Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Jönköping

Tillgänglighetsanpassning, Huskvarna kyrka, Huskvarna
Projektet avser utvändig tillgänglighetsanpassning.
Idé utformning av stationsområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Syftet med idétävlingen är att visualisera ideér, tänkbart innehåll och möjlig utformning av ett nytt stationsområde söder om Munksjön. Max 4 team kommer att väljas ut att delta i idétävlingen. Enbart utvalda team har rätt att komma in med tävlingsbidrag. Tidplan: 2016-03-17 Utskick av tävlingsprogram. 2016-03-29-31 Startmöten i Jönköping. 2016-06-17 Inlämning av tävlingsbidrag. 2016-09-15 Tävlingen avslutas och vinnare utses.
Nybyggnad av sjukhus i Jönköping
Projektet avser en helt ny fristående byggnad till Ryhov sjukhus, kallad D1, omfattande 34300 m2 nya sjukhusytor på sjukhusområdet. Avser bla 2 akutvårdsavdelning med 48 vårdplatser,2 medicinförråd, 2 medicinvårdsavdelningar med tillhörande dagsjukvård och mottagningar, mammografimottagning samt utbildningslokaler för bla läkarutbildningen.
Byggnadsåtgärder på Huskvarna kyrka, Huskvarna
Projektet avser byggnadsåtgärder på vinden och i tornet för att säkra arbetsmiljön.
Nybyggnad av förskola, gruppboende, kontor och parkeringshus på Skeppsbron , Jönköping
En förskola, dimensionerad för 120 barn i två plan, med tillhörande tillagningskök och utomhusmiljö ca 2000 m2. Ovan förskolan planeras ett gruppboende i två plan vilket ska dimensioneras för 12 boende och personalutrymme för 25 personer, ca 2000 m2 Avser även kontorslokaler med ca 470-500 arbetsplatser. Arbetsplatserna fördelas i våningsplaner där en våning bör inrymma 60-80 arbetsplatser med tillhörande funktioner, ca 12000 m2. Slutligen ska även ett parkeringshus med 465 platser samt yta för kommersiella lokaler upprättas. Samtliga nämnda verksamheter ovan ska ha tillgång till parkeringshus genom en källarvåning, ca 9300 m2
Nybyggnad av hotell vid Tändsticksområdet i Jönköping
Hotell, restaurang, gym, festvåning, konferensmiljö samt torgyta omkring hotell.
Nybyggnad av affärs/kontorshus i Jönköping
Projektet omfattar kontorslokaler 4.800 kvm, affärslokaler 4.800 kvm, parkeringshus 4.400 kvm, 177 parkeringsplatser samt 1.000 kvm trapphus, fläktrum m.m. I markplan finns 70 parkeringsplatser för besökare. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av logistikanläggning i Torsvik, Jönköping
Avser en ny logistikanläggning på 10000 kvm med möjlighet till framtida expansion om ytterligare 25000 kvm. Markarbeten samt plintar är utförda.
Nybyggnad av Bilanläggning i Jönköping
Avser nybyggnad av en bilanläggning i Jönköping.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor på ca 500 kvm samt parkeringshus på 2500 kvm
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping.
Ombyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Ändrad användning av byggvaruhandel.
Nybyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Avser nybyggnad av byggvaruhus i 1 plan +sutterängplan. yta: 15000-15500.
Tillbyggnad av Ica maxi i Jönköping
Sanering av mark krävs innan tillbyggnaden kan påbörjas. Tillbyggnad i entrésolplan. Även en stor parkeringsyta kommer att byggas. Marksaneringen har objekt nummer 561148.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av förskola med plats för ca 120 barn samt 2 st tillhörande förråd.
Nybyggnad av gymnastikhall i Huskvarna
Objektet avser nybyggnad av gymnastikhall och ny gemensam entréhall samt teknikutrymme om ca 2200 kvm invid bef idrottshall och matsal. Rivning av bef panncentral, skorsten, och tillhörande utrustning (grop för flis, kulvert samt oljecisterner under mark). Tillhörande markarbeten och ny anslutning till fjärrvärme ingår.
Nybyggnad av förskola, lektionssalar och sporthallar, Jönköping
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, 5 lektionssalar samt 2 fullstora sporthallar.
Nybyggnad av förskola i Norrahammar
Planer i mycket tidigt skede som ej är beslutade. Förskola för 100 barn. Byggstart 2018 eller senare.
Nybyggnad av vårdcentral på Råslätt, Norrahammar
Inga beslut fattade. Planändring erfordras. Kostnad okänd.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av prefabricerad förskola för permanent uppställning i två plan Total bruttoarea 800 m2
Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3. Inom Nukleärmedicinska enheten byggs 2 renrum/HOTLAB med slussar för iordningställande av radiofarmaka.
Nybyggnad av kallbadhus och restaurang i Jönköping
Beslut saknas. Projektet är vilande.
Ombyggnad- och tillbyggnad av kontors- och industrihus i Jönköping
Om- och tillbyggnad av industribyggnad till kontor och garage för sopfallshantering. 1200 kvm kontorsyta och 3300 kvm lageryta.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser tillbyggnad av Hotel Victoria. Omfattning är i dagsläget oklar.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus ca 1500 kvm.
Ny paviljong för Antenatalmottagning vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
Objektet avser ett köp inklusive transport och montage av en nytillverkad, flyttbar paviljong. Paviljongen har ett plan med en beräknad BTA på ca 400 m2 som ska anpassas för en antenatalmottagning som består av specialistmödravård, mottagning för gravida patienter med behov av akut bedömning och ultraljudsmottagning.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Rivning och nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser rivning av 610 kvm befintlig förskola samt nybyggnad av ny förskola på 640 kvm.
Nybyggnad av kallbadhus och restaurang i Jönköping
Kallbadhuset ska byggas rakt ut i Vättern i ravinen till vänster om det så kallade Ormhuset. Området ner mot ravinen sluttar kraftigt och det ska bli en ny gångväg ner mot kallbadhuset istället för den isiga skogsstig som finns nu. Det nya kallbadhuset ska ha en förbindelse till ett torg där det ska finnas ett kafé och en restaurang.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnation av kontorshus i 2 plan. Plan 1 avser ombyggnad i butik. Plan 2 avser fasad byte samt ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Ombyggnad vid Hisingstorpsskolan, etapp 2, Västra Höjderna, Jönköping
Omställning av nuvarande gymnastiksal till fullstor idrottshall alt. gymnastikhall som kan avdelas till två. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ändrad användning av bef fastighet till butik på ca 1000 kvm.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad kontorshus, anpassning av lokaler.
Renovering av ishall i Jönköping
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör m.m.
Sanering avseende hussvamp i krypgrund i Rogberga kyrka
Åtgärder kan ändå bli aktuella i framtiden. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Rivning på området Östen 3 mm i Jönköping
Avser rivning av byggnader på Östen 3 samt ca 450 meter industrispår inom Simsholmen 1:1, ca 13400 kvm.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad samt utvändig ändring av kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus (förbindelsegång mellan två byggnader).
Konserveringsarbeten av inventarier i Akarps kyrka, Huskvarna
Projektet avser konserveringsarbeten av bemålade inventarier.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Projektet ligger vilande. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Ombyggnad av kontorshus i Jönköping
Rivning delar av ventilationen och väggar i kontorshus.
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorshus.
Tillbyggnad av tennishall i Jönköping
Tillbyggnad aoch anpassning av industribyggnad till padeltennis.
Tillbyggnad av brandstation i Jönköping
Tillbyggnad av brandstation.
Nybyggnad av dieselanläggning i Jönköping
Nybyggnad av dieselanläggning.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad av kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lastbilshall i Jönköping
Nybyggnad av lastbilsverkstad och tvätthall.
Nybyggnad av ridhus i Jönköping
Nybyggnad av ridhus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontor/lager.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Tillbyggnad och utvändig ändring av skola och ändrad användning.
Utvändigt underhåll av dagcenter i Jönköping
Utvändig ändring av byggnad för dagverksamhet, nya fönster och dörrar samt takhuv.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändrad användning av affärshus/industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Utvändig ändring och ombyggnad av affärshus/kontorshus/flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av kontorshus, ändring av planlösning samt ventilation.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av planlösning av kontorshus/industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändring av planlösning i affärshus.
Utvändig renovering, Brahekyrkan
Avser renovering av klockstapel.
Utvändig renovering av Kumlaby Kyrka
Avser putsarbeten. Konservering av medeltida puts.
Nybyggnad av samlingslokal i Jönköping
Mindre tillbyggnad av gårdshus.
Nybyggnad av paviljong i Jönköping
Nybyggna av paviljongbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Jönköping
Nybyggnad av allmän toalett, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Nybyggnad av modulbyggnad, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av omklädningsrum i Jönköping
Nybyggnad av omklädningsrum.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och utvändig ändring av kontorshus/affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av entré på kontorshus.
Tillbyggnad av servering i Jönköping
Tillbyggnad av hotell/restaurang (brygga/uteservering), expansion av uteservering på bef mark samt nybyggnad av plank kring kylmaskiner.
Rivning av skola i Jönköping
Rivning av skolmoduler.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Ändring av utrymningsväg i kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring och ombyggnad av kontorshus
Utvändigt underhåll av affärshus i Jönköping
Utvändig ändring två nya utrymningsdörrar av affärshus.
Ombyggnad av garage i Jönköping
Ändrad användning av garagebyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning och ombyggnad av kontorshus (tidsbegränsat bygglov).
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Ändrad användning och uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring av kontorshus (ny entré, skärmtak, byte av två glaspartier).
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring av kontorshus/affärshus (nytt fönsterparti).
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring av kontorslokal ny utrymningsdörr och utrymningstrappa samt uppförande av cykelställ med skärmtak.
Byte av fasadpaneler på Bodafors kyrka
Byte av fasadpanel av trä på söderfasad.
Ombyggnad till förskola i Jönköping
Avser ombyggnad av skola till förskola. Invändig ändring.
Anbud - fläktar i Jönköping
Avser direktupphandling på brandmaterial, 2 st ppv-fläktar.
Invändig renovering och målningsarbeten i Hakarps kyrka, Huskvarna
Projektet avser invändig rengöring och målningsarbeten.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus i befintlig byggnad och carport.
Utvändig renovering av Kumlaby Kyrka
Avser utvändig renovering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: