Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Värnamo

Nybyggnad av restaurang och hotell på Bredasten, Värnamo
Enligt planerna kommer anläggningen att inrymma en restaurang, ca 50-60 rum samt andra lokaler.
Nybyggnad av idrottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 20 lägenheter i 1 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Tillbyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Utbyte av ventilationsaggregat på Värnamo Sjukhus
Ombyggnaden avser att byta ut befintliga aggregat som numera är uttjänta, dessa aggregat kommer att ersättas med nya. Detta medför en del ändringar på kanalsystemet samt rörinstallationer.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från lager till kontor.
Nybyggnad av bilhall i Värnamo
Nybyggnad av bilhall.
Utvändigt underhåll av bar i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från butik till restaurang.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av entrétak.
Nybyggnad av studio i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av skärmtak och studio.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov gällande skolpaviljong.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfälligt bygglov för skolbyggnad/paviljong.
Ombyggnad av storkök i Värnamo
Ändrad användning från kök till restaurangkök.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Avser utvändig ändring, insättning av dörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: