Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sävsjö

Ombyggnad av lokaler för tekniska förvaltningen i Sävsjö
Lokalen byggs om för att tekniska förvaltningens verksamheter ska inrymmas. Oviss byggstart.
Hyra av moduler till förskola i Stockaryd
Hyra av moduler för lokalkomplettering av förskola i Stockaryd. Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 jår och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.
Ombyggnad av samlingslokal i Sävsjö
Installation av nytt ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av kyrka i Sävsjö
Omfärgning av Höglandskyrkan.
Tillbyggnad av värdshus i Sävsjö
Tillbyggnad av Vrigstad värdshus.
Nybyggnad av scen i Sävsjö
Uppförande av scen på stora torget.
Ombyggnad av kontor i Sävsjö
Ersättning av bärande vägg med stålbalk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: