Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Borgholm

Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av naturum i Trollskogens naturreservat på norra Öland
Projektet omfattar nybyggnad av ett naturum på norra Öland i Trollskogens naturreservat. Byggnaden innehåller café, utställningslokal, filmsal, personalytor, kontor och kök. I anslutning till byggnaden uppförs ett väderskydd samt markarbeten för parkering och angöring till byggnaden.
Renovering av våtrum i fastighet i Borgholm
Avser renovering av våtrum i huvudbyggnaden på Horns Kungsgård.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Kulturskolan i Borgholm
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av lokaler för kulturskolan Kv Engelen 1 i Borgholm. Tillbyggnad av ca 23 m2, samt ombyggnation i tidigare tillbyggd del om ca 240 m2, samt ändringsarbeten i magasinet.
Ombyggnad av restaurang i Borgholm
Avser ändring i restaurang till en ny restaurangdel i befintlig restaurang.
Nybyggnad av maskinhall i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av maskinhall/industribyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Rivning av restaurang i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad restaurang.
Nybyggnad av scen i Borgholm
Tillfällig åtgärd, anordnande av scen.
Rivning av gym i Borgholm
Rivningslov för rivning del av byggnad.
Nybyggnad av telestation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av entré.
Nybyggnad av telestation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av 4 st teknikbodar Vi 4:4, Stenninge 3:61, Dödevi 12:1, Långlöt 2:9.
Nybyggnad av maskinhall i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Invändigt underhåll av vårdhem i Borgholm
Obligatorisk ventilationskontroll vårdlokaler.
Utvändigt underhåll församlingshem i Borgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Inglasning av befintlig veranda.
Ombyggnad av skola i Börgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: