Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vetlanda

Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Nybyggnad av ca 4000 kvm. Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ett nytt storkök och skolrestaurang behöver skapas på skolan, Upprustning av trafikmiljön. Withalaskolan skall efter ombyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.
Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Grundskola för årskurs F-9 med 370 elever. Flera byggnader med renoveringsbehov avseende tekniska installationer, ytskikt och tillgänglighet. I projektet ingår även upprustning av skolans utemiljö, skolgård och trafiklösning. Efter ombyggnaden skall skolan vara en F-6 skola för 350 elever.
Nybyggnad av kulturhus i Vetlanda
Enligt förslag ska byggnaden inrymma lokaler för teater, musik, dans, reception, turistbyrå, konferenslokaler, café och lägenheter.
Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.
Ny restaurang vid Nydalarondellen, Vetlanda
Avser ny hamburgerrestaurang, Burger King i Vetlanda alldeles vid Nydalarondellen.
Till- och ombyggnad av brandstation i Vetlanda
Projektet avser tillbyggnad på 80 m2 samt invändig ombyggnation på 200 m2.
Installation av nätverksuttag mm för utbyggnad av fastighetsdatanät till skolor i Vetlanda kommun
Entreprenaden omfattar installation av nätverksuttag samt montering av accesspunkter inför utbyggnad av fastighetsdatanät vid Vetlanda kommuns samtliga grundskolor och Njudungsgymnasiet.
Byte av plåttak på Ökna kyrka
Avser byte av tak till plåttak på Ökna Kyrka, i Jönköping.
Utvändigt underhåll av hotell i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för målning av fasad.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ombyggnad från lastvagnshall till kontor och lagar, tillbyggnad av entré, ny hiss, entresol, ventilationsanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad på affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring. returrum ska flyttas samt ny entredörr och skyltar.
Ombyggnad av folkhögskola i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning, Bygg, ansökan om bygglov för skylt samt utvändig ändring Huskvarn 1:133.
Utvändigt underhåll av skola i Vetlanda
Avser en utvändigt underhåll av fasad.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Avser ändrad användning av kontorsutrymme.
Tillbyggnad av matsal i Vetlanda
Omfattar en mindre tillbyggnad i matsal.
Utvändigt underhåll av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för att bygga större port.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nybyggnad av bredbandsnod.
Rivning av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för äldre garage.
Ombyggnad av restaurang i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ventilation.
Installation av återluftsaggregat för kylning av arkiv i Vetlanda stadshus
Entreprenaden omfattar installation av ett nytt återluftsaggregat inkl. kylbatteri för att sänka temperaturen i ett av kommunens arkiv i stadshusets källare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: