Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kalmar län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 176 st.

Ombyggnad av vårdbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till särskilt boende 48 lgh samt kök och kontor.
Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Nybyggnad av förskola samt tillagningskök i Kalmar
Objektet omfattar en förskola med 5 avdelningar med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1050 kvm samt ett tillagningskök på ca 110 kvm.
Nybyggnad av hotell i Borgholm
Avser hotell och spa för svårt handikappade med spa i souterrängvåning.
Nybyggnad av skola och förskola i Kalmar
Nuvarande lokaler för Djurängsskolan i hus 01 och 03 ska rivas (projekt id 131474). Ny byggnad för förskola (4 avd), grundskola F-6 samt tillagningskök och matsal. Utrymmen för teknik byggs i källaren i anslutning till befintligt skyddsrum. Installationer förbereds för en framtida tillbyggnad för 2 st förskoleavdelningar. Nybyggnad 2893 m² NTA – 2 st framtida förskoleavdelningar.
Renovering av bibliotek i Hultsfred
Befintliga lokaler för bibliotek och skola ska byggas om och renoveras.
Ombyggnad familjecentral i Torsås
Avser ombyggnad av familjecentral.
Ny entré samt ny länkbyggnad vid kommunhus i Torsås, etapp 1
Avser nybyggnad av entré och utvändigt underhåll av kommunhuset.
Nybyggnad av förskola i Kalmar
Anmälan, nybyggnation av förskola på bef förskoletomt.
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Tomt på ca 8000 kvm.
Helrenovering av skola i Torsås etapp 2
Helrenovering av 2500 kvm, avser hus 1, 7, och 8. Samt rivning av byggnad 6, och ny bussangöring kommer att utföras, med tillhörande ombyggnad av Kalmarvägen.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Nybyggnad av affärshus i Oskarshamn
Nybyggnad av affärshus etapp 2.
Nybyggnad av pizzeria i Nybro
Bygglov - nybyggnad av minirestaurang/pizzeria.
Nybyggnad av förskola, Kalmar kommun
Projektet omfattar att som totalentreprenör och sedan som hyresvärd projektera, uppföra samt hyra ut en fullt färdig och fungerande anläggning.
Nybyggnad av naturum i Trollskogens naturreservat på norra Öland
Projektet omfattar nybyggnad av ett naturum på norra Öland i Trollskogens naturreservat. Byggnaden innehåller café, utställningslokal, filmsal, personalytor, kontor och kök. I anslutning till byggnaden uppförs ett väderskydd samt markarbeten för parkering och angöring till byggnaden.
Nybyggnad av bensinstation i Oskarshamn
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av tak Odensvi kyrka
Byte av spåntak.
Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.
Exploatering för handelscentrum i Västervik
Avser exploatering av mark för handelscentrum.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Bygglov - ombyggnad av affärshus.
Utvändig renovering av Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Avser fasadbyte, takbyte och dranering.
Inredning och lokalisering av lokaler för E-Hälsomyndigheten i Kalmar och Stockholm
Avser inredningsarkitekttjänster samt lokaliseringstjänster gällande nya lokaler i Kalmar samt Stockholm.
Renovering av våtrum i fastighet i Borgholm
Avser renovering av våtrum i huvudbyggnaden på Horns Kungsgård.
Nybyggnad av storkök i Mönsterås
Avser rivning av garage och byggnad av reservkraft samt nybyggnad av storkök.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Löttorp, Borgholm
Avser ombyggnad av befintliga lokaler och tillbyggnad av gym.
Ombyggnad av lokaler i Hultsfred
Befintliga lokaler för bibliotek och skola ska byggas om och renoveras för Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknads- & Integrationsenheten (AME). Nytt fläktrum på befintligt tak. Ny interntrappa mellan plan 2 och 3, vid hiss.
Nybyggnad av butik i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av Olssonska fastigheten till kontor i Torsås
Ombyggnad/hyresgästanpassning. Två våningar plus vind.
Tillbyggnad av kyrka i Västervik
Handikappanpassning och tillbyggnad av barnverksamhet.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Planerat projekt efter etapp 1 på projekt 894239.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 2
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 3
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn
Avser ombyggnad av bef byggnad.
Tillbyggnad av klubbhus i Kalmar
Tillbyggnad av föreningslokaler.
Nybyggnad av serviceanläggning i Västervik
Avser nybyggnad av serviceanläggning/kontor vid Målserum Ridanläggning.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Avser tillbyggnad av kontor med en våning om ca 200 kvm.
Tillbyggnad av skola i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med paviljong.
Tillbyggnad av butik i Mörbylånga
Tillbyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Omläggning av tak på skola i Högsby
Avser byte av befintliga yttertak med betongtakpanner samt plåtarbeten. Arbetena ska utföras på 3 byggnader, hus A, hus C och hus D.
Utökning av lokalyta samt takbyte mm på skola i Nybro
Objektet avser förberedande markarbeten för modul, ombyggnad för större matsal samt takbyte på lågdelen hus 2, ca 500 kvm.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Kulturskolan i Borgholm
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av lokaler för kulturskolan Kv Engelen 1 i Borgholm. Tillbyggnad av ca 23 m2, samt ombyggnation i tidigare tillbyggd del om ca 240 m2, samt ändringsarbeten i magasinet.
Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.
Takrenovering på skola i Mörlunda
Projektet avser byte av yttertak på hus A och nytt snörasskydd mot väster på hus B. Uppskattad kostnad.
Takrenovering i Mönsterås
Byte av takbeläggning, taksäkerhet m m
Ombyggnad av restaurang i Borgholm
Avser ändring i restaurang till en ny restaurangdel i befintlig restaurang.
Ramavtal: Murningsarbeten i Kalmar
Arbetena avser i första hand underhåll och restaureringsarbeten av murverket. Även övriga arbeten såsom smidesarbeten och målningsarbeten kan aktualiseras i samband med underhåll och restaurering av Kvarnholmens befästningsverk.
Utvändigt underhåll av skola i Mönsterås
Avser målning av fasad och fönster.
Takrenovering av förskola i Blomstermåla
Avser byte av takbeläggning, taksäkerhet mm
Utvändig målning av tak på utbildningslokal och kontor i Kalmar
Avser utvändig målning av utbildningslokal och kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av entré.
Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av kontor i två plan med glasväggar.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från vind till kontor.
Nybyggnad av gastankstation i Kalmar
Avser gastankstation för fordonsgas (biogas/metan) långsamtankning 12 platser för sopbilar.
Nybyggnad av automatstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av kontor i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvätthall och kontor.
Ombyggnad av restaurang i Högsby
Ansökan om bygglov för resturangverksamhet.
Ombyggnad av skola i Borgholm
Bygglov för ändrad användning av skola.
Nybyggnad av restaurang i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av förskola i Emmaboda
Emmaboda 5:2, bygglovsansökan för ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Nybro
Bygglov - ändrad användning från butik till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: