Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Värnamo

Ombyggnad av förvaltningslokaler vid Östboskolan, Hus C, Värnamo
Avser invändig ombyggnation, totalt ca 1500 kvm.
Ombyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök mossleskolan. Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Ombyggnad av tillagningskök vid skola i Rydaholm
Projektet avser en ombyggnation av Rydaholmskolans tillagningskök.
Tillbyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Ombyggnad av byggvaruhus i Värnamo
Avser ändrad användning till trävaruhandel samt nybyggnad av skärmtak, kallager samt en skyltanordning. Målningsentreprenör: Målarens målare Jönköping.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Avser tillbyggnad av kontor med sju stycken platser.
Nybyggnad av maskinhall i Värnamo
Nybyggnad av maskinhall.
Rivning av restaurang i Värnamo
Omfattar rivning av restaurangbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från lager till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från butik till restaurang.
Nybyggnad av studio i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av skärmtak och studio.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfälligt bygglov för skolbyggnad/paviljong.
Ombyggnad av storkök i Värnamo
Ändrad användning från kök till restaurangkök.
Nybyggnad av telestation i Värnamo
Nybyggnad av teknikbod för bredband/fiber.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: