Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Borgholm

Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av naturum i Trollskogens naturreservat på norra Öland
Projektet omfattar nybyggnad av ett naturum på norra Öland i Trollskogens naturreservat. Byggnaden innehåller café, utställningslokal, filmsal, personalytor, kontor och kök. I anslutning till byggnaden uppförs ett väderskydd samt markarbeten för parkering och angöring till byggnaden.
Renovering av fönster i Kyrka
Renovering av blyinfattade fönster.
Nybyggnad av affärshus i Borgholm
Förhandsbesked nybyggnad affärshus.
Nybyggnad av maskinhall i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av maskinhall/industribyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av telestation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av entré.
Nybyggnad av telestation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av 4 st teknikbodar Vi 4:4, Stenninge 3:61, Dödevi 12:1, Långlöt 2:9.
Nybyggnad av maskinhall i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Invändigt underhåll av vårdhem i Borgholm
Obligatorisk ventilationskontroll vårdlokaler.
Utvändigt underhåll församlingshem i Borgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.
Målningsarbete av köpings skola i Borgholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Inglasning av befintlig veranda.
Ombyggnad av skola i Börgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.
Målning av Rälla skola och sporthall
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Renovering av lanternin på Löts Kyrka
Renovering av lanterning av Löts Kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Underhållsarbete av tak på Borgholms bibliotek
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Upprustning av duschar i Åkerbohallen
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Utvändigt underhåll av kontor i Borgholm
Bygglov för insättning av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: