Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalmar

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ett vård- och omsorgsboende i två plan med totalt 48 lägenheter och gemensamhetsytor där de boende kan umgås och delta i olika former av aktiviteter. Lägenheterna blir relativt små, 36 kvadratmeter. Ovanpå de två planen med vårdboende blir det två huskroppar – en i fem plan och en i två – med totalt 27 seniorlägenheter.
Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Nybyggnad av bad o. friskvårdsanläggning i Kalmar
Nytt badhus planeras. Planarbetet är uppstartat, men i tidigt skede ännu. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.
Nybyggnad av skola och förskola i Kalmar
Nuvarande lokaler för Djurängsskolan i hus 01 och 03 ska rivas (projekt id 131474). Ny byggnad för förskola (4 avd), grundskola F-6 samt tillagningskök och matsal. Utrymmen för teknik byggs i källaren i anslutning till befintligt skyddsrum. Installationer förbereds för en framtida tillbyggnad för 2 st förskoleavdelningar. Nybyggnad 2893 m² NTA – 2 st framtida förskoleavdelningar.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Nybyggnation av förskola på befintlig förskoletomt.
Nybyggnad av förskola, Kalmar kommun
Projektet omfattar att som totalentreprenör och sedan som hyresvärd projektera, uppföra samt hyra ut en fullt färdig och fungerande anläggning.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.
Inredning och lokalisering av lokaler för E-Hälsomyndigheten i Kalmar och Stockholm
Avser inredningsarkitekttjänster samt lokaliseringstjänster gällande nya lokaler i Kalmar samt Stockholm.
Nybyggnad av förskola i Läckeby, Kalmar
Avser förskola med 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande teknikutrymmen. I projektet ingår även ett serveringskök på 60kvm samt 2 förrådsbyggnader på ca 30kvm exkl skärmtak. Nybyggnadsarea ca 1280 m² (BTA).
Ombyggnad av kontor mm i Kalmar
Projektet avser lokalanpassning av kontor och ny travers i lagerhall.
Ramavtal: Murningsarbeten i Kalmar
Arbetena avser i första hand underhåll och restaureringsarbeten av murverket. Även övriga arbeten såsom smidesarbeten och målningsarbeten kan aktualiseras i samband med underhåll och restaurering av Kvarnholmens befästningsverk.
Ombyggnad av bergvärmepump samt förläggning av ny kulvert i Kalmar
Projektet avser en installationsentreprenad och avser byte av bergvärmepump samt förläggning av ny kulvert till hus 2 och 3 samt nybyggnad av lift vid hus 2.
Nybyggnad av servicebyggnad, Kalmar kommun
Nybyggnad av servicebyggnad vid hamnområde.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från vind till kontor.
Nybyggnad av gastankstation i Kalmar
Avser gastankstation för fordonsgas (biogas/metan) långsamtankning 12 platser för sopbilar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus. Ny dörr samt lastintag byggs igen.
Utvändigt underhåll av skola i Kalmar
Fasadändring av skolbyggnad (hus 06).
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalmar
Fasadändring på kyrkobyggnad.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Fasadändring, ändrad planlösning samt väsentlig ändring av ventilation i skola.
Nybyggnad av affärshus i Kalmar
Nybyggnad av affärslokal samt rivning av bef. byggnad.
Nybyggnad av garage i Kalmar
Nybyggnad av underjordiskt garage.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändring av planlösning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från bostadslägenheter till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalmar
Ändrad användning från bageri till event/samlingslokal.
Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor/verksamhetslokaler.
Nybyggnad av servicebyggnad i Kalmar
Nybyggnad av servicebyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Rulltrappor, storgatan 21, affärshuset kvasten.
Nybyggnad av barack i Kalmar
Tidbegränsat lov. etbl av byggbodar från 170704-181231.
Nybyggnad av skola i Kalmar
Tidsbegränsat lov för skolpaviljong.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tilbyggnad, fasadändring av kontorslokal.
Tillbyggnad av restaurang i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus (restaurang).
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av garage i Kalmar
Fasadändring av garage, ändrad användning samt installation av våtutrymme.
Utvändigt underhåll av kontor i Kalmar
Fasadändring av kontor/verkstadslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kalmar
Fasadändring av affärshus.
Rivning av kontor i Kalmar
Rivning av kontor hos OKQ8.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från en bostadslägenhet till ett kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: