Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalmar

Tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Ombyggnad av kulturens hus i Kalmar, etapp 2
Avser upprustning av befintliga byggnader, samt en eventuell tillbyggnad. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nybyggnad av skola och förskola i Kalmar
Nuvarande lokaler för Djurängsskolan i hus 01 och 03 ska rivas (projekt id 131474). Ny byggnad för förskola (4 avd), grundskola F-6 samt tillagningskök och matsal. Utrymmen för teknik byggs i källaren i anslutning till befintligt skyddsrum. Installationer förbereds för en framtida tillbyggnad för 2 st förskoleavdelningar. Nybyggnad 2893 m² NTA – 2 st framtida förskoleavdelningar.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Anmälan, nybyggnation av förskola på bef förskoletomt.
Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ändring av befintligt ventilationssystem.
Nybyggnad av förskola, Kalmar kommun
Projektet omfattar att som totalentreprenör och sedan som hyresvärd projektera, uppföra samt hyra ut en fullt färdig och fungerande anläggning.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Utvändig renovering av Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Avser fasadbyte, takbyte och dranering.
Inredning och lokalisering av lokaler för E-Hälsomyndigheten i Kalmar och Stockholm
Avser inredningsarkitekttjänster samt lokaliseringstjänster gällande nya lokaler i Kalmar samt Stockholm.
Ombyggnad av bibliotek i Kalmar, etapp 1
Avser ombyggnad av bibliotek.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Kalmar
Tillbyggnad av föreningslokaler.
Ramavtal: Murningsarbeten i Kalmar
Arbetena avser i första hand underhåll och restaureringsarbeten av murverket. Även övriga arbeten såsom smidesarbeten och målningsarbeten kan aktualiseras i samband med underhåll och restaurering av Kvarnholmens befästningsverk.
Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Fasadändring av församlingsgård, ändrad användning från kök till kontor samt ändringar i planlösning.
Utvändig målning av tak på utbildningslokal och kontor i Kalmar
Avser utvändig målning av utbildningslokal och kontor.
Nybyggnad av gastankstation i Kalmar
Avser gastankstation för fordonsgas (biogas/metan) långsamtankning 12 platser för sopbilar.
Utvändigt underhåll av skola i Kalmar
Fasadändring av skolbyggnad (hus 06).
Nybyggnad av affärshus i Kalmar
Nybyggnad av affärslokal samt rivning av bef. byggnad.
Tillbyggnad av personallokal i Kalmar
Tillbyggnad av personalutrymmen.
Tillbyggnad av cafeteria i Kalmar
Tillbyggnad för cafe- och mötesrum.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Personhiss, handelsbanken (mattaffär) kaggensgatan 16.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från vind till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Uppförande av byggbarack, tidsbegränsat lov fr.o.m. 20170601 t.o.m. 20190601.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av automatstation i Kalmar
Nybyggnad av containermack.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av telestation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation samt teknikbod.
Nybyggnad av bensinstation i Kalmar
Nybyggnad av tankstation.
Utvändigt underhåll av skola i Kalmar
Fasadändring av skola (utvändig servicetrappa).
Rivning av paviljong i Kalmar
Rivning av paviljongbyggnad.
Rivning av personallokal i Kalmar
Rivning av personalbarack.
Tillbyggnad av servering i Kalmar
Säsongslov: 2 st. uteserveringar på larmtorget, from 31/3 tom 31/10 2017.
Tillbyggnad av servering i Kalmar
Säsongslov: uteservering med markiser samt höj och sänkbart glasstaket, 1/4 - 30/10 2017.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Tidsbegränsat lov, nybyggnad av förskolepaviljong, 2017-07-01 t.o.m. 2024-06-30.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Tidsbegränsat lov, nybyggnad av garage/förråd (2017-05-01 - 2027-05-01) samt ombyggnad och fasadändring av personallokal.
Tillbyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov, uteservering med räcke av glas samt tak, 5 år mellan 1/4 2017 och 30/10 2022.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus, inglasad terrass.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Kalmar
Fasadändring av bensinstation, ommålning.
Ombyggnad av idrottshall i Kalmar
Tillbyggnad av idrottshall/restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: