Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Högsby

Rivning av Polishuset i Högsby
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Konstgräsplan i Högsby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av affärshus i Högsby
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av affärshus.
Ombyggnad av kök i Fröviskolan
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Rivning av garage i Högsby
Ansökan om rivningslov för garagebyggnad.
Nybyggnad av barack i Högsby
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för barack.
Ombyggnad av affärshus i Högsby
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från affärshus till lokal.
Ombyggnad av hembygdsgård i Högsby
Ombyggnad av entré för ökad tillgänglighet.
Ombyggnad av skola
Anmälan om ändrad planlösning. Det ska ritas in en handikapp wc.
Nybyggnad av kontor i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorsmodul.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: