Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalmar län

Borgholm (21)
Emmaboda (8)
Hultsfred (8)
Högsby (7)
Kalmar (53)
Nybro (14)
Oskarshamn (21)
Torsås (5)
Vimmerby (10)
Västervik (26)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 192 st.

Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 1, Östra delen
Projektet avser en huskropp, Hus 4 med labsalar, föreläsningslokaler och garage i källarvåning. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Ombyggnad av vårdbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till särskilt boende 48 lgh samt kök och kontor.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kalmar
Avser ett vård- och omsorgsboende i två plan med totalt 48 lägenheter och gemensamhetsytor där de boende kan umgås och delta i olika former av aktiviteter. Lägenheterna blir relativt små, 36 kvadratmeter. Ovanpå de två planen med vårdboende blir det två huskroppar – en i fem plan och en i två – med totalt 27 seniorlägenheter.
Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Nybyggnation av förskola m.m. i Mönsterås
4-6 avdelningar. Finns även planer på att bygga ett äldreboende på samma tomt.
Nybyggnad av skola i Färjestaden
Avser nybyggnad av F till 9 skola för ca 260 elever.
Nybyggnad av bad o. friskvårdsanläggning i Kalmar
Nytt badhus planeras. Planarbetet är uppstartat, men i tidigt skede ännu. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden
Ombyggnad av kulturens hus i Kalmar, etapp 2
Avser upprustning av befintliga byggnader, samt en eventuell tillbyggnad. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal.
Nybyggnad av flytande hotell på Slottsholmen
Eventuellt kommer projektet att ändras till nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av parkeringsanläggning i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.
Nybyggnad av skola och förskola i Kalmar
Nuvarande lokaler för Djurängsskolan i hus 01 och 03 ska rivas (projekt id 131474). Ny byggnad för förskola (4 avd), grundskola F-6 samt tillagningskök och matsal. Utrymmen för teknik byggs i källaren i anslutning till befintligt skyddsrum. Installationer förbereds för en framtida tillbyggnad för 2 st förskoleavdelningar. Nybyggnad 2893 m² NTA – 2 st framtida förskoleavdelningar.
Nybyggnad av brandstation i Emmaboda
Nybyggnad av brandstation.
Renovering av bibliotek i Hultsfred
Befintliga lokaler för bibliotek och skola ska byggas om och renoveras.
Ombyggnad familjecentral i Torsås
Avser ombyggnad av familjecentral.
Nybyggnad av Trygghets- och LSS-boende
Avser nybyggnad av 46 lägenheter i Trygghets- och LSS-boende. Tanken är att det ska delas upp i två etapper.
Ny entré samt ny länkbyggnad vid kommunhus i Torsås, etapp 1
Avser nybyggnad av entré och utvändigt underhåll av kommunhuset.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Nybyggnation av förskola på befintlig förskoletomt.
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Tomt på ca 8000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Oskarshamn
Avser nybyggnad av modulförskola 4 avd varav en avdelning även ska användas som nattförskola och tillagningskök.
Nybyggnad av bensinstation i Oskarshamn
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Nybyggnad av naturum i Trollskogens naturreservat på norra Öland
Projektet omfattar nybyggnad av ett naturum på norra Öland i Trollskogens naturreservat. Byggnaden innehåller café, utställningslokal, filmsal, personalytor, kontor och kök. I anslutning till byggnaden uppförs ett väderskydd samt markarbeten för parkering och angöring till byggnaden.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.
Ombyggnad av tak Odensvi kyrka
Byte av spåntak.
Nybyggnad av hotell i Kalmar
Detaljplaneärende pågår för möjlig nybyggnad av hotell.
Ombyggnad av bibliotek i Västervik
Målsättningen är att lokalerna ska bli modernare och mer funktionella, och en strävan har varit att få all verksamhet på samma plan.
Nybyggnad av hamburgerbar och parkeringsplats i Vimmerby
Föreslagen tomt ligger vid riksväg 23/34.
Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.
Exploatering för handelscentrum i Västervik
Avser exploatering av mark för handelscentrum.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Utvändig renovering av Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Avser fasadbyte, takbyte och dranering.
Nybyggnad av förskola i Läckeby, Kalmar
Avser förskola med 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande teknikutrymmen. I projektet ingår även ett serveringskök på 60kvm samt 2 förrådsbyggnader på ca 30kvm exkl skärmtak. Nybyggnadsarea ca 1280 m² (BTA).
Nybyggnad av hotell i Nybro
Avser nybyggnad av hotell i Nybro.
Inredning och lokalisering av lokaler för E-Hälsomyndigheten i Kalmar och Stockholm
Avser inredningsarkitekttjänster samt lokaliseringstjänster gällande nya lokaler i Kalmar samt Stockholm.
Nybyggnad av butik i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Renovering av våtrum i fastighet i Borgholm
Avser renovering av våtrum i huvudbyggnaden på Horns Kungsgård.
Ombyggnad till vårdscentral i Emmaboda, Kalmar
Avser ombyggnad av befintliga förskolelokaler till lokaler för den centrala barn och elevhälsan.
Ombyggnad av bibliotek i Kalmar, etapp 1
Avser ombyggnad av bibliotek.
Tillbyggnad av hotell i Gränsö, Västervik
Spadelen byggs ut med 175kvm och totalt 17 nya rum kommer byggas.
Ombyggnad av kontor mm i Kalmar
Projektet avser lokalanpassning av kontor och ny travers i lagerhall. Byggstart tidigast november 2017.
Ombyggnad av bibliotek i Emmaboda
Planer finns för ombyggnad av bibliotek samt konsthall.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Planerat projekt efter etapp 1 på projekt 894239.
Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn
Avser ombyggnad av bef byggnad.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 2
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 3
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Tillbyggnad av skola i Torsås
Gullaboskolan tillbyggnader.
Invändig renovering av kyrka i Lönneberga
Inre golvet ska rivas upp och fuktsaneras. Byte av golv i 2 sakristior.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Kulturskolan i Borgholm
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av lokaler för kulturskolan Kv Engelen 1 i Borgholm. Tillbyggnad av ca 23 m2, samt ombyggnation i tidigare tillbyggd del om ca 240 m2, samt ändringsarbeten i magasinet.
Nybyggnad av förskola i Nybro
Nybyggnad av moduler (förskola).
Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.
Tillbyggnad av hiss vid skola i Hultsfred
Avser tillbyggnad av hiss vid Målilla skola.
Tillbyggnad av hiss vid skola i Hultsfred
Avser tillbyggnad av hiss vid Mörlunda skola.
Ombyggnad av restaurang vid Kalmartravet
Avser invändig upprustning av restaurangen.
Ramavtal: Murningsarbeten i Kalmar
Arbetena avser i första hand underhåll och restaureringsarbeten av murverket. Även övriga arbeten såsom smidesarbeten och målningsarbeten kan aktualiseras i samband med underhåll och restaurering av Kvarnholmens befästningsverk.
Ombyggnad av restaurang i Borgholm
Avser ändring i restaurang till en ny restaurangdel i befintlig restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: