Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Jönköping

Nybyggnad av hotell vid Tändsticksområdet i Jönköping
Hotell, restaurang, gym, festvåning, konferensmiljö samt torgyta omkring hotell. Kostnad okänd.
Nybyggnad av affärs/kontorshus i Jönköping
Projektet omfattar kontorslokaler 4.800 kvm, affärslokaler 4.800 kvm, parkeringshus 4.400 kvm, 177 parkeringsplatser samt 1.000 kvm trapphus, fläktrum m.m. I markplan finns 70 parkeringsplatser för besökare.
Rivning samt Nybyggnad av sporthall och parkeringshus i Jönköping
Gamla A-hallen i Idrottshuset ska rivas och istället göra plats för parkeringshus med 264 platser uppdelat i 4st våningar samt en sporthall.
Nybyggnad av kontorslokaler vid Högskolan i Jönköping
Hus 10 omfattar nybyggnad för ServiceCenter, Tentamensalar och adm lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 Byggnaden ska ha garage, tekn. utrymmen och förråd i plan 0 Plan 1 ska ha huvudentrè med allmänt tillgängliga, publika lokaler med Entrèhall, ServiceCenter, Tentamensalar och Studiemiljö. Plan 2, 3 och 4 ska rymma adm. och personallokaler för högskolan. Plan 2, 3, och 4 ska vara generellt och flexibelt utformade Totalt omfattar byggnaden c:a 7200 m2 BTA.
Nybyggnad av affärshus i Jönköping
Omfattar nybyggnad av affärshus, flerbostadshus och garagebyggnad. Första höghuset kommer vara 52 lägenheter i 14 våningar. Låghuset kommer bestå av 6 våningar oklart med antal lgh. Totalytan för hela projektet är 6600 kvm.
Ny multiarena för jakt o. fiske i Hedenstorp
Restaurang/Cafe/Butik kommer ha en yta på 2500 m2. Även 2 stycken skyttehallar skall byggas inne i arenan. En stor castingbana skall anläggas ute för syftet sportfiske. Samt konferenslokaler & Konstgräshall för agility.
Nybyggnad av förskola, lektionssalar och sporthallar, Jönköping
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, 5 lektionssalar samt 2 fullstora sporthallar.
Nybyggnad av terminal i Jönköping
Nybyggnad av terminalbyggnad för bussar.
Nybyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Avser nybyggnad av byggvaruhus i 1 plan +sutterängplan. yta: 15000-15500.
Nybyggnad av behandlingshem i Jönköping
Nybyggnad av behandlingshem i 2 plan, bra-yta 1200 kvm.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Påbyggnad av hotell/restaurang.
Nybyggnad av gymnastikhall i Huskvarna
Objektet avser nybyggnad av gymnastikhall och ny gemensam entréhall samt teknikutrymme om ca 2200 kvm invid bef idrottshall och matsal. Rivning av bef panncentral, skorsten, och tillhörande utrustning (grop för flis, kulvert samt oljecisterner under mark). Tillhörande markarbeten och ny anslutning till fjärrvärme ingår.
Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av prefabricerad förskola för permanent uppställning i två plan Total bruttoarea 800 m2
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Förskolan kommer att få 8 avdelningar. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser tillbyggnad av Hotel Victoria. Omfattning är i dagsläget oklar.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad och utvändig ändring av kontors- och lagerbyggnad (IKEA) ca 3000 kvm.
Påbyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser en påbyggnaden på en yta på ca 1000-1500 kvm.
Nybyggnad av kontor och produktionslokaler i Jönköping
Nybyggnad av kontor och produktionslokaler med en total BTA på 2000 m2. 1400 m2 varmlager och 600 m2 kontor.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnation av kontorshus i 2 plan. Plan 1 avser ombyggnad i butik. Plan 2 avser fasad byte samt ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av kök vid Rosenlundsskolan i Jönköping
Avser om och tillbyggnad av Rosenlundsskolans kök och matsal i Jönköping. Befintligt storkök (ca 200m2) rivs och ett nytt kök skall byggas på samma plats. Matsalen skall byggas till. Totalt ca 380m2.
Nybyggnad av kontorshus/industribyggnad i Jönköping
Nybyggnad av 15 kontor på 1 våning. Nedervåning kommer det finnas konferensrum och uterum osv.
Ny paviljong för Antenatalmottagning vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
Objektet avser ett köp inklusive transport och montage av en nytillverkad, flyttbar paviljong. Paviljongen har ett plan med en beräknad BTA på ca 400 m2 som ska anpassas för en antenatalmottagning som består av specialistmödravård, mottagning för gravida patienter med behov av akut bedömning och ultraljudsmottagning.
Nybyggnad av förskola i Lekeryd, Jönköping
Projektet avser byggnation av tillfällig förskola i Lekeryd av paviljonger.
Byte av tak på kyrka, Nässjö
Omfattar byte av koppar tak samt ny takfot på Almesåkra kyrka i Nässjö.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Tillbyggnad av skola med fygel.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ändring av planlösning och bärande konstruktion i kontorshus på ca 750 kvm, det ska även in in en balkong.
Nybyggnad av förskola i Ödestugu, Jönköping
Nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Utbyggnad av förskola i Ljungarum, Jönköping
Omfattar 4 befintliga avdelningar, men planer finns för tillbyggnad av 4 nya avdelningar så totalt 8 avdelningar.
Ombyggnad för ny familjecentral, Rosenlund, Jönköping
Projektet omfattar ombyggnad av hus 09 plan 4 på Rosenlund för en ny familjecentral. Familjecentralen ska inrymma lokaler för barn- och kvinnohälsovård, kommunal verksamhet och öppen förskola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av Akuten och Barnakuten på Ryvhovs sjukhus i Jönköping.
Projektet avser ombyggnad av Ryhov sjukhus av Akuten och barnakuten, gällande att skapa nya lokaler för akut och barnakutmottagningens verksamhet. Det ska ska även byggas tre nya undersöknings och bedömningsrum, varav ett av de ska fungera som infektionsrum samt en ny reception ska in. Det är i befintliga lokaler.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad vid Hisingstorpsskolan, etapp 2, Västra Höjderna, Jönköping
Omställning av nuvarande gymnastiksal till fullstor idrottshall alt. gymnastikhall som kan avdelas till två. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av tennishall i Jönköping
Tillbyggnad tennishall och förråd. Tillbyggnaden omfattar en utomhus tennisbana och en inomhus tennisbana.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Tillbyggnad av hotell/restaurang. Ej bestämt om byggstarten blir i år, eller nästa år. Man kommer att förhandla med entreprenörer om byggnationen.
Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Om- och tillbyggnad av kyrka avser fasadarbeten samt renovering av toaletter samt tillbyggnad av nya toaletter.
Renovering av byggnad i Jönköping
Avser renovering av en del inom Kv Överkastet 5 i Jönköpings kommun. Fastigheten ska hyresgästanpassas inför Skanska maskins inflytt i lokalen.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Omfattar hel renovering utav restaurang i Jönköping. restaurang/bar (del markerad TTokyo Blue).
Ersättningsbyggnad Talavidskolan, Jönköping
Omfattar ersättningsbyggnader för kök/matsal, slöjd. Rivning av 2 byggnader + tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av ventilationssystem i Jönköping.
Ventilationsarbeten på Birger Jarlsgatan 27 och 29 samt Banervägen 12.
Rivning av konferenscentrum i Jönköping
Rivning av konferensanläggning.
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus och garage.
Rivning av förskola i Jönköping
Rivning av del i förskola.
Processledare inom samhällsplanering, i Jönköping
Processledare inom projekt för mer integrerad planering i fyra kommuner i södra vätterbygden, Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner och de har en målsättning att uppföra 14000 bostäder fram till 2035. Avtalets uppskattade värde under avtalstiden uppgår till ca 600 000:- , värdet kommer att definieras i upphandlingens nästa steg.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och utvändig ändring av kontorshus/affärshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ändrad användning av bef fastighet till butik på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
Nybyggnad av restaurang och festlokal.
Nybyggnad av vårdbostad i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus (HVB-boende).
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Avser utvändig ändring av kontorshus, fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av förskola i Jönköping
Avser utvändigt underhåll av förskola där fasad ska bytas från puts till tegelfasad.
Leverans av ny förskola i Jönköping
Avser leverans av förskolepaviljong (tidsbegränsat bygglov).
Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av skola i Jönköping
Ändrad användning av affärslokal till skollokal.
Ombyggnad av förskola i Jönköping
Ändring av gemensamhetslokal till förskola, tidsbegränsat lov t o m 2022-06-30.
Nybyggnad av gatukök i Jönköping
Uppförande av korvkiosk.
Utvändigt underhåll av affärshus i Jönköping
Utvändig ändring av affärshus ny dörr samt uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Jönköping
Utvändig ändring av bensinstation ommålning av fastighetsfasad.
Utvändigt underhåll av fritidsgård i Jönköping
Utvändig ändring av fritidsgård och förskola (muralmålning).
Utvändigt underhåll av restaurang i Jönköping
Utvändig ändring av restaurang uppförande av köldmediekylare).
Tillbyggnad av reception i Jönköping
Tillbyggnad av portvaktstuga.
Rivning av telestation i Jönköping
Rivning av teknikskåp.
Rivning av bensinstation i Jönköping
Rivning av drivmedelsutrustning.
Rivning av garage i Jönköping
Rivning av garaage och förråd.
Rivning av kiosk i Jönköping
Rivning av kiosk.
Fönsterbyte på skola i Jönköping
Projektet avser byte av fönster på befintlig skola.
Nybyggnad av båthus i Jönköping
Nybyggnad av båthus.
Nybyggnad av carport i Jönköping
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av modulbyggnad (förskolepaviljong) tidsbegränsat lov tom 2022-03-31.
Nybyggnad av skola i Jönköping
nybyggnad av 3 st modulbyggnader till skola tidsbegränsat lov i fem år Tapeten 1, Tahe 1:102, Instruktören 1.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Nybyggnad av baracker tidsbegränsat lov tom 2020-12-31.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av barnvagnsgarage.
Ombyggnad av bensinstation i Jönköping
Installation av oljeavskiljare från spillzoner.
Nybyggnad av paviljong i Jönköping
Nybyggna av paviljongbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Nybyggnad av teknikskåp och en länk med 3 st antenner.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Installation av ventilation i kyrkskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring av kontorshus fasadmålning och uppsättning av skyltar.
Utvändigt underhåll av hotell i Jönköping
Utvändig ändring av hotell/restaurang, omfärgning av restaurang, uppsättning av elektronisk skylt.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Avser ändring av restaurang (ventilation).
Byte av styr- och övervakning vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Byte av styr- och övervakning i hus D5, D6 och E6. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Jönköping
In- och utvändig ändring av skola. (Dörrar, fönster och kontor).
Ombyggnad av museum i Jönköping
Omfattar en installation av hiss.
Utvändigt underhåll av högskola i Jönköping
Avser en utvändig ändring av högskola med nya fönster.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser byte av ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av planlösning i kontorshus.
Handelsutredning för Jönköpings kommun
Syftet med en ny handelsutredning är att ta fram en tydligare och mer aktuell bild av handelssituationen i Jönköpings kommun, som ska ligga till grund vid framtida beslut om etableringslokaliseringar.
Ombyggnad av förskola i Jönköping
Avser endast ändring av ventilation i förskola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: