Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Högsby

Nybyggnad av automatstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tankstation.
Rivning av garage i Högsby
Ansökan om rivningslov för garagebyggnad.
Nybyggnad av skola i Högsby
Ansökan om tidbegränsat bygglov för skolmodul - sfi.
Nybyggnad av barack i Högsby
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för barack.
Ombyggnad av affärshus i Högsby
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från affärshus till lokal.
Ombyggnad av hembygdsgård i Högsby
Ombyggnad av entré för ökad tillgänglighet.
Nybyggnad av kontor i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorsmodul.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: