad på skola i Kalmar
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Invändigt underhåll av kontor i Kalmar
Väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Rulltrappor, storgatan 21, affärshuset kvasten.
Nybyggnad av skola i Kalmar
Tidsbegränsat lov för skolpaviljong.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Tidsbegränsat lov, nybyggnad av förskolepaviljong och förråd, 10 år, fr.o.m. 2017-11-13 t.o.m. 2027-11-13.
Tillbyggnad av restaurang i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus (restaurang).
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av garage i Kalmar
Fasadändring av garage, ändrad användning samt installation av våtutrymme.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring av kontor/verkstadslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor/verksamhetslokaler.
Nybyggnad av toalett i Kalmar
Offentlig toalett Pildalen, tidsbegränsat lov till 2021-12-31.
Ombyggnad av vårdcentral i Kalmar
Om- och tillbyggnad av affärslokal till hälsocentral.
Tillgänglighetsanpassad hiss i Kalmar
Avser en hiss, med option för ytterligare 2 stycken, för brygga enligt kravspecifikation.
Rivning av kontor i Kalmar
Rivning av kontor hos OKQ8.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från en bostadslägenhet till ett kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: