Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillgänglighetsanpassning, Huskvarna kyrka, Huskvarna
Projektet avser utvändig tillgänglighetsanpassning.
Idé utformning av stationsområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Syftet med idétävlingen är att visualisera ideér, tänkbart innehåll och möjlig utformning av ett nytt stationsområde söder om Munksjön. Max 4 team kommer att väljas ut att delta i idétävlingen. Enbart utvalda team har rätt att komma in med tävlingsbidrag. Tidplan: 2016-03-17 Utskick av tävlingsprogram. 2016-03-29-31 Startmöten i Jönköping. 2016-06-17 Inlämning av tävlingsbidrag. 2016-09-15 Tävlingen avslutas och vinnare utses.
Nybyggnad av sjukhus i Jönköping
Projektet avser en helt ny fristående byggnad till Ryhov sjukhus, kallad D1, omfattande 34300 m2 nya sjukhusytor på sjukhusområdet. Avser bla 2 akutvårdsavdelning med 48 vårdplatser,2 medicinförråd, 2 medicinvårdsavdelningar med tillhörande dagsjukvård och mottagningar, mammografimottagning samt utbildningslokaler för bla läkarutbildningen.
Byggnadsåtgärder på Huskvarna kyrka, Huskvarna
Projektet avser byggnadsåtgärder på vinden och i tornet för att säkra arbetsmiljön.
Nybyggnad av hotell vid Tändsticksområdet i Jönköping
Hotell, restaurang, gym, festvåning, konferensmiljö samt torgyta omkring hotell.
Rivning samt Nybyggnad av sporthall och parkeringshus i Jönköping
Gamla A-hallen i Idrottshuset ska rivas och istället göra plats för parkeringshus med 264 platser uppdelat i 4st våningar samt en sporthall.
Nybyggnad av vårdcentral på Råslätt, Norrahammar
Avser nybyggnad av vårdcentral och folktandvård, familjecentral samt utbildningslokaler.
Ny multiarena för jakt och fiske i Hedenstorp
Restaurang/Cafe/Butik kommer ha en yta på 2500 m2. Även 2 stycken skyttehallar skall byggas inne i arenan. En stor castingbana skall anläggas ute för syftet sportfiske. Samt konferenslokaler & Konstgräshall för agility.
Nybyggnad av Bilanläggning i Jönköping
Avser nybyggnad av en bilanläggning i Jönköping.
Ombyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Ändrad användning av byggvaruhandel.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av förskola med plats för ca 120 barn, 8 avd. Byggnaden kommer att inneha ett tillagningskök. Det kommer att bli 2 st tillhörande förråd. Objektet kommer att certifieras för miljöbyggnad nivå silver.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Norrahammar
Planer i mycket tidigt skede som ej är beslutade. Förskola för 100 barn. Byggstart 2018 eller senare.
Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3. Inom Nukleärmedicinska enheten byggs 2 renrum/HOTLAB med slussar för iordningställande av radiofarmaka.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av prefabricerad förskola för permanent uppställning i två plan Total bruttoarea 800 m2
Nybyggnad av kallbadhus och restaurang i Jönköping
Beslut saknas. Projektet är vilande.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser en förskola med 8 avdelningar och med plats för 70 barn.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser tillbyggnad av Hotel Victoria. Omfattning är i dagsläget oklar.
Ombyggnad av kök vid Rosenlundsskolan i Jönköping
Avser om och tillbyggnad av Rosenlundsskolans kök och matsal i Jönköping. Befintligt storkök (ca 200m2) rivs och ett nytt kök skall byggas på samma plats. Matsalen skall byggas till. Totalt ca 380m2.
Renovering av fasader och yttertak på högskola i Jönköping
Avser i huvudsak renovering av alla (fasader) utvändiga ytskikt (puts, plåtar, partier, fönster, solavskärmningar, räcken, portar mm) gällande hus 1 (det vita huset, avser i princip allt som är vitt). Gäller även befintliga ventilationstorn (vita). Entreprenaden omfattar även de vita fasaderna på hus 3 (överbyggd gång till hus 3 samt teknikrum på yttertak hus 3).
Rivning och nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser rivning av 610 kvm befintlig förskola samt nybyggnad av ny förskola på 640 kvm.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Ombyggnad vid Hisingstorpsskolan, etapp 2, Västra Höjderna, Jönköping
Omställning av nuvarande gymnastiksal till fullstor idrottshall alt. gymnastikhall som kan avdelas till två. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ändrad användning av bef fastighet till butik på ca 1000 kvm.
Byte av sänghissar på sjukhus i Jönköping
Avser byte av 3 sänghissar för att säkerställa krav på driftsäkerhet samt förbättrad prestanda.
Halkskyddsbehandling i badhus, Jönköping
Avser säkra golvyta/trappor mot halka.
Renovering av ishall i Huskvarna
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör, ny markbädd, rivning av förråd, nybyggnad av förråd mm.
Ombyggnad till kontor och butiker i Jönköping
Sökt bygglov. Ombyggnad av ladugård till kontor och ombyggnad av magasin till butiker. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Rivning på området Östen 3 mm i Jönköping
Avser rivning av byggnader på Östen 3 samt ca 450 meter industrispår inom Simsholmen 1:1, ca 13400 kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av 2 till 4 st padel arenor, samt anordnande av parkeringsplatser.
Ev. invändig renovering av Lekeryds kyrka
Projektet avser invändiga målningsarbeten.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Planer finns för ändrad användning av kontorshus/affärshus till restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus (förbindelsegång mellan två byggnader).
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Avser till-och ombyggnad samt utv. ändring av affärshus (ny entrékarusell).
Konserveringsarbeten av inventarier i Akarps kyrka, Huskvarna
Projektet avser konserveringsarbeten av bemålade inventarier.
Nybyggnad av lastbilshall i Jönköping
Nybyggnad av lastbilsverkstad och tvätthall.
Tillbyggnad av kyrka i Jönköping
Tillbyggnad av kyrka.
Tillbyggnad av cafeteria i Jönköping
Tillbyggnad och ombyggnad av industrimuséum med café.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Tillbyggnad och utv. ändring av hotell/restaurang.
Tillbyggnad av brandstation i Jönköping
Tillbyggnad av brandstation.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Utv. ändring och ombyggnad av restaurang av kök/restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Projektet ligger vilande. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorshus.
Nybyggnad av maskinhall i Jönköping
Strandskyddsdispens - ansökan för maskinhall.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser tillbyggnad av kontorshus med 3 st moduler.
Nybyggnad av dieselanläggning i Jönköping
Nybyggnad av dieselanläggning.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändring av planlösning i affärshus, bärande konstruktion, vent, hiss, rivning.
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Ändrad användning till friskvårdsanläggning (padeltennis).
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändrad användning av affärshus/industribyggnad.
Tillbyggnad av vårdhem i Jönköping
Ändrad användning av affärshus/kontorshus till vårdlokal.
Utvändig renovering av Kumlaby Kyrka
Avser putsarbeten. Konservering av medeltida puts.
Nybyggnad av toalett i Jönköping
Nybyggnad av allmän toalett, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av danslokal i Jönköping
Nybyggnad av dansbana, badbrygga och badhytter.
Rivning av kiosk i Jönköping
Rivning av kioskbyggnad.
Ombyggnad av kiosk i Jönköping
Renovering av kiosk.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av väderskydd, cykelparkering på Bråneryd 1:46 och Rosenlund 2:1.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utvänig ändring av kontorshus (uppsättning av solpaneler).
Utvändigt underhåll av folkhögskola i Jönköping
Utvändig ändring av byggnader (nya utrymningstrappor/brandtrappor.).
Utvändigt underhåll av kyrka i Jönköping
Utvändig ändring av frikyrka (utrymningsdörr för förskolelokal).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av kontorshus, ändring av planlösning samt ventilation.
Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Ändrad användning av kyrka med gemensamhetslokaler - tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av samlingslokal i Jönköping
Ändrad användning av samlingslokal - tidsbegränsat bygglov.
Byte av fasadpaneler på Bodafors kyrka
Byte av fasadpanel av trä på söderfasad.
Ombyggnad till förskola i Jönköping
Avser ombyggnad av skola till förskola. Invändig ändring.
Nybyggnad av klockstapel i Jönköping
Nybyggnad av klockstapel.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad samt utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Ombyggnad av ändrad användning av affärshus till restaurang och uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av dagcenter i Jönköping
Utvändig ändring av byggnad för dagverksamhet, nya fönster och dörrar samt takhuv.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Utv. ändring av kontorshus/industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av industribyggnad/kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Utvändig ändring och ändrad användning av affärshus (från café till butik, fönsterfilm).
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Utvändig ändring samt ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändrad användning av affärshus.
Invändig renovering och målningsarbeten i Hakarps kyrka, Huskvarna
Projektet avser invändig rengöring och målningsarbeten.
Utvändigt renovering på Norra Unnaryds kyrka.
Avser renovering av fasad och spåntak på kyrka och klockstapel.
Anbud ljusinstallation mm i Jönköping
Avser installation och montering av belysning för utställning. Destination Jönköping AB arrangerar 21 april till 12 augusti 2018 en utställning. Utställningen kommer att äga rum i D-hallen, Kinnarps Arena
Utvändig renovering av Kumlaby Kyrka
Avser utvändig renovering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: