Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Jönköping

Nybyggnad av fotbollsarena Jordbrovallen i Jönköping
Avser nybyggnad av en fotbollsarena för elitfotboll i Jönköping. Fuktkonsult: Projektengagemang, Stockholm, Michaela Reali. Ljusdesign: Rejlers, Göteborg, Dan Mattsson. Mediakonsult: Artifon, Göteborg, Pär Nyman.
Nybyggnad av hotell vid Tändsticksområdet i Jönköping
Hotell, restaurang, gym, festvåning, konferensmiljö samt torgyta omkring hotell. Kostnad okänd.
Nybyggnad av affärs/kontorshus i Jönköping
Projektet omfattar kontorslokaler 4.800 kvm, affärslokaler 4.800 kvm, parkeringshus 4.400 kvm, 177 parkeringsplatser samt 1.000 kvm trapphus, fläktrum m.m. I markplan finns 70 parkeringsplatser för besökare.
Rivning samt Nybyggnad av sporthall och parkeringshus i Jönköping
Gamla A-hallen i Idrottshuset ska rivas och istället göra plats för parkeringshus med 264 platser uppdelat i 4st våningar samt en sporthall.
Nybyggnad av kontorslokaler vid Högskolan i Jönköping
Hus 10 omfattar nybyggnad för ServiceCenter, Tentamensalar och adm lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 Byggnaden ska ha garage, tekn. utrymmen och förråd i plan 0 Plan 1 ska ha huvudentrè med allmänt tillgängliga, publika lokaler med Entrèhall, ServiceCenter, Tentamensalar och Studiemiljö. Plan 2, 3 och 4 ska rymma adm. och personallokaler för högskolan. Plan 2, 3, och 4 ska vara generellt och flexibelt utformade Totalt omfattar byggnaden c:a 7200 m2 BTA.
Nybyggnad av affärshus i Jönköping
Omfattar nybyggnad av affärshus, flerbostadshus och garagebyggnad. Första höghuset kommer vara 52 lägenheter i 14 våningar. Låghuset kommer bestå av 6 våningar oklart med antal lgh. Totalytan för hela projektet är 6600 kvm.
Ny multiarena för jakt och fiske i Hedenstorp
Restaurang/Cafe/Butik kommer ha en yta på 2500 m2. Även 2 stycken skyttehallar skall byggas inne i arenan. En stor castingbana skall anläggas ute för syftet sportfiske. Samt konferenslokaler & Konstgräshall för agility.
Nybyggnad av förskola, lektionssalar och sporthallar, Jönköping
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, 5 lektionssalar samt 2 fullstora sporthallar.
Nybyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Avser nybyggnad av byggvaruhus i 1 plan +sutterängplan. yta: 15000-15500.
Nybyggnad av behandlingshem i Jönköping
Nybyggnad av behandlingshem i 2 plan, bra-yta 1200 kvm.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och plats för 120 barn.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Påbyggnad av hotell/restaurang.
Nybyggnad av gymnastikhall i Huskvarna
Objektet avser nybyggnad av gymnastikhall och ny gemensam entréhall samt teknikutrymme om ca 2200 kvm invid bef idrottshall och matsal. Rivning av bef panncentral, skorsten, och tillhörande utrustning (grop för flis, kulvert samt oljecisterner under mark). Tillhörande markarbeten och ny anslutning till fjärrvärme ingår.
Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3. Inom Nukleärmedicinska enheten byggs 2 renrum/HOTLAB med slussar för iordningställande av radiofarmaka.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av prefabricerad förskola för permanent uppställning i två plan Total bruttoarea 800 m2
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Förskolan kommer att få 8 avdelningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnation av kontorshus i 2 plan. Plan 1 avser ombyggnad i butik. Plan 2 avser fasad byte samt ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av kök vid Rosenlundsskolan i Jönköping
Avser om och tillbyggnad av Rosenlundsskolans kök och matsal i Jönköping. Befintligt storkök (ca 200m2) rivs och ett nytt kök skall byggas på samma plats. Matsalen skall byggas till. Totalt ca 380m2.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus ca 1500 kvm.
Tillbyggnad av Ica maxi i Jönköping
Sanering av mark krävs innan tillbyggnaden kan påbörjas. Tillbyggnad i entrésolplan. Även en stor parkeringsyta kommer att byggas. Marksaneringen har objekt nummer 561148.
Ny paviljong för Antenatalmottagning vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
Objektet avser ett köp inklusive transport och montage av en nytillverkad, flyttbar paviljong. Paviljongen har ett plan med en beräknad BTA på ca 400 m2 som ska anpassas för en antenatalmottagning som består av specialistmödravård, mottagning för gravida patienter med behov av akut bedömning och ultraljudsmottagning.
Ersättningsbyggnad Talavidskolan, Jönköping
Omfattar ersättningsbyggnader för kök/matsal och slöjd. Rivning av 2 byggnader + tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ändring av planlösning och bärande konstruktion i kontorshus på ca 750 kvm, det ska även in in en balkong.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Utbyggnad av förskola i Ljungarum, Jönköping
Omfattar 4 befintliga avdelningar, men planer finns för tillbyggnad av 4 nya avdelningar så totalt 8 avdelningar.
Ombyggnad av Akuten och Barnakuten på Ryvhovs sjukhus i Jönköping.
Projektet avser ombyggnad av Ryhov sjukhus av Akuten och barnakuten, gällande att skapa nya lokaler för akut och barnakutmottagningens verksamhet. Det ska ska även byggas tre nya undersöknings och bedömningsrum, varav ett av de ska fungera som infektionsrum samt en ny reception ska in. Det är i befintliga lokaler.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ändrad användning av bef fastighet till butik på ca 1000 kvm.
Tillbyggnad av tennishall i Jönköping
Tillbyggnad tennishall och förråd. Tillbyggnaden omfattar en utomhus tennisbana och en inomhus tennisbana.
Renovering av ishall i Jönköping
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör m.m.
Upprustning av kök vid skola på Ljungarum, Norrahammar
Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Omfattar hel renovering utav restaurang i Jönköping. restaurang/bar (del markerad TTokyo Blue).
Ombyggnad av ventilationssystem i Jönköping.
Ventilationsarbeten på Birger Jarlsgatan 27 och 29 samt Banervägen 12.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av planlösning i kontorshus och industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus och garage.
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorshus.
Nybyggnad av vårdhem i Jönköping
Nybyggnad- till- och ombyggnad, samt utvändig ändring av vårdlokaler.
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
Nybyggnad av restaurang och festlokal.
Nybyggnad av vårdbostad i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus (HVB-boende).
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Avser utvändig ändring av kontorshus, fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av skola i Jönköping
Ändrad användning av affärslokal till skollokal.
Ombyggnad av förskola i Jönköping
Ändring av gemensamhetslokal till förskola, tidsbegränsat lov t o m 2022-06-30.
Rivning av telestation i Jönköping
Rivning av teknikskåp.
Utvändigt underhåll av affärshus i Jönköping
Utvändig ändring av affärshus ny dörr samt uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Jönköping
Utvändig ändring av bensinstation ommålning av fastighetsfasad.
Utvändigt underhåll av fritidsgård i Jönköping
Utvändig ändring av fritidsgård och förskola (muralmålning).
Rivning av bensinstation i Jönköping
Rivning av drivmedelsutrustning.
Rivning av garage i Jönköping
Rivning av garaage och förråd.
Rivning av kiosk i Jönköping
Rivning av kiosk.
Nybyggnad av båthus i Jönköping
Nybyggnad av båthus.
Nybyggnad av paviljong i Jönköping
Nybyggna av paviljongbyggnad.
Nybyggnad av skola i Jönköping
nybyggnad av 3 st modulbyggnader till skola tidsbegränsat lov i fem år Tapeten 1, Tahe 1:102, Instruktören 1.
Ombyggnad av bensinstation i Jönköping
Installation av oljeavskiljare från spillzoner.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av modulbyggnad (förskolepaviljong) tidsbegränsat lov tom 2022-03-31.
Nybyggnad av skola i Jönköping
Nybyggnad av modulbyggnad för skola tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Nybyggnad av teknikbod (bredband).
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Installation av ventilation i kyrkskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring av kontorshus fasadmålning och uppsättning av skyltar.
Utvändigt underhåll av hotell i Jönköping
Utvändig ändring av hotell/restaurang, omfärgning av restaurang, uppsättning av elektronisk skylt.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av planlösning i kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: