Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sävsjö

Ombyggnad/Utökning av förskola i Sävsjö
Avser ombyggnad av 2 lägenheter till förskolelokaler, bef avdelningar kommer att anpassas och renoveras. Ombyggnad och utökning av mottagningskök, förråd och personalrum.
Ombyggnad av stationsområde i Sävsjö, etapp 2
Hissar båda sidor bef. gångbro samt inbyggnad av trappor och passage över järnvägen. Projektet förutsätter samfinansiering med Trafikverket.
Utvändigt underhåll på Stockaryds kyrka
Avser underhåll av träfasad, trappor och stuprör. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utvändigt underhåll på Stockaryds kyrka
Avser byter av ståndrännor och renovering av koppartak. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Ombyggnad av bensinstation i Sävsjö
Ändring av bef bensinstation samt montering av AdBlue container.
In- och ttvändigt underhåll på Stockaryds kyrka
Avser underhåll och ommålning av fönster och dörrar. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Renovering av värmesystem, Vallsjö nya kyrka
Avser renovering av värmesystem. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: