Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vetlanda

Nybyggnad av förskola, kök, särskilt boende samt trygghetsboende i Vetlanda
Avser projektering av nybyggnation av förskola och särskilt boende. På bottenplan blir det en förskola för 100 barn och ett tillagningskök för ca 250 portioner. Våning 2 och 3 blir särskilt boende med 2 avdelningar per våning med 9 boenden på varje. Ny utemiljö till förskolan och ca 45 parkeringsplatser ska anläggas. I befintlig byggnad ska ett tillagningskök demonteras och byggas om till kontor.
Om- och tillbyggnad av skola i Landsbro
Planer finns för en stor om- och tillbyggnad av hela skolan. Ev kommer projekteringen att utföras av ramavtalade konsulter.
Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.
Fönsterbyte (pcb-sanering) på stadshus i Vetlanda
Projektet är framflyttat till 2018.
Renovering av idrottshall i Vetlanda
Fukt i konstruktioner. Väggar och golv ska rivas ut. BTA ca 1000 m2
Ombyggnad av bilhall i Vetlanda
Avser renovering och ombyggnad av bilhall, ca 1000 kvm.
Invändigt underhåll vid Bäckseda kyrka
Avser invändigt underhåll och ombyggnad av koret.
Nytt fallskyddssystem på stadshus i Vetlanda
Avser installation av nytt fallskyddssytem på Vetlanda stadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring samt skyltar.
Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring. returrum ska flyttas samt ny entredörr och skyltar.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för 2 st teknikhus.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för bredbandsnod.
Installation av återluftsaggregat för kylning av arkiv i Vetlanda stadshus
Entreprenaden omfattar installation av ett nytt återluftsaggregat inkl. kylbatteri för att sänka temperaturen i ett av kommunens arkiv i stadshusets källare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: