Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalmar län

Borgholm (11)
Emmaboda (3)
Hultsfred (4)
Högsby (7)
Kalmar (60)
Nybro (10)
Oskarshamn (26)
Torsås (9)
Vimmerby (4)
Västervik (31)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 193 st.

Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 1, Östra delen
Projektet avser en huskropp, Hus 4 med labsalar, föreläsningslokaler och garage i källarvåning. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Ombyggnad av vårdbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till särskilt boende 48 lgh samt kök och kontor.
Ombyggnad av neonatalvård i Kalmar
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Kalmar.
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik.
Om- och tillbyggnad av universitet i Kalmar etapp 1 VÄSTRA
Projektet avser nybyggnad av Hus 1 och 2 samt om- och tillbyggnad av Hus B med 3-4 våningar. Avser studielokaler, föreläsningslokaler och kontor mm. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Nybyggnad av kontor och garage i Moskogen, Kalmar
Projektet omfattar nybyggnad av: Personalbyggnad, byggnad A; Personalbyggnaden skall certifieras som miljöbyggnad nivå silver; Service-, tvätthall-, kärltvätt och kallförråd, byggnad B; Carportbyggnad inklusive närförråd, byggnad C; Carport tjänstefordon, byggnad D; Tillhörande mark-, installationsarbeten och servisledningar.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro
Avser om- och tillbyggnad av förskola Skattkistan på fastigheten Kv Syrenen 1. Befintlig byggnad uppskattad bruttoarea till ca 870m². Tillbyggnad uppskattad bruttoarea till ca 760 m².
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av parkeringsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.
Nybyggnad av skola och förskola i Kalmar
Nuvarande lokaler för Djurängsskolan i hus 01 och 03 ska rivas (projekt id 131474). Ny byggnad för förskola (4 avd), grundskola F-6 samt tillagningskök och matsal. Utrymmen för teknik byggs i källaren i anslutning till befintligt skyddsrum. Installationer förbereds för en framtida tillbyggnad för 2 st förskoleavdelningar. Nybyggnad 2893 m² NTA – 2 st framtida förskoleavdelningar.
Ombyggnad familjecentral i Torsås
Avser ombyggnad av familjecentral.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Anmälan, nybyggnation av förskola på bef förskoletomt.
Ny entré samt ny länkbyggnad vid kommunhus i Torsås, etapp 1
Avser nybyggnad av entré och utvändigt underhåll av kommunhuset.
Nybyggnad av skola i Högsby
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av skolpaviljong.
Ombyggnad av lokaler för Socialförvaltningen i Borgholm
Projektet omfattar ombyggnad av lokaler för socialförvaltningen samt in- och utvändig renovering av huvudbyggnaden på kv Höken 2 i Borgholm. Invändigt omfattas cirka 1415 kvm samt vissa arbeten på vinden.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ändring av befintligt ventilationssystem.
Helrenovering av skola i Torsås etapp 2
Helrenovering av 2500 kvm, avser hus 1, 7, och 8. Samt rivning av byggnad 6, och ny bussangöring kommer att utföras, med tillhörande ombyggnad av Kalmarvägen.
Nybyggnad av affärshus i Oskarshamn
Nybyggnad av affärshus etapp 2.
Nybyggnad av pizzeria i Nybro
Bygglov - nybyggnad av minirestaurang/pizzeria.
Totalrenovering av kontorshus i Västervik, Kalmar
Avser totalrenovering av kontorshus i tre våningar om ca 800 kvm. Avser bl.a nya ytskikt och installationer samt renovering av kök och badrum.
Nybyggnad av förskola, Kalmar kommun
Projektet omfattar att som totalentreprenör och sedan som hyresvärd projektera, uppföra samt hyra ut en fullt färdig och fungerande anläggning.
Nybyggnad av naturum i Trollskogens naturreservat på norra Öland
Projektet omfattar nybyggnad av ett naturum på norra Öland i Trollskogens naturreservat. Byggnaden innehåller café, utställningslokal, filmsal, personalytor, kontor och kök. I anslutning till byggnaden uppförs ett väderskydd samt markarbeten för parkering och angöring till byggnaden.
Nybyggnad av bensinstation i Oskarshamn
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Ombyggnad av tak Odensvi kyrka
Byte av spåntak.
Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Exploatering för handelscentrum i Västervik
Avser exploatering av mark för handelscentrum.
Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplaneärende pågår för möjlig nybyggnad av hotell.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Bygglov - ombyggnad av affärshus.
Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.
Nybyggnad av gravkapell/bårhus mm i Nybro
Avser nybyggnad av kapell och bårhus.
Utvändig renovering av Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Avser fasadbyte, takbyte och dranering.
Inredning och lokalisering av lokaler för E-Hälsomyndigheten i Kalmar och Stockholm
Avser inredningsarkitekttjänster samt lokaliseringstjänster gällande nya lokaler i Kalmar samt Stockholm.
Nybyggnad av storkök i Mönsterås
Avser rivning av garage och byggnad av reservkraft samt nybyggnad av storkök.
Ombyggnad av fastighet till innebandyarena i Kalmar
Avser ombyggnad av industribyggnad till en idrottsarena med innebandy i fokus.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Löttorp, Borgholm
Avser ombyggnad av befintliga lokaler och tillbyggnad av gym.
Ombyggnad av bibliotek i Kalmar, etapp 1
Avser ombyggnad av bibliotek.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av affärshus.
Nybyggnad av butik i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av lokaler i Hultsfred
Befintliga lokaler för bibliotek och skola ska byggas om och renoveras för Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknads- & Integrationsenheten (AME). Nytt fläktrum på befintligt tak. Ny interntrappa mellan plan 2 och 3, vid hiss.
Tillbyggnad av kyrka i Västervik
Handikappanpassning och tillbyggnad av barnverksamhet.
Ombyggnad av Olssonska fastigheten till kontor i Torsås
Ombyggnad/hyresgästanpassning. Två våningar plus vind.
Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn
Avser ombyggnad av bef byggnad.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 2
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 3
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Planerat projekt efter etapp 1 på projekt 894239.
Tillbyggnad av klubbhus i Kalmar
Tillbyggnad av föreningslokaler.
Tillbyggnad av butik i Mörbylånga
Tillbyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med paviljong.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Avser tillbyggnad av kontor med en våning om ca 200 kvm.
Rivning av bensinstation i Färjestaden
Avser rivning av fd bensinstation i Färjestaden.
Ombyggnad av ståplats/läktare i Oskarshamns Arena, etapp 2
Avser ombyggnad av ståplats/läktare.
Ombyggnad av affärshus i Oskarshamn
Ombyggnad samt ändrad användning från lager till handel.
Utökning av lokalyta samt takbyte mm på skola i Nybro
Objektet avser förberedande markarbeten för modul, ombyggnad för större matsal samt takbyte på lågdelen hus 2, ca 500 kvm.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Kulturskolan i Borgholm
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av lokaler för kulturskolan Kv Engelen 1 i Borgholm. Tillbyggnad av ca 23 m2, samt ombyggnation i tidigare tillbyggd del om ca 240 m2, samt ändringsarbeten i magasinet.
Renovering av bibliotek i Hultsfred
Befintliga lokaler för bibliotek och skola ska byggas om och renoveras.
Omläggning av tak på skola i Högsby
Avser byte av befintliga yttertak med betongtakpanner samt plåtarbeten. Arbetena ska utföras på 3 byggnader, hus A, hus C och hus D.
Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.
Rivning av affärshus i Västervik
Rivning av affärshus.
Ombyggnad av restaurang i Borgholm
Avser ändring i restaurang till en ny restaurangdel i befintlig restaurang.
Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Fasadändring av församlingsgård, ändrad användning från kök till kontor samt ändringar i planlösning.
Utvändigt underhåll av skola i Mönsterås
Avser målning av fasad och fönster.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av entré.
Utvändig målning av tak på utbildningslokal och kontor i Kalmar
Avser utvändig målning av utbildningslokal och kontor.
Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av kontor i två plan med glasväggar.
Etblering av Tex-Mex restaurang i Nybro
Taco Bar kan komma att etablera en Tex Mex-restaurang i Nybro. Företaget önskar hitta lämplig lokal. För dagen är inget konkret. Uppskattad byggstart och kostnad.
Service/översyn av sport- och gymnastikanläggningar
Service/översyn av sport- och gymnastikanläggningar

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: