Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Värnamo

Nybyggnad av fotbollsarena i Värnamo
Omfattar nytt arenaområde på fältet där Malmövägen ansluter till riksväg 27. Det ska även innehålla – två läktare, kansli, klubblokal, omklädningsrum samt en träningshall .
Nybyggnad av bilhall, restaurang m.m. i Värnamo
Avser nybyggnad av bilanläggning, ca 3000 kvm, ytterligare byggnad i anslutning för däckhotell och liknande, 1000 kvm samt restaurang ca 200 kvm. Stora asfalterade ytor för parkering. Tomten är totalt 18400 kvm stor. Markarbeten har påbörjats under sommaren 2017.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 20 lägenheter i 1 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Ombyggnad av förvaltningslokaler vid Östboskolan, Hus C, Värnamo
Avser invändig ombyggnation, totalt ca 1500 kvm.
Hyresgästanpassning av kontor i Värnamo
Avser hyresgästanpassning av ca 2000 kvm kontor.
Ombyggnad av tillagningskök vid skola i Rydaholm
Projektet avser en ombyggnation av Rydaholmskolans tillagningskök.
Tillbyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan, Hus F
Avser ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan Hus F.
Utbyte av ventilationsaggregat på Värnamo Sjukhus
Ombyggnaden avser att byta ut befintliga aggregat som numera är uttjänta, dessa aggregat kommer att ersättas med nya. Detta medför en del ändringar på kanalsystemet samt rörinstallationer.
Utvändigt underhåll av bar i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från butik till restaurang.
Rivning av kontor i Värnamo
Rivning av kontorsdel på industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från lager till kontor.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfälligt bygglov för skolpaviljong.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tidsbegränsat bygglov gällande skolpaviljong.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av entrétak.
Nybyggnad av studio i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av skärmtak och studio.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Avser utvändig ändring, insättning av dörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: