Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Jönköping

Idé utformning av stationsområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Syftet med idétävlingen är att visualisera ideér, tänkbart innehåll och möjlig utformning av ett nytt stationsområde söder om Munksjön. Max 4 team kommer att väljas ut att delta i idétävlingen. Enbart utvalda team har rätt att komma in med tävlingsbidrag. Tidplan: 2016-03-17 Utskick av tävlingsprogram. 2016-03-29-31 Startmöten i Jönköping. 2016-06-17 Inlämning av tävlingsbidrag. 2016-09-15 Tävlingen avslutas och vinnare utses.
Nybyggnad av affärs/kontorshus i Jönköping
Projektet omfattar kontorslokaler 4.800 kvm, affärslokaler 4.800 kvm, parkeringshus 4.400 kvm, 177 parkeringsplatser samt 1.000 kvm trapphus, fläktrum m.m. I markplan finns 70 parkeringsplatser för besökare. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av hotell vid Tändsticksområdet i Jönköping
Hotell, restaurang, gym, festvåning, konferensmiljö samt torgyta omkring hotell.
Nybyggnad av logistikanläggning i Torsvik, Jönköping
Avser en ny logistikanläggning på 10000 kvm med möjlighet till framtida expansion om ytterligare 25000 kvm. Markarbeten samt plintar är utförda.
Rivning samt Nybyggnad av sporthall och parkeringshus i Jönköping
Gamla A-hallen i Idrottshuset ska rivas och istället göra plats för parkeringshus med 264 platser uppdelat i 4st våningar samt en sporthall.
Nybyggnad av kontorslokaler vid Högskolan i Jönköping
Hus 10 omfattar nybyggnad för ServiceCenter, Tentamensalar och adm lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 Byggnaden ska ha garage, tekn. utrymmen och förråd i plan 0 Plan 1 ska ha huvudentrè med allmänt tillgängliga, publika lokaler med Entrèhall, ServiceCenter, Tentamensalar och Studiemiljö. Plan 2, 3 och 4 ska rymma adm. och personallokaler för högskolan. Plan 2, 3, och 4 ska vara generellt och flexibelt utformade Totalt omfattar byggnaden c:a 7200 m2 BTA.
Nybyggnad av affärshus i Jönköping
Omfattar nybyggnad av affärshus, flerbostadshus och garagebyggnad. Första höghuset kommer vara 52 lägenheter i 14 våningar. Låghuset kommer bestå av 6 våningar oklart med antal lgh. Totalytan för hela projektet är 6600 kvm.
Nybyggnad av Bilanläggning i Jönköping
Avser nybyggnad av en bilanläggning i Jönköping.
Nybyggnad av förskola, lektionssalar och sporthallar, Jönköping
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, 5 lektionssalar samt 2 fullstora sporthallar.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor på ca 500 kvm samt parkeringshus på 2500 kvm
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping.
Ombyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Ändrad användning av byggvaruhandel.
Nybyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Avser nybyggnad av byggvaruhus i 1 plan +sutterängplan. yta: 15000-15500.
Nybyggnad av gymnastikhall i Huskvarna
Objektet avser nybyggnad av gymnastikhall och ny gemensam entréhall samt teknikutrymme om ca 2200 kvm invid bef idrottshall och matsal. Rivning av bef panncentral, skorsten, och tillhörande utrustning (grop för flis, kulvert samt oljecisterner under mark). Tillhörande markarbeten och ny anslutning till fjärrvärme ingår.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Påbyggnad av hotell/restaurang.
Nybyggnad av förskola i Norrahammar
Planer i mycket tidigt skede som ej är beslutade. Förskola för 100 barn. Byggstart 2018 eller senare.
Nybyggnad av vårdcentral på Råslätt, Norrahammar
Inga beslut fattade. Planändring erfordras. Kostnad okänd.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av prefabricerad förskola för permanent uppställning i två plan Total bruttoarea 800 m2
Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3. Inom Nukleärmedicinska enheten byggs 2 renrum/HOTLAB med slussar för iordningställande av radiofarmaka.
Nybyggnad av kallbadhus och restaurang i Jönköping
Beslut saknas. Projektet är vilande.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser en förskola med 8 avdelningar och med plats för 70 barn.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser tillbyggnad av Hotel Victoria. Omfattning är i dagsläget oklar.
Nybyggnad av förskola i Ljungarum, Jönköping
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av en ny med totalt 8 avdelningar.
Ombyggnad av allaktivitetshus i Jönköping
Ombyggnad från konstgalleri till allaktivitetshus. Arbetet sker löpande i etapper från och till. Omfattning samt byggtid kan ej anges.
Utbyggnad av förskola i Jönköping
Avser tillbyggnad med 2 nya avdelningar.
Ombyggnad av kök vid Rosenlundsskolan i Jönköping
Avser om och tillbyggnad av Rosenlundsskolans kök och matsal i Jönköping. Befintligt storkök (ca 200m2) rivs och ett nytt kök skall byggas på samma plats. Matsalen skall byggas till. Totalt ca 380m2.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus ca 1500 kvm.
Nybyggnad av förskola i Huskvarna , Jönköping
Omfattar nybyggnad av förskola med fyra avdelningar och ca 60 barn. Det ska utgöras av en tvåvåningsbyggnad på 500 kvm på en tomt på 3500 kvm.
Tillbyggnad av Ica maxi i Jönköping
Sanering av mark krävs innan tillbyggnaden kan påbörjas. Tillbyggnad i entrésolplan. Även en stor parkeringsyta kommer att byggas. Marksaneringen har objekt nummer 561148.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Tillbyggnad av skola med flygel.
Ny paviljong för Antenatalmottagning vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
Objektet avser ett köp inklusive transport och montage av en nytillverkad, flyttbar paviljong. Paviljongen har ett plan med en beräknad BTA på ca 400 m2 som ska anpassas för en antenatalmottagning som består av specialistmödravård, mottagning för gravida patienter med behov av akut bedömning och ultraljudsmottagning.
Nybyggnad av kallbadhus och restaurang i Jönköping
Kallbadhuset ska byggas rakt ut i Vättern i ravinen till vänster om det så kallade Ormhuset. Området ner mot ravinen sluttar kraftigt och det ska bli en ny gångväg ner mot kallbadhuset istället för den isiga skogsstig som finns nu. Det nya kallbadhuset ska ha en förbindelse till ett torg där det ska finnas ett kafé och en restaurang.
Rivning och nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser rivning av 610 kvm befintlig förskola samt nybyggnad av ny förskola på 640 kvm.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnation av kontorshus i 2 plan. Plan 1 avser ombyggnad i butik. Plan 2 avser fasad byte samt ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Ombyggnad till förskola i Jönköping
Avser ombyggnad av skola till förskola.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ändrad användning av bef fastighet till butik på ca 1000 kvm.
Tillbyggnad av tennishall i Jönköping
Tillbyggnad tennishall och förråd. Tillbyggnaden omfattar en utomhus tennisbana och en inomhus tennisbana.
Nybyggnad av vårdbostad i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus (HVB-boende).
Tillbyggnad av matsal vid Ljungarumsskolan
Avser utbyggnad av matsalen vid Ljungarumsskolan.
Renovering av ishall i Jönköping
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör m.m.
Sanering avseende hussvamp i krypgrund i Rogberga kyrka
Objektet ligger stilla. Kyrkan ska hållas konstant uppvärmd för att förhindra spridning av svampen. Åtgärder kan ändå bli aktuella i framtiden. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Oviss byggstart.
Rivning vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser rivning av den gamla gymnastiksalen på Slättenskolan. Därefter planeras en nybyggnation av ny gymnastiksal på samma plats som den gamla, projektnummer: 1400671 Byggstart tidigast 2019.
Rivning på området Östen 3 mm i Jönköping
Avser rivning av byggnader på Östen 3 samt ca 450 meter industrispår inom Simsholmen 1:1, ca 13400 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad samt utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av ventilationssystem i Jönköping.
Ventilationsarbeten på Birger Jarlsgatan 27 och 29 samt Banervägen 12.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Utvändig ändring och ombyggnad av affärshus/kontorshus/flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring och ombyggnad av kontorshus/affärshus/hotell/restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändring av planlösning i affärshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av planlösning i kontorshus och industribyggnad.
Nybyggnad av förskola och skola i Jönköping
Nybyggnad av förskola (paviljong) och skola.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad till kontor och garage för sopfallshantering.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad av kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av ridhus i Jönköping
Nybyggnad av ridhus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Projektet ligger vilande. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorshus.
Rivning av skola i Jönköping
Rivning av skolmoduler.
Tillbyggnad av vårdavdelning i Jönköping
Tillbyggnad av vårdbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Tillbyggnad och utvändig ändring av skola och ändrad användning.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av tennishall i Jönköping
Tillbyggnad aoch anpassning av industribyggnad till padeltennis.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontor/lager.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus (förbindelsegång mellan två byggnader).
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Nybyggnad av teknikbod (bredband).
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av paviljong i Jönköping
Nybyggna av paviljongbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och utvändig ändring av kontorshus/affärshus.
Nybyggnad av skola i Jönköping
Nybyggnad av modulbyggnad för skola tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Nybyggnad av modulbyggnad, tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av bensinstation i Jönköping
Installation av oljeavskiljare från spillzoner.
Ombyggnad av garage i Jönköping
Ändrad användning av garagebyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning och ombyggnad av kontorshus (tidsbegränsat bygglov).
Ombyggnad av förskola i Jönköping
Ändring av gemensamhetslokal till förskola, tidsbegränsat lov t o m 2022-06-30.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring av kontorshus (ny entré, skärmtak, byte av två glaspartier).
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring av kontorshus/affärshus (nytt fönsterparti).
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvändig ändring av kontorslokal ny utrymningsdörr och utrymningstrappa samt uppförande av cykelställ med skärmtak.
Ombyggnad av kök i Hovslätts förskoleområde, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Uppskattad kostnad och byggstart.
Anbud - fläktar i Jönköping
Avser direktupphandling på brandmaterial, 2 st ppv-fläktar.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus i befintlig byggnad och carport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: