Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vetlanda

Nybyggnad av förskola, kök, särskilt boende samt trygghetsboende i Vetlanda
Avser projektering av nybyggnation av förskola och särskilt boende. På bottenplan blir det en förskola för 100 barn och ett tillagningskök för ca 250 portioner. Våning 2 och 3 blir särskilt boende med 2 avdelningar per våning med 9 boenden på varje. Ny utemiljö till förskolan och ca 45 parkeringsplatser ska anläggas. I befintlig byggnad ska ett tillagningskök demonteras och byggas om till kontor.
Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Nybyggnad av ca 4000 kvm. Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ett nytt storkök och skolrestaurang behöver skapas på skolan, Upprustning av trafikmiljön. Withalaskolan skall efter ombyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.
Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Grundskola för årskurs F-9 med 370 elever. Flera byggnader med renoveringsbehov avseende tekniska installationer, ytskikt och tillgänglighet. I projektet ingår även upprustning av skolans utemiljö, skolgård och trafiklösning. Efter ombyggnaden skall skolan vara en F-6 skola för 350 elever.
Tillbyggnad av förskola i Vetlanda
Ölandsgatans förskola har idag 3 avdelningar. En av dessa avdelning ska rivas. De övriga 2 avdelningarna ska behållas och renoveras. Tillbyggnaden skall innehålla 4 avdelningar och tillagningskök. Skolgården utökas och ny parkering med tillfart ska anläggas.
Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.
Ny restaurang vid Nydalarondellen, Vetlanda
Avser ny hamburgerrestaurang, Burger King i Vetlanda alldeles vid Nydalarondellen.
Installation av nätverksuttag mm för utbyggnad av fastighetsdatanät till skolor i Vetlanda kommun
Entreprenaden omfattar installation av nätverksuttag samt montering av accesspunkter inför utbyggnad av fastighetsdatanät vid Vetlanda kommuns samtliga grundskolor och Njudungsgymnasiet.
Om- och tillbyggnad av storkök i Vetlanda
Objektet avser tillbyggnad av storkök för utbildning och restaurang med tillhörande utrustning, va-installationer, fettavskiljare och ny ventilation. I entreprenaden ingår även markarbeten för ny fettavskiljare och justering av parkerings- och körytor i anslutning till tillbyggnaden samt återställande av grönytor.
Byte av plåttak på Ökna kyrka
Avser byte av tak till plåttak på Ökna Kyrka, i Jönköping.
Utvändigt underhåll av hotell i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för målning av fasad.
Nybyggnad av restaurang i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnation av restauranglokal.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ombyggnad från lastvagnshall till kontor och lagar, tillbyggnad av entré, ny hiss, entresol, ventilationsanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad på affärshus.
Ombyggnad av folkhögskola i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning, Bygg, ansökan om bygglov för skylt samt utvändig ändring Huskvarn 1:133.
Tillbyggnad av matsal i Vetlanda
Omfattar en mindre tillbyggnad i matsal.
Utvändigt underhåll av skola i Vetlanda
Avser en utvändigt underhåll av fasad.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Avser ändrad användning av kontorsutrymme.
Utvändigt underhåll av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för att bygga större port.
Tillbyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av bredbandsnod.
Nybyggnad av gatukök i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad.
Rivning av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för äldre garage.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ventilation.
Installation av återluftsaggregat för kylning av arkiv i Vetlanda stadshus
Entreprenaden omfattar installation av ett nytt återluftsaggregat inkl. kylbatteri för att sänka temperaturen i ett av kommunens arkiv i stadshusets källare.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: