Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Värnamo

Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020.
Nybyggnad av bilhall i Bredasten, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av bilhall i Värnamo på området Bredasten.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 20 lägenheter i 1 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Nybyggnad av bilhall, restaurang m.m. i Värnamo
Avser nybyggnad av bilanläggning, ca 3000 kvm, ytterligare byggnad i anslutning för däckhotell och liknande, 1000 kvm samt restaurang ca 200 kvm. Stora asfalterade ytor för parkering. Tomten är totalt 18400 kvm stor. Markarbeten har påbörjats under sommaren 2017.
Nybyggnad av idrottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café.
Om- och tillbyggnad av Östboskolan i Värnamo
Om-och tillbyggnad av 4-6 skola. Tillbyggnad omfattar ca 590 kvm (BTA) Ombyggnad omfattar ca 2900 kvm (BTA) . Samt skolgårdsmiljö.
Ombyggnad av förvaltningslokaler vid Östboskolan, Hus C, Värnamo
Avser invändig ombyggnation, totalt ca 1500 kvm.
Ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan, Hus F
Avser ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan Hus F.
Ombyggnad av högstadieskola i Forsheda
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020
Utbyte av ventilationsaggregat på Värnamo Sjukhus
Ombyggnaden avser att byta ut befintliga aggregat som numera är uttjänta, dessa aggregat kommer att ersättas med nya. Detta medför en del ändringar på kanalsystemet samt rörinstallationer.
Ny ventilation i Ekbackens förskola i Värnamo
Avser ny ventilation i Ekbackens förskola.
Renovering av tak på Nydala klosterkyrka, Värnamo
Avser renovering och tjärning av spåntak på Nydala klosterkyrka.
Ombyggnad för kontaktcenter i Värnamo stadshus
Avser bla ombyggnad av foaje och reception.
Ombyggnad av restaurang i Värnamo
Ombyggnaden avser en ny badanläggning med spa och relaxavdelning. Huset har tidigare varit ett sommarcafé.
Partiell renovering av koppartak på Kärda kyrka
Renovering av koppartak. Byte av underpapp och snickeri på takstolar. Renoveringen är 80 cm från ränndal och in på taket.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Tillbyggnad av industri med kontor.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Ändrad användning.
Rivning av kontor i Värnamo
Ansökan om rivningslov av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av gym i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från samlingslokal till gym, skyltnordning.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om ändrad användning. Kontakta inkopplad företag för ytterligare information.
Ombyggnad av pizzeria i Värnamo
Ändrad användning.
Ombyggnad av butik i Värnamo
Tillbyggnad med skärmtak, ändring av planlösning samt ändring av brandskyddet.
Ombyggnad av sjukhus i Värnamo
Om- och tillbyggnad av entré och centralhall i sjukhus.
Installation av brandlarm, Rydaholms kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till underhåll/ installation av brandlarm.
Utvändig renovering av Rydaholms kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad till underhåll och tjärning av tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: