Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola Vaggeryd
Avser nybyggnad av förskola i Vaggeryd med 6 nya avdelningar samt ett tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Skillingaryd
Nybyggnad av förskola, 6 avdelningar samt tillagningskök.
Tillbyggnad av Byarums kyrka i Vaggeryd
Avser omfattande invändig renovering med bla nytt värmesystem och konservatorarbeten samt tillbyggnad av samlingsrum, toalett och kök.
Ombyggnad av skola i Vaggeryd
Ombyggnad av 7-9 skola med bygg- och undertaksarbete samt el och ventilation. Övriga Entreprenader som t.ex. Golv, Mål. Plåt, m.m. kommer att utföras som sidoentreprenader av de entreprenörer som Vaggeryds kommun har ramavtal med
Nybyggnad av förskola i Hok, Vaggeryd
Uppförande av en ny förskola med 1 avdelning i Hok. Tidsplan och detaljer fastslås när kommunfullmäktige godkänner förslaget.
Ombyggnad av 7-9 skola i skillingaryd
Avser ombyggnad av Fågelforsskolan. Entreprenader som t.ex. bygg, golv och målniing m.m. kommer att utföras som sidoentreprenader av de entreprenörer som Vaggeryds kommun har ramavtal med.
Uppförande av ersättninglokaler i Skillingaryd
Avser ersättningslokaler för Bullerbyns förskola med moduler för lokalkomplettering.
Utvändig renovering på byggnader i Skillingaryd
Avser målningsarbeten på hela eller delar av byggnader. Byggnaderna är statliga byggnadsminnen och skall underhållas i enligt av regeringen fastställda skyddsföreskrifter.
Rivning av förskola i Vaggeryd
Avser rivning av Bullerbyns förskola.
Nybyggnad av garage i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av 12 st garage samt rivningslov för rivning av nuvarande byggnad.
Nybyggnad av barack i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av modulhus.
Nybyggnad av telestation i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av vårdcentral i Vaggeryd
Bygglov för ombyggnad/ändradanvändning av apotek till ungdomsmottagning.
Köp av begagnad Modulbyggnad till Båramo
Avser köp av begagnad modulbyggnad till Båramo terminalområde.
Ombyggnad av vårdbostad i Vaggeryd
Bygglov för ombyggnad av befintlig byggnad till utslussningsboende.
Tillbyggnad av restaurang i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av befintlig restaurang.
Ombyggnad av förskola i Vaggeryd
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kyrkans lokaler till förskoleverksamhet.
Tjärning av spåntak på Hagshults Kyrka
Avser även renovering av hängränna och stuprör.
Utvändigt underhåll Svenarums kyrka
Avser omläggning av 35 meter stenmur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: